Page 1.png

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์สุขภาพ...สุขกาย...แช่น้ำแร่ออนเซ็นเมืองไทย สุขใจ...ไหว้พระขอพร ระนอง-เกาะสอง 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ระนอง 4วัน 2คืน

เที่ยวเกาะสอง ชมวัดปีดอร์เอ(เป็นวัดจำลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง) นมัสการศาสนะสถานพร้อมทั้งวัดมอญและกราบพระพ...
ราคา(เริ่มที่) : 7,999 บาท

แอ่วเมืองเหนือ..ม่วนใจ๋ พะเยา-น่าน-แพร่ 4วัน 2คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน 4วัน 2คืน

ดอยบุษราคัม-วัดอนาลโย-วัดศรีโคมคำ-ล่องเรือกว๊านพะเยา-วัดภูมินทร์-พระธาตุแช่แห้ง ชมงาช้างดำ-วัดช้างค้ำ-...
ราคา(เริ่มที่) : 6,900 บาท

แอ่วเมืองเหนือ..ม่วนใจ๋ เชียงราย-เชียงใหม่ 4วัน 2คืน เดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ

ทัวร์เชียงราย 4วัน 2คืน

พระธาตุดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-พระตำหนักดอยตุง-แม่สาย-วัดร่องขุ่น พระธาตุดอยสุเทพ-เวียงกุมกาม-ดอยอินทนนท์-...
ราคา(เริ่มที่) : 7,999 บาท

เวียนเทียนกลางน้ำ...ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก พะเยา-น่าน-แพร่ 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ

ทัวร์พะเยา 4วัน 2คืน

พัก โรงแรม จังหวัดพะเยา 1 คืน และ จังหวัดน่าน 1 คืน พะเยา ตักบาตรข้าวเหนียว-ชมกว๊านพะเยา-นมัสการพระเจ้า...
ราคา(เริ่มที่) : 6,900 บาท

หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว...ดอกกระเจียวบาน-สโตนเฮนจ์เมืองไทย จ.ชัยภูมิ 2วัน 1คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ชัยภูมิ 2วัน 1คืน

สัมผัส...ดินแดนแห่งสวรรค์ เที่ยวชมธรรมชาติ “หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว” เทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว ป...
ราคา(เริ่มที่) : 3,999 บาท

มาเลเซีย สบาย...สบาย 3วัน 2คืน โดยสายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ (MH) GT-KUL MH02

ทัวร์มาเลเซียMalaysia 3วัน 2คืน

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1. ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา 2. ชมมัสยิดอาเหม็ด ซึ...
ราคา(เริ่มที่) : 9,999 บาท