คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา Hongkong Summer Sale Special 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทย (TG ) ตี๋อ้วน พากิน พาเที่ยว ทัวร์ลงพุง

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวมาเก๊า ตี๋อ้วนยินดีเสนอเมนูเด็ด เมนูดัง ... นำท่านออกทัวร์ลงพุง เฉพาะรายการนี้ -ต้อนรับสู่เทศกาล HONGKONG SUMMER SALE 2013 -พิเศษสุดๆ เฉพาะรายการนี้ Hotpot ต้นตำรับ, ติ่มซำขั้นเทพ, ห่านย่างสไตล์ฮ้องเต้, ลิ้มลองหมูแดง หมูกรอบ, แวะชิมขนมพื้นเมืองของฮ่องกง -ทานอาหารทะเลซีฟู๊ดสดๆ ที่เกาะ Lamma Island กำหนดการเดินทาง เที่ยวไปกับตี๋อ้วน ชวนหิว พาเที่ยว พากิน วันที่ 06-08 กรกฎาคม 2556
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-หาดรีพัลส์เบย์-วัดเจ้าแม่กวนอิม

05.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D การบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ GO HOLIDAY TOUR
คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

08.00 น.

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG600 (A380) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

11.45 น.

เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตาฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้งซึ่งเกิดจากการถมทะ
เลเพื่อให้มีพี้นทีโดยรวมทั้งหมด1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอับดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่
สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001-2008 ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางประกอบด้วย เกาะฮ่องกง,นิวเทอร์ริทอรีส์,เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พบกันที่จุดนัดพบ EXIT B

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     เมนูพิเศษ ห่านย่าง  หนังกรอบ

บ่าย จากนั้นนำท่านชม หาดรีพัลส์เบย์  หนึ่งในหาดที่สวยที่สุดในฮ่องกง อยู่บริเวณตอนใต้ของเกาะฮ่องกง โดยชื่ออ่าวได้มาจากชื่อเรีอรบของอังกฤษที่เคยมาจอดรักษาการณ์อยู่ที่นี่ ชายหาดแห่งนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาชื่นชมบรรยากาศความงดงามของหาดทรายในตอนเช้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น และเมื่อพระอาทิตย์ตกในตอนเย็น เดินเลียบชายหาดมาอีกด้านหนึ่งของหาด ท่านจะพบกับสถานที่แห่งหนึ่งมีวัดเจ้าแม่กวนอิม  ณ หาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจ้าองค์อื่นๆ ด้วย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร่ำรวยจากเทพไฉ่ซิงเอี้ย ,ขอพรเรื่องความรัก ให้สมหวังในรัก ขอพรได้จากเทพแห่งความรัก และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์  ถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    เมนูพิเศษ Hotpot สไตล์กวางตุ้งต้นตำรับ

 

เข้าสู่ที่พัก ฮ่องกง East Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 2 : ฮ่องกง-ตึกSKY100-ตะลุยทัวร์ลงพุง-วัดแชกงหมิว-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-ลิ้มลองอาหารทะเลซีฟู๊ดสดๆ ที่ LAMMA ISLAND

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  แบบติมซำ ต้นตำรับฮ้องเต้ เมนูเด็ดซาลาเปา ไส้ไหล

 

นำท่านสู่ตึก ICC หรือตึกที่สูงที่สุดของฮ่องกงในเวลานี้เพื่อชมวิวฮ่องกงที่ Sky 100 ภายในบริเวณจุดชมวิวมีบริการกล้องTelescope ที่จำลองภาพฮ่องกงเบื้องหน้าพร้อมชื่อต่างๆของตัวอาคารไว้ถึง 4 โหมดให้เลือกดู ไม่ว่าจะเป็น Live,Sunny,Time Lapse และ Firework นอกจากวิวรอบฮ่องกงแล้วภายในยังมีการจัดนิทรรศการแนะนำเทศกาลในแต่ละเดือนของฮ่องกงและมีอุปกรณ์ไฮเทค Interactive อย่าง Hong Kong Fun Fact ที่ไว้ให้เด็ก ๆได้เล่นอย่างสนุกสนาน...จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน ในทุกๆ วันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฎิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน.. จากนั้นนำชมโรงงาน TSL ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ !! และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีน ต่างๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  มื้อนี้ลิ้มลองบะหมี่เกี๊ยวที่ร้าน Mak’s Noodle เจ้าดั้งเดิม และขนมพื้นเมือง

บ่าย

แวะชิมบะหมี่ชื่อดังชื่อร้าน Mark Noodle ที่ Wellington Street พร้อมแวะชิมขนมพื้นเมืองที่ทำสด ๆใหม่ ๆ ออกจากเตาทุกวัน ไม่มีค้างคืนให้ท่านได้ลองลิ้มลอง เช่น พายไข่ ขนมซาหย้ง(ขนมปังโรยน้ำตาล)ที่ร้าน Tai Cheong Bakery) สำหรับร้านขนมนี้มีทั้งหมด 17 สาขาทั่วเกาะฮ่องกง www.taicheongbakery.com จากนั้นท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองสวรรค์น้อยๆของนักช้อปทําให้คุณต้องประทับใจ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  เช่น ย่านถนนนาธาน, ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal,  Harbour City สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Prada ,Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton ,Chole หรือของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us และแหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria   สมควรแก่เวลา  พร้อมกัน ณ จุกนัดหมาย  เพื่อเดินทางไปทานอาหารเย็น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดที่เกาะ Lamma Island Rainbow Restaurant

  เข้าสู่ที่พัก ฮ่องกง East Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3 : ฮ่องกง-อิสระช้อปปิ้งยามเช้าย่านมงก๊ก –พระใหญ่ลันเตา+กระเช้าลอยฟ้านองปิง360-อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET MALL-สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ เมนูเด็ดโจ๊กไข่เยี่ยวม้า 

 

สัมผัสวิถีชิวิตของชาวฺฮ่องกง ตลาดช้อปปิ้งยามเช้าและดื่มด่ำกับบรรยากาศในฮ่องกง พื้นที่ที่คึกคักและมีชีวิตชีวาแห่งนี้ ย่านมงก๊กนับได้ว่าเป็นพื้นที่ย่านการค้าที่ทันสมัยแต่ยังคงเสน่ห์ของตลาดกลางแจ้งแหล่งขายสินค้าเก่าแก่ที่มีสินค้าเกือบทุกประเภท เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่หลากหลายโดยส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากความเชื่อและธุรกิจของชาวจีนโบราณ  ลองเข้ามาสัมผัสและเดินเที่ยวชมตลาดเก่าแก่แห่งนี้แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง ให้ท่านเลือกซื้อฝากทางบ้านมากมาย   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เมนูพิเศษ..หมูแดง  หมูกรอบ

บ่าย

นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจากกระเช้าลอยฟ้านองปิง(Ngong Ping Skyrail 360) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงด
งามได้แบบพาโนรามิคเชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตาระยะ
ทางกว่า 5.7 ก.ม.จากรถกระเช้าท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกงทิวทัศน์เหนือท้องทะเลจีนใต้ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตกและป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือเมื่อกระเช้าไปถึงสุดทางท่านจะได้สักการะพระใหญ่เกาะลันเตาซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกองค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกันน้ำหนักรวม 250 ตันและสูง34 เมตรหันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดเลือกซื้อของขวัญของที่ระ
ลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุกหรือเครื่องประดับตริสตัลเพื่อเตือนความทรงจำแห่งการมาเยือน...จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ CITY GATE OUTLET
มีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างครบครันตั้งแต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY, CITY CHAIN ฯลฯ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

17.30 น. สมควรแก่เวลา พร้อมกันที่จุดนัดหมายเพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
20.45 น.

ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกงเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยว บินที่ TG607

22.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผู้เดินทางจำนวน  15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 15 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋า)
8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและ วงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,500,000) 
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
3.ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่ากรณีที่ลูกค้าเป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสสปอร์ตเยอรมัน พาสสปอร์ตลาว
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 15 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
7.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

เงื่อนไขการจอง
วางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
++เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
++กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
++โรงแรมในฮ่องกงมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องมีขนาดกะทัดรัต ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com