คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย ท่องทะเลตราด-เกาะช้าง-จันทบุรี-โบสถ์คาทอลิก-วัดเขาสุกิม-แหลมงอบ-ยุทธนาวีเกาะช้าง หมู่บ้านบางเบ้า-เกาะรัง-ดำน้ำชมปะการัง

ทัวร์ไทย ท่องทะเลตราด ท่องเที่ยวพักผ่อนที่เกาะช้าง แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัญมณีของตะวันออก ให้ท่านเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่ เกาะรัง เกาะนก หินตายักษ์ สัมผัสวิถีชุมชนชาวประมงพื้นบ้านที่ หมู่บ้านบางเบ้า เที่ยวจันทบุรี ชมโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ที่สวยงาม ชมพิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี ค่ายเนินวง โบราณคดีใต้น้ำ เลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาลและสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก พัก โรงแรม บนเกาะช้าง 2 คืน
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-จันทบุรี-วัดเขาสุกิม-โบสถ์คาทอลิก-แหลมงอบ-เกาะช้าง

06.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ มาร์เก็ตทัวร์ เซ็นเตอร์ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30 น.

ออกเดินทางสู่ จ.จันทบุรี โดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารว่าง(1) พร้อมเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนรถ

10.30 น.

ถึง จ.จันทบุรี นำท่านชม วัดเขาสุกิม วัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดี ของท่านหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ที่ได้พัฒนาวัดมาอย่างต่อเนื่อง ชมอาคารเฉลิมพระเกียรติบนยอดเขา ที่เป็นสถานที่เก็ยศาสนสมบัติ ศาสนวัตถุต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้นับจำนวนไม่ถ้วน และประเมินค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถ้วยชามที่หายาก โต๊ะและเก้าอี้ประดับมุกต่างๆ แจกันกังใสขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยังมีรูปปั้นเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง ของท่านหลวงปู่สมชาย และพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(2) ร้านคุณแดง

13.00 น.

นำท่านชม โบสถ์คาทอลิก (อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ) โบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกซึ่งเรียกว่า “ศิลปะแบบโกธิค” ที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ประกอบด้วยภาพกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส มีอายุร่วม 100 ปี ซึ่งมีความสวยงามมาก

14.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

15.30 น.

เดินทางถึงท่าเรือเฟอรี่ นำท่านลงเรือ โดยสารเรือเฟอรี่ ข้ามสู่ เกาะช้าง เกาะท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกแห่ง มีความสวยงามตามธรรมชาติ หาดทรายสวย สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ของทะเลอ่าวไทย

16.30 น.

ถึงท่าเรือที่ เกาะช้าง เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่นบนเกาะช้าง เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เกาะช้างคาบาน่า หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระภายในที่พัก

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(3) ร้านชาวเลซีฟู้ด จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน

วันที่ 2 : ท่องทะเลตราด-เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง-เกาะรัง-เกาะนก-หมู่บ้านบางเบ้า

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

เดินทางสู่ท่าเรือที่ หมู่บ้านบางเบ้า ท่านจะได้สัมผัส วิถีชุมชนของหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านบนเกาะช้าง ที่สร้างบ้านเรือนอยู่บนน้ำ ทีสะพานเชื่อมถึงกันทั้งหมด

10.00 น.

นำท่านลงเรือท่องเที่ยว ท่องทะเลตราด ชื่นชมกับความงดงามของท้องทะเลอ่าวไทย เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ อากาศสดชื่น ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ และดำน้ำชมปะการัง ชมปลาทะเลสีสันสวยงามที่ เกาะรัง เกาะนก หินตายักษ์ (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและอากาศ)

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(5) แบบปิกนิกบนเรือ

13.00 น.

อิสระให้ท่านได้พักผ่อน เล่นน้ำทะเลที่ชายหาด ตามอิสระ

15.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะช้าง

16.30 น.

ถึงท่าเรือ มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ที่หมู่บ้านบางเบ้า จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(6) ร้านเรือนไทย เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน

วันที่ 3 : เกาะช้าง-ตราด-ศาลกรมหลวงชุมพร-กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ ภายในที่พัก เลือกพักผ่อน เล่นน้ำ เดินเล่น ชายหาดหน้าที่พัก

10.00 น.

อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอรี่ นั่งเรือโดยสารกลับสู่ ฝั่งแหลมงอบ จ.ตราด เชิญท่านพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย

11.00 น.

ถึงท่าเรือแหลมงอบ ขึ้นรถปรับอากาศคันเดิม นำท่านสักการะ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(เสด็จเตี่ย) พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยที่ อนุสรณ์สถาน ยุทธนาวีที่เกาะช้าง

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(8) ร้านริมทะเลซีฟู้ด

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของฝากและของที่ระลึก ผลไม้ต่างๆตามฤดูกาล ที่ จ.จันทบุรี

15.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

19.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว อาทิ ครีมอาบน้ำ แชมพู ฯลฯ
กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,แว่นกันแดด,ร่มพับ,ชุดสำหรับเล่นน้ำ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้,รถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามรายการ
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพ,ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยโรคประจำตัว
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการจองทัวร์
วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้ง หนี้และใบรับเงินของท่าน
2.การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 2,000 บาท เพื่อ เป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่า ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก , ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5.การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่ และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com