คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

เที่ยว..ตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4วัน2คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

พระธาตุเมืองนคร-หอพระพุทธสิงหิงค์-บ้านหนังตะลุง-วัดธาตุน้อย-หมู่บ้านคีรีวงศ์ สะพานแห่งความสุข-วังเจ้าเมืองพัทลุง-โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง คอนโดรังนกปากพนัง-แหลมตะลุมพุก-วัดเจดีย์-พระบรมธาตุไชยา
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช

18.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์  ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
19.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1) กาโตว์เฮ้าส์ พร้อมเครื่องดื่มบนรถ และเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืนบนรถ

วันที่ 2 : พระธาตุเมืองนคร-พระแอด-พระพุทธสิงหิงค์-กำแพงเมืองเก่า-บ้านหนังตะลุง-วัดธาตุน้อย-หมู่บ้านคีรีวงศ์

06.00 น. รุ่งอรุณตอนเช้าที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า(2)ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำท่านเดินทางท่องเที่ยวในเมือง นครศรีธรรมราช นำท่านสู่ วัดมหาพระธาตุ วรมหาวิหาร นำท่านกราบักการะ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชมาช้านาน หรือที่เรียกว่า “พระธาตุทองคำ” คือยอดพระเจดีย์ที่บุด้วยทองคำนั่นเอง จากนั้นนำท่านสู่ วิหารพระกัจจายนะ มหาเถระ หรือวิหารพระแอด ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่นิยมมากราบไว้ขอพรเช่นกัน หากสังเกตุจากรูปลักษณ์ของท่าน จะอ้วนท้วน แตกต่างจากพระพุทธรูปองค์อื่นที่เคยเห็นมา เขาเล่าว่า...มีพระศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง ที่เชื่อกันว่า ท่านมีอภินิหารบันดาลลูกให้แก่ผู้ที่ไปขอที่ไม่เหมือนใคร ชาวบ้านเชื่อว่าหากใครปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง นำไม้ไปค้ำยันที่ด้านหลังองค์พระ อาการปวดก็จะหายไอย่างน่าอัศจรรย์
10.00 น. นำท่านชม หอพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของนครศรีธรรมราช มี 3 องค์ในประเทศไทยคือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และนครศรธรรมราช
10.30 น. นำท่านชม กำแพงเมืองเก่า กำแพงที่ปกป้องเมืองนครศรีธรรมราชจากข้าศึก ที่ถูกบูรณะเป็นอนุสรณ์ ให้ ท่านได้ถ่ายรูปตามอิสระ
11.00 น. เดินทางสู่ บ้านหนังตะลุง คุณลุงสุชาติ ศิลปินหนังตะลุงคนสำคัญของชาวนคร ผู้ซึ่งได้รับรางวัลยอด
เยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปี 2539 ประเภทวัฒนธรรมและโบราณสถาน โดยได้รับแรงบันดาลใจ
อันยิ่งใหญ่จากพระกระแสรับสั่งของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (รัชการที่ ๙) ที่ทรง
ขอบใจที่รักษาศิลปะการแกะหนังตะลุงเมื่อคราวแสดงหนังตะลุงถวาย และให้ท่านเลือกซื้อหนังตะลุงเป็น ของฝากของที่ระลึก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ร้านอาหาร ลิ้มรสขนมจีนเมืองคอน อร่อยแบบวิถีใต้
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ช้างกลาง นำท่านสู่ วัดธาตุน้อย กราบสักการะ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ หรือ พระ
ครูพิศิษฐ์อรรถการ ตำนานศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยสูญสิ้นศรัทธา ซึ่งบรรดาศิษยานุศิษย์และประชาชนที่เคารพนับ ถือ ศรัทธาพ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น 
15.30 น. นำท่านสู่ หมู่บ้านคีรีวงศ์ สัมผัสหัวใจแห่งการอนุรักษ์ที่น่ายกย่อง แห่งเทือกเขาหลวง ที่ได้ชื่อว่า อากาศ
ดีที่สุดในประเทศไทย หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ปี 2541 ประเภทเมืองและ
ชุมชน ต้นแบบในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ำ มีวิถีชีวิต
แบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติพร้อมจุดสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยม คือ ผ้ามัดย้อม จากสีธรรมชาติ เชิญท่านเลือกซื้อผลิตภัณ์ผ้ามัดย้อมเป็นของฝากของขวัญ
17.00 น. เดินทางกลับสู่ตัวเมือง นครศรีธรรมราช เข้าสูที่พัก พักผ่อนจนถึงเวลานัดหมาย
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านอาหาร
19.00 น. นำท่านเข้าสูที่พัก โรงแรม @24 บูติกโฮเทล หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระยามค่ำคืน
ที่พัก โรงแรม @24 บูติกโฮเทล หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สะพานแห่งความสุข-วังเจ้าเมืองพัทลุง-โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง-แหลมตะลุมพุก

07.00 น. ตื่นรับอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง
10.00 น. เดินทางถึง จังหวัดพัทลุง นำท่านชมทัศนียภาพของ ทะเลน้อย บนสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หรือ สะพานแห่งความสุข ที่ได้ชื่อว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของประเทศ เขาเล่าว่า...ที่นี่เป็นสะพานที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความสุข เพราะสองข้างคือภาพอันงดงามของวิถีธรรมชาติอันมบูรณ์และเรียบง่าย วิวสวยๆของทะเลาบสุดลูกหูลูกตา วิถีชีวิตควายน้ำ และนกนานาพันธุ์ แค่ได้เห็นและสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด จะช่วยฟอกความรู้สึกที่เหนื่อยล้า ให้แปรเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความสุข
10.30 น. เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองพัทลุง นำท่านเที่ยวชม วังเจ้าเมืองพัทลุง “วังเก่าวังใหม่” เดิมเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันยังเหลืออยูส่วนหนึ่งคือ วังเก่า สร้างในสมัยของพระยาพัทลุง(น้อย จันทโรจน์วงศ์) ต่อมาได้ตกทอดมาถึงลูกหลาน ส่วนวังใหม่สร้างขึ้น พ.ศ.2432 โดยพระยาอภัยบริรักษ์จักรวิชิตพิพิธภักดี(เนตร จันทโรจวงศ์) บุตรชายของพระยาพัทลุง ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงคนต่อมา ปัจจุบันวังนี้ทายาทตระกูล "จันทโรจวงศ์" ได้มอบให้เป็นสมบัติของชาติ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางสู่ อ.ปากพนัง
15.30 น. นำท่านเข้าชม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) พระราชทานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ฟื้นฟูระบบนิเวศวิยาให้กลับคืนสมดุลอีกครั้ง เป็นการขจัดปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนอย่างยั่งยืน นำท่านชม ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการ ในการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำเค็ม และน้ำแล้ง นำท่านชม พระตำหนักประทับแรม ที่เกิดจากความร่วมมือของราษฎรที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ประทับทรงงาน  
16.30 น. นำท่านชม คอนโดรังนก ที่ปากพนัง แหล่งอาศัยของนกนางแอ่นที่สร้างเป็นคอนโด เพื่อให้นกนางแอ่นมาทำรัง แล้วเก็บรังนกขาย สร้างรายได้เป็นอย่างมาก
17.00 น. นำท่านสู่ แหลมตะลุมพุก ให้ท่านได้ย้อนเหตุการณ์ที่เกิดวาตภัยครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.2505 ในวันนี้เป็นจุดท่องเที่ยว ให้ท่านได้ชมบรรยากาศท้องทะเลกว้างไกล พักผ่อนเดินเล่นริมทะเล จนถึงเวลานัดหมาย
18.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านอาหาร
20.00 น. นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
ที่พัก โรงแรม @24 บูติกโฮเทล หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : นครศรีธรรมราช-ไอ้ไข่วัดเจดีย์-สุราษฎร์ธานี-พระธาตุไชยา-กรุงเทพฯ

07.00 น. รุ่งอรุณที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลาที่พัก เดินทางสู่ อ.สิชล
09.30 น. นำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์ วัดเก่าแก่และรกร้างของนครศรีธรรมราช และได้มีการบูรณะใหม่เมื่อปี 2500 และเป็นที่ประดิษฐานของ “พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยังป็นวัดร้าง ภายในวัดยังมี ไอ้ไข่วัดเจดีย์ เขาเล่าว่า...วิญญาณเด็กอายุ9-10 ขวบที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเกือบ 200 ปี เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย ทุกคนที่มา เพราะความเลื่อมใสอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่าในวัดเต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้คนเอามาแก้บน (รูปปั้นไก่ชน ของเด็กเล่น และการจุดประทัด) บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับ
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ไชยา
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านกราบสักการะ พระบรมธาตุไชยา ที่ศักดิ์สิทธิ์ของ สุราษฎร์ธานี พระบรมธาตุไชยา เป็นพุทธเจดีย์
สมัยศรีวิชัยสร้างตามลัทธิมหายานประมาณ พ.ศ. 1300 ในสมัยที่อาณาจักรศรีวิชัยกำลังรุ่งเรื่อง และ นมัสการ พระพุทธรูปทรายแดง 3 องค์ ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง แล้วเดินทางสู่ หัวหิน
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านอาหาร อำเภอหัวหิน
19.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
23.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)
อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด
จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา
พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการ
ออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจอง
ทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการ
จองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้
สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรอง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิก
ทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทางทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง
ตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ
ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ
ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น
สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การปฏิวัติ,การ
ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้
เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน
ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
*** สำหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิ เช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่(Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน(เสริมเตียง) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้

เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com