Tour Beijing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง โปรโมชั่น สบาย สบาย 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GT-PEK TG05

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง โปรโมชั่น สบาย สบาย 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GT-PEK TG05

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,991 บาท

1.ชมกำแพงเมืองจีน1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก2.ชมความงดงามและยิ่งใหญ่พระราชวังกู้กงและพระราชวังฤดูร้อน3.นั่งสามล้อหูถงชมเมืองเก่า4.ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
7-11 , 9-13 , 15-19
พ.ค. 61
18-22
มิ.ย. 61
8-12 , 15-19
EASY BEIJING 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ HU (GT-PEK HU01)

EASY BEIJING 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ HU (GT-PEK HU01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : HU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
14,999 บาท

1. เยือนเมืองหลวงแห่งมรดกโลก...ชมกำแพงเมืองจีน1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก2. ชมความงดงามและยิ่งใหญ่.....พระราชวังกู้กงและพระราชวังฤดูร้อน...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
7-11 , 8-12 , 18-22 , 22-26
เม.ย. 61
11-15 , 20-24
พ.ค. 61
10-14 , 25-29
บินตรงเชียงใหม่!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน โดยสายการบิน แอร์ไชนา (CA) GT-PEKCNX CA01

บินตรงเชียงใหม่!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน โดยสายการบิน แอร์ไชนา (CA) GT-PEKCNX CA01

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,900 บาท

1.ชมความงดงามและความยิ่งใหญ่ของมหานครปักกิ่ง2.ชมกำแพงเมืองจีน1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ชองโลก3.ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กงและจัตุรัสเทียนอันเหมิน...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 61
23-27
มี.ค. 61
16-20
เม.ย. 61
14-18

Tour Chengdu

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SAVE PRICE CHENGDU LESHAN 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น (MU) ทัวร์ GT-CTU MU01

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SAVE PRICE CHENGDU LESHAN 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น (MU) ทัวร์ GT-CTU MU01

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉิงตู
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
12,999 บาท

1.ศูนย์วิจัยหมีแพนด้าสัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน2.ล่องเรือชมความงามของหลวงพ่อโตเล่อซาน3.เฉิงตูช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
22-25

Tour Chiangmai-Changsha

โปรแกรม เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) GT CSX-CNFD01

โปรแกรม เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) GT CSX-CNFD01

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เชียงใหม่-ฉางชา
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,999 บาท

- ชมความงดงามของอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี้ย- ชมความงดงาม..เขาเทียนเหมินซาน..พิชิตความกล้า..ระเบียงแก้ว- พิสูจูน์ความกล้ากับ...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
1-6
เม.ย. 61
11-16
พ.ค. 61
29-3

Tour Chiangmai-Kunming

<font color=#fc0606>บินตรง เชียงใหม่</font> ตงชวน ภูเขาหิมะเจี๊ยวจือซาน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GT-KMGCNX-TG01

บินตรง เชียงใหม่ ตงชวน ภูเขาหิมะเจี๊ยวจือซาน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GT-KMGCNX-TG01

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เชียงใหม่-คุนหมิง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,899 บาท

-สัมผัสความสวยงามตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง...ที่เมืองตงชวน-สัมผัสความเย็น..ภูเขาเจี๊ยวจื่อซาน-ราคานี้รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ-ราคานี้รวม...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61
26-29

Tour Guilin

กุ้ยหลิน หยางซั่ว ชม 2 โชว์ พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (CZ) GT-KWL CZ03

กุ้ยหลิน หยางซั่ว ชม 2 โชว์ พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (CZ) GT-KWL CZ03

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : กุ้ยหลิน
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,999 บาท

พักโรงแรมระดับ5ดาวในเมืองกุ้ยหลินลงร้านช้อปเพียง2ร้านชม2โชว์....ELEPHANTLEGENDANDDREAMLIKELIJIANGบริการน้ำดื่มทุกวันวันละ1...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 61
23-28
มี.ค. 61
15-20 , 22-27 , 29-3

Tour Haikou

ฮาวายแห่งเอเชีย ไหโข่ว ซานย่า 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไห่หนานแอร์ไลน์ (HU) GT-HAK HU01

ฮาวายแห่งเอเชีย ไหโข่ว ซานย่า 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไห่หนานแอร์ไลน์ (HU) GT-HAK HU01

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Haikou
 • สายการบิน : HU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,991 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า1. พักโรงแรมระดับ4ดาว2. นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก...ณวัดหนานซาน3. สัมผัสรถไฟความเร็วสูงจากซานย่า-ไหโข่ว...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
7-11 , 9-13 , 14-18 , 16-20

Tour Hangzhou

หังโจว ผู่โถวซาน 4 วัน 3 คืน ไหว้พระ โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA) GT-HGH CA02

หังโจว ผู่โถวซาน 4 วัน 3 คืน ไหว้พระ โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA) GT-HGH CA02

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : หางโจว
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,999 บาท

ไฮไลท์ทัวร์….หังโจวผู่โถวซานไหว้พระ1.ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมณเกาะผู่โถวซาน2.ล่องเรือชมวิถีชาวบ้านณ...เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
1-4 , 8-11 , 15-18 , 23-26 , 29-1

Tour Kunming

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย TG (KMG-TG001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย TG (KMG-TG001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
24,900 บาท

• ชมเมืองโบราณต้าหลี่...และกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่• ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)• ชมเมืองโบราณลี่เจียง...เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม•...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
7-11 , 27-31
คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ ตงชวน ไร่สตรอว์เบอร์รี่ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินลัคกี้ แอร์ (8L) ทัวร์ GT-KMG 8L05

คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ ตงชวน ไร่สตรอว์เบอร์รี่ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินลัคกี้ แอร์ (8L) ทัวร์ GT-KMG 8L05

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : 8L

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,991 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า1.สัมผัสความสวยงามตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง...ที่เมืองตงชวน2.สัมผัสความเย็นและหิมะ...ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ3.ชมหินงอก...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
1-5 , 3-7 , 5-9 , 9-13 , 12-16 , 14-18 , 17-21 , 19-23
คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน โดยสายการบินลัคกี้แอร์ (8L) GT-KMG 8L03

คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน โดยสายการบินลัคกี้แอร์ (8L) GT-KMG 8L03

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : 8L

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,991 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า1.ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)2.ชมโชว์อันยิ่งใหญ่…IMPRESSIONLIJIANGโดยผู้กำกับชื่อก้องโลกจางอวี้โหมว3....
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
2-6 , 4-8 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 10-14 , 11-15 , 13-17 , 15-19 , 16-20 , 18-22 , 20-24
ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ดอกซากุระ นาขั้นบันไดหยวนหยาง ทุ่งดอกมัสตาร์ด 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินลัคกี้ แอร์ (8L) GT-KMG 8L06

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ดอกซากุระ นาขั้นบันไดหยวนหยาง ทุ่งดอกมัสตาร์ด 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินลัคกี้ แอร์ (8L) GT-KMG 8L06

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : 8L

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
14,991 บาท

ไฮไลท์ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า1.ชมความงามของนาขันบันไดหยวนหยางสุดโรแมนติกชมพระอาทิตย์ตกดิน2.สุดฟินกับดอกซากุระ1ปีมีครั้งเดียว3.ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13
บินตรง..เชียงใหม่!! คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขา 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE (MU) GT-KMGCNX-MU01

บินตรง..เชียงใหม่!! คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขา 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE (MU) GT-KMGCNX-MU01

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,999 บาท

- ชมความงดงามภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกะเช้า)- ชมโชว์อันยิ่งใหญ่…IMPRESSIONLIJIANGโดยผู้กำกับชื่อก้องโลกจางอวี้โหมว- ชมความงดงามของหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
27-1
เม.ย. 61
11-16
พ.ค. 61
29-3

Tour Shanghai

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ เมืองสวรรค์อูเจิ้น ล่องเรือหวงผู่ 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย TG (SHA-TG007)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ เมืองสวรรค์อูเจิ้น ล่องเรือหวงผู่ 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย TG (SHA-TG007)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
28,900 บาท

• ล่องทะเลสาบซีหูชมทิวทัศน์งดงามดุจเนรมิต• ถนนโบราณเหอฝังเจียเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและที่ระลึก• ชมหาดไว่ทานและขึ้นตึกSWFCชั้น101...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
16-20
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน โดย สายการบินไทย TG (SHA-TG005)

เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน โดย สายการบินไทย TG (SHA-TG005)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,900 บาท

•ล่องทะเลสาบซีหูงดงามดุจเนรมิตชมทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทั้งปี•นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อพระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน•...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
30-3
เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือยามราตรี อู๋ซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ (FM) GT-PVG FM02

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือยามราตรี อู๋ซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ (FM) GT-PVG FM02

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : FM

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,991 บาท

-ล่องเรือชมทิวทัศน์บนทะเลสาบซีหูดั่งบทกวีที่ว่าซีหูเหมือนนางไซซีซีหูสวยทุกฤดูกาล-ร้านStarbucksReserveRoasteryสาขาเซี่ยงไฮ้ใหญ่ที่สุดในโลก-ชมหาดไว่ทานช้อปปิ้ง...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61
4-8 , 11-15
พ.ค. 61
4-8 , 11-15
เซี่ยงไฮ้ อู่ซี ซูโจว ล่องทะเลสาบซีหู 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ (FM) GT-PVG FM01

เซี่ยงไฮ้ อู่ซี ซูโจว ล่องทะเลสาบซีหู 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ (FM) GT-PVG FM01

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : FM

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
14,999 บาท

ไฮไลท์ทัวร์….1.ล่องเรือชมทิวทัศน์บนทะเลสาบซีหูดั่งบทกวีที่ว่าซีหูเหมือนนางไซซีซีหูสวยทุกฤดูกาล2.สักการะพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ3.ชมหาดไว่ทานช้อปปิ้ง...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 61
27-3
มี.ค. 61
2-6 , 8-12 , 14-18 , 17-21 , 22-26
เม.ย. 61
13-17 , 20-24 , 27-1
พ.ค. 61
18-22 , 25-29 , 31-4
มิ.ย. 61
7-11 , 14-18 , 21-25 , 28-2
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สบาย สบาย หรรษา SWFC 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินการบินไทย ( TG) ทัวร์ GT-PVG TG03

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สบาย สบาย หรรษา SWFC 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินการบินไทย ( TG) ทัวร์ GT-PVG TG03

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,911 บาท

ไฮไลท์ทัวร์1.ล่องเรือชมทิวทัศน์บนทะเลสาบซีหูซีหูสวยทุกฤดูกาล2.สักการะพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ3.ชมหาดไว่ทานช้อปปิ้งถนนนานกิง4.ชมวิวบนตึกSWFCชั้น100(ShanghaiWorld...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
1-5 , 8-12 , 15-19 , 16-20 , 22-26 , 30-3 , 31-4
เม.ย. 61
4-8 , 19-23
มิ.ย. 61
15-19
เซี่ยงไฮ้ สบาย สบาย ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA) GT-PVG CA01

เซี่ยงไฮ้ สบาย สบาย ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA) GT-PVG CA01

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,999 บาท

ไฮไลท์ทัวร์เซี่ยงไฮ้สบายสบายดิสนีย์แลนด์1.สนุกสนานเต็มอิ่มกับสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้า)2.ล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบซีหู...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
2-5 , 16-19

Tour Tianjin

TWO IN ONE เทียนสิน ปักกิ่ง วัดดูเล่อซื่อ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์ไชน่า (CA) ทัวร์ GT-TSN CA01

TWO IN ONE เทียนสิน ปักกิ่ง วัดดูเล่อซื่อ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์ไชน่า (CA) ทัวร์ GT-TSN CA01

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เทียนจิน
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,999 บาท

ไฮไลท์ทัวร์…เที่ยนสินปักกิ่งวัดดูเล่อซื่อ1.ชมกำแพงเมืองจีน1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก2.นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมปั้นดินฉากสี...ที่วัดดูเล่อซื่อ...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
8-13 , 15-20 , 22-27

Tour Xi An

ซีอาน ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง วัดเส้าหลิน 6วัน 4คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) GT-XIY XW02

ซีอาน ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง วัดเส้าหลิน 6วัน 4คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) GT-XIY XW02

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ซีอาน
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,999 บาท

เที่ยว....ไฮไลท์เมืองซีอาน1.ชม...พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี2.สัมผัสรถไฟความเร็วสูงไป-กลับซีอาน-ลั่วหยาง...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 61
24-1
มี.ค. 61
17-22

Tour Zhangjiajie

จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-CSX FD10

จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-CSX FD10

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
14,999 บาท

1.พักโรงแรมระดับ4ดาว2.ชมความงาม...เขาเทียนเหมินซาน3.พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุด4.เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี5.บริการน้ำดื่มทุกวัน...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
2-7 , 7-12 , 9-14 , 14-19 , 16-21 , 23-28 , 28-2 , 30-4
เม.ย. 61
4-9 , 6-11 , 18-23 , 20-25 , 25-30
พ.ค. 61
4-9 , 9-14 , 11-16 , 16-21 , 18-23 , 23-28 , 25-30 , 30-4
ทัวร์จีน เที่ยวจีน ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง พัก 5 ดาว 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-CSX FD12

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง พัก 5 ดาว 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-CSX FD12

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
30,999 บาท

1.ชม\"เขาอวตาร\"เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ยเพชรเม็ดงามแห่งอุทยานอู่หลิงหยวน2.ชมความงาม“เทียนเหมินซาน”หรือ“ภูเขาประตูสวรรค์”1ใน4ของภูเขาที่สวยงามของจีน...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61
11-16 , 11-16 , 12-17 , 12-17 , 13-18 , 13-18
Shock Price จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย(FD) GT-CSX FD11

Shock Price จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย(FD) GT-CSX FD11

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
10,999 บาท

1.สุดหรูพักโรงแรมระดับ4ดาวและ5ดาว2.ตะลุยTheGrandCanyonofZhangjiajieskywalkสะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก3.ชมความงามที่ยิ่งใหญ่แห่งเขาเทียนเหมินซาน...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
3-6 , 3-6 , 8-11 , 8-11 , 10-13 , 15-18 , 15-18 , 17-20 , 22-25 , 22-25 , 24-27 , 24-27 , 29-1 , 31-3 , 31-3