คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ภาคใต้..ท่องทะเลอันดามัน หาดใหญ่-เกาะตะรุเตา-หลีเป๊ะ 3วัน 2คืน โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)

อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ-เกาะไข่-หาดหินงาม ซุ้มประตูหินโค้ง-ร่องน้ำจาบัง-เกาะอาดัง-เล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง-ช้อปปิ้งหาดใหญ่
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : ดอนเมือง-หาดใหญ่-ปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ-วารินทร์บีช รีสอร์ท

05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 2 ชั้น 3 ทางเข้าประตูที่ 11-12 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สังเกตป้ายต้อนรับ “แตงโมทัวร์” มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและโหลดสัมภาระ แล้วเดินเข้าสู่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
07.40 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL702
09.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทุกท่านรับกระเป๋าสัมภาระจากสายพาน จากนั้นมัคคุเทศก์นำท่านสู่ประตูทางออก เพื่อเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถบัสปรับอากาศ
09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล
11.30 น. ถึงท่าเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ไกด์เรือรอต้อนรับที่ท่าเรือ และนำคณะ ลงเรือสปีดโบ๊ท พร้อมทีมงานไกด์เรือ ที่เชี่ยวชาญทางทะล ออกเดินทาวมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติหู่เกาะตะรุเตา เกาะประวัติศาสตร์ที่ได้ชื่อว่า “สวรรค์ทางทะเล” ที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลสีคราม นำท่าน สักการะเจ้าพ่อตะรุเตา เพื่อความเป็นสิริมงคล
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(1) แบบบุฟเฟ่ท์บนเกาะ
13.00 น. เดินทางสู่ เกาะไข่ ชมความมหัศจรรย์ของ ซุ้มประตูหินโค้ง “ซุ้มประตูแห่งรัก” ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้อย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งมีความเชื่อว่า ใครได้ลอดประตูนี้แล้วอธิษฐาน จะมีความรักชั่วนิรันทร์ ให้ท่านได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึก บนเกาะไข่ที่ในอดีตเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล จนเป็นที่มาของชื่อเกาะ
15.00 น. คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเข้าสู่ที่พัก วารินทร์ บีช รีสอร์ท (ห้องแอร์มาตรฐาน) ผ่อนคลายอิสระกับการเล่นน้ำบนเกาะหลีเป๊ะ ท่ามกลางบรรยกาศ น้ำทะเลสีครามสดใส ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น ซึ่งสวยงามมาก 
19.30 น. บริการอาหารค่ำ(2) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
ที่พัก วารินทร์ บีช รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ

วันที่ 2 : เกาะหลีเป๊ะ-ดำน้ำชมปะการัง-เกาะหินซ้อน-หาดทรายขาว-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง-เกาะอาดัง

06.00 น. รุ่งอรุณที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท แล้วเตรียมตัวท่องทะเล
09.00 น. หลังอิ่มอร่อยกับมื้อเช้า นำท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะหินซ้อน เพื่อดำน้ำตื้นชมปะการังอ่อน ปะการังเจ็ดสี ที่สมบูรณ์และสวยงาม พร้อมอุปกรณ์หน้ากากดำน้ำมีบริการให้ทุกท่าน ชมธรรมชาติของหิน ที่วางซ้อนกัน ที่เกิดจากธรรมชาติ ให้ท่านได้บันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ได้เวลาพอสมควร นำท่านดำน้ำชมปะการังที่ เกาะผึ้ง จากนั้นพาท่านไปชมความสวยงามของ เกาะไผ่ หมู่เกาะดงและเกาะรอกลอย
12.00 น. คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน(4) แบบบุฟเฟ่ท์ หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนเล่นน้ำบนชายหาด ตามอัธยาศัย สัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดูได้ยากมาก
14.00 น. เดินทางจากเกาะราวี สู่ อ่าวสอง เกาะอาดัง ดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา หินกลมมนยามคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความมันแวววาวของหิน ที่กระทบแสงแดดดูสวยงามมาก (ห้ามทุกท่านเก็บหินออกมาเด็ดขาด) และนำท่านดำน้ำชมปะการังเขากวาง ปะการังสมอง และปะการังอ่อนที่ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ไล่โทนมาจนเป็นสีเขียวมรกต อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอิสระ ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ เข้าสู่ที่พัก พักผ่อน เล่นน้ำตามอิสระ
19.30 น. บริการอาหารค่ำ(5) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนยามค่ำคืน ท่ามกลางธรรมชาติที่ขับกล่อม
ที่พัก วารินทร์ บีช รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ

วันที่ 3 : เกาะหลีเป๊ะ-ปากบารา-ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง-หาดใหญ่-ดอนเมือง

07.00 น. รุ่งอรุณที่สดใส บริการอาหารเช้า(6) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท สดชื่นกับบรรยากาศยามเช้าริมทะเล พักผ่อนเล่นน้ำทะเล จนถึงเวลานัดหมาย
09.00 น. ให้ท่านบันทึกภาพและเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา โดยเรือสปีดโบ๊ท
11.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือปากบารา นำท่านขึ้นรถบัสคันเดิม
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(7) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ เชิญท่านพักผ่อนบนรถ
15.30 น. เดินทางถึง หาดใหญ่ ให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าของฝากที่ ตลาดกิมหยง ได้ตามอิสระ
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(8) ที่ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
19.30 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ นำท่านเช็คอินสัมภาระและรับบัตรขึ้นเครื่อง เดินเข้าสู่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
22.05 น. นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL713
23.35 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

หมายเหตุ เดินทางโดยเครื่องบินนกแอร์ และรถบัสปรับอากาศที่หาดใหญ่

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณํกันแดด,ร่มพับ,ชุดเล่นน้ำ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถบัสปรับอากาศ รับส่งท่าอากาศยานหาดใหญ่-สตูล พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-หาดใหญ่ สายการบินนกแอร์ ชั้นประหยัด Ecconomy Class
ค่าตั๋วเครื่องบิน หาดใหญ่-ดอนเมือง สายการบินนกแอร์ ชั้นประหยัด Ecconomy Class
3.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
7.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
8.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด
จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา
พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การปฏิวัติ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
*** สำหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิ เช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่(Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน(เสริมเตียง) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ แตงโมทัวร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้

 

เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com