Tour Beijing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ตามฤดูกาล 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (PEK-CA005)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ตามฤดูกาล 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (PEK-CA005)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

-เที่ยวกำแพงเมืองจีน...หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้งกง-ช้อปปิ้งสุดมันส์...ถนนหวังฟู่จิ่งและตลาดรัสเซีย...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
24-28
เม.ย. 60
13-17
ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) หอฟ้าเทียนถาน 5วัน 3คืน โดยสายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์/ไชน่าอิสเทิร์น FM/MU (PEK-FM001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) หอฟ้าเทียนถาน 5วัน 3คืน โดยสายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์/ไชน่าอิสเทิร์น FM/MU (PEK-FM001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : FM

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

• เที่ยวกำแพงเมืองจีน(นั่งกระเช้า)....1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า500ปี...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
5-9 , 12-16 , 27-1
พ.ค. 60
10-14 , 24-28
มิ.ย. 60
7-11 , 21-25
GT-PEK TG02 ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

GT-PEK TG02 ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า1. เมนูพิเศษ....(1)เป็ดปักกิ่ง2. เมนูพิเศษ....(2)สุกี้มองโกเลีย3. เมนูพิเศษ....(3)เสี่ยวหลงเป่า...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
28-2
พ.ค. 60
9-14 , 16-21
ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG002)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

-เที่ยว..กำแพงเมืองจีน..1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า500ปี...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
5-9 , 12-16 , 13-17 , 28-2
GT-PEK TG01 ปักกิ่ง Hot Promotion-A ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG)

GT-PEK TG01 ปักกิ่ง Hot Promotion-A ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
14,555 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์สุดคุ้มราคาเบาๆสบายกระเป๋า1. พักHolidayinnexpresshotel/โรงแรมระดับ4ดาว2. เมนูพิเศษ....(1)เป็ดปักกิ่งต้นตำรับโต๊ะละ2ตัวและอาหารกวางตุ้ง3. เมนูพิเศษ....(2)...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
31-4
ทัวร์จีน เที่ยวจีน SUPER คุ้ม ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (PEK-CA36)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SUPER คุ้ม ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (PEK-CA36)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,900 บาท

-เที่ยวกำแพงเมืองจีน...หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก–สักการะหอฟ้าเทียนถาน....สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปักกิ่ง-ชมความงดงามและยิ่งใหญ่...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
6-10 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 21-25
พ.ค. 60
5-9 , 17-21 , 19-23 , 26-30
มิ.ย. 60
2-6 , 9-13 , 16-20 , 23-27
ทัวร์จีน เที่ยวจีน TG PRO ปักกิ่ง ตามรอยดินแดนมังกร ลิ้มรสหมูหันเหรียญทอง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG004)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน TG PRO ปักกิ่ง ตามรอยดินแดนมังกร ลิ้มรสหมูหันเหรียญทอง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG004)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,900 บาท

-เที่ยวกำแพงเมืองจีน1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง...ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน-ช้อปปิ้งสุดมันส์...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
1-5

Tour Beijing-Shanghai

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG005)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG005)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

-ไปครั้งเดียวเที่ยว2เมืองเข้าปักกิ่ง-ออกเซี่ยงไฮ้พร้อมสัมผัสรถไฟความเร็วสูงจำนวน1ขา-เที่ยวกำแพงเมืองจีน1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-เซี่ยงไฮ้...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
4-9 , 25-30
พ.ค. 60
2-7

Tour Chengdu

GT-CTU TG03 เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมา) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

GT-CTU TG03 เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมา) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,999 บาท

1. ชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติ...จิ่วจ้ายโกว2. ชมความงามของ...อุทยานหวงหลง3. ชมโชว์...เปลี่ยนหน้ากากโชว์ที่มีชื่อเสียงของมณฑลเสฉวน...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
26-1
พ.ค. 60
3-8 , 12-17
ทัวร์จีน เที่ยวจีน SHOCK PRICE เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินการไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (CTU-MU001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SHOCK PRICE เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินการไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (CTU-MU001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
26-1
พ.ค. 60
19-24
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTU-TG23)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTU-TG23)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,900 บาท

เฉินตู...ศาลเจ้าสามก๊กช้อปปิ้งถนนคนเดินวังแพะเขียวชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากจิ่วจ้ายโกว..ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
28-2
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น MU (CTU-MU003)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น MU (CTU-MU003)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ“หวงหลง”• มรดกโลก...อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
26-1
พ.ค. 60
19-24
GT-CTU 3U02 เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว 5 วัน 4คืนโดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U)

GT-CTU 3U02 เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว 5 วัน 4คืนโดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : 3U

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,999 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า1. มรดกโลกอุทยานแห่งชาติ...จิ่วจ้ายโกว2. ชมความงามของ...อุทยานโหมวหนีโกว3. ชมโชว์...เปลี่ยนหน้ากาก...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
27-31
เม.ย. 60
3-7 , 5-9
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น MU (CTU-MU002)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น MU (CTU-MU002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
31,900 บาท

• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ“หวงหลง”• มรดกโลก...อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
11-16 , 12-17
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมา) โหมวหนีโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ 3U (CTU-3U005)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมา) โหมวหนีโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ 3U (CTU-3U005)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : 3U

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
24,900 บาท

•มรดกโลก...อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์•ลิ้มรสอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ•อุทยานโหมวหนีโกว....ชมความงามของธรรมชาติ...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
12-16
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTU-TG003)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTU-TG003)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
29,900 บาท

• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ“หวงหลง”• มรดกโลก...อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์•...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
9-14 , 10-15 , 11-16 , 12-17

Tour Chiangmai-Beijing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน HILIGHT บินตรงเชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (CNX-CA05)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน HILIGHT บินตรงเชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (CNX-CA05)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เชียงใหม่-ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

-เที่ยวกำแพงเมืองจีน..หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า500ปี...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
29-3
พ.ค. 60
6-10 , 20-24
มิ.ย. 60
24-28
ทัวร์จีน เที่ยวจีน <font color=#FF0099 SIZE=3> <b>บินตรงเชียงใหม่ ปักกิ่ง</b></font> หอฟ้าเทียนถาน สุสาน13 กษัตริย์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (CNX-CA001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเชียงใหม่ ปักกิ่ง หอฟ้าเทียนถาน สุสาน13 กษัตริย์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (CNX-CA001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เชียงใหม่-ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
29,900 บาท

-เที่ยวกำแพงเมืองจีน..1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า500ปี...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
12-17

Tour Chiangmai-Changsha

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เชียงใหม่ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CNX-FD001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เชียงใหม่ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CNX-FD001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เชียงใหม่-ฉางชา
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
20,900 บาท

•ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์•ชมความงาม...เขาเทียนเหมินซาน•พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุด•...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
1-6 , 11-16
พ.ค. 60
5-10
มิ.ย. 60
23-28

Tour Chiangmai-Kunming

<font color=#fc0606 size=4><b>เชียงใหม่ คุนหมิง </b></font> ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (CNX-MU04)

เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (CNX-MU04)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เชียงใหม่-คุนหมิง
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

• ชมเมืองโบราณลี่เจียง...เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม• ชมวิว....บนภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)..ที่ความสูง4,506เมตรจากระดับน้ำทะเล...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
24-29
เม.ย. 60
13-18 , 26-1
ทัวร์จีน เที่ยวจีน <font color=#FF0099>เชียงใหม่ คุนหมิง</font> ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (CNX-TG001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (CNX-TG001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เชียงใหม่-คุนหมิง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
20,900 บาท

ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)–สุดยอดโชว์IMPRESSIONLIJIANG–ชมอุทยานน้ำหยกตำหนักทองจินเตี้ยน-วัดหยวนทง–อิสระSHOPPING-สระมังกรดำ-...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
9-13 , 16-20

Tour Chongqing

GT-CKG FD01 ฉงชิ่ง Shock Price-A ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ภูเขานางฟ้า 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

GT-CKG FD01 ฉงชิ่ง Shock Price-A ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ภูเขานางฟ้า 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ฉงชิ่ง
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
9,900 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า1. มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติและวัฒนธรรมของ...นครฉงชิ่ง2. หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์...3สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
6-9 , 14-17 , 20-23
พ.ค. 60
7-10
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง 4วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CKG-FD001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง 4วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CKG-FD001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ฉงชิ่ง
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
14,900 บาท

•หลุมฟ้าสะพานสวรรค์....ชม3สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย•ภูเขานางฟ้า...สัมผัสธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์•ระเบียงแก้วอู่หลง.....ณ...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
27-30
พ.ค. 60
9-12
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CKG-FD02)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CKG-FD02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ฉงชิ่ง
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

ทัวร์สบาย..ไม่เข้าร้านช้อปปิ้งของรัฐบาลหลุมฟ้าสะพานสวรรค์....ชม3สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)ณ...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
25-28
เม.ย. 60
12-15 , 13-16 , 27-30
พ.ค. 60
9-12
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CKG-FD01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CKG-FD01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ฉงชิ่ง
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

ทัวร์สบาย..ไม่เข้าร้านช้อปปิ้งของรัฐบาลหลุมฟ้าสะพานสวรรค์....ชม3สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)ณ...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
13-16 , 27-30
พ.ค. 60
9-12

Tour Guilin

ทัวร์จีน เที่ยวจีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์ดรีมไลน์ 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (KWL-CZ001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์ดรีมไลน์ 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (KWL-CZ001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : กุ้ยหลิน
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,900 บาท

•ชมนาขั้นบันไดหลงจี๋สันหลังมังกรเจ็ดดาวล้อมเดือน•ผ่านชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก•นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน......
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
7-12 , 12-17 , 21-26 , 26-1
พ.ค. 60
19-24
มิ.ย. 60
2-7
ก.ค. 60
14-19

Tour Haikou

GT-HAK HU01 ฮาวายแห่งเอเชีย ไหโข่ว ซานย่า 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไห่หนานแอร์ไลน์ (HU)

GT-HAK HU01 ฮาวายแห่งเอเชีย ไหโข่ว ซานย่า 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไห่หนานแอร์ไลน์ (HU)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Haikou
 • สายการบิน : HU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า1. พักโรงแรมระดับ4ดาว2. นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก...ณวัดหนานซาน3. สัมผัสรถไฟความเร็วสูงจากซานย่า-ไหโข่ว...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
7-11 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 21-25
พ.ค. 60
5-9 , 12-16 , 19-23 , 26-30
มิ.ย. 60
2-6 , 9-13 , 16-20 , 23-27

Tour Hangzhou

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว ผู่โถวซาน อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA05)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว ผู่โถวซาน อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA05)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : หางโจว
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
20,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน-เต็มอิ่มจุใจไหว้พระเกาะผู่โถวซานและพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ-ล่องเรือทะเลสาบซีหู....ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-ชมหาดไว่ทาน...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
6-10 , 12-16 , 13-17
เที่ยวจีน ทัวร์จีน บินตรงหังโจว ผู่โถวซาน(พักบนเกาะ) เซี่ยงไฮ้ 4 วัน 3 คืนโดย สายการบินแอร์ไชน่า (CA) HGH-CA001

เที่ยวจีน ทัวร์จีน บินตรงหังโจว ผู่โถวซาน(พักบนเกาะ) เซี่ยงไฮ้ 4 วัน 3 คืนโดย สายการบินแอร์ไชน่า (CA) HGH-CA001

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : หางโจว
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมณเกาะผู่โถวซาน(พักบนเกาะ)-เที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้....ชมหาดไว่ทานพร้อมลอดอุโมงค์เลเซอร์-ชมล่องเรือทะลสาบซีหู....ชมความงดงามตามธรรมชาติ...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 60
4-7 , 11-14 , 25-28
มิ.ย. 60
15-18 , 22-25

Tour Hohhot - Inner Mongolia

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เจาะลึก มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์ไชน่า CA (HET-CA002)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เจาะลึก มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์ไชน่า CA (HET-CA002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ฮูฮอต-เขตปกครองตนเอง มองโกเลีย
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
29,900 บาท

ทัวร์สบายไม่ลงร้านช้อปปิ้งชมทุ่งหญ้าซีลามู่เหรินสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่ามองโกเร่ร่อนสู่สุสานมหาบุรุษแห่งทะเลทรายเจงกีสข่าน...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 60
19-24
มิ.ย. 60
23-28

Tour Kunming

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย TG (KMG-TG001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย TG (KMG-TG001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวคุนหมิง•ชมเมืองโบราณต้าหลี่และกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่•ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)•...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
12-16 , 13-17 , 19-23 , 27-1
พ.ค. 60
10-14 , 17-21 , 24-28
ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง อุทยานป่าหิน เมืองโบราณกวนตู้ 4วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์ เอเชีย FD (KMG-FD003)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง อุทยานป่าหิน เมืองโบราณกวนตู้ 4วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์ เอเชีย FD (KMG-FD003)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
11,900 บาท

...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
6-9 , 13-16 , 14-17 , 28-1
พ.ค. 60
4-7 , 18-21
ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย TG (KMG-TG002)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย TG (KMG-TG002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน•สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติณ..เมืองแชงกรีล่า“ดินแดนแห่งความฝัน”•พิชิตความสูงของ2ยอดเขา...หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินและ...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
29-3
เม.ย. 60
13-18
พ.ค. 60
10-15 , 31-5
ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (KMG-MU18)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (KMG-MU18)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหอ• พิชิต2ภูเขาณ...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
3-8 , 12-17 , 13-18 , 26-1
พ.ค. 60
5-10 , 16-21 , 23-28

Tour Shanghai

GT-PVG XJ02 เซี่ยงไฮ้ Shock Price-B บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เชียเอ็กซ์ (XJ)

GT-PVG XJ02 เซี่ยงไฮ้ Shock Price-B บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เชียเอ็กซ์ (XJ)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,900 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า1. เมนูพิเศษ....(1)เสี่ยวหลงเปา2. เมนูพิเศษ....(2)ซี่โครงหมูอู๋ซี3. เมนูพิเศษ....(3)ไก่ขอทานหมูพันปี4. เมนูพิเศษ....(4)บุฟเฟต์นานาชาติGOLDEN...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
31-5
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ009)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ009)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,900 บาท

•เซี่ยงไฮ้..ขั้นตึกหอไข่มุกSKYWALKชมหาดไว่ทาน,ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว•หังโจว...ล่องเรือ(เหมาลำ)ทะเลสาบซีหู•อู๋ซี..พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)•ช้อปปิ้ง...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
6-11 , 10-15 , 12-17 , 13-18 , 20-25 , 27-2
GT-PVG TG01 เซี่ยงไฮ้ HOT PROMOTION 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

GT-PVG TG01 เซี่ยงไฮ้ HOT PROMOTION 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,999 บาท

ห้ามพลาด.....ทัวร์สุดคุ้มราคาสบายกระเป๋า1. บินหรูสายการบินไทยสะสมไมล์ได้50%2. พักโรงแรมระดับ4ดาวจำนวน3คืน3. เมนูพิเศษ....(1)ไก่ขอทาน+หมูตงโพ4. เมนูพิเศษ.......
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
28-2
พ.ค. 60
3-7
GT-PVG XJ01 เซี่ยงไฮ้ Shock Price-A เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

GT-PVG XJ01 เซี่ยงไฮ้ Shock Price-A เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
8,999 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า1. เมนูพิเศษ....(1)ไก่ขอทานหมูพันปี2. เมนูพิเศษ....(2)ซี่โครงหมูอู๋ซี3. เมนูพิเศษ....(3)เสี่ยวหลงเปา4. เมนูพิเศษ....(4)บุฟเฟต์นานาชาติGOLDENJAGUAR...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
24-28 , 25-29 , 31-4
เม.ย. 60
5-9 , 11-15 , 13-17 , 21-25
พ.ค. 60
5-9 , 12-16 , 19-23 , 26-30
มิ.ย. 60
8-12
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ002)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
12,900 บาท

•เซี่ยงไฮ้..ขั้นตึกหอไข่มุกSKYWALKชมหาดไว่ทาน,ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว•หังโจว...ล่องเรือ(เหมาลำ)ทะเลสาบซีหู•อู๋ซี..พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)•ช้อปปิ้ง...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
24-29 , 28-2 , 30-4
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ005)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ005)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
9,900 บาท

-อู๋ซี...นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)-หังโจว.....ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)-ขึ้นหอไข่มุก+SKYWALKพร้อม...สัมผัสเทคโนโลยีอันทันมัย...อุโมงเลเซอร์-อิสระช้อปปิ้ง...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
29-2 , 30-3
เที่ยวจีน ทัวร์จีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ ไหว้พระบนเกาะผู่โถวซาน หังโจว 5 วัน 3 คืน โดย สายการบินไทย TG (SHA-TG004)

เที่ยวจีน ทัวร์จีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ ไหว้พระบนเกาะผู่โถวซาน หังโจว 5 วัน 3 คืน โดย สายการบินไทย TG (SHA-TG004)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,900 บาท

ไหว้พระเจ้าแม่กวนอิมบนเกาะผู่โซกวนล่องทะเลสาบซีหูชมธรรมชาติอันสวยงามณเมืองหังโจวเซี่ยงไฮ้....ชมหาดไว่ทานพร้อมลอดอุโมงค์เลเซอร์สัมผัสความทันสมัย...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
27-1
พ.ค. 60
4-8
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ พระใหญ่หลิงซาน ซูโจว หังโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น / เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ FM/MU (SHA-FM002)

เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ พระใหญ่หลิงซาน ซูโจว หังโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น / เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ FM/MU (SHA-FM002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : FM

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

-หังโจว..ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)..ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝังเจีย-นมัสการพระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)....ณเมืองอู๋ซี-เซี่ยงไฮ้..ชมหาดไว่ทาน…ช้อปปิ้ง...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
11-15 , 27-1
พ.ค. 60
5-9 , 18-22 , 25-29
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ011)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ011)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

•เซี่ยงไฮ้..ขั้นตึกหอไข่มุกSKYWALKชมหาดไว่ทาน,ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว•หังโจว...ล่องเรือ(เหมาลำ)ทะเลสาบซีหู•อู๋ซี..พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)•ช้อปปิ้ง...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 60
6-11 , 8-13 , 13-18 , 15-20 , 20-25 , 23-28 , 27-2 , 29-4
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (SHA-TG05)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (SHA-TG05)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,900 บาท

• สัมผัสเมืองแห่งความทันสมัยของเซี่ยงไฮ้..ลอดอุโมงค์เลเซอร์+ชมหาดไว่ทาน• สนุกสุดมันส์...กับสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้า+พร้อมรถไฟเข้า-ออก)...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
5-9 , 12-16
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ010)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ010)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

•เซี่ยงไฮ้..ขั้นตึกหอไข่มุกSKYWALKชมหาดไว่ทาน,ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว•หังโจว...ล่องเรือ(เหมาลำ)ทะเลสาบซีหู•อู๋ซี..พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)•ช้อปปิ้ง...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 60
2-7 , 4-9 , 9-14 , 11-16 , 16-21 , 18-23 , 23-28 , 25-30

Tour Wuhan

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง อู่ฮั่น เขาบู๊ตึ๊ง เซียงหยาง 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (WUH-CZ001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง อู่ฮั่น เขาบู๊ตึ๊ง เซียงหยาง 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (WUH-CZ001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : อู่ฮั่น
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
28,900 บาท

เที่ยวสบาย....ไม่ลงร้านช้อป•อู่ฮั่น...ชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียงที่..หอนกกระเรียนเหลือง•เขาบู๊ตึ๊ง...สักการะเทพเจ้าเสวียนอู่ที่วิหารทอง...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
30-4
เม.ย. 60
20-25
พ.ค. 60
18-23
มิ.ย. 60
15-20
GT-WUT FD01 ล่องแม่น้ำแยงซีเกียงบนเรือสำราญหรู ระดับ5ดาว Century sky 5วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

GT-WUT FD01 ล่องแม่น้ำแยงซีเกียงบนเรือสำราญหรู ระดับ5ดาว Century sky 5วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : อู่ฮั่น
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า1.สัมผัสเรือสำราญหรูระดับ5ดาวCenturyaky2. สัมผัสการแสดงเจ้าหน้าที่บนเรือ3. ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงกำหนดเดินทางพฤษภาคม...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 60
3-7 , 10-14

Tour Wuhan-Chongqing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน อู่ฮั่น อี๋ชาง ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง บนเรือสำราญหรู 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (WUH-FD001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน อู่ฮั่น อี๋ชาง ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง บนเรือสำราญหรู 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (WUH-FD001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : อู่ฮั่น-ฉงชิ่ง
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 60
24-28
มิ.ย. 60
7-11 , 21-25

Tour XiAn

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี พระราชวังต้าหมิงกง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (XIY-FD002)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี พระราชวังต้าหมิงกง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (XIY-FD002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ซีอาน
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

•ซีอาน..ชมกองทัพทหารดินเผา(รวมรถไฟฟ้า)มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปีค.ศ.1987•ชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์พระราชวังต้าหมิงกง•...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
25-28
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (XIY-FD02)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (XIY-FD02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ซีอาน
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
29,900 บาท

• สัมผัส..รถไฟความเร็วสูงไป-กลับซีอาน-ลั่วหยางมีความเร็วสูงสุด300กม./ชั่วโมง• ซีอาน..ชมกองทัพทหารดินเผา(รวมรถไฟฟ้า)มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปีค.ศ.1987...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
5-9 , 29-3
พ.ค. 60
5-9 , 6-10 , 10-14 , 24-28
มิ.ย. 60
1-5

Tour Zhangjiajie

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD008)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD008)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
12,900 บาท

พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุดชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซานเมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลีและซุปเห็ดพักโรงแรมระดับ5...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 60
4-7 , 6-9 , 7-10 , 11-14 , 13-16 , 13-16 , 14-17 , 18-21 , 18-21 , 19-22 , 20-23 , 20-23 , 21-24 , 25-28 , 25-28 , 27-30 , 27-30 , 28-31
ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD011)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD011)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
8,999 บาท

•ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์•เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลีซุปเเห็ดและเมนูฮ่องเต้•พักโรงแรมระดับ4...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
1-4 , 6-9
ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD007)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD007)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
12,900 บาท

พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุดชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซานเมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลีและซุปเห็ดพักโรงแรมระดับ5...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
1-4 , 2-5 , 7-10 , 16-19 , 20-23 , 20-23 , 21-24 , 22-25 , 23-26 , 27-30 , 28-1
ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว ถ้ำมังกรเหลือง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (CSX-CZ003)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว ถ้ำมังกรเหลือง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (CSX-CZ003)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,900 บาท

...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
7-12 , 14-19 , 19-24
พ.ค. 60
17-22 , 24-29 , 31-5
มิ.ย. 60
7-12 , 14-19 , 21-26 , 28-3
ก.ค. 60
12-17 , 19-24 , 26-31
ทัวร์จีน เที่ยวจีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทยสมายล์ WE (CSX-WE004)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทยสมายล์ WE (CSX-WE004)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : WE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,900 บาท

•ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์•ชมความงาม...เขาเทียนเหมินซาน•...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
5-9 , 19-23
พ.ค. 60
3-7 , 10-14 , 17-21 , 24-28 , 31-4
มิ.ย. 60
7-11 , 14-18 , 21-25 , 28-2
ก.ค. 60
12-16 , 19-23
ทัวร์จีน เที่ยวจีน SHOCK PRICE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD010)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SHOCK PRICE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD010)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
12,900 บาท

•พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุด•ชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซาน•เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลีและซุปเห็ดเดินทางเดือน...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 60
1-4 , 1-4 , 2-5 , 6-9 , 7-10 , 8-11 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 20-23
ทัวร์จีน เที่ยวจีน SHOCK PRICE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD009)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SHOCK PRICE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD009)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
11,900 บาท

•พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุด•ชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซาน•เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลีและซุปเห็ดเดินทางเดือน...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 60
1-4 , 1-4 , 2-5 , 3-6 , 3-6 , 4-7 , 8-11 , 9-12 , 10-13 , 10-13 , 11-14 , 15-18 , 16-19 , 17-20 , 17-20 , 17-20 , 18-21 , 22-25 , 23-26 , 24-27 , 24-27 , 25-28 , 29-2 , 30-3 , 30-3
ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (CSX-CZ004)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (CSX-CZ004)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,900 บาท

-ชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซาน-พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลีและอาหารไทย-พักโรงแรมระดับ5...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
23-26
ทัวร์จีน เที่ยวจีน SHOCK PRICE A จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD002)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SHOCK PRICE A จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
11,999 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน•พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุด•ชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซาน•เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
24-27 , 25-28 , 30-2
เม.ย. 60
14-17 , 15-18
ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว <font color=#fc0606 SIZE=3> <b>พักหรูระดับ 5ดาว</b></font> 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD005)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว พักหรูระดับ 5ดาว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD005)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,900 บาท

• พิสูจน์ความกล้า...สะพานแก้วที่ยาวที่สุด• ชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซาน• เที่ยวเต็มอิ่มเข้าร้านช้อปเพียง3ร้าน• พักโรงแรมหรูระดับ5ดาวทุกคืน...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
13-16 , 14-17 , 15-18
GT-CSX FD01 จางเจียเจี่ย Shock Price-A ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

GT-CSX FD01 จางเจียเจี่ย Shock Price-A ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
11,900 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า1. พักโรงแรมระดับ4ดาว2. เมนูพิเศษ....(1)บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี3. เมนูพิเศษ....(2)ซุปเห็ด4. บริการน้ำดื่มทุกวันวันละ1...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
25-28 , 26-29 , 30-2
เม.ย. 60
4-7 , 5-8 , 6-9 , 7-10 , 8-11 , 11-14 , 12-15 , 18-21 , 19-22 , 20-23 , 22-25 , 25-28 , 26-29 , 27-30 , 28-1 , 29-2
พ.ค. 60
2-5 , 3-6 , 9-12 , 10-13 , 11-14 , 13-16 , 16-19 , 17-20 , 18-21 , 19-22 , 20-23 , 23-26 , 24-27 , 25-28 , 26-29 , 27-30
GT-CSX FD03 จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง Shock Price-B ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

GT-CSX FD03 จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง Shock Price-B ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
14,900 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า1. พักโรงแรมระดับ4ดาว2. เมนูพิเศษ....(1)บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี3. เมนูพิเศษ....(2)ซุปเห็ด4. บริการน้ำดื่มทุกวันวันละ1...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 28-2 , 29-3 , 30-4
พ.ค. 60
5-9 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 18-22 , 20-24 , 21-25 , 25-29 , 26-30
ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ล่องเรือเป่าเฟิงหู สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD006)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ล่องเรือเป่าเฟิงหู สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD006)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,900 บาท

•พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุด•ชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซาน•เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลีและสุกี้เห็ด...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
1-6 , 11-16 , 12-17 , 26-1
พ.ค. 60
5-10 , 13-18 , 20-25
ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD004 )

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD004 )

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
14,900 บาท

•ชมความงาม...เขาเทียนเหมินซาน•พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุด•...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
25-30

Tour Zhengzhou

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง ซีอาน 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (CGO-CZ001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง ซีอาน 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (CGO-CZ001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เจิ้งโจว
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
30,900 บาท

•เติงเฟิง...ชมวัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า)วัดพุทธอันดับหนึ่งของจีน•ลั่วหยาง...ชมถ้ำหินหลงเหมิน...มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปีค.ศ.2000•...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
22-27 , 29-4
พ.ค. 60
13-18 , 27-1
มิ.ย. 60
10-15