คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย เที่ยวไทย เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม-ดอยอินทนนท์-พระธาตุดอยสุเทพ-วัดพระสิงห์-เวียงกุมกาม-โครงการเกษตรหนองหอย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์-พระธาตุคู่-ป่าดึกดำบรรพ์ เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ไทย เที่ยวไทย นำท่านเยือนภาคเหนือ สู่ จ.เชียงใหม่ นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมือง นมัสการพระพุทธสิงหิงค์ที่วัดพระสิงห์ เที่ยวเวียงกุมกาม ชมนครโบราณใต้ภิภพ ขึ้นสู่ โครงการม่อนแจ่ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย สัมผัสดอกไม้นานาชนิด ฟาร์มกล้วยไม้นานาชนิดที่สวยงาม นำท่านเที่ยวดอยอินทนนท์ ชมพระธาตุคู่บนยอดดอย โครงการเกษตรหลวงขุนกลาง ป่าดึกดำบรรพ์ ทานอาหารแบบขันโตกดินเนอร์ ช้อปปิ้งของฝากที่ขึ้นชื่อ พัก โรงแรม จ.เชียงใหม่ 2 คืน
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

18.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ มาร์เก็ตทัวร์ เซ็นเตอร์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.00 น.

ออกเดินทาง สู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารว่าง(1)เครื่องดื่มบนรถ และเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : เชียงใหม่-พระธาตุดอยสุเทพ-วัดพระสิงห์-เวียงกุมกาม-ขันโตกดินเนอร์

05.30 น.

เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า(2)

08.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ ดอยสุเทพ โดยรถสองแถว กราบสักการะองค์ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ และพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะแม เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่ จากมุมมองบนยอดดอยสุเทพ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(3) โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น

13.00 น.

เดินทางสู่ วัดพระสิงห์ ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ภายในวิหารลายคำ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์(พระสิงห์) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารที่สวยงาม ชมวิหารและหอไตร สถาปัตยกรรมแบบล้านนา และเป็นสถานที่ไหว้พระธาตุปีเกิดของปีมะโรง ตามความเชื่อของชาวล้านนา

14.00 น.

เดินทางสู่ เวียงกุมกาม นครใต้ภิภพ อายุกว่า 700 ปี สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช ให้ ท่านได้นั่งรถราง ชมโบราณสถานต่างๆภายในเวียงกุมกาม อาทิ วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดช้างค้ำ และซากโบราณสถานอื่นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำบรรยายตลอดการเดินทาง

16.00 น.

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ปางสวนแก้ว หรือเทียบเท่า

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(4) แบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองล้านนา อาทิเช่น รำเทียน ตีกลองสะบัดชัย เป็นต้น หลังอาหารกลับสู่ที่พัก พัก โรงแรมปางสวนแก้ว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : เชียงใหม่-ดอยอินทนนท์-ป่าดึกดำบรรพ์-พระธาตุจอมทอง

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ อ.แม่ริม สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์สดชื่น ขึ้นสู่ โครงการม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ผ่านแปลงปลูกผักอันกว้างใหญ่ ชมวิวทิวทัศน์ของแม่แตงและฝางได้จากม่อนแจ่ม เชิญท่านถ่ายรูปกับดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์หลากสีสัน และแปลงผักสีสดๆ

10.30 น.

ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่ ฟาร์มกล้วยไม้ ใบออคิด ให้ท่านเก็บภาพกับดอกกล้วยไม้ นานาชนิด ที่บานสะพรั่งอวดโฉมกันอย่างงดงาม หลากหลายสีสันนานาพรรณ หรือเดินชมฟาร์มผีเสื้อที่อยู่ภายใน

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ฟาร์มกล้วยไม้

13.30 น.

นำท่านชม วัด วัดบ้านเด่น นำท่านชมความสวยงามของสถาปัตยล้านนาที่สวยงามภายในวัด ที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านต่อ ครูบาเทือง ชมสิ่งก่อสร้างต่างๆ อาทิ พระอุโบสถ วิหาร หอไตร เชิญท่านนมัสการพระธาตุเจดีย์ สิบสองราศี ได้เวลาพอสมควรเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

15.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ให้ท่านได้เข้าชมสถานที่จัดงานพืชสวนโลก ผ่านประตูช้างค้ำเข้าชมบริเวณ หอคำหลวง สถาปัตยกรรมที่สวยงามตามแบบล้านนา ถ่ายรูปกับสถานที่ต่างๆภายใน อาทิ วัดเชียงทอง ของประเทศลาว และสวนของประเทศต่างๆ ที่มาจัดแสดง ท่ามกลางพรรณไม้นานาชนิด

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ(7) ร้านอิ่มปลาเผา

19.00 น.

นำท่านสู่ ถนนคนเดินเชียงใหม่ (เปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์) ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของตลาดกลางคืน ที่มีร้านค้ามากมาย เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆได้ตามอิสระ

22.00 น.

กลับสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน พัก โรงแรมปางสวนแก้ว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : สวนสัตว์เชียงใหม่-อะควาเรี่ยม-พระธาตุลำปางหลวง-กรุงเทพฯ

07.30 น.

อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์ นำท่านเดิน ชมต้นกุหลาบพันปี (ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ตามเส้นทางเดินที่ร่มรื่น ชมป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ และพืชคลุมดินต่างๆ อาทิ มอส ไรเค่น เดินทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศ มองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(9) ร้านครัวมิตรภาพ

13.00 น.

เดินทางสู่ อ.จอมทอง นำท่านนมัสการ พระธาตุจอมทอง ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นวัดสำคัญคู่เมืองจอมทองและเป็นที่เคารพสักการะของชาวเหนือโดยทั่วไป ประเพณีเด่นของวัดคือ การแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวล้านนาที่ถือว่าการเอาไม้มาค้ำโพธิ์เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านถวาย ให้ท่านชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องตกแต่งบ้าน อันหลากหลาย เป็นหมู่บ้าน OTOP นำร่องแห่งแรกของประเทศไทย

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(10) ร้านเจี่ยทงเฮง

20.00 น.

นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ

วันที่ 5 : กรุงเทพฯ

05.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว อาทิ ครีมอาบน้ำ แชมพู ฯลฯ
กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,แว่นกันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้,รถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามรายการ
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพ,ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยโรคประจำตัว
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6.ค่าอาหาร กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะต้องจ่ายเพิ่มตามอัตราที่โรงแรมกำหนด

เงื่อนไขการจองทัวร์
วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ  สำหรับการออกใบแจ้ง     หนี้และใบรับเงินของท่าน
2.การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 2,000 บาท เพื่อ     เป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่า     ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก , ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน     บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน           บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน             บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน       บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5.  การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่   และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com