Tour Manila

บรูไน-ฟิลิปปินส์ สุดคุ้ม 2 ประเทศ สบาย...สบาย 5วัน 4คืน โดยสายการบินรอยัล บรูไนแอร์ไลน์ (BI) GT-MNL BI01

บรูไน-ฟิลิปปินส์ สุดคุ้ม 2 ประเทศ สบาย...สบาย 5วัน 4คืน โดยสายการบินรอยัล บรูไนแอร์ไลน์ (BI) GT-MNL BI01

  • ทัวร์ประเทศ : ฟิลิปปินส์
  • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  • เที่ยวเมือง : Manila
  • สายการบิน : BI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,999 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า1.ไปครั้งเดียวเที่ยว2ประเทศบรูไน+ฟิลิปปินส์2. ชมความอลังการของมัสยิดทองคำJameAsrHassanilMosque3. ชมหมู่บ้านKampongAyer...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 61
5-9 , 12-16 , 19-23