Tour Beijing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน บุฟเฟต์โกลเด้นจากัว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG09)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน บุฟเฟต์โกลเด้นจากัว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG09)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,900 บาท

• เที่ยวกำแพงเมืองจีน..1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของ......พระราชวังกู้กง• สักการะสิ่งศักดืสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปักกิ่ง...ที่หอฟ้าเทียนถาน...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 59
15-19
ก.ค. 59
6-10 , 13-17 , 16-20 , 27-31
ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (PEK-CA28)

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (PEK-CA28)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวปักกิ่ง• เที่ยวกำแพงเมืองจีน..หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก•ชมความงดงามของ...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 59
10-14 , 17-21 , 24-28

Tour Chengdu

ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู ธิเบต นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ ซีหนิง 6วัน 5คืน โดย สายการบินการบินไทย TG (CTU-TG03)

ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู ธิเบต นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ ซีหนิง 6วัน 5คืน โดย สายการบินการบินไทย TG (CTU-TG03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
64,900 บาท

ธิเบต....หลังคาโลกสัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟท่องเที่ยวบนเส้นทางที่สูงที่สุดในโลก....รถไฟไต่หลังคาโลกสายประวัติศาสตร์ทุนก่อสร้าง33.9พันล้านหยวน(163พันล้านบาท)...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 59
19-24
ส.ค. 59
9-14 , 23-28
ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู จิ่วจ้ายโกว <font color=#fc0606 > *ไม่รวมรถเหมาในอุทยานจิ่วจ้ายโกว* </font> หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTU-TG16)

ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู จิ่วจ้ายโกว *ไม่รวมรถเหมาในอุทยานจิ่วจ้ายโกว* หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTU-TG16)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
31,900 บาท

• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ“หวงหลง”• มรดกโลก....อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 59
19-24
ส.ค. 59
9-14 , 23-28
ก.ย. 59
13-18 , 20-25
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ 3U (CTU-3U01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ 3U (CTU-3U01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : 3U

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ“หวงหลง”• มรดกโลก...อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 59
9-14 , 18-23 , 24-29 , 30-5

Tour Chiangmai-Beijing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน HILIGHT บินตรงเชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (CNX-CA05)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน HILIGHT บินตรงเชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (CNX-CA05)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiangmai-Beijing
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

• เที่ยวกำแพงเมืองจีน..หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง...ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 59
23-27
ส.ค. 59
27-31

Tour Chiangmai-Changsha

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CNX-FD01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CNX-FD01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiangmai-Changsha
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,900 บาท

• ชมความงามประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์• ชมความงามของยอดเขาที่เรียงตัวสวยงามเหมือนดังภาพวาดที่ภาพเขียน10...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 59
17-20
ส.ค. 59
11-14
ก.ย. 59
22-25
ต.ค. 59
21-24

Tour Chiangmai-Kunming

<font color=#fc0606 size=4><b>เชียงใหม่ คุนหมิง </b></font> ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (CNX-MU04)

เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (CNX-MU04)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiangmai-Kunming
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
28,900 บาท

• ชมเมืองโบราณลี่เจียง...เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม• ชมวิว....บนภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)..ที่ความสูง4,506เมตรจากระดับน้ำทะเล...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 59
15-20
ส.ค. 59
10-15
<font color=#fc0606 size=4><b>เชียงใหม่ คุนหมิง </b></font> ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (CNX-MU03)

เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (CNX-MU03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiangmai-Kunming
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

• ชมเมืองโบราณแห่งต้าลี่สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหอ• สัมผัสความงามของยอดเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)ณจุดชมวิว4,506เมตร• ชมโชว์อันยิ่งใหญ่...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 59
12-16

Tour Chongqing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู่ โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (CKG-TG14)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู่ โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (CKG-TG14)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chongqing
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

• หลุมฟ้าสะพานสวรรค์....ชม3สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย• ระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)ณอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์• ชมโชว์สุดยิ่งใหญ่IMPRESSIONWULONG...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 59
5-9
ส.ค. 59
9-13 , 23-27
ก.ย. 59
6-10 , 20-24

Tour Guilin

ทัวร์จีน เที่ยวจีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน 5 คืน (CZ) โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (KWL-CZ02)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน 5 คืน (CZ) โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (KWL-CZ02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : กุ้ยหลิน
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• ชมนาขั้นบันไดสันหลังมังกรที่สวยที่สุดที่หมู่บ้านหลงจี๋เจ็ดดาวล้อมเดือน• ผ่านชมเจดีย์เงิน...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 59
23-28
ก.ค. 59
6-11 , 27-1
ส.ค. 59
11-16 , 17-22 , 26-31 , 31-5
ก.ย. 59
2-7 , 15-20
ต.ค. 59
20-25 , 22-27

Tour Hainan

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงสู่เมืองซานย่า เกาะไหหลำ ชิมไก่ไหหลำต้นตำรับ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ 3U (SYX-3U01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงสู่เมืองซานย่า เกาะไหหลำ ชิมไก่ไหหลำต้นตำรับ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ 3U (SYX-3U01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Hainan
 • สายการบิน : 3U

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
9,900 บาท

• นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก....ณวัดหนานซาน• อ่าวDADONGHAIBAY.....ได้รับสมญานามว่าฮาวายของจีน...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 59
3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27
ก.ค. 59
8-11 , 15-18 , 22-25 , 29-1

Tour Huangshan

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง หังโจว หวงซาน จิ่วหัวซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA07)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง หังโจว หวงซาน จิ่วหัวซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA07)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เขาหวงซาน
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,900 บาท

• หังโจว…….ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบซีหู• จิ่วหัวซาน.....1ใน4ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน• ถุนซี…..เที่ยวชมถนนโบราณเหล่าเจีย..ขอขอบคุณรูปภาพจาก...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 59
13-17 , 15-19
ส.ค. 59
10-14 , 26-30
ก.ย. 59
7-11 , 21-25
ต.ค. 59
12-16 , 19-23 , 20-24 , 26-30
พ.ย. 59
2-6 , 11-15 , 16-20 , 30-4

Tour Kunming

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (KMG-TG03)

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (KMG-TG03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวคุนหมิง• ชมเมืองโบราณต้าหลี่และกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่• ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 59
29-3
ก.ค. 59
6-10 , 13-17 , 27-31
ส.ค. 59
24-28 , 31-4
ก.ย. 59
7-11
ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (KMG-TG04)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (KMG-TG04)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
27,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติณ..เมืองแชงกรีล่า“ดินแดนแห่งความฝัน”• พิชิตความสูงของ2ยอดเขา...หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินและ...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 59
16-21

Tour Nanjing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง เซี่ยงไฮ้ หังโจว HELLO KITTY HAPPY LAND อู๋ซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW07)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง เซี่ยงไฮ้ หังโจว HELLO KITTY HAPPY LAND อู๋ซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW07)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Nanjing
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,555 บาท

• อันจี๋..สวนHELLOKITTYHAPPYLAND• หังโจว..ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)• เซี่ยงไฮ้..ลอดอุโมงค์เลเซอร์ชมหาดไว่ทานขึ้นหอไข่มุกกายกรรมERA...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 59
10-14
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หังโจว ผู่โถวซาน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หังโจว ผู่โถวซาน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Nanjing
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

• เกาะผู่โถวซาน...นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปหนานไห่กวนอิมวัดผู่จี้(ไม่พักบนเกาะ)• หังโจว..ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)• เซี่ยงไฮ้..ลอดอุโมงค์เลเซอร์...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 59
4-9 , 30-5
ก.ค. 59
7-12 , 14-19 , 21-26 , 28-2
ส.ค. 59
4-9 , 11-16 , 18-23 , 25-30
ก.ย. 59
1-6 , 8-13 , 15-20 , 22-27
ต.ค. 59
13-18 , 20-25
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หวงซาน ถุนซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW05)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หวงซาน ถุนซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW05)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Nanjing
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

• นานกิง...เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของจีน• หวงซาน...ชมมรดกโลกทางธรรมชาติเสน่ห์แห่งขุนเขา(พักบนเขา1คืน)• พิเศษ...บริการอาหารร้อนบนเครื่องขอขอบคุณรูปภาพจาก...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 59
1-5 , 8-12 , 22-26 , 29-2
ส.ค. 59
5-9 , 12-16 , 19-23 , 26-30
ก.ย. 59
2-6 , 9-13 , 23-27
ต.ค. 59
7-11 , 14-18 , 21-25
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หวงซาน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW06)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หวงซาน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW06)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Nanjing
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

• นานกิง...เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของจีน• หวงซาน...ชมมรดกโลกทางธรรมชาติเสน่ห์แห่งขุนเขา• ถุนซี...ชมมรดกทางวัฒนธรรมณหมู่บ้านโบราณเฉินข่านปากว้าชุน...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 59
29-2

Tour Shanghai

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ : เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หังโจว อู๋ซี 6 วัน 4 คืน (MU/FM) โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์นแอร์ไลน์ (SHA-MU20)

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ : เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หังโจว อู๋ซี 6 วัน 4 คืน (MU/FM) โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์นแอร์ไลน์ (SHA-MU20)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

• เกาะผู่โถวซาน...นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปหนานไห่กวนอิมวัดผู่จี้(พักบนเกาะ1คืน)• หังโจว..ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)• เซี่ยงไฮ้..ลอดอุโมงค์เลเซอร์...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 59
28-3
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว ผู่โถวซาน อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA05)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว ผู่โถวซาน อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA05)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• เต็มอิ่มจุใจไหว้พระเกาะผู่โถวซานพระใหญ่หลิงซานต้าฝอวัดฉงหยวน• เมืองโบราณจูเจียเจี่ยวล่องเรือทะเลสาบซีหูถนนโบราณเหอฝั่งเจีย...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 59
4-8 , 18-22
ก.ค. 59
13-17 , 15-19
ส.ค. 59
10-14 , 26-30
ก.ย. 59
7-11 , 16-20 , 21-25
ต.ค. 59
12-16 , 19-23 , 20-24 , 26-30
ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ถงหลี่ ซูโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (SHA-TG03)

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ถงหลี่ ซูโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (SHA-TG03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
29,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวเซี่ยงไฮ้• หังโจว...ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)• ถงหลี่...ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณพร้อมชมสินค้าพื้นเมือง...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 59
15-19 , 22-26 , 29-3
ก.ค. 59
6-10 , 16-20 , 22-26 , 27-31
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว ซูโจว อู๋ซี ถนนโบราณชิงหมิงเฉี่ยว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว ซูโจว อู๋ซี ถนนโบราณชิงหมิงเฉี่ยว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,900 บาท

• เซี่ยงไฮ้..ลอดอุโมงค์เลเซอร์,ชมหาดไว่ทาน,พิพิธภัณฑ์ซี่ยงไฮ้,ตลาดน้ำจูเจียเจี่ยว,• ซูโจว..วัดฉงหยวนซื่อจัตุรัสหยวนหยง...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 59
5-10 , 26-31
ส.ค. 59
9-14 , 23-28 , 30-4
ก.ย. 59
6-11 , 13-18
ต.ค. 59
11-16 , 18-23 , 25-30

Tour Wuhan

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงอู่ฮั่น เขาบู๊ตึ๊ง เซียงหยาง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (WUH-CZ02)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงอู่ฮั่น เขาบู๊ตึ๊ง เซียงหยาง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (WUH-CZ02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Wuhan
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
29,900 บาท

• อู่ฮั่น...ชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียงที่..หอนกกระเรียนเหลือง• เขาบู๊ตึ๊ง...สักการะเทพเจ้าเสวียนอู่ที่วิหารทอง(พักบนเขาบู๊ตึ๊ง1คืน)...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 59
7-12
ส.ค. 59
4-9 , 25-30
ก.ย. 59
8-13 , 22-27
ต.ค. 59
27-1

Tour Zhangjiajie

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
12,900 บาท

• ชมความงามประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์• ชมความงามของยอดเขาที่เรียงตัวสวยงามเหมือนดังภาพวาดที่ภาพเขียน10...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 59
2-5 , 9-12
ส.ค. 59
25-28
ก.ย. 59
1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25
ต.ค. 59
13-16
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สวนดอกไม้ โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE04)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สวนดอกไม้ โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE04)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : WE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

• ชมความงามประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์• ชมดอกไม้นานาพันธ์ที่สวนดอกไม้...เมืองฉางเต๋อ...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 59
4-9 , 18-23
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เขาอวตาร 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์ (CSX-CZ03)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เขาอวตาร 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์ (CSX-CZ03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

• ชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซาน• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์• ชมความงามของ...ถ้ำมังกรเหลือง...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 59
19-24
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย สวนดอกไม้ โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE02)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย สวนดอกไม้ โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : WE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• ชมความงามประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์• ชมดอกไม้นานาพันธ์ที่สวนดอกไม้...เมืองฉางเต๋อ...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 59
1-5 , 15-19 , 22-26 , 29-3
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย ทะเลสาบเป่าเฟิงหู โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE12)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย ทะเลสาบเป่าเฟิงหู โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE12)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : WE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• ชมความงามประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน• สัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณฟ่งหวง• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 59
8-13 , 15-20 , 29-3
ส.ค. 59
12-17 , 19-24 , 26-31
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD02)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,500 บาท

• ชมความงามประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์• ชมความงามของยอดเขาที่เรียงตัวสวยงามเหมือนดังภาพวาดที่ภาพเขียน10...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 59
25-29

Tour Zhengzhou

ทัวร์จีน เที่ยวเจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง ซีอาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (CGO-CZ02)

ทัวร์จีน เที่ยวเจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง ซีอาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (CGO-CZ02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Zhengzhou
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
32,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวเจิ้งโจว• เติงเฟิง...ชมวัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า)วัดพุทธอันดับหนึ่งของจีน• ลั่วหยาง...ชมถ้ำหินหลงเหมิน...มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปีค.ศ.2000...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 59
25-30
ก.ค. 59
2-7
ต.ค. 59
15-20