คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย เที่ยวสิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 5 คืน เดินทางโดยรถตู้,รถบัสปรับอากาศ

ทัวร์ไทย เที่ยวสิบสองปันนา สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4-หลวงน้ำทา-วัดหลวงเมืองลื้อ-สวนป่าดงดิบ เจดีย์เก้าจอม12เชียง-วัดป่าเจย์-บ้านไทลื้อม่านเฮ่อป้อง-โชว์พาราณสี
วันที่เดินทาง
20-25 พฤศจิกายน 2558
03-08/24-29 ธันวาคม 2558
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 :  กรุงเทพฯ-เชียงของ

16.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ มาร์เก็ตทัวร์ เซ็นเตอร์  คอยให้การต้อนรับและอำนวย ความสะดวก
17.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ. เชียงของ จ.เชียงราย โดยรถตู้ปรับอากาศ หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารกล่อง(1) และเครื่องดื่มบนรถ พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2 :  เชียงของ-สะพานมิตรภาพ-เมืองห้วยทราย-เมืองหลวงน้ำทา-ด่านบ่อเต็น-สิบสองปันนา

06.00 น. รุ่งอรุณที่ อ.เชียงของ นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ทำธุระส่วนตัวและ บริการอาหารเช้า(2)
08.00 น. เดินทางสู่ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย -  ผู้เดินทางต้องดูแลกระเป๋าของแต่ละท่านในการผ่านด่าน
08.30 น. นำท่านขึ้นรถ Shuttle Bus ข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เพื่อเดินทางสู่ เมืองห้วยทราย
08.40 น. >ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ
09.00 น. นำท่านเดินทางไปตามเส้นทาง R3A สู่ เมืองหลวงน้ำทา ซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างประเทศไทย-ลาว-จีน ที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics ผ่านเมืองเวียงภูคา เส้นทางที่ลัดเลาะไปตาม ไหล่เขาธรรมชาติที่สมบูรณ์ ระหว่างทางให้ท่านได้ชื่นชมกับทิวทัศน์สองข้างทาง ผ่านหมู่บ้านชาวเขา ต่างๆในลาวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของลาว แวะเข้าห้องน้ำระหว่างทาง
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ร้านอาหาร เมืองหลวงน้ำทา
13.30 น. นำท่านเดินทางต่อ สู่ชายแดนลาว-จีน
14.30 น. ถึงด่านชายแดนบ่อเต็น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว แล้วนำท่านข้ามสู่ ด่านของ ประเทศจีน เพื่อถ่ายรูปและทำวีซ่าหน้าด่านเข้าสู่ประเทศจีน
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงรุ้ง (เมืองสิบสองปันนา) เวลาในประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง จังหวัดสิบสองปันนา ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีแม่น้ำล้านช้าง(แม่น้ำโขง)ไหลผ่าน ระหว่างทางผ่าน สวนต้นยาง และสวนกล้วยที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของสิบสองปันนา
18.00 น. ถึงเมืองสิบสองปันนา บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านสัมผัสบรรยากาศของ ถนนคน เดิน เมืองเชียงรุ้ง ยามค่ำคืน ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ  
20.00 น. เข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน
พัก  โรงแรม Wu Yue Hotel เมืองเชียงรุ้ง ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 :  วัดหลวงเมืองลื้อ-เมืองใหม่เก้าจอม12เชียง-สวนป่าดงดิบ-โชว์พาราณสี

07.00 น. บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านสู่ สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นสวนที่สร้างขึ้นใหม่ ที่มีลัษณะคล้ายป่าดงดิบ ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ให้ท่านได้นั่งรถไฟฟ้าชมด้านในสวน แวะชม ฝูงนกยูงจำนวนนับร้อย ที่บินลงมากินอาหารด้านล่าง เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเชียงรุ่ง ที่ ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี(อีก้อ) ชมการแสดงพื้นเมืองชมชาวเขาเผ่าต่างๆ
11.00 น. นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรไทลื้อ ฟังการบรรยายเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการรักษาของชาวไทลื้อ และซื้อสินค้าของฝากจากจีนเพื่อเป็นของฝาก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านชม วัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดที่การท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนาได้สร้างขึ้น ด้วยเงิน 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดและพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ ภายในวัดถูกถ่ายทอดคำสอนพุทธศาสนาจากรูปปั้นและภาพวาดให้เป็นเรื่องเป็นราวตามฝาผนังอย่างสวยงามและลงตัว เชิญท่านนมัสการพระพุทธรูปภายในวิหาร และพระพุทธรูปยืนที่สูงใหญ่ที่สุดในแถบนี้บนยอดเขา
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง ซึ่งเป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำ เป็นแหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน(เจียง) ผมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ ณ ริมฝั่งแม่น้ำลั่นซ้างเจียง(แม่น้ำโขง) ชมเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สวยงาม เป็น 1 ใน 9 เจดีย์ของโครงการ เก้าจอม 12 เชียง
17.00 น. บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านอาหารไทลื้อ พร้อมชมการแสดงของชาวไทลื้อ
19.00 น. นำท่านชมการแสดง โชว์พาราณสี โชว์ที่สวยงามของสิบองปันนา ซึ่งเล่าเรื่องราวชีวิตของชาวไทลื้อและเมืองสิบสองปันนา
20.30 น. กลับสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน
พัก  โรงแรม Wu Yue Hotel เมืองเชียงรุ้ง ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 :  เชียงรุ้ง-ตลาดเช้าไทยลื้อ-พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า12ปันนา-วัดป่าเจย์-หมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ่อป้อง

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. นำท่านชม ตลาดเช้าไทลื้อ ชมวิถีชีวิตชาวไทลื้อ ในการจับจ่ายใช้สอย เลือกซื้ออาหารการกินและของ ใช้ต่างๆภายในตลาดเช้า
10.00 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า (nannuoshan) นำท่านชมภายในอาคารที่จัดแสดง แบ่งเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้องแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สิบสองปันนา ห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติในสิบสองปันนา ห้อง แสดงของ ป่าดิบชื้น สัตว์ป่าและพืชพรรณในสิบสองปันนา เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ของสิบสองปันนา
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. จากนั้นนำท่านสู่ วัดป่าเจย์ วัดพุทธหินยาน(เถรวาท) ซึ่งเป็นวิทยาลัยพุทธศาสนาของสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน
14.30 น. นำท่านชม หมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ่อป้อง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวไทลื้อ นำท่านชมบ้านของชาวไท ลื้อและสามารถเข้าไปชมในบ้านได้และสามารถคุยกับชาวไทลื้อได้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก
16.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เชียงรุ้ง
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านอาหาร
19.30 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ ยามค่ำคืน
พัก  โรงแรม Wu Yue Hotel เมืองเชียงรุ้ง ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 :  เชียงรุ้ง-ด่านชายแดน-เมืองหลวงน้ำทา-เชียงของ-กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า(11) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลาเมืองสิบสองปันนา นำท่านเดินทางสู่ ด่านชายแดนจีน-สปป.ลาว
11.00 น. ถึง ด่านบ่อหาน ประเทศจีน และด่านบ่อเต็น สปป.ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม สู่ เมืองหลวงน้ำทา
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน(12) ที่ร้านอาหาร เมืองหลวงน้ำทา
12.30 น. เดินทางต่อ สู่ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง
15.30 น. ถึง เมืองห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว แล้วนั่งรถ Shuttle Bus ข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เพื่อเดินทางกลับสู่เชียงของ ประเทศไทย
16.00 น. ถึงฝั่ง เชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านขึ้นรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศคันเดิม เดินทางสู่ จ.พะเยา
19.00 น. ถึง จ.พะเยา บริการอาหารเย็น(13) ที่ร้านอาหาร
20.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 6 :  กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
สิ่งที่ควรนำติดตัว
1. ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว แชมพูสระผม ครีมอาบน้ำ
2. กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,ชุดสุภาพ สำหรับการชมวัดต่างๆ,เสื้อกันหนาวในช่วงฤดูหนาว

เอกสารประกอบการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางไทย ที่มีอายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. บัตรประชาชนตัวจริง (นักท่องเที่ยวไทย)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2. ค่าอาหาร 13 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
4. ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าวีซ่าจีน (ทำที่หน้าด่าน) สำหรับพาสปอร์ตไทย
7. ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถ และของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
8. ค่ามัคคุเทศก์ไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเพิ่มต่างหาก,ค่าโทรศัพท์,ค่าบริการซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคประจำตัว
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าทำวีซ่าจีน สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในแต่ละประเทศ
5. ค่าห้องพักเดี่ยว ตามอัตราที่กำหนดในรายการ
6. ค่าทิป มัคคุเทศก์ไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการจองทัวร์
ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจอง โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชี ที่นั่งจะได้รับการยืนยัน เมื่อมีการโอนเงินค่ามัดจำแล้วเท่านั้น ภายใน 48 ชั่วโมง ถ้าเกินจากเวลาที่กำหนดแล้ว ยังไม่ได้โอนเงินค่ามัดจำ ที่นั่งจะถูกตัดโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ แลมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3. กรุณาส่งเอกสาร,หนังสือเดินทางตัวจริง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
4. การชำระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการส่วนที่เหลือเต็มจำนวน ก่อนการเดินทาง 15 วัน เป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจาก ทางบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าที่พัก ค่ารถบัส และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2. ยกเลิกการเดินทางก่อน 15-29 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกการเดินทางก่อน 8-14 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด
5. การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถบัส 30 ท่าน)
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคา ค่าน้ำมัน,ค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการปรับขึ้น ก่อนการเดินทาง
3. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้ใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน,ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง,การประท้วง,การก่อจราจล,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,เหตุการณ์ทางการเมือง และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายของสิ่งของมีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com