Tour Hong kong By CX

ฮ่องกง ไหว้พระ สบาย สบาย 3วัน 2คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) GT-HKG CX09

ฮ่องกง ไหว้พระ สบาย สบาย 3วัน 2คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) GT-HKG CX09

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Hong kong By CX
 • สายการบิน : CX

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,991 บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง....วัดแชกงและแม่กวนอิมณหาดรีพลัสเบย์2. ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 60
30-2
ธ.ค. 60
16-18 , 30-1
ม.ค. 61
5-7 , 6-8 , 12-14 , 13-15 , 26-28 , 27-29
ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) GT-HKG CX08

ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) GT-HKG CX08

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Hong kong By CX
 • สายการบิน : CX

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,999 บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง....วัดแชกง2. ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว360องศา3....
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 60
10-12 , 16-18
GT-HKG CX05 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

GT-HKG CX05 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Hong kong By CX
 • สายการบิน : CX

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
8,999 บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง....และแม่กวนอิมณหาดรีพลัสเบย์2. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ห้างหล่อวู่และย่านจิมซาจุ่ย3. เมนูพิเศษ...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 60
2-4 , 10-12 , 15-17

Tour Hong kong By EK

ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) GT-HKG EK01

ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) GT-HKG EK01

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Hong kong By EK
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
9,999 บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง....วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิมณหาดรีพลัสเบย์2. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ห้างหล่อวู่และย่านจิมซาจุ่ย...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 60
26-28 , 29-1
ธ.ค. 60
4-6 , 8-10 , 10-12 , 13-15 , 27-29 , 31-2

Tour Travel BY EK

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง VIP HONGKONG 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK BUSINESS CLASS) EK (HKG-EK004)

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง VIP HONGKONG 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK BUSINESS CLASS) EK (HKG-EK004)

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY EK
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
28,900 บาท

นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์รอบอุทยานแห่งชาติลันเตาไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมและองค์เทพเจ้าองค์อื่นๆณหาดรีพัลส์เบย์...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 60
3-5 , 15-17 , 31-2

Tour Travel BY HX

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) บินเช้า-กลับดึก (HKG-HX001)

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) บินเช้า-กลับดึก (HKG-HX001)

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY HX
 • สายการบิน : HX

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตาเพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้และภูเขาสูงไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 60
24-26
ธ.ค. 60
15-17 , 31-2