คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย เที่ยวเลย ภูเรือ เชียงคาน 4 วัน 2 คืน >

ทัวร์ไทย เที่ยวเชียงคาน เมืองน่ารักโรแมนติก ริมแม่น้ำโขงที่เงียบสงบ ชมบ้านไม้อายุกว่า 100 ปี ที่ยังคงเอกลักษณ์ของที่นี่ เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมวิวทิวทัศน์ที่ผาโหล่นน้อย ยอดภูเรือ จุดหนาวสุดในสยาม หินพระศิวะ นมัสการพระพุทธชินราชจำลองที่วัดเนรมิตวิปัสนา สักการะพระธาตุศรีสองรัก ชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่แก่งคุดคู้ เที่ยววัดศรีคุนเมือง สวนหินผางาม-คุนหมิงเมืองไทย กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไทย เที่ยวเชียงคาน
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เลย-ผานกเค้า

21.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ทัวร์ ให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวก

22.00 น.

เดินทางสู่ จ.เลย โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : เลย-สวนหินผางาม-เชียงคาน-แก่งคุดคู้-ถนนคนเดิน

06.00 น.

ถึง ผานกเค้า จ.เลย ให้ท่านทำธุระส่วนตัวพร้อม บริการอาหารเช้า(2) ที่ร้านเจ๊กิม

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ กิ่ง อ.หนองหิน เพื่อชมความงดงามของ สวนหิน ผางาม “คุนหมิง เมืองไทย” มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำท่านชมแนวผาหินปูนสูงใหญ่แลดูเป็นสง่า ทอดตัวเป็นแนวยาว โดดเด่นท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี ภายในมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อน บางช่วงต้องปีนป่ายเพิงหิน

11.00 น.

ขึ้นรถตู้ปรับอากาศคันเดิม เดินทางสู่ จ.เลย

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(3) ร้านบ้านต้นหลิว จ.เลย

13.00 น.

เดินทางสู่ อ.เชียงคาน นำท่านชม แก่งคุดคู้ แก่งหินในลำน้ำโขง จุดชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่งดงามแห่งหนึ่ง โดยมีธรรมชาติของภูเขาน้อยใหญ่ที่เขียวขจีเป็นฉากหลัง และให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก อาทิ ผ้านวม มะพร้าวแก้วที่ขึ้นชื่อ

15.30 น.

เดินทางสู่ วัดท่าคก(ถนนชายโขง ซอย20-21) ณ อำเภอเชียงคาน ชมอุโบสถศิลปะแบบล้านช้าง ชมพระพุทธรูปปูนปั้น พระพุทธรูปทองเหลือง พระพุทธรูปแกะด้วยไม้ และศิลาจารึกรูปใบพายเป็นหินทราย

16.00 น.

ให้ทุกท่านดื่มด่ำกับความงามริมฝั่งโขง เดินชมความงามของบ้านไม้เก่า อายุกว่าร้อยปี ที่ตั้งเรียงรายสองฝั่งถนน สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในบรรยากาศแสนโรแมนติก นำท่านเดินชม วัดศรีคุนเมือง (ถนนชายโขง6-7) แหล่งรวมศิลปะล้านนาและล้านช้าง อุโบสถและพระประธานมีลักษณะคล้ายที่วัดเชียงทอง (หลวงพระบาง สปป.ลาว) มีองค์พระธาตุสีเหลืองตั้งเด่นอยู่กลางวัด

17.00 น.

เข้าสู่ที่พัก บ้านพัก อ.เชียงคาน (ที่พัก อ.เชียงคาน จะไม่มีรีสอร์ทขนาดใหญ่ ห้องไม่ใหญ่นัก ที่พักส่วนใหญ่เป็นบ้านพักหรือเกรสเฮ้าส์ ประมาณ ไม่เกิน10-20 ห้อง)

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ(4) ร้านครัวต้นโขง หลังอาหารค่ำ เชิญท่านเดินชมบรรยากาศ ถนนคนเดิน ยามค่ำคืนของ อ.เชียงคาน ที่มีร้านค้าต่างๆมากมาย พัก บ้านพัก หรือโฮมสเตย์ อ.เชียงคาน

วันที่ 3 : ตักบาตรข้าวเหนียว-ถ้ำเพียงดิน-พระธาตุศรีสองรัก-วัดเนรมิตวิปัสนา-ภูเรือ

05.30 น.

ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส ร่วมทำบุญที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้าน อ.เชียงคาน การตักบาตรข้าวเหนียว สัมผัสบรรยากาศยามเช้าของ อ.เชียงคาน ริมแม่น้ำโขง ที่น่าประทับใจยิ่งนัก (ค่าข้าวเหนียวชุดละประมาณ 50 บาท ไม่รวมในค่าทัวร์)

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า(5) ที่บ้านพัก

08.00 น.

ออกเดินทางจากรีสอร์ท เดินทางสู่ อ.ภูเรือ

09.00 น.

แวะนมัสการ วัดถ้ำผาปู่ ซึ่งเดิมเป็นสถานที่พระภิกษุสงฆ์สายวิปัสสนามาจำพรรษาอยู่เนืองๆ ทำให้มีผู้คนมากราบไหว้ ภายในมีถ้ำมากมาย ชม ถ้ำเพียงดิน มีพะพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ ซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์ มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมายุ 72 พรรษา

12.00 น.

บริการอาการกลางวัน(6) ร้านกิ๊ฟก๊าบ อ.ด่านซ้าย

13.00 น.

นำท่านนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก ศิลปกรรมแบบล้านช้างที่คล้ายกับองค์พระธาตุพนม เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งไมตรี ในการช่วยเหลือกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต(ลาว) (กรุณางดแต่งกายสีแดงขึ้นสักการะพระธาตุ)

14.00 น.

ชม วัดเนรมิตวิปัสนา ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ให้ท่านนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ชมสถาปัตยกรรมภายในวัดที่สร้างจากศิลาแลง สวยงามแปลกตา ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหาร

15.00 น.

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ที่วัดโพนชัย ชมรูปแบบของหน้าโขนที่มีสีสันสวยงาม เรื่องราวความเป็นมาของประเพณีผีตาโขน

15.30 น.

นำท่านแวะ ร้าน ชาโต้เดอเลย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าไวน์ชั้นดี รสนุ่ม องุ่นไร้เมล็ด มะคาดาเมีย เป็นต้น

16.00 น.

เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก รังเย็นรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(7) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท แล้วพักผ่อนยามค่ำคืน พัก รังเย็นรีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : อุทยานแห่งชาติภูเรือ-ผาโหล่นน้อย-ยอดภูเรือหล่มสัก-กรุงเทพฯ

05.00 น.

นำท่านเดินทางขึ้นพิชิตยอดภูเรือ (สูง 1,365 เมตร) จุดหนาวที่สุดของประเทศ ในช่วงฤดูหนาว นมัสการพระพุทธรูปบนยอดเขา ชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า จากนั้นชมทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าสลับกับป่าสน ชมหินพระศิวะ สวนหินขันหมาก ชมผาโหล่นน้อย จุดชมวิวที่สวยงามของภูเรือ แล้วเดินทางลงสู่ อ.ภูเรือ

08.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ให้ทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

10.00 น.

เดินทางสู่ อ.หล่มสัก

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(9) ภัตาคารเมืองหล่ม

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ จ.สระบุรี ระหว่างทางแวะ สักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(10) ภัตตาคารเกียวอัน สระบุรี จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

22.00 น.

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามรายการ
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพ,ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยโรคประจำตัว
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6.ค่าอาหาร กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะต้องจ่ายเพิ่มตามอัตราที่โรงแรมกำหนด

เงื่อนไขการจองทัวร์
วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ  สำหรับการออกใบแจ้ง     หนี้และใบรับเงินของท่าน
2.การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 2,000 บาท เพื่อ     เป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่า     ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก , ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน      บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน           บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน             บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน       บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5.การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่   และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com