คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

แอ่วเมืองเหนือ ... ม่วนใจ๋ แม่ฮ่องสอน-ปาย-ปางอุ๋ง 5วัน2คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ


อุทยานออบหลวง-สวนสนบ่อแก้ว-ถ้ำแก้วโกมล-กระเหรี่ยงคอยาว-วัดหัวเวียง
ชมวิวยามเช้าปางอุ๋ง-วนอุทยานถ้ำปลา-เที่ยวเมืองปาย-อุทยานก้วยน้ำดัง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

19.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
19.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่โดยรถตู้บัสปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1) กาโตว์เฮ้าส์และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

วันที่ 2 : เชียงใหม่-ออบหลวง-สวนสนบ่อแก้ว-แม่สะเรียง-ถ้ำแก้วโกมล-พระธาตุดอยกองมู

06.00 น. รุ่งอรุณที่ อ.จอมทอง ให้ท่านล้างหน้าล้างตาและทำธุระส่วนตัว จากนั้น บริการอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สะเรียง ตามเส้นทางสาย เชียงใหม่-จอมทอง-แม่สะเรียง นำท่านชม อุทยานแห่งชาติออบหลวง เป็นช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหิน ขนาบลำน้ำ ทำให้เกิดหุบผาลึก ธรรมชาติได้สร้างสรรความน่าพิศวงให้กับแผ่นดินส่วนนี้อย่างมหัศจรรย์ คำว่า “อ๊อบ” หรือ “ออบ” เป็นภาษาท้องถิ่นหมายถึงช่องแคบ “หลวง” หมายถึง ใหญ่ ชมหน้าผาหินที่มีรูปร่างคล้ายหน้าคนหันหน้าเข้าหากัน และเก็บภาพตามอิสระ
09.30 น. แวะพักผ่อนที่ สวนสนบ่อแก้ว ชมบรรยากาศอันสวยงามของแนวสนที่เรียงรายดูสวยงาม และเป็นสถานที่โรแมนติกอีกแห่ง ที่นักท่องเที่ยวมาเยือน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ร้านอาหาร อ.แม่สะเรียง
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำแก้วโกมล (ถ้ำน้ำแข็ง) เชิญท่านสัมผัสกับผลึกแร่แคลไซด์ ที่เกาะตัวเป็นเหมือนน้ำแข็ง ส่องประกายระยิบระยับอยู่ภายในถ้ำ มีอยู่เพียง 3 แห่งในโลกเท่านั้น ซึ่งแบ่งเป็นห้องต่างๆ ตามระดับความลึกของถ้ำ ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ
16.00 น. เดินทางถึง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำท่านขึ้นสู่ ดอยกองมู นมัสการ พระธาตุดอยกองมู พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมชมทิวทัศน์ของตัวเมือง
17.30 น. เข้าสู่ที่พัก โรงแรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านอาหาร แล้วพักผ่อนยามค่ำคืน
ที่พัก โรงแรมเมาท์เทนอินน์ โฮเต็ล & รีสอร์ท จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : ชมวิวยามเช้าปางอุ๋ง-ล่องแม่น้ำปาย-กระเหรี่ยงคอยาว-วัดจองคำจองกลาง-วัดหัวเวียง-ปาย

04.30 น. ตื่นรับอรุณแต่เช้ามืด เพื่อเดินทางสู่ บ้านรวมไทย ให้ท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ
05.30 น. เดินทางถึงบ้านรวมไทย นำท่านเข้าสู่ โครงการพระราชดำริปางตอง2 “ปางอุ๋ง” ให้ท่านได้ชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าที่งดงาม และสายหมอกที่ลอยเหนือผิวน้ำในทะเลสาบที่โอบล้อมด้วยสวนสน แสงสีทองส่องกระทบกับผิวน้ำ ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนัก เชิญท่านเก็บภาพมุมสวย ณ สถานที่แห่งนี้ จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
08.30 น. บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
09.30 น. นำท่านสู่ท่าเรือ ล่องแม่น้ำปาย สู่ หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว ชื่นชมกับธรรมชาติของแม่น้ำปาย สายน้ำที่ใสสะอาดเย็นสบาย ท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ยามเช้า นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาว กระเหรี่ยงคอยาว(ปาดอง) ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเลือกซื้อของฝากจากชาวกระเหรี่ยงคอยาว
11.30 น. นำท่านชม วัดจองคำ วัดเก่าแก่ศิลปะแบบไทยใหญ่  วัดจองกลาง ชมตุ๊กตาไม้แกะสลัก เป็นรูปคน เรื่องพระเวชสันดรชาดก ศิลปะแบบพม่า และชมภาพวาดที่เขียนลงบนกระจก ที่มีความเก่าแก่ สวยงาม
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นมัสการพระเจ้า พลาละแข่ง ที่ วัดหัวเวียง ชมสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ที่สวยงาม การฉลุลายลงบนสังกะสี ที่อ่อนช้อยซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย ระหว่างทางแวะเที่ยว วนอุทยานถ้ำปลา ชมปลาพลวงจำนวนมากมาย ที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำ ที่มีน้ำไหลออกมาจากภูเขาตลอดทั้งปี ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นไปด้วยพรรณไม่ใหญ่นานาชนิด แล้วเดินทางต่อสู่ อ.ปาย 
17.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมหรือรีสอร์ท อ.ปาย เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านอาหาร จากนั้นให้ท่านสัมผัสบรรยากาศของ ถนนคนเดินปาย เมืองเล็กๆที่น่ารักยามค่ำคืน ซึ่งมีร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอิสระ
21.00 น. นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
ที่พัก ฮัทอิงปาย รีสอร์ท อ.ปาย หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : เที่ยวเมืองปาย-พระธาตุแม่เย็น-วัดน้ำฮู-สะพานประวัติศาสตร์-ห้วยน้ำดัง-เชียงใหม่

07.00 น. ตื่นรับอรุณวันใหม่ยามเช้า บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู นมัสการ “พระอุ่นเมือง” ที่ศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระพุทธรูปที่มีน้ำซึมออกมาจากพระโมลีตลอดเวลา และสักการะพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณตำหนักริมน้ำ แล้วนำท่าน สักการะพระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวปาย พร้อมชมทิวทัศน์ของตัวเมืองปาย จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปที่ สะพานประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยทหารญี่ปุ่น เพื่อเดินทางข้ามสู่ประเทศพม่า จากนั้นมีเวลา ให้ท่านลิ้มรสกาแฟ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากมุมสวยๆ ได้ที่ Coffee in Love
09.00 น. นำท่านเข้าชม หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านชาวจีนยูนนาน ให้ท่านได้เดินชมภายในหมู่บ้าน เดินเล่นเกห็บภาพบรรยากาศเป็นที่ระลึก เลือกื้อสินค้าจากจีนภายในหมู่บ้าน หรือจะสนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ นั่งม้าถ่ายรูป นั่งชิงช้าของชาวบ้านตามอิสระ
10.30 น. นำท่าน สักการะพระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวปาย พร้อมชมทิวทัศน์ของตัวเมืองปาย  ถ่ายรูปที่ สะพานประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยทหารญี่ปุ่น เพื่อเดินทางข้ามสู่ประเทศพม่า จากนั้นมีเวลา ให้ท่านลิ้มรสกาแฟ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากมุมสวยๆ ได้ที่ Coffee in Love
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ จังหวัดเชียงใหม่
14.30 น. นำท่านชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ให้ท่านได้ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับซับซ้อน สามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวที่ จุดชมวิวดอยกิ่วลม จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามอีกแห่งของเมืองไทย  
17.30 น. เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝาก อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่องเป็นของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านของฝาก
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านอาหาร
19.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 5 : กรุงเทพฯ

05.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว,ผาพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
2.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
6.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิก

การยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3 .แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4. การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

 

เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com