Tour Chiang Mai-Hong Kong

บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน แอร์เอชีย (FD) GT-CNXHKG-FD03

บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน แอร์เอชีย (FD) GT-CNXHKG-FD03

  • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • เที่ยวเมือง : Chiang Mai-Hong Kong
  • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,999 บาท

ไฮไลท์ทัวร์HONGKONGLANTAUDISNEY1. อิสระสวนสนุกดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าแล้ว)2. ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย3. ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิมที่หาดรีพัลส์เบย์...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 61
11-13

Tour Travel BY FD

<font color=#fc0606> บินตรงเชียงใหม่!! </FONT> ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-CNXHKG-FD01

บินตรงเชียงใหม่!! ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-CNXHKG-FD01

  • ทัวร์ประเทศ : ฮ่องกง
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • เที่ยวเมือง : Travel BY FD
  • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,999 บาท

1. เที่ยว2เมืองพักเซินเจิ้น1คืนฮ่องกง1คืน2. ชมโชว์MANGROVEGROOVEเป็นโชว์ม่านน้ำแบบ3Dแสงสีเสียงอลังการผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 61
11-13