Tour Beijing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง โปรโมชั่น สบาย สบาย 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GT-PEK TG05

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง โปรโมชั่น สบาย สบาย 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GT-PEK TG05

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,991 บาท

1.ชมกำแพงเมืองจีน1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก2.ชมความงดงามและยิ่งใหญ่พระราชวังกู้กงและพระราชวังฤดูร้อน3.นั่งสามล้อหูถงชมเมืองเก่า4.ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 61
8-12 , 15-19

Tour Chiangmai-Changsha

โปรแกรม เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) GT CSX-CNFD01

โปรแกรม เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) GT CSX-CNFD01

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เชียงใหม่-ฉางชา
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,999 บาท

- ชมความงดงามของอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี้ย- ชมความงดงาม..เขาเทียนเหมินซาน..พิชิตความกล้า..ระเบียงแก้ว- พิสูจูน์ความกล้ากับ...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 61
29-3

Tour Kunming

บินตรง..เชียงใหม่!! คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขา 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE (MU) GT-KMGCNX-MU01

บินตรง..เชียงใหม่!! คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขา 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE (MU) GT-KMGCNX-MU01

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,999 บาท

- ชมความงดงามภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกะเช้า)- ชมโชว์อันยิ่งใหญ่…IMPRESSIONLIJIANGโดยผู้กำกับชื่อก้องโลกจางอวี้โหมว- ชมความงดงามของหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 61
29-3

Tour Shanghai

เซี่ยงไฮ้ อู่ซี ซูโจว ล่องทะเลสาบซีหู 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ (FM) GT-PVG FM01

เซี่ยงไฮ้ อู่ซี ซูโจว ล่องทะเลสาบซีหู 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ (FM) GT-PVG FM01

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : FM

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
14,999 บาท

ไฮไลท์ทัวร์….1.ล่องเรือชมทิวทัศน์บนทะเลสาบซีหูดั่งบทกวีที่ว่าซีหูเหมือนนางไซซีซีหูสวยทุกฤดูกาล2.สักการะพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ3.ชมหาดไว่ทานช้อปปิ้ง...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 61
31-4
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สบาย สบาย หรรษา SWFC 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินการบินไทย ( TG) ทัวร์ GT-PVG TG03

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สบาย สบาย หรรษา SWFC 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินการบินไทย ( TG) ทัวร์ GT-PVG TG03

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,911 บาท

ไฮไลท์ทัวร์1.ล่องเรือชมทิวทัศน์บนทะเลสาบซีหูซีหูสวยทุกฤดูกาล2.สักการะพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ3.ชมหาดไว่ทานช้อปปิ้งถนนนานกิง4.ชมวิวบนตึกSWFCชั้น100(ShanghaiWorld...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 61
15-19

Tour Zhangjiajie

จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-CSX FD10

จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-CSX FD10

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
14,999 บาท

1.พักโรงแรมระดับ4ดาว2.ชมความงาม...เขาเทียนเหมินซาน3.พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุด4.เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี5.บริการน้ำดื่มทุกวัน...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 61
30-4