คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

น่านเต๊อะ...แอ่วเนิบ เนิบ สไตล์น่าน น่าน-ปัว-บ่อเกลือ 3 วัน 2คืน เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)

วัดหนองบัว-วัดภูเก็ต-ร้านกาแฟไทลื้อ-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ หอศิลป์ริมน่าน-พระธาตุแช่แห้ง-วัดช้างค้ำ-งาช้างดำ-วัดภูมินทร์-วัดศรีพันต้น
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง-น่าน-ท่าวังผา-วัดหนองบัว-ปัว-วัดภูเก็ต-ร้านกาแฟไทลื้อ-ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่

06.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 2 ทางเข้าประตูที่ 9-10เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเซีย สังเกตป้ายต้อนรับ “แตงโมทัวร์” มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและโหลดสัมภาระ แล้วเดินเข้าสู่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

07.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดน่าน โดยเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3554

08.40 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่านนคร ทุกท่านรับกระเป๋าสัมภาระจากสายพาน จากนั้นมัคคุเทศก์นำท่านสู่ประตูทางออก เพื่อเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
(ที่นั่งบนรถตู้ ไกด์จะจัดที่นั่งให้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรุ๊ปและลำดับการจองทัวร์)

09.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ อ.ท่าวังผา ตามเส้นทางลอยฟ้าที่สวยงาม

10.30 น.

นำท่านเข้าชม วัดหนองบัว วัดไทลื้อที่เก่าแก่ ที่เชื่อว่าสร้างขึ้นราว พ.ศ.2405 (ตรงกับในมัย รัชกาลที่ 4) เป็นวัดชาวบ้าน ลักษณะการตกแต่งเรียบง่าย แต่เป็นอาคารที่ทรงคุณค่าในแง่สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน ที่มีความสวยงามและหาชมได้ยาก เชิญท่านเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหาร

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(1) ที่ร้านอาหาร  

13.00 น.

นำท่านเข้าชม วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่ตั้งอยู่บนภู หรือดอยนั่นเอง วัดภูเก็ตเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวสวยงาม โดยมีจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังติดกับทุ่งนาที่กว้างไกล พร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาดอยภูคา พระอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสามมิติสวยงาม นำท่านกราบสักการะ หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา ที่ศักดิ์สิทธิ์ และด้านล่างมีลำธารมีฝูงปลาอาศัยอยู่นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารจากด้านบน 

14.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟไทลื้อ ของร้านลำดวนผ้าทอ ร้านกาแฟที่ เก๋ไก๋ ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม เมื่อได้เห็นบรรยากาศ ต้องร้องว้าว!! น่าซื้อเครื่องดื่มสักแก้ว ไปนั่งเล่น นอนเล่น รับลมเย็น มองดูนาข้าวและขุนเขาสบายตา พร้อมเช็คอินและเก็บภาพกระท่อมปลายนา ในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร **เชิญท่านเลือกจิบกาแฟได้ตามอิสระ ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์**

15.30 น.

นำท่านชม โรงงานผลิตเครื่องเงิน ดอยซิลเวอร์ แฟคตอรี่ เป็นศูนย์หัตถกรรมที่ได้สืบสานศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน จากบรรพบุรุษ สืบทอดรุ่นแล้วรุ่นเล่า มีช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญมากกว่า 20 คน มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอิสระ

16.30 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก อูปแก้วรีสอร์ท อ.ปัว  สัมผัสกับธรรมชาติ ใจกลางเมืองปัว 

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(2) ที่ร้านอาหาร

20.00 น.

นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน ในบรรยากาศที่แสนเย็นสบาย บรรยากาศโรแมนติกยามค่ำคืน

ที่พัก

อูปแก้วรีสอร์ท อ.ปัว

วันที่ 2 : อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-จุดชมวิวสูงสุด 1715-บ่อเกลือ-หอศิลป์ริมน่าน-วัดพระธาตุเขาน้อย-ถนนคนเดินน่าน

07.00 น.

รุ่งอรุณยามเช้าวันใหม่ที่สดใส บริการอาหารเช้า(3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.

อำลาที่พักเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ  ด้วยถนนลอยฟ้า จากปัว-บ่อเกลือ เหนือเทือกดอยขุนเขาที่ลับซับซ้อนทางฟากฝั่งทิศตะวันออกของภาคเหนือ เป็นที่รู้จักกันในชื่อเทือกเขาหลวงพระบาง

09.00 น.

นำท่านแวะถ่ายรูปที่ จุดชมวิวสูงสุด 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นหนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์ที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาหลวงพระบาง มีเนื้อที่ประมาณ 1,065,000 ไร่ (1,074 ตร.กม.) ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน "ดอยภูคาหลังคาเมืองน่าน" ดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำน่าน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ "ชมพูภูคา" ด้วยทัศนีภาพบนยอดดอยที่สวยงามเหมาะแก่การกางเต้นท์และพักแรม ดูดาว และชมทะเลหมอก พื้นที่แห่งนี้ได้รับสมญานามว่า "ขุนเขาใต้ทะเล" เพราะสามารถพบพืชดึกดำบรรพ์ และสุสานหอย 218 ล้านปี อยู่บนภูเขา และที่สำคัญยิ่งเป็นแหล่งพืชพบหายาก "ชมพูภูคา" ซึ่งพบได้ที่นี่ที่เดียว ในทุกๆปีจะออกดอกชมพูสวยงามให้ชมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม  นำท่านเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ

10.00 น.

นำท่านชม บ่อเกลือโบราณ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำเกลือภูเขา(เกลือสินเธาว์) เพื่อบริโภคและหน่าย ถือว่าเป็นบ่อเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณและส่งขายไปยังอาณาจักรสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึง 12 ปันนาของจีน

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(4) ที่ร้านอาหารปองซา บ่อเกลือ วิว รีสอร์ท

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองน่าน ตามเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามสันเขา ทิวทัศน์ที่งดงาม

15.00 น.

นำท่านเข้าชม หอศิลป์ริมน่าน ก่อตั้งและดำเนินการโดยศิลปินชาวน่าน อ.วินัยป ราบริปู อาคารหอศิลป์ ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น มีจุดมุ่งหมายที่จะรวบรวมผลงานศิลปะของศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีผลงานการสร้างสรรค์และรูปแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับกันโดยจัดนิทรรศการประจำปีในรูปแบบกึ่งถาวรขณะนี้มีผลงานงานจิตรกรรมและประติมากรรมของผู้ก่อตั้ง ประมาณ 200 ชิ้น

16.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนดอยเขาน้อย สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของสมเกด็จสัมมาพระพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่อีกแห่งของจังหวัดน่าน บริเวณด้านหน้าวัดมีบันไดนาคสูง 303 ขั้น และท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองน่านยามเย็นได้จากจุดนี้

17.30 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเทวราช น่าน ที่พักในตัวเมืองน่าน เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(5) ที่ร้านอาหาร

19.30 น.

หลังอาหาร นำท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินน่าน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าพื้นเมืองและอาหารการกินพื้นเมือง ในบรรยากาศยามค่ำคืน ได้ตามอิสระ

ที่พัก

โรงแรม โรงแรมเทวราช น่าน

วันที่ 3 : เที่ยวน่าน-พระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร์-วัดช้างค้ำ-พิพิธภัณฑ์น่าน-วัดมิ่งเมือง-วัดศรีพันต้น-ท่าอากาศยานดอนเมือง

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

อำลาที่พัก นำท่านเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน

08.30 น.

นำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุแช่แห้ง นำท่านกราบสักการะ องค์พระธาตุ ที่ชาวล้านนาเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ หรือปีกระต่าย มีอายุราว 600 ปี ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุด้านหน้า เป็นตัวพญานาค หน้าบันได
เหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน

10.00 น.

นำท่านเที่ยวชมวัดต่างๆที่สำคัญ อาทิ วัดภูมินทร์ จุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว รัฐบาลไทยเคยพิมพ์รูปวัดภูมินทร์ในธนบัตรใบละ
1 บาท อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือชาวไทยลื้ออันวิจิตรพิสดาร ชมภาพ “ปู่ม่านย่าม่าน” เที่ยวชม
วัดช้างค้ำ  เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน สำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธ
ศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ซึ่งถูกค้นพบภายในวัด

11.30 น.

นำท่านแวะซื้อของฝากที่ ศูนย์โอทอปน่าน แหล่งรวมของฝากน่าน อาทิ ผ้าทอมือ ผลไม้แปรรูป และ
เครื่องเงินต่างๆ และสินค้าอื่นๆตามอิสระ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(7) ที่ร้านอาหาร

13.00 น.

นำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองน่าน ในพิพิธภัณฑ์นี้มี “งาช้างดำ” นำมาจากเชียงตุง นับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และชมโบราณวัตถุต่างๆได้ภายใน
พิพิธภัณฑ์ และถ่ายรูปบริเวณถนนด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ ที่มีต้น ลีลาวดีขึ้นทั้งสองฝั่ง เป็นภาพที่สวยงามและเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันมากที่สุดแห่งหนึ่งของน่าน

14.00 น.

เที่ยวชม วัดมิ่งเมือง เป็นวัดที่ตั้งของเสาหลักเมืองน่าน ตัววิหารเป็นลายปูนปั้นปราศจากสีสันอันวิจิตรบรรจง ภาพวาดฝาผนังวัดถึงแม้จะเป็นฝีมือของจิตรกรยุคใหม่ ก็มีสีสันลายเส้นสวยงามและบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาวเมืองน่านได้อย่างครบถ้วน

14.30 น.

นำท่านสู่ วัดศรีพันต้น วัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่เป็นสีทองเหลืองอร่ามสะดุดตา ลวดลายป็นปั้นที่สวยงาม รูปปั้นพญานาคเจ็ดเศียร หน้าวิหาร มีเวลาให้ท่านได้ลิ้มรสขนมหวานร้านอร่อย “ขนมหวานป้านิ่ม” ร้านชื่อดังของน่าน ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

15.30 น.

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร มัคคุเทศก์นำท่านเช็คอินสัมภาระและดูแลเรื่องบัตรที่นั่งให้กับท่าน

16.50 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3557

17.55 น.

นำท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว,ผาพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-น่าน สายการบินไทยแอร์เอเซีย ชั้นประหยัด Ecconomy Class
ค่าตั๋วเครื่องบิน น่าน-กรุงเทพฯ สายการบินไทยแอร์เอเซีย ชั้นประหยัด Ecconomy Class
พร้อมโหลดน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 20 กก./ท่าน
3.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
4.ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
7.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
8.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา
พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การปฏิวัติ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
*** สำหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิ เช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่(Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน(เสริมเตียง) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ แตงโมทัวร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้

เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com