คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย เที่ยวเชียงราย-ผาตั้ง-ภูชี้ฟ้า-กว๊านพะเยา-วัดศรีโคมคำ-น้ำตกอุ่นภูซาง-ประตูผาบ่อง-ภูชี้ฟ้า แม่สาย-ตลาดท่าขี้เหล็ก-ดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-พระขี่ม้าบิณฑบาตร 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ไทย เที่ยวเชียงราย-ผาตั้ง-ภูชี้ฟ้า เดินทางโดยรถตู้,รถบัสปรับอากาศ 5 วัน 2 คืน นำท่านชื่นชมความสวยงามของกว๊านพะเยา นมัสการพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ สัมผัสน้ำตกอุ่นภูซาง 1 ใน Unseen in Thailand ชมเส้นทางธรรมชาตอันเลื่องชื่อ ที่ภูชี้ฟ้าและผาตั้ง ชมจุดชมวิวที่สวยงาม ขึ้นสู่ดอยตุง นมัสการพระธาตุดอยตุง ชมพระตำหนักดอยตุงของสมเด็จย่า เยี่ยมชมสวนแม่ฟ้าหลวงที่สวยงาม ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตร ที่วัดร่องขุ่น นมัสการพระแก้วเชียงราย ช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดท่าขี้เหล็ก และชมสามเหลี่ยมทองคำพัก บ้านพักภูชี้ฟ้า 1 คืน และโรงแรม จ.เชียงราย 1 คืน
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-พะเยา

18.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ มาร์เก็ตทัวร์ เซ็นเตอร์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.00 น.

เดินทางสู่ จ.พะเยา โดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

วันที่ 2 : พะเยา-พระเจ้าตนหลวง-วัดศรีโคมคำ-อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง-ประตูผาบ่อง

06.00 น.

รุ่งอรุณที่ จ.พะเยา นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า(2)

08.00 น.

นำท่านชมทิวทัศน์ยามเช้าของ กว๊านพะเยา และนมัสการ พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพะเยา ที่วัดศรีโคมคำ สักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เจ้าเมืองพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคล

09.30 น.

เดินทางสู่ อ.เชียงคำ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(2) ร้านอาหารเพชร อ.เชียงคำ

13.00 น.

เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ ดอยผาตั้ง

16.00 น.

ถึง ดอยผาตั้ง นำท่านสู่จุดชมวิวที่มีอาณาเขตติดต่อไทย-ลาว ชม ประตูผาบ่อง (ประตูโขง) ที่สามารถมองลอดเห็นผืนป่าอันกว้างใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลเข้าสู่ประเทศลาว เชิญท่านเก็บภาพความงดงาม ก่อนเดินทางกลับสู่ที่พัก อุกฤษฟาร์มฮิลล์ ภูชี้ฟ้า หรือบ้านพักภูชี้ฟ้า

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(4) ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน พัก อุกฤษฟาร์มฮิลล์ ภูชี้ฟ้า หรือบ้านพักภูชี้ฟ้า

วันที่ 3 : ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า-น้ำตกอุ่นภูซาง-ช้อปปิ้งแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงราย

05.00 น.

รุ่งอรุณยามเช้า นำท่านเดินเท้าขึ้นสู่ จุดชมวิว ภูชี้ฟ้า ที่เป็นหน้าผาหินตั้งตระหง่าน ให้ท่านชื่นชมกับบรรยากาศของทะเลหมอก ยามเช้า และชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดภู ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนัก ได้เวลาพอสมควรกลับสู่ที่พัก

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(5) ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นเก็บสัมภาระอำลาที่พัก เดินทางสู่ อ.เทิง

09.00 น.

นำท่านชม อุทยานแห่งชาติภูซาง นำท่านสัมผัสความมหัศจรรย์ของ น้ำตกอุ่นภูซาง 1 ใน Unseen in Thailand เดินทางสู่ จ.เชียงราย

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(6) ร้านพุดซ้อน

13.00 น.

นำท่านสู่ชายแดนที่ อ.แม่สาย เหนือสุดยอดแดนสยาม

14.00 น.

นำท่านข้ามชายแดนสู่ ประเทศพม่าที่ ตลาดท่าขี้เหล็ก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า,ของที่ระลึก ที่มีราคาถูก อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ซีดีต่างๆมากมาย จากนั้นเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขง บริเวณดินแดน ที่สามประเทศมาบรรจบกัน

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(7) ร้านเอกโอชา

19.30 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เชียงรายแกรนด์รูม หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืนหรือเดินชมแสง สียามราตรี ช้อปปิ้งที่ตลาดไนท์บาซาร์ตามอิสระ พัก โรงแรม เชียงรายแกรนด์รูม หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : เชียงราย-ดอยตุง-พระธาตุดอยตุง-พระตำหนัก-สวนแม่ฟ้าหลวง-วัดร่องขุ่น-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่จัน ขึ้นสู่ ดอยตุง เชิญท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงราย ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของล้านนา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย(กระดูกไหปลาร้า)

10.00 น.

นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า ชมสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนาและชาเล่ย์ที่สวยงาม จากนั้นชม สวนแม่ฟ้าหลวง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาชนิด ที่มีสีสันสวยงาม

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(9) ร้านอาหารดอยตุง

13.00 น.

อำลาดอยตุง เดินทางลงสู่ อ.แม่จัน เปลี่ยนเป็นรถบัสคันเดิม กลับสู่ ตัวเมืองเชียงราย

15.00 น.

นำท่านชม เสาสะดือเมือง ซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเชียงราย แล้วนำท่าน สู่ วัดพระแก้ว นมัสการ พระเจ้าล้านทอง ในพระอุโบสถ จากนั้นชม พระหยกเชียงราย พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอันศักดิ์สิทธิ์ ชม โรงหลวงแสงแก้ว พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุและพระเชียงแสนที่สวยงาม นำท่านสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถที่สวยงาม ฝีมือการออกแบบของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่ จ.พะเยา

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(10) ร้านแสงจันทร์

19.30 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 5 : กรุงเทพฯ

05.00 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว อาทิ ครีมอาบน้ำ แชมพู ฯลฯ
กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,แว่นกันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามรายการ
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพ,
ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยโรคประจำตัว
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6.ค่าอาหาร กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะต้องจ่ายเพิ่มตามอัตราที่โรงแรมกำหนด

เงื่อนไขการจองทัวร์
วางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ  สำหรับการออกใบแจ้ง     หนี้และใบรับเงินของท่าน
2.การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 2,000 บาท เพื่อ     เป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่า     ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก , ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน     บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน           บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน             บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน       บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5.  การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่   และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com