คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย เที่ยวกระบี่-พังงา-ภูเก็ต-ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก-เกาะปอดะ-ดำน้ำชมปะการัง-ล่องอ่าวพังงา เขาพิงกัน-เกาะปันหยี-แหลมพรหมเทพ-วัดฉลอง-ภูเก็ตแฟนตาซี 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ไทย เที่ยวกระบี่-พังงา-ภูเก็ต นำท่านเที่ยวเมืองกระบี่ ท่องทะเลกระบี่ ชมทะเลแหวก ถ้ำพระนาง อ่าวไร่เล วัดถ้ำเสือ เขาขนาบน้ำ พังงา ล่องอ่าวพังงา ชมความงามของถ้ำลอดพังงา สัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมบ้านกลางน้ำที่เกาะปันหยี เลือกซื้ออาหารทะเลตากแห้งราคาถูก ถ่ายรูปที่เขาพิงกันและเขาตาปู เที่ยวภูเก็ต ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ วัดฉลอง นมัสการพระผุด ที่วัดพระทอง ชมโชว์อลังการ ภูเก็ตแฟนตาซี พัก โรงแรม จ.กระบี่ 1 คืน และ โรงแรม จ.ภูเก็ต 1 คืน
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-กระบี่

18.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ บริษัททัวร์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ จ.กระบี่ โดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภุณฑ์ บริการอาหารว่าง(1) บนรถพร้อมเครื่องดื่ม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : กระบี่-วัดถ้ำเสือ-ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก-ถ้ำพระนาง

05.00 น.

รุ่งอรุณที่ จ.กระบี่ นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า(2)

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ นมัสการพระพุทธรูปภายในถ้ำ และเจ้าแม่กวนอิมที่อยู่ภายใน แล้วถ่ายรูปกับ เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์ของเมืองกระบี่

09.30 น.

แล้วเดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือ Speed Boat ลำหรู นำท่าน ท่องทะเลกระบี่ ชื่นชมกับความงดงามของทะเลกระบี่ ในยามเช้า ผ่านเกาะแก่งต่างๆ ที่เรียงรายอยู่ในทะเล อาทิ เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ

10.30 น.

นำท่านสัมผัสกับ ทะเลแหวก (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและสภาพน้ำขึ้นหรือน้ำลง) ให้ท่านเดินเล่นบนสันทรายที่เชื่อมระหว่างเกาะสองเกาะ 1 ใน Unseen in Thailand จากนั้นนำท่าน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ชมฝูงปลาทะเลหลากสีสันนานาชนิด แนวปะการังน้ำตื้น หรือพักผ่อนเล่นน้ำตามอิสระ บนเกาะปอดะ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(3)แบบปิกนิก(ข้าวกล่อง)

13.00 น.

นำท่านชม อ่าวไร่เลย์ และ สถานที่ขึ้นชื่อเรื่องกีฬาปีนหน้าผา ที่มีนักท่องเที่ยวมาพิสูจน์มากมาย นำท่านเดินชมถ้ำพระนาง สักการะศาลพระนาง และ เชิญท่านเดินเล่น ว่ายน้ำบริเวณชายหาด

15.00 น.

เดินทางกลับสู่ท่าเรือ เข้าสู่ที่พัก โรงแรม จ.กระบี่ พักผ่อนตามอิสระ

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ(4) ร้านเรือนไม้ หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อน พัก โรงแรม จ.กระบี่

วันที่ 3 : กระบี่-พังงา-ล่องอ่าวพังงา-เกาะปันหยี-เขาพิงกัน-ภูเก็ต-แฟนตาซีโขว์

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

อำลา จ.กระบี่ นำท่านเดินทางสู่ จ.พังงา

10.00 น.

นำท่านลงเรือท่องเที่ยวลำใหญ่ ล่องอ่าวพังงา ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ และประกอบไปด้วยทิวทัศน์ของเขาหินปูน รูปร่างแปลกตา ชมถ้ำลอด สัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมหินงอกหินย้อยที่อยู่ภายในถ้ำ ที่เรือสามารถลอดผ่านไปได้ จากนั้นชม เขาหมาจู และผ่านชม เกาะนมสาว ที่เป็นที่มาของนอทานพื้นบ้าน“พระรถ เมรี” นำท่านขึ้นเขาพิงกัน ชมความมหัศจรรย์ของเขาพิงกัน และเขาตาปู

13.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(6) ร้านปันหยีมูเทียร่าห์ เกาะปันหยี หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าทะเลตากแห้งเป็นของฝาก

15.00 น.

เดินทางกลับสู่ ท่าเรือ แวะให้ท่านชมภาพเขียนสีสมัยโบราณ ที่ เขาเขียน

15.30 น.

ขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางเข้าสู่ เกาะภูเก็ต เกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

17.30 น.

ข้ามสะพานเทพกษัตย์ตรีสู่เกาะภูเก็ต แล้วเดินทางสู่ หาดกมลา นำท่านเข้าสู่ ภูเก็ตแฟนตาซี สัมผัสกับความอลังการของร้านค้าต่างๆ ที่ถูกตกแต่งอย่างวิจิตร

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(7) ณ ห้องอาหารมโนราห์ทอง เพลิดเพลินกับอาหารนานาชนิด นำท่านชมโชว์ “มหัศจรรย์กมลา” ที่ยิ่งใหญ่อลังการ

22.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เมโทรโพลภูเก็ต หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พัก โรงแรม เมโทรโพลภูเก็ต หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : เที่ยวชมเมืองภูเก็ต-แหลมพรหมเทพ-วัดฉลอง-พระธาตุไชยา-สุราษฎร์ธานี

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของแหลมพรหมเทพ จุดใต้สุดของเกาะภูเก็ตที่มีทัศนียภาพที่งดงาม แล้วชม ประภาคารกาญจนาภิเษก ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน เชิญท่านถ่ายรูปและพักผ่อนตามอิสระ

09.00 น.

นำท่านสู่ วัดฉลอง ให้ท่านนมัสการ หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นที่นับถือและรู้จักกันดีของชาวภูเก็ต จากนั้นนำท่านชมย่านตัวเมืองเก่า ชม ตึก “ชิโน-โปตุกีส” อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตุเกส ที่สวยงาม

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(9) ร้านภูเก็ตซีฟู้ด

13.00 น.

จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ เต้าส้อ น้ำพริกกุ้งเสียบ ผลิดภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และของที่ระลึกต่างๆ อาทิ ผ้าบาต ริก และเครื่องประดับ จากนั้นแวะวัดพระทอง ให้ท่านนมัสการ พระผุด 1 ใน Unseem in Thailand

15.00 น.

อำลาเกาะภูเก็ต นำท่านเดินทางสู่ จ.สุราษฎ์ธานี

17.00 น.

นำท่านสักการะ พระบรมธาตุไชยา พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(10) ร้านพลับพลาซีฟู้ด

20.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 5 : กรุงเทพฯ

05.00 น.

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว อาทิ ครีมอาบน้ำ แชมพู ฯลฯ
กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,แว่นกันแดด,ร่มพับ,ชุดเล่นน้ำ(ชุดว่ายน้ำ)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้,รถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามรายการ
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพ,
ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยโรคประจำตัว
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6.ค่าอาหาร กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะต้องจ่ายเพิ่มตามอัตราที่โรงแรมกำหนด

เงื่อนไขการจองทัวร์
วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ  สำหรับการออกใบแจ้ง     หนี้และใบรับเงินของท่าน
2.การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 2,000 บาท เพื่อ     เป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่า     ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก , ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน     บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน           บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน             บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน       บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5.การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่   และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com