Tour Beijing

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง : Shock Price !!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (PEK-CA30)

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง : Shock Price !!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (PEK-CA30)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวปักกิ่ง• เที่ยวกำแพงเมืองจีน..หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ชมความงดงามของ...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 57
13-17 , 26-30
ธ.ค. 57
4-8 , 15-19
ทัวร์จีน เที่ยวจีน Shock Price!!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (PEK-CA29)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน Shock Price!!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (PEK-CA29)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวปักกิ่ง• เที่ยวกำแพงเมืองจีน..หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ชมความงดงามของ...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 57
22-26 , 28-2 , 29-3
ธ.ค. 57
5-9 , 6-10 , 13-17
ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย(PEK-TG07)

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย(PEK-TG07)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวปักกิ่ง• เที่ยวกำแพงเมืองจีน..หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง• ช้อปปิ้งสุดมันส์...ถนนโบราณเฉียนเหมิน...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 58
19-23 , 26-30
ธ.ค. 58
3-7 , 10-14
มี.ค. 58
11-15 , 25-29
ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง Cool!!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD หลงชิงเสีย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (PEK-TG08)

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง Cool!!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD หลงชิงเสีย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (PEK-TG08)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวปักกิ่ง• เที่ยวกำแพงเมืองจีน..หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก• สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกีที่ปักกิ่งSNOWWORLD•ชม...
กำหนดการเดินทาง:
ม.ค. 58
21-25 , 28-1
ก.พ. 58
4-8 , 11-15 , 19-23
ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง COOL!!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน(นั่งกระเช้า) SNOW WORLD 5 วัน 4 คืน (CA) โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (PEK-CA24)

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง COOL!!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน(นั่งกระเช้า) SNOW WORLD 5 วัน 4 คืน (CA) โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (PEK-CA24)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
24,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวปักกิ่ง•เที่ยวกำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง(นั่งกระเช้า)หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก•ชมความงดงามของ...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 58
20-24 , 29-2 , 30-3
ม.ค. 58
16-20 , 23-27 , 30-3
ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง COOL!!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (PEK-CA06)

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง COOL!!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (PEK-CA06)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวปักกิ่ง•เที่ยวกำแพงเมืองจีน...หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก•สนุกสนานกับกิจกรรมบน...ลานสกีที่ปักกิ่งSNOWWORLD•...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 57
29-2
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CNX-CA01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CNX-CA01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวปักกิ่ง• เที่ยวกำแพงเมืองจีน..หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ช้อปปิ้งสุดมันส์..ถนนหวังฟู่จิ่งและตลาดรัสเซียเก่า-ใหม่• พักโรงแรมระดับ4...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 57
6-10

Tour Chengdu

ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ ภูเขาซีหลิงซาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินการบินไทย (CTU-TG01)

ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ ภูเขาซีหลิงซาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินการบินไทย (CTU-TG01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
ติดต่อเรา

ทัวร์จีนเที่ยวเฉินตู• ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน….พระพุทธรูปนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก• นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง…บนยอดเขาจินติ่ง...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 58
28-2
ม.ค. 58
27-1
ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (CTU-TG20)

ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (CTU-TG20)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
ติดต่อเรา

ทัวร์จีนเที่ยวเฉินตู• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ“หวงหลง”• มรดกโลก...อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 57
2-7 , 4-9
ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ จิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมา) 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินการบินไทย (CTU-TG11)

ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ จิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมา) 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินการบินไทย (CTU-TG11)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 8 วัน 7 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
37,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวเฉินตู• สัมผัสธรรมชาติแห่งมรดกโลกอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว• ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซานชมองค์ผู่เสียนทรงช้าง• ชมความน่ารักของหมีแพนด้า...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 57
28-4

Tour Guilin

ทัวร์จีน เที่ยวจีนบินตรง...กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น เมืองลับแล โชว์ MIRAGE GUILIN 7 วัน 5 คืน (PG) โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ (KWL-PG03)

ทัวร์จีน เที่ยวจีนบินตรง...กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น เมืองลับแล โชว์ MIRAGE GUILIN 7 วัน 5 คืน (PG) โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ (KWL-PG03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : กุ้ยหลิน
 • สายการบิน : PG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
ติดต่อเรา

ทัวร์จีนเที่ยวกุ้ยหลิน• ชมนาขั้นบันไดสันหลังมังกรที่สวยที่สุดที่หมู่บ้านหลงจี๋เจ็ดดาวล้อมเดือน• ขึ้นเขางวงช้าง(รวมบัตรขึ้นเขา)...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 57
14-20
ธ.ค. 57
26-1
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง...กุ้ยหลิน หยางซั่ว อาบน้ำแร่จิงจงซาน 7 วัน 5 คืน โดย โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ (ทัวร์ KWL-PG04)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง...กุ้ยหลิน หยางซั่ว อาบน้ำแร่จิงจงซาน 7 วัน 5 คืน โดย โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ (ทัวร์ KWL-PG04)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : กุ้ยหลิน
 • สายการบิน : PG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีนบินตรง...กุ้ยหลินหยางซั่ว• แช่น้ำแร่...เพื่อสุขภาพและผ่อนคลาย• เขางวงช้าง...ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหลีเจียงในตัวเมือง• ถ้ำเทียนกง......
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 57
14-20
ธ.ค. 57
26-1

Tour Harbin

ทัวร์จีน เที่ยว Harbin Ice and Snow Festival 2015 ท้าลมหนาว!!! ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น 7 วัน 6 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (HRB-CA05)

ทัวร์จีน เที่ยว Harbin Ice and Snow Festival 2015 ท้าลมหนาว!!! ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น 7 วัน 6 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (HRB-CA05)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 7 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : Harbin
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
39,900 บาท

•พิชิตความหนาว..เยือนเมืองน้ำแข็งในอุณหภูมิติดลบกับเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งHarbin2015InternationalIceandSnowFestivalที่ฮาร์บิ้นปีละครั้ง•สนุกสนานบนลานสกีเอ้อหลงซาน...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 57
30-5
ทัวร์จีน เที่ยวHarbin Ice and Snow Festival 2015 ท้า!!!ลมหนาว ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (HRB-CA03)

ทัวร์จีน เที่ยวHarbin Ice and Snow Festival 2015 ท้า!!!ลมหนาว ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (HRB-CA03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Harbin
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
39,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวฮาร์บิ้น•พิชิตความหนาว...เยือนเมืองน้ำแข็งในอุณหภูมิติดลบกับเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งHarbin2015InternationalIceandSnowFestivalที่ฮาร์บิ้นปีละครั้ง•สนุกสนานบนลานสกี...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 58
28-2
ม.ค. 58
16-21 , 22-27 , 29-3
ก.พ. 58
5-10 , 19-24

Tour Kunming

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (KMG-TG02)

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (KMG-TG02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวคุนหมิง• ชมเมืองโบราณต้าหลี่และกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่• ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)• ชมเมืองโบราณลี่เจียง...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 57
12-16 , 19-23 , 26-30
ธ.ค. 57
3-7 , 6-10 , 10-14 , 17-21 , 28-1 , 29-2 , 30-3
ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (KMG-MU14)

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (KMG-MU14)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
30,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวคุนหมิง• ชมความงามของตำหนักทองจินเตี้ยนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง• ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 57
28-2

Tour Shanghai

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว โจวจวง หังโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (SHA-TG02)

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว โจวจวง หังโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (SHA-TG02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวเซี่ยงไฮ้• หังโจว...ล่องทะเลสาบซีหู• โจวจวง...ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณพร้อมชมสินค้าพื้นเมือง...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 57
24-28 , 29-2 , 30-3

Tour Xiamen

ทัวร์จีน เที่ยวเซี๊ยะเหมิน หลงเหยียน จางโจว หมู่บ้านดินฮักกาหย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเซี๊ยะเหมินแอร์ MF (XMN-MF01)

ทัวร์จีน เที่ยวเซี๊ยะเหมิน หลงเหยียน จางโจว หมู่บ้านดินฮักกาหย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเซี๊ยะเหมินแอร์ MF (XMN-MF01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Xiamen
 • สายการบิน : MF

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวเซี๊ยะเหมินนมัสการพระที่วัดหนานผู่โถวเที่ยวชมเกาะกู่ลั่งหยี่และสวนซู่จวง//ช้อปปิ้งถนนคนเดินถนนจงซานและห้างสรรพสินค้าSMWalmart//ชมมรดกโลก...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 57
6-10 , 27-31