คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม-เชียงดาว-ดอยอ่างขาง-แม่กำปอง 4วัน 2คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยในหลวง ร.9
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

19.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
19.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
  บริการอาหารกล่อง(1) กาโตว์เฮ้าส์และเครื่องดื่มบนรถ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

วันที่ 2 : เชียงใหม่-อ.แม่ริม-ม่อนแจ่ม-ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย-สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-วัดป่าดาราภิรมย์-อ.เชียงดาว-ถ้ำเชียงดาว

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่จังหวัดเชียงใหม่ บริการอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านขึ้นรถตู้ เดินทางสู่ อ.แม่ริม
09.00 น. ขึ้นสู่ ม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม และดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดให้เราได้ชมมากมายและด้วยการจัดตกแต่งที่ค่อนข้างจะออกแบบให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเดินเล่นอยู่ท่ามกลางมวลหมู่ดอกไม้ นำท่านไปยังจุดชมวิวชมธรรมชาติอันงดงามบนระดับความสูง 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่ม่อนแจ่ม ซึ่งอยู่ในส่วนของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ให้ท่านชมสวนตกแต่งอันงดงามจากไม้ดอกเมืองหนาว พร้อมบันทึกภาพอันงดงามของทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ในมุมสูง ชมวิวทิวทัศน์ของแม่แตงและฝางได้จากม่อนแจ่ม พื้นที่โดยรอบม่อนแจ่มเป็นพื้นที่เกษตรที่ปลูกสตอเบอร์รี่และกะหล่ำปลีเป็นส่วนใหญ่โดยทำแปลงปลูกลดหลั่นไปตามไหลเขาสวยงาม เชิญท่านถ่ายรูปกับดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์หลากสีสันได้ตามอิสระ
10.30 น. นำท่านสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พื้นที่ขนาด 3,500 ไร่  ที่ได้อนุรักษ์ และรวบรวมพืชพันธ์ไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ  โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด มีอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา และเส้นทางศึกษาธรรมชาติลอยฟ้าบนระดับยอดไม้ (Canopy Walkway) ระยะทางกว่า 400 เมตร  เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(3)สวนกล้วยไม้ สายน้ำผึ้งออร์คิด  เป็นสวนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ในเชียงใหม่บรรยากาศร่มรื่น ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ริม มีกล้วยไม้นานาชนิดทั้งพันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์หายาก ออกดอกสวยงามตลอดทั้งปี
13.30 น. นำท่านชม วัดป่าดาราภิรมย์  ตั้งอยู่ที่ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้รับพระบรมราชานุญาตยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ นับได้ว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอแม่ริม และค่ายดารารัศมี นามของวัดนี้ถูกตั้งขึ้นตามพระนามของ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี  ชมพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสุโขทัย พระนามว่า “พระสยัมภูโลกนาถ”, พระธาตุเจดีย์พระพุทธบาทสี่รอย ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง ศิลปะสุโขทัยประยุกต์ พระนามว่า “พระพุทธการุญกิตติคุณขจร”, มณฑปพระเจ้าทันใจ มณฑปเป็นศิลปะล้านนาแบบเชียงตุง ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนสิงห์, ชมหอกิตติคุณ จัดสร้างในการฉลองชนมายุ 80 ปี พระธรรมดิลก (จันทร์ กุสโล) ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ พระพุทธพจนวราภรณ์ ภายในได้รวบรวมเกียรติประวัติ ของพระเดชพระคุณเจ้า, พระวิหารหลวง, หอพระแก้ว และ หอพระกรรมฐาน
15.30 น.

นำท่านชมความงามของหินงอกหินย้อยที่ ถ้ำเชียงดาว ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ บางแห่งเป็นซอกเป็นหลืบ เมื่อฉายไฟจะมีประกาย ระยิบระยับ สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ ได้มากมาย เช่น รูปม้า ไก่ฟ้า ม่าน เป็นช่อชั้นสวยงามน่าชม สำหรับเส้น ทางเดินชมถ้ำมีหลายทางดังต่อไปนี้
เส้นทางแรก คือ ถ้ำพระนอน เส้นทางนี้ยาว 360 ม. มีไฟฟ้าตลอดเส้นทาง
เส้นทางที่ 2 คือ ถ้ำแก้ว ถ้ำน้ำ ยาว 734 ม.

เส้นทางที่ 3 คือ ถ้ำมืด ถ้ำม้า ยาว 735 ม. สองเส้นทางหลังนี้ไม่มีไฟฟ้า ถ้าต้องการเดินชมจะมีคนนำทาง และตะเกียงให้
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ริมดอยรีสอร์ท  ชมวิวดอยหลวงเชียงดาว ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามของดอยหลวงเชียงดาว  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรม ริมดอยรีสอร์ท หรือเทียบเท่า
กรุ๊ปที่เดินทางวันที่ 08-11 ธันวาคม 2560(วันรัฐธรรมนูญ) พักที่ มาริษา บูติค รีสอร์ท แอนด์ สปา

วันที่ 3 : อ.เชียงดาว-บ้านขอบด้ง-บ้านนอแล-ดอยอ่างขาง-บ่อน้ำร้อนโป่งอ่าง-เชียงใหม่-ขันโตกดินเนอร์

06.30 น. บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 
07.30 น. เดินทางขึ้นสู่ ดอยอ่างขางส้นทางที่คดเคี้ยวไปตามขุนเขา ทัศนียภาพที่งดงาม ระหว่างทาง แวะชมความเป็นอยู่ของชาวเขาที่ บ้านขอบด้ง ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาที่นี่ จากนั้นให้ท่านแวะเยี่ยมฐานปฏิบัติการ บ้านนอแล เขตชายแดนไทย-พม่า ให้ท่านพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ 
11.00 น. เยี่ยมชม โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง ชมแปลงปลูกพืชและผลไม้เมืองหนาว ที่ถือว่าเป็นโครงการเกษตรแห่งแรก ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับชาวไทยภูเขา เพื่อเป็นแหล่งทดลองการปลูกพืชทดแทนการปลูกฝิ่นในอดีต ซึ่งมีการทดลองปลูกพืชนานาชนิด เชิญท่านถ่ายรูปกับดอกไม้นานาพรรณ บริเวณสวน80 และชมบอนไซที่สวยงาม บริเวณ สวนบอนไซ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย และเลือกซื้อของฝากจากโครงการหลวง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหาร
14.00 น. นำท่านชม บ่อน้ำร้อนโป่งอ่าง  เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติกว้าง 5 เมตร รวมสองบ่อ มีอุณหภูมิ 50-65 องศาร้อนจากบ่อทั้งสองจะไหลท้นเป็นลำธาร ไปยังแอ่งน้ำเล็ก ๆ กลางแจ้ง สามารถลงแช่ได้ มีห้องอาบน้ำแร่สี่ห้อง  
15.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ อ.เมือง
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านอาหาร แบบขันโตกดินเนอร์  ลิ้มรสอาหารแบบล้านนา พร้อมชมการแสดงของชาวเหนือที่สวยงาม อาทิ ฟ้อนเทียน ฟ้อนดาบ กลองสะบัดชัย ฟ้อนสาวไหม
ที่พัก โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : อ.แม่ออน-น้ำพุร้อนสันกำแพง-บ้านแม่กำปอง-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์อำลาที่พัก  นําท่านออกเดินทางสู่ กิ่ง อ.แม่ออน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  แวะ น้ำพุร้อนสันกำแพง ชมความสวยงามสวนดอกไม้ บ่อน้ำร้อนต้มไข่ทานอย่างอร่อย มีลำธารน้ำแร่สำหรับแช่เท้าผ่อนคลาย
10.00 น. นำท่านสู่ บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน และป่าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี บ้านแม่กำปองก่อตั้งประมาณ 100 กว่าปี สวนใหญ่ทำสวนเมี่ยงเป็นอาชีพ และตั้งบ้านเรือนบริเวณใกล้แม่น้ำลำห้วย ในสมัยก่อนมีดอกไม้ชนิดหนึ่ง ลักษณะดอกสีเหลืองแดง ขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ำลำห้วย เรียกว่า ดอกกำปอง ดังนั้นชื่อของหมู่บ้าน จึงได้เรียกตามชื่อของดอกไม้รวมกับแม่น้ำ เป็น บ้านแม่กำปอง ท่านจะได้พบกับ ไร่เมี่ยง, สวนกาแฟและลูกหม่อน จากนั้นพาท่านแวะชมน้ำตกแม่กำปองซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นอย่างดีจึงทำให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชื่นชมความงดงามอย่างไม่ขาดสาย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านอาหารธารทองลอดจ์ บรรยากาศโอบล้อมไปด้วยขุนเขา
13.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.30 น. บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านอาหาร
20.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
23.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว,ผาพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
2.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
6.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา พยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรอง ค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com