คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย เที่ยวทะเลตรัง-ทะเลกระบี่-เกาะกระดาน-ถ้ำมรกต-ถ้ำเลเขากอบ-น้ำตกร้อน-สระมรกต-วัดถ้ำเสือ ทะเลแหวก-เกาะปอดะ-อ่าวไร่เลย์-ดำน้ำชมปะการัง 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ไทย เที่ยวทะเลตรัง-ทะเลกระบี่นำท่านเต็มอิ่มกับการเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ทั้ง สองทะเล ตรังและกระบี่ ชมปะการังสีสวยที่เกาะเชือก เกาะม้า ชมถ้ำมรกต น้ำทะเลสีสวยราวกับมรกต เล่นน้ำที่เกาะมุก ชมหินงอกหินย้อยที่ ถ้ำเลเขากอบ ชมน้ำตกร้อน และสระมรกต เที่ยวเมืองกระบี่ วัดถ้ำเสือ เขาขนาบน้ำ ลงเรือสปีดโบ๊ทท่องทะเลกระบี่ ชมทะเลแหวก ถ้ำพระนาง อ่าวไร่เลย์ ดำน้ำชมปะการัง ช้อปปิ้งสินค้าของฝากที่ขึ้นชื่อ พัก โรงแรม จ.ตรัง 1 คืน และ โรงแรม จ.กระบี่ 1 คืน
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ตรัง

18.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ จ.ตรัง โดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภุณฑ์ บริการอาหารว่าง(1) บนรถพร้อมเครื่องดื่ม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : ตรัง-ท่องทะเลตรัง-ถ้ำมรกต-ดำน้ำชมปะการัง

06.00 น.

รุ่งอรุณที่ จ.ตรัง นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า(2)

08.30 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าเรือหาดยาว นำท่านลงเรือท่องเที่ยวลำใหญ่ ท่องทะเลตรัง ถึง เกาะมุก นำท่านว่ายน้ำเข้าชม ถ้ำมรกต ถ้ำที่สวยงามซ่อนตัวอยู่ใจกลางเกาะ น้ำทะเลสีสวย ราวกับมรกต 1 ใน Unseen in Thailand

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(3) บนเรือ

13.00 น.

เดินทางสู่ เกาะกระดาน เชิญท่านพักผ่อน เล่นน้ำทะเล ดำน้ำชมปะการัง ชมฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามนานาชนิด บริเวณชายหาดหน้าเกาะ

14.30 น.

นำท่าน ดำน้ำชมปะการัง บริเวณ เกาะเชือก เกาะม้า (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและอากาศ) ชมความงดงามของปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม ปลาทะเลหลากสีสันนานาชนิด

16.00 น.

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ เข้าสู่ ตัวเมืองตรัง

17.30 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง หรือเทียบเท่า

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(4) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ พัก โรงแรมธรรมรินทร์ธนา หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : ถ้ำเลเขากอบ-น้ำตกร้อน-สระมรกต-กระบี่

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ อ.ห้วยยอด นำท่านชม ถ้ำเลเขากอบ 1 ใน Unseen in Thailand ล่องเรือลอดไปตามลำธารใต้ภูเขา ชมความงามของหินงอกหินย้อยที่แปลกตาภายใน ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร และถ้ำท้องพระโรง

10.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ จ.กระบี่

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหาร อ.คลองท่อม

13.30 น.

นำท่านชม น้ำตกร้อน 1 ใน Unseen in Thailand ธารน้ำอุ่นสายเล็กๆ ที่ไหลลงสู่ลำน้ำเย็น ที่ท่านสามารถลงเล่นน้ำได้ เปรียบเสมือนสปาธรรมชาติ จากนั้นนำท่านสู่ สระมรกต ชมสระน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกต ที่งดงามสมชื่อ เชิญท่านพักผ่อนเก็บภาพเป็นที่ระลึก เดินทางกลับสู่ตัวเมืองกระบี่

16.30 น.

นำท่านชม วัดถ้ำเสือ นำท่านนมัสการพระอาจารย์จำเนียร พระอาจารย์ชื่อดังเป็นที่เคารพนับถือของชาวกระบี่ และเจ้าแม่กวนอิม ที่อยู่ภายในวัด แล้วถ่ายรูปกับ เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์ของเมืองกระบี่

18.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม จ. กระบี่

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(7) ณ ร้านอาหาร แล้วเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พัก โรงแรม จ.กระบี่

วันที่ 4 : กระบี่-ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก-ถ้ำพระนาง

05.00 น.

รุ่งอรุณที่ จ.กระบี่ นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า(8)

08.30 น.

แล้วเดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือ Speed Boat ลำหรู นำท่าน ท่องทะเลกระบี่ นำท่านชื่นชมกับความงดงามของทะเลกระบี่ ผ่านเกาะแก่งต่างไ อาทิ เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ สัมผัสกับ ทะเลแหวก (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและอากาศ) เดินเล่นบนสันทรายที่เชื่อมระหว่างเกาะสองเกาะ 1 ใน Unseen in Thailand จากนั้นนำท่าน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ชมฝูงปลาทะเลหลากสีสันนานาชนิด หรือพักผ่อนเล่นน้ำตามอิสระ บนเกาะปอดะ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(9) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.

นำท่านชม ถ้ำพระนาง และอ่าวไร่เล สถานที่ขึ้นชื่อเรื่องกีฬาปีนหน้าผา

15.00 น.

กลับสู่ท่าเรือ เข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า

16.30 น.

อำลา จ.กระบี่ เดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(10) ณ ร้านอาหาร จ. สุราษฎร์ธานี แล้วเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 5 : กรุงเทพฯ

05.00 น.

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว อาทิ ครีมอาบน้ำ แชมพู ฯลฯ
กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,แว่นกันแดด,ร่มพับ,ชุดเล่นน้ำ(ชุดว่ายน้ำ)

หมายเหตุ  เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง เพิ่มท่านละ  800  บาท เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ต้องมีจำนวนลูกค้าอย่างต่ำ 25 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้,รถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามรายการ
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพ,
ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยโรคประจำตัว
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6.ค่าอาหาร กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะต้องจ่ายเพิ่มตามอัตราที่โรงแรมกำหนด

เงื่อนไขการจองทัวร์
วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ  สำหรับการออกใบแจ้ง     หนี้และใบรับเงินของท่าน
2.การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 2,000 บาท เพื่อ     เป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่า     ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก , ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน     บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน           บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน             บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน       บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5.  การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่   และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com