Tour Beijing

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย(PEK-TG07)

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย(PEK-TG07)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวปักกิ่ง• เที่ยวกำแพงเมืองจีน..หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง• ช้อปปิ้งสุดมันส์...ถนนโบราณเฉียนเหมิน...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 57
1-5 , 28-1
มิ.ย. 57
4-8 , 25-29
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CNX-CA01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CNX-CA01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวปักกิ่ง• เที่ยวกำแพงเมืองจีน..หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ช้อปปิ้งสุดมันส์..ถนนหวังฟู่จิ่งและตลาดรัสเซียเก่า-ใหม่• พักโรงแรมระดับ4...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 57
5-9 , 19-23

Tour Chengdu

ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (CTU-TG16)

ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (CTU-TG16)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
27,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวเฉินตู• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ“หวงหลง”• มรดกโลก....อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 57
13-18
มิ.ย. 57
3-8 , 24-29
ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู ธิเบต ซีหนิง 6 วัน 5 คืน โดย (TG) สายการบินการบินไทย (CTU-TG03)

ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู ธิเบต ซีหนิง 6 วัน 5 คืน โดย (TG) สายการบินการบินไทย (CTU-TG03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
52,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวเฉินตูธิเบต....หลังคาโลกสัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟท่องเที่ยวบนเส้นทางที่สูงที่สุดในโลก....รถไฟไต่หลังคาโลกสายประวัติศาสตร์ทุนก่อสร้าง33.9...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 57
27-1
มิ.ย. 57
3-8 , 24-29

Tour Kunming

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (KMG-TG02)

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (KMG-TG02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวคุนหมิง• ชมเมืองโบราณต้าลี่และกำแพงเมืองโบราณต้าลี่• ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)• ชมเมืองโบราณลี่เจียง...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 57
23-27 , 30-4
พ.ค. 57
1-5 , 9-13 , 21-25 , 28-1
ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (KMG-MU14)

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (KMG-MU14)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
29,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวคุนหมิง• ชมความงามของตำหนักทองจินเตี้ยนซึ่งสร้างโดยแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง• ชมเมืองโบราณแห่งต้าลี่สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 57
1-6 , 8-13 , 14-19 , 21-26 , 28-2
มิ.ย. 57
4-9 , 11-16 , 18-23 , 25-30
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เชียงใหม่ คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (CNX-MU01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เชียงใหม่ คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (CNX-MU01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวคุนหมิงป่าหินถ้ำจิ่วเซียง• ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ...อุทยานป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก• ชมความงามของหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาขึ้นสู่...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 57
12-15
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (CNX-MU02)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (CNX-MU02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
ติดต่อเรา

ทัวร์จีนเที่ยวคุนหมิงต้าลี่ลี่เจียง• ชมเมืองโบราณแห่งต้าลี่สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหอ• ขึ้นสู่บริเวณยอดเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 57
21-25
มิ.ย. 57
25-29

Tour Shanghai

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว ถงหลี่ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น(SHA-MU12)

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว ถงหลี่ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น(SHA-MU12)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวเซี่ยงไฮ้• เที่ยวหังโจว......ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)...ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฟังเจี่ย• ล่องเรือชม....ตลาดน้ำโบราณถงหลี่มรดกโลกแห่งเดียวในโลก...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 57
30-4
พ.ค. 57
14-18
มิ.ย. 57
11-15 , 18-22
ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว โจวจวง หังโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (SHA-TG02)

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว โจวจวง หังโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (SHA-TG02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวเซี่ยงไฮ้• หังโจว...ล่องทะเลสาบซีหู• โจวจวง...ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณพร้อมชมสินค้าพื้นเมือง...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 57
21-25 , 28-1
มิ.ย. 57
4-8
ก.ค. 57
30-3
ส.ค. 57
8-12 , 12-16 , 20-24 , 27-31

Tour Xiamen

ทัวร์จีน เที่ยวเซี๊ยะเหมิน ซัวเถา ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลไต่ฮงกง 5 วัน 4 คืน โดย สายการบินเซี๊ยะเหมินแอร์ MF (XMN-MF02)

ทัวร์จีน เที่ยวเซี๊ยะเหมิน ซัวเถา ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลไต่ฮงกง 5 วัน 4 คืน โดย สายการบินเซี๊ยะเหมินแอร์ MF (XMN-MF02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Xiamen
 • สายการบิน : MF

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวเซี๊ยะเหมิน• นมัสการศาลเจ้าเฮี่ยงบูซัว(ศาลเจ้าพ่อสือ)ศาลเจ้าไต่ฮงกง(สถานที่ฝังพระศพ)• เจ้าแม่ทับทิม(เกาะมาสือ)วัดหนานผู่โถว•...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 57
26-30
พ.ค. 57
3-7 , 10-14 , 17-21 , 24-28 , 31-4
ทัวร์จีน เที่ยวเซี๊ยะเหมิน หลงเยียน จางโจว หมู่บ้านดินฮักกาหย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเซี๊ยะเหมินแอร์ MF (XMN-MF01)

ทัวร์จีน เที่ยวเซี๊ยะเหมิน หลงเยียน จางโจว หมู่บ้านดินฮักกาหย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเซี๊ยะเหมินแอร์ MF (XMN-MF01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Xiamen
 • สายการบิน : MF

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวเซี๊ยะเหมิน-นมัสการพระที่วัดหนานผู่โถวเที่ยวชมเกาะกู่ลั่งยี่และสวนซูจวง-ช้อปปิ้งถนนคนเดินถนนจงซานและห้างสรรพสินค้าSMWallmart-...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 57
26-30
พ.ค. 57
3-7 , 10-14 , 17-21 , 24-28 , 31-4

Tour Zhangjiajie

ทัวร์จีน เที่ยวกวางเจา จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตาร ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (DYG-TG02)

ทัวร์จีน เที่ยวกวางเจา จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตาร ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (DYG-TG02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
28,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวกวางเจา• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเป่าเฟิงหู• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนต์• ชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซาน...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 57
22-27
พ.ค. 57
13-18 , 20-25 , 27-1