คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย เที่ยวเพชรบุรี หัวหิน 2 วัน 1 คืน ถ้ำเขาหลวง-พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน-ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม วัดห้วยมงคล-ซานโตรีนี่พาร์ค-สวีสชีฟ ฟาร์ม-ช้อปปิ้งของฝาก

ทัวร์ไทย เที่ยวเพชรบุรี หัวหิน 2 วัน 1 คืน นำท่านเที่ยวเพชรบุรี ชมถ้ำเขาหลวง ถ้ำที่สวยงาม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระตำหนักไม้สักทองริมทะเล เยือนหัวหินถิ่นเมืองเก่า เที่ยวเพลินวาน แวะเที่ยวตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกต่างๆ นมัสการหลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ชมบรรยากาศของตลาดโต้รุ่งหัวหิน สนุกสนานกับเครื่องเล่น ที่ซานโตรีนี่พาร์ค และเพลิดเพลินกับการให้อาหารแกะ ที่สวิสชีฟ ฟาร์ม พัก โรงแรม เดอะกลอรี่ หัวหิน 1 คืน
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ถ้ำเขาหลวง-พระราชนิเวศน์-เพลินวาน-ตลาดน้ำสามพันนาม-ตลาดโต้รุ่งหัวหิน

06.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ มาร์เก็ตทัวร์ เซ็นเตอร์ ให้การต้อนรับท่านและคอย อำนวยความสะดวก

06.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง(1)พร้อม เครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ

09.00 น.

ถึง จ.เพชรบุรี นำท่านสู่ ถ้ำเขาหลวง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย สีสันสวยงาม มีปล่องที่แสงอาทิตย์ สามารถส่องเข้ามาภายในถ้ำได้ ทำให้สวยงามยิ่งขึ้น สำหรับถ้ำเขาหลวง ถือเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุด ในเมืองเพชรบุรี ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์อันสำคัญยิ่ง

10.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ชมความสวยงามของพระราชวังที่ตั้งอยู่ริมทะเล สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นพระราชวังที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ชมหมู่พระที่นั่งต่างๆ อาทิ พระที่นั่งสมุทรพิมาน พระที่นั่งพิศาลสาคร และทางเดินยาวสู่ทะเล

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(2) ร้านธาราจันทร์

13.00 น.

เดินทางสู่ อ.หัวหิน นำท่านสู่ เพลินวาน ให้ท่านลำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ของหัวหินภายในเพลินวาน สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชม เชิญท่านถ่ายรูปกับมุมต่างๆด้านในที่สวยงาม เลือกซื้อ สินค้าของที่ระลึก อาหารการกิน ร้านค้าที่มีอยู่มากมายในบรรยากาศหัวหินยุคเก่า

15.00 น.

นำท่านสู่ ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอิสระ หรือเดินถ่ายรูปตามมุมต่างๆที่สวยงามภายในตลาดน้ำ

16.30 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม กลอรี่เพลสหัวหิน หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ(3) ภัตตาคารไฮ้เปียง

19.00 น.

นำท่านสัมผัสบรรยากาศของ ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ที่มีนักท่องเที่ยวคึกคักยามค่ำคืน เชิญท่านเลือกซื้อของที่ระลึก อาหารการกิน ขนมไทยต่างๆตามอิสระ

21.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน พัก โรงแรม กลอรี่เพลสหัวหิน หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 : วัดห้วยมงคล-ซานโตรีนี่พาร์ค-สวีสชีฟฟาร์ม-ช้อปปิ้งของฝาก-กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.

เดินทางสู่ วัดห้วยมงคล นำท่านนมัสการ องค์หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อความเป็นสิริมงคลและสักการะองค์หลวงปู่ทวดที่แกะสลักจากไม้ตะเคียนทองอายุกว่า 1,000 ปี

10.30 น.

เที่ยวชมใน ซานโตรีนี่ พาร์ค ชะอำ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุด เชิญท่านพบกับร้านค้าชั้นนำระดับพรี เมี่ยม เพลิดเพลินไปกับงานศิลปะและสินค้าแฮนด์เมด และสนุกสนานกับเครื่องเล่นระดับโลกนานาชนิด ตามอิสระหรือเดินถ่ายรูปตามมุมต่างๆที่สวยงามของสถาปัตยกรรม (ไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่างๆภายใน)

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(5) ร้านสังเวียนซีฟู้ด

13.00 น.

นำท่านเข้าชม สวิส ชีพ ฟาร์ม ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของฟาร์มแกะแห่งใหม่ของชะอำ ใน รูปแบบยูโรคันทรี ท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียวลายล้อมด้วยขุนเขา พบกับความน่ารักของฝูงแกะขนฟูหนานุ่ม เชิญท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปมุมเก๋ๆ น่ารัก ที่มีอยู่มากมายภายในฟาร์ม สนุกสนานกับกิจกรรม ต่างๆได้ตามอิสระ อาทิ ขี่ม้ากลางทุ่งหญ้า,สนุกสนานกับการให้อาหารแกะ,ถ่ายรูปคู่กับน้องแกะ หรือจะพิสูจน์รักแท้คล้องกุญแจแห่งรักคู่กัน (ค่ากิจกรรมต่างๆ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)

14.30 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ขึ้นชื่อของ จ.เพชรบุรี ขนมไทยต่างๆ อาทิ หม้อแกง,ฝอยทอง,ทองหยิบ,ทองหยอด และอื่นๆฝากคนทางบ้าน

18.00 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว อาทิ ครีมอาบน้ำ แชมพู ฯลฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.  ค่ารถตู้,รถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.  ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.  ค่าที่พัก 1 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2 ท่าน)
4.  ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามรายการ
5.  ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
6.  ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7.  ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
8.  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพ,
ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยโรคประจำตัว
2.  ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.  ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.  ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ในรายการ
5.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการจองทัวร์
วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.  เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ  สำหรับการออกใบแจ้ง     หนี้และใบรับเงินของท่าน
2.  การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 2,000 บาท เพื่อ     เป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.  การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่า     ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก , ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง
1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน         บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน           บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน             บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด  
4.  ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน       บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5.  การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่   และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.  เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com