Tour Bali

ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย มหัศจรรย์ เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทย TG (ทัวร์ DPS-TG004)

ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย มหัศจรรย์ เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทย TG (ทัวร์ DPS-TG004)

 • ทัวร์ประเทศ : อินโดนีเชีย
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : บาหลี
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

วัดอูลูวาตู-ระบำไฟKacakFireDanceหมู่บ้านคินตามณี-ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์-วัดตัมปะซิริงวัดอูลันดานู...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
12-15 , 20-23 , 21-24 , 28-31
พ.ย. 60
4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28
ธ.ค. 60
2-5 , 9-12 , 16-19 , 23-26 , 30-2
GT-DPS SL01 บาหลี สบาย...สบาย 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)

GT-DPS SL01 บาหลี สบาย...สบาย 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)

 • ทัวร์ประเทศ : อินโดนีเชีย
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : บาหลี
 • สายการบิน : SL

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
11,559 บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋าชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่วิหารทานาห์ลอตชมวัดอุลันดานูบราตันวัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบหมู่บ้านคินตามณี...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 60
16-19 , 28-1
ต.ค. 60
7-10 , 12-15 , 20-23 , 28-31
ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN-D 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ DPS-BI001)

ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN-D 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ DPS-BI001)

 • ทัวร์ประเทศ : อินโดนีเชีย
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : บาหลี
 • สายการบิน : BI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
20,900 บาท

เที่ยวสุดคุ้ม2ประเทศบาหลี+บรูไน•วัดอุลันดานูบราตันวัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบบาหลี•ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่วิหารทานาห์ลอต•...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
3-7
พ.ย. 60
7-11
ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย Luxury Bali - Brunei พักหรูระดับ 5ดาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ DPS-BI002)

ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย Luxury Bali - Brunei พักหรูระดับ 5ดาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ DPS-BI002)

 • ทัวร์ประเทศ : อินโดนีเชีย
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : บาหลี
 • สายการบิน : BI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
28,900 บาท

...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 61
12-16 , 19-23 , 26-30
ต.ค. 61
10-14 , 24-28 , 31-4
พ.ย. 61
21-25 , 28-2
ธ.ค. 61
5-9 , 12-16 , 19-23 , 26-30
ม.ค. 61
2-6 , 9-13 , 16-20 , 23-27 , 30-3
GT-DPS GA01 บาหลี+มรดกโลก บุโรพุทโธ 5วัน 4คืน โดยสายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย (GA)

GT-DPS GA01 บาหลี+มรดกโลก บุโรพุทโธ 5วัน 4คืน โดยสายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย (GA)

 • ทัวร์ประเทศ : อินโดนีเชีย
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : บาหลี
 • สายการบิน : GA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
31,999 บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. ชมความงามของวัดพรามนันต์ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก2. ชมพระราชวังน้ำ“TamansariWaterPalace”...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
13-17 , 20-24
ธ.ค. 60
30-3

Tour Surabaya

ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน มหัศจรรย์ AEC บรูไน-อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์ BI (ทัวร์ SUB-BI002)

ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน มหัศจรรย์ AEC บรูไน-อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์ BI (ทัวร์ SUB-BI002)

 • ทัวร์ประเทศ : อินโดนีเชีย
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ซูราบายา
 • สายการบิน : BI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

•สุดคุ้มเที่ยว2ประเทศ•ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่•ชมน้ำตกKakekbodoธรรมชาติอันสวยงาม•ชมมัสยิดทองคำOmarAliSaifuddinMosqueหนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดของโลก•ชมหมู่บ้านKampongAyer...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 61
8-12 , 15-19 , 22-26 , 29-3
ต.ค. 61
6-10 , 13-17 , 20-24 , 27-31
พ.ย. 61
3-7 , 10-14 , 24-28
ธ.ค. 61
1-5 , 8-12 , 29-2
ม.ค. 61
5-9 , 12-16 , 19-23 , 26-30
GT-SUB BI01 Wonderful AEC บรูไน+อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ (BI)

GT-SUB BI01 Wonderful AEC บรูไน+อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ (BI)

 • ทัวร์ประเทศ : อินโดนีเชีย
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ซูราบายา
 • สายการบิน : BI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,999 บาท

•สุดคุ้มเที่ยว2ประเทศ•ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่•ชมน้ำตกKakekbodoธรรมชาติอันสวยงาม•ชมมัสยิดทองคำOmarAliSaifuddinMosqueหนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดของโลก•ชมหมู่บ้านKampongAyer...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 61
8-12 , 15-19 , 22-26 , 29-3
ต.ค. 61
6-10 , 13-17 , 20-24 , 27-31
พ.ย. 61
3-7 , 10-14 , 24-28
ธ.ค. 61
1-5 , 8-12 , 29-2
ม.ค. 61
5-9 , 12-16 , 19-23 , 26-30