คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า : มาเก๊า มรดกโลก เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Thai Smile Airlines (TG)

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า •กรุงเทพฯ-มาเก๊า-มรดกโลกมาเก๊า-วัดนาจา-โบสถ์เซ็นต์ปอล-มาเก๊าฟิชเช่อร์แมนวาล์ฟ-จูไห •จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามกลางทะเล “หวีหนี่”-วัดไป่เหลียน-พิพิธภัณฑ์ JIU ZHOU CHENG-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย •จูไห่-มาเก๊า-โบสถ์เซนต์ฟรานซิส -หมู่บ้านไทปา-Macau East Asian Games Dome-เวเนเชี่ยน-สนามบินมาเก๊า-กรุงเทพฯ
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 :  กรุงเทพฯ-มาเก๊า-มรดกโลกมาเก๊า-วัดนาจา-โบสถ์เซ็นต์ปอล-มาเก๊าฟิชเช่อร์แมน วาล์ฟ -จูไห่

05.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D การบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ GO HOLIDAY TOUR คอยอำนวยความสะดวกจัด เตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 3)

07.45 น.

ออกเดินทางสู่ มาเก๊าโดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ TG750 (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

11.40 น.

เดินทางถึงสนามบินมาเก๊า ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง “มาเก๊า” เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอา
ณานิคมของโปรตุเกสนานถึง 400 ปี จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคมค.ศ.1999 โปรตุเกสทำพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

จากนั้นนำท่านชมแหล่งมรดกโลกของมาเก๊า วัดนาชา วัดนี้สร้างขึ้นในปี 1888 เพื่ออุทิศให้แก่ นาชา โดยความหวังว่าจะช่วยยับยั้งกาฬโรคที่ระบาดอยู่อย่างรุนแรง ในตอนนั้นได้วัดนาชาเป็นเพียงอาคารเล็กๆ ที่สร้างด้วยวัสดุธรรมดาง่ายๆ แต่การออกแบบที่ผสมผสานสภาพความเป็นจริงกับภาพลวงตา ทำให้เกิดความรู้สึกถึงความละเอียดอ่อนประณีตและงดงาม ...จากนั้นชม กำแพงเมืองเก่า สร้างขึ้นราว ค.ศ. 1569 เป็นส่วนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ของการก่อสร้างกำแพงป้องกันเมืองแบบโปรตุเกสดั้งเดิม แบบเดียวกับที่สร้างรอบท่าเรือตั้งถิ่นฐานในแอฟริกาและอินเดีย ในมาเก๊าส่วนของกำแพงเมืองเก่านี้ ถือเป็นหลักฐานของการผสานเข้ากับเทคนิคและวัสดุท้องถิ่น โดยเฉพาะส่วนผสมแข็งชูนัมโบ (chunambo) ที่เกิดจากการผสมของดินเหนียว ดิน ทราย ฟางข้าว หินบดและ
เปลือกหอย จนอัดแน่นเป็นชั้นๆต่อเนื่องกัน ..จากนั้นนำท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล หมายถึงฟาซาดด้านหน้าของโบสถ์มาแตร์ เดอี (Church of Mater Dei) ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนพิษไฟไหม้ในปี 1835 ทำให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกัน โดยรวมแล้ว โบสถ์มาแตร์ เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอล คือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกล และได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถัน ขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า  จากนั้นพาท่านมาสถานท่องเที่ยวขึ้นชื่อ มาเก๊าฟิชเช่อร์แมน วาล์ฟ ตั้งอยู่ที่อ่าวนอกครอบคลุมพื้นที่กว่า 93,000 ตารางเมตรประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางการบันเทิง ร้านค้า อาหาร โรงแรม ท่าจอดเรือ ห้องประชุม และที่แสดงนิทรรศการ เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักๆ ส่วนท่าเรือแห่งราชวงศ์ (Dynasty Wharf) จำลองสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังออกมาเป็นร้านค้า เพื่อสนองความต้องการของนักช้อปปิ้งโดยเฉพาะส่วนตะวันออกพบตะวันตก (East Meets West) เป็นส่วนบันเทิงสำหรับเด็กและบริเวณที่จัดงานฟังก์ชั่น ซึ่งรวมถึงร้านอาหาร ที่จัดการแสดงโชว์ต่างๆ ห้องประชุม ห้องแสดงนิทรรศการ และเครื่องเล่นสำหรับครอบครัวที่หลากหลาย โดยตกแต่งให้มีบรรยากาศเข้ากับธีมตะวันออกพบตะวันตกส่วนท่าเรือแห่งตำนาน (Legend Wharf) มีจุดเด่นที่สไตล์สถาปัตยกรรมยุโรปและละติน นักท่องเที่ยวสามารถปล่อยใจไปกับอารมณ์ความรู้สึก และรสนิยมวิไลในการกินอาหารด้วยร้านอาหารหลายหลากหรือเลือกของขวัญจากร้านค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย นอกจากนี้ ยังเพลิดเพลินไปกับการแสดงละครเร่บนถนนสายหลัก อีกทั้งผู้ชมยังเพิ่มรสชาติความตื่นเต้นได้จากการดูโชว์เจ็ตสกีที่ลานแสดงกลางแจ้งบริเวณวอเตอร์เวิลด์ด้วย...จากนั้นนำท่านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊าขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่จูไห่โดยรถโค้ช ผ่านด่านกงเป่ย (ใช้เวลาในการเดินทาง 20-30 นาที.) ขึ้นอยู่กับสภาพจราจร ณ วันเดินทาง ..นำท่านเข้าที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ...เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
  เข้าสู่ที่พัก จูไห่  2000 Year Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 2 : จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามกลางทะเล “หวีหนี่”-วัดไป่เหลียน-พิพิธภัณฑ์ JIU ZHOU CHENG-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางผ่านชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทำไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย...จากนั้นชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี่” รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล...นำท่านชมวัดไป๋เหลียน(วัดดอกบัวขาว) กราบนมัสการเทฑแห่งโชคลาภ,เทพเจ้ากวนอู,เจ้าแม่กวนอิม,เพื่อความเป็นศิริมงคล  นำท่านชมสิ้นค้าของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ยาบัวหิมะ ผ้าไหม ฯ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านแวะชมพิพิธภัณฑ์ JIU ZHOU CHENG ภายในจะมีสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน อาทิ กำแพงเมืองจีน  จิ๋นซีฮ่องเต้และข้าทาสบริวารเฝ้าสุสานที่แกะสลักด้วยหิน รวมถึงซากฟอสซิ่ลของไดโนเสาร์ ...จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ตลาดใต้ดินกงเป่ย เสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE  ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินค้าราคาถูกทั้ง กระเป๋า ก้อปปี้แบรนด์เนมดังต่างๆ หรือเลือกซื้อเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า เครื่องประดับสำหรับคุณผู้หญิง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ...เมนูพิเศษ ซีฟู้ด + ไวน์แดง
เข้าสู่ที่พัก จูไห่  2000 Year Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3 : จูไห่- มาเก๊า-โบสถ์เซนต์ฟรานซิส -หมู่บ้านไทปา - Macau East Asian Games Dome-เวเนเชี่ยน-สนามบินมาเก๊า-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางกลับเมืองมาเก๊าโดยรถโค้ช ผ่านด่านกงเป่ย ...นำท่านเดินทางสู่ฝั่งเกาะไทปา นำท่านชมโบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองโคโลอาน สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1928 เป็นโบสถ์ที่มีลักษณะศิลปกรรมแบบบารอคสีขาวและสีครีม มีหน้าต่างเป็นรูปวงรีและหอระฆัง ภายในมีวัตถุโบราณมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสเตียนในเอเชีย บริเวณทางเดินโดยรอบโบสถ์ปูลาดด้วยก้อนหิน และกระเบื้องโมเสก รายล้อมด้วยร้านอาหาร และร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆ จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านไทปา มีความสวยงามและขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายโรแมนติกของทุกคู่รัก โอบล้อมด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงาม ด้วยอาคารสไตล์โปรตุเกส 5 หลังสีเขียว คลาสสิค ซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันคือ Macanese House, House of Island, House of Portugal Regions, Exhibition House และ Reception House แต่ละหลังจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชิวิต ของชาวมาเก๊าและชาวโปรตุเกสที่น่าสนใจ ในส่วนของ Exhibition House จะจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะ และภาพถ่าย หมุนเวียนให้ผู้สนใจเข้าชมได้ตลอดทั้งปี  จากนั้นพาชม Macau East Asian Games Dome ตั้งอยู่ในเขตโคไท จัดเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของมาเก๊า อาคารสามชั้นที่ใช้งานได้สารพัดประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ 139,960 ตารางเมตร ได้รับการออกแบบให้มีสองอาคารเพื่อให้สามารถจัดรายการกีฬาและกิจกรรมต่างๆแยกจากกันได้ เช่นเดียวกับที่มีอาคารแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ที่รองรับผุ้คนได้ถึง 2,000 คน ภายในพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร สามารถจัดแข่งขันกีฬาทั้งบาสเกตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน ยกน้ำหนัก ศิลปะป้องกันตัว เต้นรำ เอ็กซ์ตรีมสปอร์ต ฯลฯ โดยมีเวทีกลางโรงละครที่จัดที่นั่งเป็นรูปตัวยู จุ 1,992 ที่นั่ง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บนเกาะไทปามีร้านขนมอร่อยๆตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า Food Street ภายในชุมชนแห่งนี้มีร้านขนมเก่าแก่ที่เปิดให้บริการมานานโดยจะอบขนมสดใหม่ทุกวัน ถนนทั้งสายจึงหอมกรุ่นไปด้วยกลิ่นของขนมอบนานาชนิดร้านค้าแต่ละร้านบนถนน Rua da Cunha (Koon Ya Kai) จะมีวิธีเรียกลูกค้าโดยการยืนแจกขนมชนิดต่างๆให้ได้ชิมกันการทำขนมอบแบบโบราณเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่ คุณจะได้เห็นกรรมวิธีการอบขนมท้องถิ่นกันแบบเต็มตาซึ่งขนมที่ขึ้นชื่อก็คือ ขนมไข่และขนมอบอย่างคุกกี้อัลมอนด์ซึ่งหากทานกับกาแฟหรือชาร้อนก็จะเอร็ดอร่อยมากเป็นพิเศษ ...จากนั้นนำท่านชม Venetian Resort Hotel โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส..ให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่าง ๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 300 ร้าน เช่น BOSSINI,G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ  หรือ ล่องเรือกอนโดล่า CONDOLA  (ไม่รวมอยู่ในรายการราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าไปภายในคาสิโน  ไม่อนุญาตทำการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทั้งสิ้นและ ควรแต่งกายสุภาพ)
**อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย **

18.00 น.

สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า

21.15 น.

ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊าเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย สไมล์ เที่ยวบินที่ TG753

23.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ
หมายเหตุ     
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผู้เดินทางจำนวน  15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15   ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
*ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น*

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2ท่าน/ห้อง)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
6. ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋า)
7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
3.ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่ากรณีที่ลูกค้าเป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสสปอร์ตเยอรมัน พาสสปอร์ตลาว
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
7.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

เงื่อนไขการจอง
วางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
++เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
++กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
++โรงแรมในฮ่องกงมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องมีขนาดกะทัดรัต ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com