Tour Moscow-Saint Petersburg-Zagorsk..

GT-DME TG02 รัสเซีย – Hot Promotion-B (มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ซาร์กอร์ส) 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

GT-DME TG02 รัสเซีย – Hot Promotion-B (มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ซาร์กอร์ส) 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • ทัวร์ประเทศ : รัสเซีย
 • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Moscow-Saint Petersburg-Zagorsk..
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า1. พักโรงแรมระดับ4ดาว2. ชมการแสดงละครสัตว์(Circus)3. ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำMoskva4. นั่งรถไฟด่วนSAPSANสู่กรุงมอสโคว์...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 60
24-30

Tour Moscow-Zagorsk

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอทิฮัท (EY) (ทัวร์ DME-EY001)

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอทิฮัท (EY) (ทัวร์ DME-EY001)

 • ทัวร์ประเทศ : รัสเซีย
 • ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : มอสโก-ซาร์กอส
 • สายการบิน : EY

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
37,900 บาท

เชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาวดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกันออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซียเที่ยวชมเมืองมอสโคว์(Moscow)...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 60
13-18 , 25-30
ต.ค. 60
1-6 , 6-11 , 9-14 , 16-21 , 20-25
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย City Breaks in Moscow Zagorsk 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (ทัวร์ DME-TG004)

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย City Breaks in Moscow Zagorsk 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (ทัวร์ DME-TG004)

 • ทัวร์ประเทศ : รัสเซีย
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : มอสโก-ซาร์กอส
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
37,900 บาท

นำท่านบินตรงสู่ดินแดนหมีขาวสหพันธรัฐรัสเซีย(RussianFederation)ประเทศมหาอำนาจที่มีวัฒนธรรมของยุโรปผสมผสานกับเอเชียไว้ด้วยกัน...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 60
11-15 , 20-24
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย City Breaks in Moscow Zagorsk 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (ทัวร์ DME-TG003)

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย City Breaks in Moscow Zagorsk 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (ทัวร์ DME-TG003)

 • ทัวร์ประเทศ : รัสเซีย
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : มอสโก-ซาร์กอส
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
36,900 บาท

นำท่านบินตรงสู่ดินแดนหมีขาวสหพันธรัฐรัสเซีย(RussianFederation)ประเทศมหาอำนาจที่มีวัฒนธรรมของยุโรปผสมผสานกับเอเชียไว้ด้วยกัน...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 60
26-30