คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย(TG04) เที่ยวเมืองปาย-เชียงใหม่-ปางช้างแม่ตะมาน-น้ำตกหมอกฟ้า-พระธาตุแม่เย็น-วัดน้ำฮู-ถนนคนเดิน ห้วยน้ำดัง-ดอยอินทนนท์-โครงการเกษตรหลวง-ไนท์บาซ่าร์ 3 วัน 2 คืนโดย TG

พัก รีสอร์ท อ.ปาย 1 คืน และโรงแรม จ.เชียงใหม่ 1 คืน ทัวร์ไทย เที่ยวเมืองปาย…เสน่ห์แห่งเมืองท่องเที่ยว ที่เงียบสงบน่ารัก ในอ้อมกอดแห่งขุนเขา หลากหลายด้วยวัฒนธรรมและธรรมชาตที่สวยงามตระการตา ชมการแสดงของช้างแสนรู้ต่าง ขี่ช้าง ล่องแพ นั่งเกวียนชมน้ำตกหมอกฟ้าที่สวยงาม เที่ยวเมืองปาย ช้อปปิ้งถนนคนเดิน อ.ปาย นมัสการพระอุ่นเมือง วัดน้ำฮู สักการะพระธาตุแม่เย็น ชมความสวยงามของ ห้วยน้ำดัง เที่ยวอินทนนท์ โครงการเกษตรขุนกลาง และช้อปปิ้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึก บ้านถวาย
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : (วันที่ 30 ธันวาคม 2555) กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-ปางช้างแม่ตะมาน-ขี้ช้าง-ล่องแพ-น้ำตกหมอกฟ้า-ปาย

05.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น4 ภายในประเทศ ทางเข้าประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอิน-ซี (C) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ มาร์เก็ตทัวร์ เซ็นเตอร์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยเครื่องบิน สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 100

07.40 น.

ถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ อ.แม่แตง นำท่านสู่ ปางช้างแม่ตะมาน ที่มีช้างมากมายนับสิลๆเชือก เชิญท่านให้อาหารช้างตามอิสระ จากนั้นนำท่าน นั่งช้างท่องไพร (เชือกละ 2 ท่าน) ตามเส้นทางที่เป็นธรรมชาติ ผ่านไปตามลำน้ำและผืนป่าที่ร่มรื่นสวยงาม และ นั่งเกวียน ย้อนยุคไปกับพาหนะของคนสมัยก่อน ที่ใช้โคเทียวเกวียนในการเดินทาง ชมวิถีชีวิตชนบทตามหมู่บ้านที่ผ่าน

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(1) ณ ปางช้างแม่ตะมาน

13.00 น.

นำท่าน ล่องแพไม่ไผ่ (แพละ 4 ท่าน) ไปตามลำน้ำที่ไหลเอื่อยๆ ชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่ท่อแพพาท่านล่องไป จนถึงท่าขึ้นแพ

14.00 น.

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ อ.ปาย ตามเส้นทางที่สวยงาม ลัดเลาะไปตามไหล่เขา

15.00 น.

นำท่านชม น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกที่มีความสวยงาม ที่ร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติ ผืนป่าที่ยังคงความสมบูรณ์ จากนั้นเดินทางต่อ สู่ อ.ปาย ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ สะพานปาย สะพานเหล็กสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และถ่ายรูปที่ร้าน COFFEE IN LOVE ตามอิสระ

17.00 น.

ถึง อ.ปาย นำท่านเข้าสู่ที่พัก ปาย บ้านกระทิงปาย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(2) ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของ ถนนคนเดิน เพลิดเพลินไปกับเมืองปาย ยามราตรี ที่มีมนต์เสน่ห์ เมืองท่องเที่ยวที่น่ารัก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกมากมาย พัก บ้านกะทิงปาย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 : (วันที่ 31 ธันวาคม 2555)เที่ยวเมืองปาย-พระธาตุแม่เย็น-วัดน้ำฮู-บ้านสันติชน-ห้วยน้ำดัง-น้ำพุร้อนโป่งเดือด-เชียงใหม่

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นมีเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

09.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น ให้ท่านได้สักการะองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ อ.ปาย ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ณ จุดนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปายได้อย่างชัดเจน แล้วเดินทางสู่ วัดน้ำฮู ที่ประดิษฐาน พระอุ่นเมือง ที่เชื่อกันว่า สร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเชิญท่านสักการะพระ บรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านสันติชน หมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่เป็นศูนย์วัฒนธรรม ชมชีวิตความเป็นอยู่ สนุกสนานกับกิจกรรม อาทิ นั่งชิงช้า หรือลิ้มรสหมั่นโถวร้อนๆ ตามอิสระ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(4) ณ ห้องอาหาร

13.00 น.

เดินทางกลับสู่ จ. เชียงใหม่ ระหว่างทางแวะชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชื่นชมความงดงามของเทือกเขาที่สลับซับซ้อนของดอยหลวงเชียงดาว และความสมบูรณ์ของผืนป่า ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม

15.30 น.

นำท่านชม น้ำพุร้อนโป่งเดือด ที่ซ่อนตัวอยู่กลางผืนป่า ชมบ่อน้ำพุร้อนที่เดือดอยู่ตลอดเวลา ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

17.00 น.

ถึงตัวเมืองเชียงใหม่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฟูราม่า เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(5) แบบขันโตกดินเนอร์ ลิ้มรสอาหารแบบล้านนาพร้อมชมการแสดงของชาวเหนือที่สวยงาม อาทิ ฟ้อนเทียน ฟ้อนดาบ กลองสะบัดชัย ฟ้อนสาวไหม ฯลฯ แล้วกลับสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน พัก โรงแรม ฟูราม่า เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : (วันที่ 01 มกราคม 2556)ดอยอินทนนท์-ป่าดึกดำบรรพ์-พระธาตุคู่-บ้านถวาย-ช้อปปิ้ง

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ อ.จอมทอง ขึ้นสู่ ดอยอินทนนท์ นำท่านพิชิตยอดดอยอินทนนท์ หรือดอยอ่างกาหลวง จุดสูงสุดแดนสยาม ที่สูง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สักการะสถูปเจ้าอินทรวิชชานนท์ ชม ป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ ต้นกุหลาบพันปี จากนั้นสักการะ พระธาตุนภเมทนีดล และพระธาตุ นภพลภูมิสิริ พระธาตุคู่บนดอยอินทนนท์

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(7) ร้านครัวมิตรภาพ

13.00 น.

เดินทางลงจากอินทนนท์ เข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ที่บ้านถวาย ที่ถือว่าเป็นหมู่บ้าน สินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่

16.00 น.

ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากเชียงใหม่ อาทิ แหนม หมูยอ และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ

18.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เช็คอินสัมภาระ และรับบัตรขึ้นเครื่อง

19.25 น.

เหิรฟ้ากลับ สู่ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 117

20.35 น.

เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว อาทิ ครีมอาบน้ำ แชมพู ฯลฯ
กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,แว่นกันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย
3.ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4.ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2 ท่าน)
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพ,
ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยโรคประจำตัว
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการจองทัวร์
วางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ  สำหรับการออกใบแจ้ง     หนี้และใบรับเงินของท่าน
2.การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 5,000 บาท เพื่อ     เป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่า     ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก , ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน     บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน           บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน             บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน       บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5.การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่   และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com