คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย เที่ยวทะเลกระบี่-ทะเลแหวก-วัดถ้ำเสือ-เขาขนาบน้ำ-ท่าปอม คลองสองน้ำ-น้ำตกร้อน-สระมรกต อ่าวไร่เลย์-เกาะปอดะ-เกาะทับ-เกาะหม้อ-ดำน้ำชมปะการัง 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ไทย เที่ยวนำท่านเที่ยวเมืองกระบี่ ในช่วงวันเวลาของการพักผ่อน ด้วยบรรยากาศของท้องทะเล นมัสการพระอาจารย์จำเนียร วัดถ้ำเสือ ชมน้ำตกร้อน และชมความงามของสระมรกต ท่องทะเลกระบี่ ชมทะเลแหวก 1 ใน UNSEEN in Thailand มุมมองใหม่เมืองไทย ชมถ้ำพระนาง อ่าวไร่เล ดำน้ำชมปะการัง ชมฝูงปลาทะเลสีสันสวยงาม เที่ยวสุสานหอย 75 ล้านปี นมัสการพระธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี พัก โรงแรม จ.กระบี่ 2 คืน
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-กระบี่

18.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ จ.กระบี่ โดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภุณฑ์ บริการอาหารว่าง(1) บนรถพร้อมเครื่องดื่ม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : กระบี่-วัดถ้ำเสือ-น้ำตกร้อน-สระมรกต-ท่าปอมคลองสองน้ำ

05.00 น.

รุ่งอรุณที่ จ.กระบี่ นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า(2)

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นสำนักวิปัสสนาของท่านพระอาจารย์จำเนียร มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ นำท่านนมัสการพระพุทธรูปภายในถ้ำ และนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่อยู่ภายในวัด

09.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ นำท่านชม น้ำตกร้อน 1 ใน Unseen in Thailand ธารน้ำอุ่นสายเล็กๆ ที่ไหลลงสู่ลำน้ำเย็น ที่ท่านสามารถลงเล่นน้ำได้ เปรียบเสมือนสปาธรรมชาติ จากนั้นนำท่านสู่ สระมรกต ชมสระน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกต ที่งดงามสมชื่อ เชิญท่านพักผ่อนเก็บภาพเป็นที่ระลึกจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(3) ร้านกุลากาศัย

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ท่าปอม คลองสองน้ำ ที่เป็น 1 ใน Unseen in Thailand แหล่งศึกษาระบบนิเวศน์วิทยา ชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลน และพืชน้ำนานาชนิด ชมสายน้ำที่ใสสะอาด ที่มีลักษณะพิเศษ คือ เมื้อน้ำขึ้นจะเป็นน้ำเค็ม เมื่อน้ำลด จะเป็นน้ำจืดและมีช่วงที่เป็นรอยต่อของสองน้ำ

15.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ปาล์มพราราไดซ์ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอิสระภายในที่พัก

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(4) ร้านเรือนไม้

19.30 น.

กลับเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืนตามอิสระ พัก โรงแรม ปาล์มพราราไดซ์ หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก-ดำน้ำชมปะการัง-ถ้ำพระนาง

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.

แล้วเดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือ Speed Boat ลำหรู นำท่าน ท่องทะเลกระบี่ ชื่นชมกับความงดงามของทะเลกระบี่ ในยามเช้า ผ่านเกาะแก่งต่างๆ ที่เรียงรายอยู่ในทะเล อาทิ เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ

10.00 น.

นำท่านสัมผัสกับ ทะเลแหวก (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและสภาพน้ำขึ้นหรือน้ำลง) ให้ท่านเดินเล่นบนสันทรายที่เชื่อมระหว่างเกาะสองเกาะ 1 ใน Unseen in Thailand จากนั้นนำท่าน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ชมฝูงปลาทะเลหลากสีสันนานาชนิด แนวปะการังน้ำตื้น หรือพักผ่อนเล่นน้ำตามอิสระ บนเกาะปอดะ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(6) แบบปิกนิก(ข้าวกล่อง)

13.00 น.

นำท่านชม อ่าวไร่เลย์ และ สถานที่ขึ้นชื่อเรื่องกีฬาปีนหน้าผา ที่มีนักท่องเที่ยวมาพิสูจน์มากมาย นำท่านเดินชมถ้ำพระนาง สักการะศาลพระนาง และ เชิญท่านเดินเล่น ว่ายน้ำบริเวณชายหาด

15.30 น.

เดินทางกลับสู่ท่าเรือ เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ปาล์มพราราไดซ์ หรือเทียบเท่า

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ(7) ร้านกระบี่ซีฟู้ด

19.00 น.

หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนยามค่ำคืน พัก โรงแรม ปาล์มพราราไดซ์ หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : กระบี่-สุสานหอย-พระธาตุไชยา-กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.

เก็บสัมภาระ เดินทางสู่ สุสานหอย 75 ล้านปี สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ชมฟอสซิลหอยน้ำจืดที่สะสมทับถมกันนับล้านตัว กลายเป็นแผ่นหินที่ยื่นลงสู่ทะเล ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านธรณีวิทยา จึงกำหนดอายุใหม่เหลือประมาณ 40-20 ล้านปี

10.00 น.

ชม ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำชายฝั่ง นำท่านชมปลาการ์ตูน มากมายหลากหลายสายพันธ์ ที่สวยงาม ที่สามารถเพาะได้เป็นแห่งแรกของประเทศ และชมปลาอื่นๆมากมาย หรือจะให้อาหารปลาในบ่อเลี้ยงตามอิสระ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของ จ.กระบี่ อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ กะปิ ของฝากอื่นๆ เป็นต้น

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(9) โรงแรมเวียงทอง

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

15.30 น.

ถึง เขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนรัชประภา) นำท่าน ลงเรือล่องทะเลสาบ เหนือเขื่อนเชี่ยวหลาน ชมทัศนียภาพของทิวทัศน์ของภูเขาหินปูน เกาะแก่งต่างๆ ที่งดงามและได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกบริเวณเหนือเขื่อน จากนั้นเดินทางสู่ อ.ไชยา

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(10) ร้านพลับพลาซีฟู้ด

20.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ

วันที่ 5 : กรุงเทพฯ

05.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว อาทิ ครีมอาบน้ำ แชมพู ฯลฯ
กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,แว่นกันแดด,ร่มพับ,ชุดเล่นน้ำ(ชุดว่ายน้ำ)

หมายเหตุ  เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง เพิ่มท่านละ  800  บาท เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ต้องมีจำนวนลูกค้าอย่างต่ำ 25 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้,รถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามรายการ
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพ,
ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยโรคประจำตัว
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6.ค่าอาหาร กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะต้องจ่ายเพิ่มตามอัตราที่โรงแรมกำหนด

เงื่อนไขการจองทัวร์
วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ  สำหรับการออกใบแจ้ง     หนี้และใบรับเงินของท่าน
2.การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 2,000 บาท เพื่อ     เป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่า     ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก , ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน     บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน           บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน             บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน       บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5.  การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่   และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com