Tour Chiang Mai-Hong Kong

<font color=#fc0606 SIZE=5> <b>เชียงใหม่ ฮ่องกง </b></font> เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (พักเซินเจิ้น 1 คืน ฮ่องกง 1 คืน) FD (CNX-FD001)

เชียงใหม่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (พักเซินเจิ้น 1 คืน ฮ่องกง 1 คืน) FD (CNX-FD001)

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiang Mai-Hong Kong
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,900 บาท

• เที่ยว2เมืองพักเซินเจิ้น1คืนฮ่องกง1คืน• ชมโชว์MANGROVEGROOVEเป็นโชว์ม่านน้ำแบบ3Dแสงสีเสียงอลังการผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
21-23
ธ.ค. 60
3-5

Tour Hong kong By CX

GT-HKG CX05 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

GT-HKG CX05 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Hong kong By CX
 • สายการบิน : CX

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
8,999 บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง....วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิมณหาดรีพลัสเบย์2. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ห้างหล่อวู่และย่านจิมซาจุ่ย...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 60
1-3 , 8-10 , 15-17
GT-HKG CX08 ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

GT-HKG CX08 ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Hong kong By CX
 • สายการบิน : CX

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
11,999 บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง....วัดแชกง2. ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว360องศา3....
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 60
1-3 , 8-10 , 15-17
ต.ค. 60
13-15 , 14-16 , 19-21 , 20-22 , 21-23 , 28-30

Tour Hong kong By EK

GT-HKG EK01 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK)

GT-HKG EK01 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Hong kong By EK
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
8,999 บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง....วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิมณหาดรีพลัสเบย์2. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ห้างหล่อวู่และย่านจิมซาจุ่ย...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
23-25 , 24-26 , 25-27 , 26-28
พ.ย. 60
5-7 , 8-10 , 12-14 , 15-17 , 19-21 , 22-24 , 26-28 , 29-1
ธ.ค. 60
4-6 , 5-7 , 13-15 , 27-29 , 28-30

Tour Travel BY EK

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง VIP HONGKONG 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK BUSINESS CLASS) EK (HKG-EK004)

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง VIP HONGKONG 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK BUSINESS CLASS) EK (HKG-EK004)

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY EK
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
28,900 บาท

นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์รอบอุทยานแห่งชาติลันเตาไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมและองค์เทพเจ้าองค์อื่นๆณหาดรีพัลส์เบย์...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
6-8 , 13-15 , 27-29
พ.ย. 60
10-12 , 17-19
ธ.ค. 60
3-5 , 15-17 , 31-2
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline EK (HKG-EK003)

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline EK (HKG-EK003)

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY EK
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
9,900 บาท

เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ณเมืองจูไห่มีรูปปั้นสาวงามกลางทะเล“หวีหนี่”เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ชมโชว์MANGROVEGROOVEเป็นโชว์ม่านน้ำแบบ3Dแสงสีเสียง...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 60
26-28
ก.ย. 60
2-4 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24
ต.ค. 60
6-8 , 7-9 , 21-23 , 22-24

Tour Travel BY CX

GT-HKG CX03 ฮ่องกง สบาย...สบาย ฮ่องกง เซินเจิ้น (พักเซินเจิ้น 2 คืน+ฮ่องกง 1 คืน) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิค (CX)

GT-HKG CX03 ฮ่องกง สบาย...สบาย ฮ่องกง เซินเจิ้น (พักเซินเจิ้น 2 คืน+ฮ่องกง 1 คืน) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิค (CX)

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY CX
 • สายการบิน : CX

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
10,999 บาท

ชมโชว์ม่านน้ำ3มิติ(3DWaterShow)ไหว้พระขอพระวัดดังที่ฮ่องกงวัดหวังต้าเซียนและวัดแชกงหมิวช้อปปิ้งสุดมันส์ที่หล่อวู่,จิมซาจุ่ยเมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง+...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 60
21-24
GT-HKG CX07 ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

GT-HKG CX07 ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY CX
 • สายการบิน : CX

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
12,881 บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง....วัดแชกง2. ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว360องศา3.ชมโชว์ม่านน้ำ3มิติ...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 60
15-18 , 21-24
ต.ค. 60
13-16 , 19-22 , 28-31
GT-HKG CX06 ฮ่องกง นองปิง ฟิน..ฟินน ดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน 2คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

GT-HKG CX06 ฮ่องกง นองปิง ฟิน..ฟินน ดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน 2คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY CX
 • สายการบิน : CX

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,999 บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง....วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิมณหาดรีพลัสเบย์2. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ห้างหล่อวู่และย่านจิมซาจุ่ย...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 60
31-2

Tour Travel BY FD

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า MACAO HONGKONG SHOPPING PEAKTRAM 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD (MFM-FD017)

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า MACAO HONGKONG SHOPPING PEAKTRAM 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD (MFM-FD017)

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY FD
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,900 บาท

...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 60
26-28
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD (MFM-FD013)

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD (MFM-FD013)

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY FD
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
7,900 บาท

•สุดคุ้ม!!!เที่ยว2เมืองชมมรดกโลก,เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ณเมืองจูไห่•ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล“หวีหนี่”เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่•...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 60
25-27
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD (MFM-FD014)

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD (MFM-FD014)

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY FD
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
7,900 บาท

•สุดคุ้ม!!!เที่ยว2เมืองชมมรดกโลก,เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ณเมืองจูไห่•ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล“หวีหนี่”เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่•...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 60
1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 , 29-1 , 30-2

Tour Travel BY HX

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ HX (ทัวร์ HKG-HX009 )

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ HX (ทัวร์ HKG-HX009 )

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY HX
 • สายการบิน : HX

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,900 บาท

เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าแล้ว)ไหว้พระที่วัดชื่อดังณวัดหวังต้าเซียนวัดแชกงหมิวสำนักนางชีวัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกงชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชีย...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 60
21-24
ต.ค. 60
12-15 , 19-22 , 20-23 , 26-29
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) บินเช้า-กลับดึก (HKG-HX001)

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) บินเช้า-กลับดึก (HKG-HX001)

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY HX
 • สายการบิน : HX

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตาเพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้และภูเขาสูงไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 60
1-3 , 8-10 , 15-17 , 22-24
ต.ค. 60
13-15
พ.ย. 60
3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26
ธ.ค. 60
15-17 , 31-2
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) บินเช้า-กลับดึก (HKG-HX003)

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) บินเช้า-กลับดึก (HKG-HX003)

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY HX
 • สายการบิน : HX

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
14,900 บาท

•ไหว้องค์เจ้าพ่อแชกงณวัดกังหันวัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกงในเรื่องการขอพร•ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่VENETIANRESORTHOTELและชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า•...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 60
24-28
ก.ย. 60
21-25
ต.ค. 60
12-16 , 19-23 , 20-24 , 26-30