Tour Canton fair

กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ GT-CAN TG01

กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ GT-CAN TG01

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Canton fair
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
27,999 บาท

1. กวางเจาแฟร์ครั้งที่123th(ChinaImportAndExportFairComplex)2. บินตรงลงเมืองกวางเจาเข้าชมงานแฟร์2วันเต็ม3. นำทุกท่านล่องเรือที่แม่น้ำจูเจียง...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61
14-17 , 15-18

Tour Chiang Mai-Hong Kong

บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน แอร์เอชีย (FD) GT-CNXHKG-FD03

บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน แอร์เอชีย (FD) GT-CNXHKG-FD03

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiang Mai-Hong Kong
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,999 บาท

ไฮไลท์ทัวร์HONGKONGLANTAUDISNEY1. อิสระสวนสนุกดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าแล้ว)2. ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย3. ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิมที่หาดรีพัลส์เบย์...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
9-11
เม.ย. 61
13-15
พ.ค. 61
11-13
บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง มาเก๊า สุดค้ม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-CNXHKG-FD02

บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง มาเก๊า สุดค้ม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-CNXHKG-FD02

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiang Mai-Hong Kong
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,999 บาท

สุดคุ้ม!!!เที่ยว2เมืองชมมรดกโลก1.ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงจุดชมวิว วิคตอเรียพีค2.ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิมที่หาดรีพัลส์เบย์3....
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61
13-15

Tour Travel BY EK

VIP HONG KONG 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) ทัวร์ GT-HKG EK02

VIP HONG KONG 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) ทัวร์ GT-HKG EK02

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY EK
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

1. นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์นั่งกระเช้านองปิงคลิสตัล2. ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมและองค์เทพเจ้าองค์อื่นๆณหาดรีพัลส์เบย์...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
1-3 , 16-18 , 31-2
HONGKONG LANTAU DISNEY 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) GT-HKG EK05

HONGKONG LANTAU DISNEY 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) GT-HKG EK05

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY EK
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
20,911 บาท

1. นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์2. ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกงที่วัดแชกงหมิว3. นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมลาภณชายหาดรีพัลส์เบย์...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
2-5 , 3-6
HONGKONG MONO TOUR 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) GT-HKG EK04

HONGKONG MONO TOUR 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) GT-HKG EK04

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY EK
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
12,911 บาท

1. นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมลาภณชายหาดรีพัลส์เบย์2. ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกงที่วัดแชกงหมิว3. อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
3-5
ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) GT-HKG EK01

ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) GT-HKG EK01

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY EK
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
9,999 บาท

1.ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล“หวีหนี่”เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่2.พร้อมชมโชว์ม่านน้ำ3มิติ(3DWaterShow)3.มาบุญครองเซินเจิ้นหรือหลอหวู่ซิตี้...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
9-11 , 10-12 , 24-26 , 30-1
HONGKONG LANTAU DISNEY 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) GT-HKG EK03

HONGKONG LANTAU DISNEY 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) GT-HKG EK03

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY EK
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,999 บาท

ไฮไลท์ทัวร์HONGKONGLANTAUDISNEY1. นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์2. เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าแล้ว)3. นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมลาภณ...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
1-3 , 2-4 , 10-12 , 17-19 , 23-25 , 30-1

Tour Travel BY CX

ฮ่องกง ไหว้พระ สบาย สบาย 3วัน 2คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) GT-HKG CX09

ฮ่องกง ไหว้พระ สบาย สบาย 3วัน 2คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) GT-HKG CX09

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY CX
 • สายการบิน : CX

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,991 บาท

1. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง....วัดแชกงและแม่กวนอิมณหาดรีพลัสเบย์2. ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว360องศา3. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26

Tour Travel BY FD

<font color=#fc0606> บินตรงเชียงใหม่!! </FONT> ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-CNXHKG-FD01

บินตรงเชียงใหม่!! ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-CNXHKG-FD01

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY FD
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,999 บาท

1. เที่ยว2เมืองพักเซินเจิ้น1คืนฮ่องกง1คืน2. ชมโชว์MANGROVEGROOVEเป็นโชว์ม่านน้ำแบบ3Dแสงสีเสียงอลังการผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61
13-15
พ.ค. 61
11-13
ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) ทัวร์ GT-HKG FD07

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) ทัวร์ GT-HKG FD07

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY FD
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
9,911 บาท

1. เที่ยว2เมืองสุดคุ้ม2. นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์3. อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่OUTLETMALLตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้นและถนนนาธาน...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
9-11 , 16-18 , 23-25

Tour Travel BY HX

ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน (บินเช้า-กลับดึก) โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) GT-HKG HX01

ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน (บินเช้า-กลับดึก) โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) GT-HKG HX01

 • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Travel BY HX
 • สายการบิน : HX

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,999 บาท

1.ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา(นั่งกระเช้านองปิงคลิสตัล)2.ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมณหาดรีพัลส์เบย์)3.ไหว้พระที่วัดชื่อดังณวัดหวังต้าเซียน...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 61
23-25
มี.ค. 61
2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 , 30-1