คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย เที่ยวเกาะสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-หินตา-หินยาย-พระใหญ่เกาะฟาน-อ่าวเฉวง-น้ำตกหน้าเมือง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง-เกาะวัวตาหลับ-เกาะแม่เกาะ 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ไทย เที่ยวเกาะสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง นำท่านเที่ยวทะเลอ่าวไทย ชมรอบเกาะสมุย นมัสการพระใหญ่เกาะฟาน ชมอ่าวต่างๆสวยงาม อ่าวเฉวง อ่าวท้องยาง อ่าวท้องตะเคียน จุดชมวิวช่องบุญตา ชมหินตา หินยาย ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้อย่างน่าอัศจรรย์ เล่นน้ำ ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ชมเกาะวัวตาหลับ จุดชมวิวที่สามารถชมความงามของเกาะแก่งที่เรียงรายอยู่ในทะเล ชมทะเลใน เกาะแม่เกาะ ชมความน่ารักของลิงเก็บมะพร้าว และสักการะพระธาตุไชยา พัก โรงแรม บนเกาะสมุย 2 คืน
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี

19.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของบริษัทเรา รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

20.00 น.

เดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยรถตู้ หรือบัสปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ แล้วเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : สุราษฎร์ธานี-เกาะสมุย-หินตา หินยาย-พระใหญ่เกาะฟาน

05.00 น.

รุ่งอรุณที่ จ.สุราษฏร์ธานี นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัวและ บริการอาหารเช้า(2)

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ อ.ดอนสัก ถึงท่าเรือ นำท่านขึ้นเรือเฟอรี่ลำใหญ่ เดินทางสู่ เกาะสมุย ให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือ ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของทะเลอ่าวไทยที่สวยงาม

11.30 น.

ถึง เกาะสมุย นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ร้านอาหาร

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(3) ร้านครัวเสวยซีฟู้ด

13.00 น.

นำท่านเที่ยวรอบเกาะสมุย เกาะท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ผ่านชมสวนมะพร้าวที่มีอยู่มากมาย นมัสการ พระใหญ่เกาะฟาน พระพุทธรูปองค์ใหญ่ อันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเกาะสมุย ผ่านชมอ่าวต่างๆ อาทิ อ่าวละไม อ่าวเฉวง อ่าวท้องยาง อ่าวท้องตะเคียน ชมวิวทิวทัศน์ ณ จุดชมวิว ช่องบุญตา ชม หินตา หินยาย ที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์

16.30 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ไอบิส สมุยบ่อผุด หรือเทียบเท่า

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(4) ร้านครัวชาวบ้าน จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน พัก โรงแรม ไอบิส สมุยบ่อผุด หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : เกาะสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-จุดชมวิวเกาะวัวตาหลับ-ทะเลใน-เกาะแม่เกาะ-เล่นน้ำ

06.00 น.

บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือหน้าทอน

08.00 น.

นำท่านลงเรือท่องเที่ยว สมุยไฮซีย์ทัวร์ มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เชิญท่านพักผ่อนบนเรือ และบริการอาหารว่างบนเรือ ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลอ่าวไทย

10.00 น.

ถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง นำท่านขึ้น เกาะวัวตาหลับ ให้ท่านพักผ่อน อาบแดด เล่นน้ำทะเล ดำน้ำชมปะการังบริเวณแนวชายหาด และเดินขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเกาะวัวตาหลับ ที่ท่านสามารถมองเห็นความงดงามของเกาะแก่งต่างๆ ที่ทอดตัวเรียงรายอยู่ในทะเล กว่า 42 เกาะ เป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนัก

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(6) บนเรือ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะแม่เกาะ

13.30 น.

นำท่านขึ้นชมความสวยงามของ ทะเลใน ที่อยู่กลางเกาะ รอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนรอบด้าน น้ำทะเลสีสวย เชิญท่านเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกและมีเวลาให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเกาะ

15.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่เกาะสมุย

17.00 น.

ถึงท่าเรือเกาะสมุย เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ไอบิส สมุยบ่อผุด หรือเทียบเท่า

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(7) ร้านเสบียงเล แล้วเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน พัก โรงแรม ไอบิส สมุยบ่อผุด หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : เกาะสมุย-วัดคุณาราม-น้ำตกหน้าเมือง-พระธาตุไชยา-สุราษฎร์ธานี

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.

เดินทางสู่ วัดคุณาราม นำท่านนมัสการ หลวงพ่อแดง ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเกาะสมุย จากนั้นนำท่านชม น้ำตกหน้าเมือง น้ำตกขนาดกระทัดลัดบนเกาะสมุย เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ร้านอาหาร

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(9) ร้านบิ๊กจิ๋ว จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรี่

13.30 น.

นำท่านลงเรือเฟอรี่ อำลาเกาะสมุย เดินทางกลับสู่ฝั่งดอนสัก

15.30 น.

ถึงท่าเรือดอนสัก ขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางสู่ อ.ไชยา นำท่านเที่ยวชม สวนโมกขพลาราม ของท่านพุทธทาสภิกขุ ชมโรงมหรสพทางวิญญาณ ภาพปริศนาธรรมต่างๆ จากนั้นสักการะ พระบรมธาตุไชยา พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเอง มีเวลาให้ท่านซื้อสินค้าเป็นของฝากคนทางบ้าน

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(10) ร้านพลับพลาซีฟู้ด

20.00 น.

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 5 : กรุงเทพฯ

05.00 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว อาทิ ครีมอาบน้ำ แชมพู ฯลฯ
กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,แว่นกันแดด,ร่มพับ,ชุดเล่นน้ำ(ชุดว่ายน้ำ)

หมายเหตุ  เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง เพิ่มท่านละ  800  บาท เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ต้องมีจำนวนลูกค้าอย่างต่ำ 25 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้,รถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามรายการ
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพ,
ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยโรคประจำตัว
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6.ค่าอาหาร กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะต้องจ่ายเพิ่มตามอัตราที่โรงแรมกำหนด

เงื่อนไขการจองทัวร์
วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ  สำหรับการออกใบแจ้ง     หนี้และใบรับเงินของท่าน
2.การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 2,000 บาท เพื่อ     เป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่า     ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก , ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน     บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน           บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน             บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน       บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5.  การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่   และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com