Tour Beijing

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สุสาน 13 กษัตริย์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า [PEK-CA05]

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สุสาน 13 กษัตริย์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า [PEK-CA05]

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวปักกิ่ง•เที่ยวกำแพงเมืองจีน..หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก•...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 59
2-6 , 15-19 , 23-27
เม.ย. 59
4-8 , 11-15 , 12-16 , 30-4
พ.ค. 59
4-8 , 18-22 , 25-29
ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง COOL!!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD หลงชิงเสีย 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (PEK-CA01)

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง COOL!!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD หลงชิงเสีย 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (PEK-CA01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวปักกิ่ง• เที่ยวกำแพงเมืองจีน...หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก• สนุกสนานกับกิจกรรมบน...ลานสกีที่ปักกิ่งSNOWWORLD...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 59
24-28
ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD หลงชิงเสีย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (PEK-TG08)

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD หลงชิงเสีย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (PEK-TG08)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวปักกิ่ง• เที่ยวกำแพงเมืองจีน..หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก• สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกีที่ปักกิ่งSNOWWORLD•ชม...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 59
24-28
ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย(PEK-TG07)

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย(PEK-TG07)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวปักกิ่ง• เที่ยวกำแพงเมืองจีน..หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง• ช้อปปิ้งสุดมันส์...ถนนโบราณเฉียนเหมิน...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 59
2-6 , 23-27 , 30-3
เม.ย. 59
6-10 , 12-16 , 13-17 , 14-18
พ.ค. 59
11-15 , 18-22 , 25-29
ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (PEK-CA28)

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (PEK-CA28)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวปักกิ่ง• เที่ยวกำแพงเมืองจีน..หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก•ชมความงดงามของ...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 59
11-15 , 18-22 , 25-29
ทัวร์จีน เที่ยวจีน SUPER SAVE ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (PEK-CA33)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SUPER SAVE ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (PEK-CA33)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,900 บาท

• เที่ยวกำแพงเมืองจีน...หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ชมความงดงามของ...พระราชวังกู้กง• ช้อปปิ้งสุดมันส์...ถนนหวังฟู่จิ่ง...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 59
19-23

Tour Chengdu

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น MU (CTU-MU03)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น MU (CTU-MU03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

• อิสระเล่นสกีหรือหิมะ...ที่เขาจิ๋วติ่งณลานสกีไท่ฉือหลิน• ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวหิมะที่อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์....ต้ากู่ปิงชวน• ลิ้มรสอาหารสมุนไพร...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 59
9-13 , 23-27
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (CTU-MU01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (CTU-MU01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
24,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• เฉินตู...ช้อปปิ้งถนนคนเดินชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก• จิ่วจ้ายโกว...ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา• ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 59
9-13 , 23-27
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา) โชว์ธิเบต หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTU-TG26)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา) โชว์ธิเบต หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTU-TG26)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
35,900 บาท

• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ“หวงหลง”• มรดกโลก...อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 59
12-17

Tour Chiangmai-Beijing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง เชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ซีฟู้ด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (CNX-CA01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง เชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ซีฟู้ด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (CNX-CA01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiangmai-Beijing
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวปักกิ่ง• เที่ยวกำแพงเมืองจีน..หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง...ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 59
5-9
พ.ค. 59
21-25
มิ.ย. 59
11-15

Tour Chongqing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู่ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (CKG-TG01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู่ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (CKG-TG01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chongqing
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติและวัฒนธรรมของ...นครฉงชิ่ง• หลุมฟ้าสะพานสวรรค์....ชม3สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 59
24-28
มี.ค. 59
16-20 , 23-27 , 30-3
เม.ย. 59
12-16 , 27-1

Tour Guilin

ทัวร์จีน เที่ยวจีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน 5 คืน (CZ) โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (KWL-CZ02)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน 5 คืน (CZ) โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (KWL-CZ02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : กุ้ยหลิน
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• ชมนาขั้นบันไดสันหลังมังกรที่สวยที่สุดที่หมู่บ้านหลงจี๋เจ็ดดาวล้อมเดือน• ผ่านชมเจดีย์เงิน...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 59
24-29
มี.ค. 59
10-15 , 11-16 , 17-22 , 18-23 , 23-28
เม.ย. 59
9-14

Tour Harbin

ทัวร์จีน เที่ยวจีน Cool Freezing ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง เกาะพระอาทิตย์ 7 วัน 5 คืน สายการบินแอร์ ไชน่า CA (HRB-CA09)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน Cool Freezing ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง เกาะพระอาทิตย์ 7 วัน 5 คืน สายการบินแอร์ ไชน่า CA (HRB-CA09)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Harbin
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
39,900 บาท

• พิชิตความหนาว...เยือนเมืองน้ำแข็งในอุณหภูมิติดลบกับเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งHarbin2016InternationalIceandSnowFestivalที่ฮาร์บิ้นปีละครั้ง• สนุกสนานบนลานสกีเอ้อหลงซาน...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 59
22-28

Tour Huangshan

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง หังโจว หวงซาน จิ่วหัวซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA07)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง หังโจว หวงซาน จิ่วหัวซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA07)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เขาหวงซาน
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,900 บาท

• หังโจว…….ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบซีหู• จิ่วหัวซาน.....1ใน4ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน• ถุนซี…..เที่ยวชมถนนโบราณเหล่าเจียกำหนดการเดินทาง...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 59
1-5 , 20-24
มิ.ย. 59
4-8 , 18-22
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว หวงซาน ถุนซี ฮุ่ยโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (HGH-CA06)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว หวงซาน ถุนซี ฮุ่ยโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (HGH-CA06)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เขาหวงซาน
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
28,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• หังโจว…….ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบซีหู• ถุนซี…..เที่ยวชมถนนโบราณเหล่าเจีย• พักบนเขาหวงซาน1คืน....ชมมรดกโลกทางธรรมชาติ...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 59
18-22

Tour Kunming

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (KMG-TG03)

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (KMG-TG03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวคุนหมิง• ชมเมืองโบราณต้าหลี่และกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่• ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 59
17-21 , 24-28
มี.ค. 59
2-6 , 9-13 , 16-20 , 23-27 , 30-3
เม.ย. 59
6-10 , 12-16 , 27-1
พ.ค. 59
4-8
มิ.ย. 59
29-3
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (KMG-MU15)

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (KMG-MU15)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวคุนหมิง• ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหอ...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 59
17-22 , 20-25

Tour Nanjing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หมู่บ้านโบราณเหนี่ยนฮัววาน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW08)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หมู่บ้านโบราณเหนี่ยนฮัววาน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW08)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Nanjing
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,555 บาท

• เซี่ยงไฮ้..ลอดอุโมงค์เลเซอร์ชมหาดไว่ทานขึ้นหอไข่มุกกายกรรมERA• อู๋ซี..พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)+วังกบิลพัสดุ์จำลอง-หมู่บ้านโบราณเหนี่ยนฮัววาน...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 59
20-23 , 27-30
พ.ค. 59
11-14 , 25-28
มิ.ย. 59
1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29-2
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หวงซาน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW06)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หวงซาน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW06)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Nanjing
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

• นานกิง...เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของจีน• หวงซาน...ชมมรดกโลกทางธรรมชาติเสน่ห์แห่งขุนเขา• ถุนซี...ชมมรดกทางวัฒนธรรมณหมู่บ้านโบราณเฉินข่านปากว้าชุน...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 59
20-23 , 27-30
พ.ค. 59
11-14 , 25-28
มิ.ย. 59
1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29-2
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หังโจว ผู่โถวซาน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หังโจว ผู่โถวซาน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Nanjing
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

• เกาะผู่โถวซาน...นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปหนานไห่กวนอิมวัดผู่จี้(ไม่พักบนเกาะ)• หังโจว..ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)• เซี่ยงไฮ้..ลอดอุโมงค์เลเซอร์...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 59
20-25 , 27-3
มี.ค. 59
12-17 , 19-24
เม.ย. 59
2-7 , 23-28 , 30-5
พ.ค. 59
7-12 , 21-26 , 28-2
มิ.ย. 59
4-9 , 11-16 , 18-23
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง เซี่ยงไฮ้ หังโจว HELLO KITTY HAPPY LAND อู๋ซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW07)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง เซี่ยงไฮ้ หังโจว HELLO KITTY HAPPY LAND อู๋ซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW07)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Nanjing
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,999 บาท

• อันจี๋..สวนHELLOKITTYHAPPYLAND• หังโจว..ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)• เซี่ยงไฮ้..ลอดอุโมงค์เลเซอร์ชมหาดไว่ทานขึ้นหอไข่มุกกายกรรมERA...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 59
8-12 , 22-26 , 29-3
พ.ค. 59
6-10 , 13-17 , 20-24 , 27-31
มิ.ย. 59
3-7 , 10-14 , 17-21 , 24-28
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง จิ่วหัวซาน หวงซาน ถุนซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW03)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง จิ่วหัวซาน หวงซาน ถุนซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Nanjing
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• นานกิง...เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของจีน• จิ่วหัวซาน...1ใน4ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน• หวงซาน...ชมมรดกโลกทางธรรมชาติ...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 59
18-22
มี.ค. 59
11-15
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หวงซาน ถุนซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW05)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หวงซาน ถุนซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW05)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Nanjing
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

• นานกิง...เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของจีน• หวงซาน...ชมมรดกโลกทางธรรมชาติเสน่ห์แห่งขุนเขา(พักบนเขา1คืน)• พิเศษ...บริการอาหารร้อนบนเครื่อง...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 59
8-12 , 22-26 , 29-3
พ.ค. 59
6-10 , 13-17 , 20-24 , 27-31
มิ.ย. 59
3-7 , 10-14 , 17-21 , 24-28
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW04)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW04)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Nanjing
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
14,900 บาท

• เซี่ยงไฮ้..ลอดอุโมงค์เลเซอร์ชมหาดไว่ทานขึ้นหอไข่มุกตลาดน้ำจูเจียเจี่ยว• อู๋ซี..พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)+วังกบิลพัสดุ์จำลอง• เมนูพิเศษ...ไก่แดงโต๊ะละ2...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 59
18-22 , 26-1
มี.ค. 59
18-22
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW02)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Nanjing
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,900 บาท

• หังโจว..ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)• เซี่ยงไฮ้..ลอดอุโมงค์เลเซอร์ชมหาดไว่ทานขึ้นหอไข่มุกกายกรรมERA• อู๋ซี..พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)+วังกบิลพัสดุ์จำลอง...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 59
5-10

Tour Shanghai

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ถงหลี่ ซูโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (SHA-TG03)

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ถงหลี่ ซูโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (SHA-TG03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
27,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวเซี่ยงไฮ้• หังโจว...ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)• ถงหลี่...ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณพร้อมชมสินค้าพื้นเมือง...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 59
24-28
มี.ค. 59
2-6 , 16-20 , 23-27
เม.ย. 59
6-10 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 27-1
ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ : เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หังโจว อู๋ซี 6 วัน 4 คืน (MU/FM) โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์นแอร์ไลน์ (SHA-MU20)

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ : เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หังโจว อู๋ซี 6 วัน 4 คืน (MU/FM) โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์นแอร์ไลน์ (SHA-MU20)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
29,900 บาท

• เกาะผู่โถวซาน...นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปหนานไห่กวนอิมวัดผู่จี้(พักบนเกาะ1คืน)• หังโจว..ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)• เซี่ยงไฮ้..ลอดอุโมงค์เลเซอร์...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 59
1-6 , 15-20
เม.ย. 59
5-10 , 10-15 , 11-16 , 12-17 , 13-18 , 19-24 , 27-2
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว ถงหลี่ หังโจว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น/เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ MU/FM (SHA-MU19)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว ถงหลี่ หังโจว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น/เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ MU/FM (SHA-MU19)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีนเซี่ยงไฮ้• อู๋ซี...นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ+วังกบิลพัสดุ์จำลอง• ซูโจว..ชมวัดซีหยวนนมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 59
1-6 , 15-20
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว ผู่โถวซาน อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA05)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว ผู่โถวซาน อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA05)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• เต็มอิ่มจุใจไหว้พระเกาะผู่โถวซานพระใหญ่หลิงซานต้าฝอวัดฉงหยวน• เมืองโบราณจูเจียเจี่ยวล่องเรือทะเลสาบซีหูถนนโบราณเหอฝั่งเจีย...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 59
27-2

Tour Xiamen

ทัวร์จีน เที่ยวเซี๊ยะเหมิน หลงเหยียน จางโจว หมู่บ้านดินฮักกาหย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเซี๊ยะเหมินแอร์ MF (XMN-MF01)

ทัวร์จีน เที่ยวเซี๊ยะเหมิน หลงเหยียน จางโจว หมู่บ้านดินฮักกาหย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเซี๊ยะเหมินแอร์ MF (XMN-MF01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Xiamen
 • สายการบิน : MF

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
24,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวเซี๊ยะเหมิน• นมัสการพระที่วัดหนานผู่โถวเที่ยวชมเกาะกู่ลั่งหยี่และสวนซู่จวง• ช้อปปิ้งถนนคนเดินถนนจงซานและห้างสรรพสินค้าSMWalmart...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 59
30-3
เม.ย. 59
6-10 , 13-17 , 27-1
พ.ค. 59
4-8 , 25-29

Tour XiAn

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน เทศกาลดอกโบตั๋น 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเซินเจิ้น แอร์ไลน์ ZH (XIY-ZH03)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน เทศกาลดอกโบตั๋น 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเซินเจิ้น แอร์ไลน์ ZH (XIY-ZH03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : XiAn
 • สายการบิน : ZH

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
37,900 บาท

• ชม....เทศกาลดอกโบตั๋นณเมืองลั่วหยาง....ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติจีน• เที่ยว..กองทัพทหารดินเผา(รวมรถไฟฟ้า)มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปีค.ศ.1987...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 59
13-18

Tour Zhangjiajie

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สวนดอกไม้ โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE04)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สวนดอกไม้ โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE04)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : WE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

• ชมความงามประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์• ชมดอกไม้นานาพันธ์ที่สวนดอกไม้...เมืองฉางเต๋อ...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 59
1-6 , 2-7 , 9-14 , 10-15 , 14-19 , 23-28 , 27-2 , 30-5
พ.ค. 59
7-12 , 14-19 , 20-25 , 28-2
มิ.ย. 59
4-9 , 18-23
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สวนดอกไม้ โชว์เหม่ยลี่เซียงซี 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE03)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สวนดอกไม้ โชว์เหม่ยลี่เซียงซี 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : WE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,900 บาท

• ชมความงามประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์• ชมดอกไม้นานาพันธ์ที่สวนดอกไม้...เมืองฉางเต๋อ...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 59
5-10 , 12-17 , 19-24 , 23-28 , 26-31
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย สวนดอกไม้ โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE02)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย สวนดอกไม้ โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : WE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• ชมความงามประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์• ชมดอกไม้นานาพันธ์ที่สวนดอกไม้...เมืองฉางเต๋อ...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 59
20-24
พ.ค. 59
4-8 , 11-15 , 18-22 , 25-29
มิ.ย. 59
1-5 , 8-12 , 15-19 , 22-26 , 29-3
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย สวนดอกไม้ โชว์เหม่ยลี่เซียงซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย สวนดอกไม้ โชว์เหม่ยลี่เซียงซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : WE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• ชมความงามประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์• ชมดอกไม้นานาพันธ์ที่สวนดอกไม้...เมืองฉางเต๋อ...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 59
2-6 , 16-20 , 30-3
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์ CZ (CSX-CZ07)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์ CZ (CSX-CZ07)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

• ชมความงามของเขาเทียนเหมินซาน• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์• ชมความงามของ...ถ้ำมังกรเหลือง(หวงหลงต้ง)…พร้อมล่องเรือชมความงามภายในถ้ำ• ชม...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 59
11-15 , 19-23
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เขาอวตาร 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์ (CSX-CZ03)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เขาอวตาร 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์ (CSX-CZ03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

• ชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซาน• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์• ชมความงามของ...ถ้ำมังกรเหลือง...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 59
25-1
มี.ค. 59
23-28
เม.ย. 59
11-16
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย ป่าหินแดง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE05)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย ป่าหินแดง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE05)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : WE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

• ชมความงามประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์• ชมหินรูปร่างแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ป่าหินแดงหงสือหลิน...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 59
19-24

Tour Zhengzhou

ทัวร์จีน เที่ยวเจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง ซีอาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (CGO-CZ02)

ทัวร์จีน เที่ยวเจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง ซีอาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (CGO-CZ02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Zhengzhou
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
32,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวเจิ้งโจว• เติงเฟิง...ชมวัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า)วัดพุทธอันดับหนึ่งของจีน• ลั่วหยาง...ชมถ้ำหินหลงเหมิน...มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปีค.ศ.2000...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 59
13-18