Tour Beijing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง TG PROMOTION 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG10)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง TG PROMOTION 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG10)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

• เที่ยวกำแพงเมืองจีน..1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของ......พระราชวังกู้กง• สักการะสิ่งศักดืสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปักกิ่ง...ที่หอฟ้าเทียนถาน...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
11-15 , 25-29 , 30-4
ธ.ค. 59
2-6 , 7-11 , 16-20 , 21-25 , 23-27
ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน บุฟเฟต์โกลเด้นจากัว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG09)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน บุฟเฟต์โกลเด้นจากัว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG09)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
20,900 บาท

• เที่ยวกำแพงเมืองจีน..1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของ......พระราชวังกู้กง• สักการะสิ่งศักดืสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปักกิ่ง...ที่หอฟ้าเทียนถาน...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 59
26-30
ธ.ค. 59
1-5
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เทียนสิน ปักกิ่ง ตะลุยแดนมังกร 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (TSN-XW01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เทียนสิน ปักกิ่ง ตะลุยแดนมังกร 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (TSN-XW01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
12,900 บาท

• สัมผัสรถไฟความเร็วสูงจากปักกิ่ง....สู่เทียนสิน• ชม...กำแพงเมืองจีน1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ชมความยิ่งใหญ่และงดงาม...ของพระราชวังกู้กง...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 59
25-28
ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ระเบียงกระจกสือหลินเซี๊ย 5 วัน 3 คืน โดยสายการไชน่า อีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (PEK-MU03)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ระเบียงกระจกสือหลินเซี๊ย 5 วัน 3 คืน โดยสายการไชน่า อีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (PEK-MU03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : FM

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,900 บาท

• เที่ยวกำแพงเมืองจีน..หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก• หวาดเสียวกับสถานที่เที่ยวแห่งใหม่...ระเบียงกระจกสือหลืนเซี๊ย...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
18-22
ธ.ค. 59
2-6 , 16-20 , 29-2 , 30-3
ทัวร์จีน เที่ยวจีน SUPER คุ้ม ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (PEK-CA36)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SUPER คุ้ม ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (PEK-CA36)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,900 บาท

• เที่ยว..กำแพงเมืองจีน..1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ชม..พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง...ฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 59
25-29
พ.ย. 59
22-26 , 29-3
ธ.ค. 59
1-5 , 4-8 , 6-10 , 13-17
ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง COOL!!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (PEK-CA06)

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง COOL!!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (PEK-CA06)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,900 บาท

• เที่ยวกำแพงเมืองจีน...หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก• สนุกสนานกับกิจกรรมบน...ลานสกีที่ปักกิ่งSNOWWORLD• ช้อปปิ้งสุดมันส์...ถนนหวังฟู่จิ่งและตลาดรัสเซีย...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 59
20-24 , 27-31 , 28-1 , 29-2
ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) SNOW DOME & SKI RESORT 6 วัน 4 คืน โดย สายการบินแอร์ไชน่า CA (PEK-CA38)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) SNOW DOME & SKI RESORT 6 วัน 4 คืน โดย สายการบินแอร์ไชน่า CA (PEK-CA38)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

• เที่ยวกำแพงเมืองจีน(ด่านปาต้าหลิง...นั่งกระเช้า)...1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก• เพลิดเพลินกับการเล่นสกีณQIAOBOSKIDOME(เล่นสกีฟรี1ชั่วโมง)...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 59
30-4
ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งสามล้อหูถง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (PEK-CA40)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งสามล้อหูถง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (PEK-CA40)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
20,900 บาท

• เที่ยวกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน...1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก• สัมผัสความยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง...ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า500ปี• ช้อปปิ้งสุดมันส์…...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 59
1-6 , 8-13 , 9-14 , 21-26
ทัวร์จีน เที่ยวจีน COOL!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SKI SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG11)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน COOL!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SKI SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG11)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
28,900 บาท

• เที่ยวกำแพงเมืองจีน..1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของ......พระราชวังกู้กงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 59
28-1 , 29-2 , 31-4
ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ภูเขาเซียงซาน ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (PEK-CA37)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ภูเขาเซียงซาน ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (PEK-CA37)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

• เที่ยว..กำแพงเมืองจีน..1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ชมใบไม้แดงเปลี่ยนสีอันสวยงาม...ณภูเขาเซียงซาน(รวมกระเช้า)...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
1-5 , 8-12

Tour Chengdu

ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมา) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTU-TG20)

ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมา) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTU-TG20)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
30,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ“หวงหลง”• มรดกโลก...อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 59
25-30
พ.ย. 59
1-6 , 1-6 , 2-7 , 3-8 , 5-10 , 11-16
ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินการบินไทย (CTU-TG21)

ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินการบินไทย (CTU-TG21)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 8 วัน 7 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
34,900 บาท

• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ“หวงหลง”• มรดกโลก...อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
2-9 , 3-10 , 4-11
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซานง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินการไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (CTU-MU08)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซานง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินการไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (CTU-MU08)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 8 วัน 7 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
36,900 บาท

• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ“หวงหลง”• มรดกโลก...อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
5-12
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ 3U (CTU-3U06)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ 3U (CTU-3U06)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : 3U

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,900 บาท

• มรดกโลก....อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์• อุทยานโหมวหนีโกว....ชมความงามของธรรมชาติทะเลสาบน้อยใหญ่...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
11-15 , 18-22 , 25-29
ธ.ค. 59
2-6 , 9-13 , 16-20 , 23-27
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (CTU-MU09)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (CTU-MU09)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,900 บาท

• มรดกโลก...อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์• พร้อมชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
22-27
ธ.ค. 59
3-8 , 20-25
ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ ภูเขาซีหลิงซาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินการบินไทย (CTU-TG01)

ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ ภูเขาซีหลิงซาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินการบินไทย (CTU-TG01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
31,900 บาท

• ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน….พระพุทธรูปนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก• นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง…บนยอดเขาจินติ่ง• โชว์เปลี่ยนหน้ากาก...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 59
27-1 , 27-1 , 27-1 , 28-2 , 29-3 , 29-3 , 30-4 , 30-4 , 30-4 , 30-4
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTU-TG23)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTU-TG23)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

เฉินตู...ศาลเจ้าสามก๊กช้อปปิ้งถนนคนเดินวังแพะเขียวชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากจิ่วจ้ายโกว..ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
17-22 , 29-4 , 30-5

Tour Chiangmai-Beijing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน HILIGHT บินตรงเชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (CNX-CA05)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน HILIGHT บินตรงเชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (CNX-CA05)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiangmai-Beijing
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

• เที่ยวกำแพงเมืองจีน..หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง...ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 59
29-2
พ.ย. 59
12-16 , 26-30
ธ.ค. 59
3-7 , 10-14

Tour Chiangmai-Changsha

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CNX-FD01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CNX-FD01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiangmai-Changsha
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

• ชมความงามประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์• ชมความงามของยอดเขาที่เรียงตัวสวยงามเหมือนดังภาพวาดที่ภาพเขียน10...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 59
30-2
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเชียงใหม่ ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CNX-FD03)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเชียงใหม่ ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CNX-FD03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiangmai-Changsha
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
20,900 บาท

ชมความงามประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน• สัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณฟ่งหวง• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
25-30
ธ.ค. 59
1-6 , 29-3 , 30-4

Tour Chiangmai-Kunming

<font color=#fc0606 size=4><b>เชียงใหม่ คุนหมิง </b></font> ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (CNX-MU04)

เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (CNX-MU04)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiangmai-Kunming
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

• ชมเมืองโบราณลี่เจียง...เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม• ชมวิว....บนภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)..ที่ความสูง4,506เมตรจากระดับน้ำทะเล...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
10-15
ธ.ค. 59
29-3
<font color=#fc0606 size=4><b>เชียงใหม่ คุนหมิง </b></font> ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (CNX-MU03)

เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (CNX-MU03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiangmai-Kunming
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

• ชมเมืองโบราณแห่งต้าลี่สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหอ• สัมผัสความงามของยอดเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)ณจุดชมวิว4,506เมตร• ชมโชว์อันยิ่งใหญ่...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
18-22
ธ.ค. 59
2-6 , 9-13

Tour Chongqing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง แม่น้ำอายีเหอ อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CKG-FD03)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง แม่น้ำอายีเหอ อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CKG-FD03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chongqing
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

ทัวร์สบาย..ไม่เข้าร้านช้อปปิ้งของรัฐบาลหลุมฟ้าสะพานสวรรค์....ชม3สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)ณ...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
10-13
ธ.ค. 59
2-5 , 9-12 , 22-25 , 24-27
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CKG-FD02)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CKG-FD02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chongqing
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

ทัวร์สบาย..ไม่เข้าร้านช้อปปิ้งของรัฐบาลหลุมฟ้าสะพานสวรรค์....ชม3สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)ณ...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
10-13 , 17-20 , 24-27
ธ.ค. 59
3-6 , 9-12 , 22-25 , 24-27 , 30-2
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CKG-FD01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CKG-FD01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chongqing
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,900 บาท

ทัวร์สบาย..ไม่เข้าร้านช้อปปิ้งของรัฐบาลหลุมฟ้าสะพานสวรรค์....ชม3สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)ณ...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 59
27-30
พ.ย. 59
10-13
ธ.ค. 59
9-12 , 22-25 , 24-27 , 29-1 , 31-3
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู่ โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์ WE (CKG-WE14)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู่ โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์ WE (CKG-WE14)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chongqing
 • สายการบิน : WE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

ทัวร์สบาย..ไม่เข้าร้านช้อปปิ้งของรัฐบาลหลุมฟ้าสะพานสวรรค์....ชม3สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)ณ...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
1-5 , 15-19 , 22-26
ธ.ค. 59
2-6 , 9-13 , 16-20 , 23-27 , 28-1 , 28-1 , 30-3

Tour Guilin

ทัวร์จีน เที่ยวจีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน 5 คืน (CZ) โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (KWL-CZ02)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน 5 คืน (CZ) โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (KWL-CZ02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : กุ้ยหลิน
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• ชมนาขั้นบันไดสันหลังมังกรที่สวยที่สุดที่หมู่บ้านหลงจี๋เจ็ดดาวล้อมเดือน• ผ่านชมเจดีย์เงิน...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
10-15 , 24-29
ธ.ค. 59
2-7 , 8-13 , 22-27 , 29-3

Tour Hangzhou

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว ผู่โถวซาน อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA05)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว ผู่โถวซาน อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA05)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Hangzhou
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• เต็มอิ่มจุใจไหว้พระเกาะผู่โถวซานพระใหญ่หลิงซานต้าฝอวัดฉงหยวน• เมืองโบราณจูเจียเจี่ยวล่องเรือทะเลสาบซีหูถนนโบราณเหอฝั่งเจีย...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 59
26-30
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว ตลาดอี้อู เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA09)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว ตลาดอี้อู เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA09)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Hangzhou
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

•ชมตลาดอี้อู...ตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก•เที่ยวตลาดน้ำเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+นั่งเรือ•ชมเมืองเซี่ยงไฮ้..หาดไว่ทาน+นั่งรถไฟลอดอุโมงเลเซอร์•...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
11-15 , 16-20 , 30-4
ธ.ค. 59
1-5 , 3-7 , 27-31
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง หังโจว หวงซาน จิ่วหัวซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA07)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง หังโจว หวงซาน จิ่วหัวซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA07)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Hangzhou
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
27,900 บาท

หังโจว…….ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบซีหูจิ่วหัวซาน.....1ใน4ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีนถุนซี…..เที่ยวชมถนนโบราณเหล่าเจีย..ขอขอบคุณรูปภาพจาก...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
11-15 , 16-20 , 30-4
ธ.ค. 59
1-5 , 3-7 , 27-31

Tour Harbin

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง คฤหาสน์วอลการ์ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเซี่ยงไฮ้ แอรไลน์/ไชน่า อีสเทิร์น FM/MU (HRB-FM02)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง คฤหาสน์วอลการ์ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเซี่ยงไฮ้ แอรไลน์/ไชน่า อีสเทิร์น FM/MU (HRB-FM02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Harbin
 • สายการบิน : FM

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
36,900 บาท

• พิชิตความหนาว...เยือนเมืองน้ำแข็งในอุณหภูมิติดลบกับเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งHarbin2017InternationalIceandSnowFestivalที่ฮาร์บิ้นปีละครั้ง...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 59
29-3 , 30-4 , 31-5
ทัวร์จีน เที่ยวจีน Freezing ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง เกาะพระอาทิตย์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HRB-CA07)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน Freezing ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง เกาะพระอาทิตย์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HRB-CA07)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Harbin
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
38,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• พิชิตความหนาว...เยือนเมืองน้ำแข็งในอุณหภูมิติดลบกับเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งHarbin2016InternationalIceandSnowFestivalที่ฮาร์บิ้นปีละครั้ง• สนุกสนานบนลานสกี...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 59
27-2 , 28-3 , 29-4

Tour Kunming

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (KMG-MU18)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (KMG-MU18)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหอ• พิชิต2ภูเขาณ...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
4-9 , 22-27
ธ.ค. 59
2-7 , 23-28 , 29-3 , 31-5
ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (KMG-TG03)

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (KMG-TG03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวคุนหมิง• ชมเมืองโบราณต้าหลี่และกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่• ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
23-27
ธ.ค. 59
1-5 , 29-2 , 30-3 , 31-4
ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (KMG-TG04)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (KMG-TG04)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
27,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติณ..เมืองแชงกรีล่า“ดินแดนแห่งความฝัน”• พิชิตความสูงของ2ยอดเขา...หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินและ...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
9-14
ธ.ค. 59
7-12 , 28-2 , 29-3
ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (KMG-FD02)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (KMG-FD02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

• สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติณ..เมืองแชงกรีล่า“ดินแดนแห่งความฝัน”• พิชิตความสูงของ2ยอดเขา...หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินและภูเขาหิมะมังกรหยก...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
16-21 , 30-5
ธ.ค. 59
7-12 , 21-26
ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง เป๋าซาน สะพานแขวนหลงเจียง อุทยานภูเขาไฟ บ่อน้ำพุร้อนเย่อไห่ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (KMG-FD03)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง เป๋าซาน สะพานแขวนหลงเจียง อุทยานภูเขาไฟ บ่อน้ำพุร้อนเย่อไห่ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (KMG-FD03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

• นั่งเรือชมระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำไป๋ห่ายล้อมรอบด้วยภูเขาไฟและชมวิถีประมงเรือแพที่ทำจากกหญ้า• นั่งรถชมอุทยานภูเขาไฟเถิงชงหั่วซาน...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
16-21 , 30-5
ธ.ค. 59
7-12 , 21-26
ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (KMG-FD01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (KMG-FD01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,900 บาท

• ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ...อุทยานป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก• ชมความงามของหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาถ้ำจิ่วเซียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 59
2-5 , 15-18 , 22-25 , 29-1

Tour Nanjing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ Disneyland 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW11)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ Disneyland 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW11)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Nanjing
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,900 บาท

• ซูโจว..ชมจัตุรัสหยวนหยง• หังโจว..ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)• อู๋ซี..พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)+วังกบิลพัสดุ์จำลอง• เซี่ยงไฮ้..อิสระสนุกเต็มวันสวนDisneyland...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 59
28-1
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ อิสระ 1 วัน หังโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW14)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ อิสระ 1 วัน หังโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW14)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Nanjing
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

• ซูโจว..จัตุรัสหยวนหยง• หังโจว..ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)• อู๋ซี..พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)+วังกบิลพัสดุ์จำลอง...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 59
27-31

Tour Qingdao

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ชิงเต่า เขาไท่ซาน จี่หนาน นั่งรถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (TAO-XW01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ชิงเต่า เขาไท่ซาน จี่หนาน นั่งรถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (TAO-XW01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Qingdao
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
20,900 บาท

• พิชิตภูเขาศักดิ์สิทธิ์“เขาไท่ซาน”มรดกโลกแห่งเมืองไท่ซาน• เที่ยวชิงเต่าสัมผัสกลิ่นอายสไตล์ยุโรปอันงดงามขึ้นชื่อที่สุดของประเทศจีน• ชมวัดขงจื้อ...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 59
26-30

Tour Shanghai

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (SHA-TG05)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (SHA-TG05)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
24,900 บาท

• สัมผัสเมืองแห่งความทันสมัยของเซี่ยงไฮ้..ลอดอุโมงค์เลเซอร์+ชมหาดไว่ทาน• สนุกสุดมันส์...กับสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้า+พร้อมรถไฟเข้า-ออก)...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
16-20 , 23-27 , 25-29 , 30-4
ธ.ค. 59
2-6 , 7-11 , 16-20 , 21-25 , 23-27 , 28-1 , 29-2 , 30-3 , 31-4
ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ถงหลี่ ซูโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (SHA-TG03)

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ถงหลี่ ซูโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (SHA-TG03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
24,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวเซี่ยงไฮ้• หังโจว...ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)• ถงหลี่...ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณพร้อมชมสินค้าพื้นเมือง...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 59
26-30
พ.ย. 59
30-4
ธ.ค. 59
28-1 , 29-2 , 30-3
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ จูเจียเจี่ยว อู๋ซี 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ02)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ จูเจียเจี่ยว อู๋ซี 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

เซี่ยงไฮ้..ชมหาดไว่ทาน,พิพิธภัณฑ์ซี่ยงไฮ้,ตลาดน้ำจูเจียเจี่ยว,อิสระเต็มวัน...สวนสนุกดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้า+พร้อมรถไฟเข้า-ออก)ซูโจว..วัดฉงหยวนซื่อ...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 59
27-1
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ อิสระ 1 วัน หังโจว อู๋ซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ FM/MU (SHA-FM06)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ อิสระ 1 วัน หังโจว อู๋ซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ FM/MU (SHA-FM06)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : FM

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
20,900 บาท

• อิสระ1วันเต็มหรือเลือกซื้อทัวร์เพิ่ม..สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์• หังโจว..ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)• นมัสการพระใหญ่หลิงซาน+ศาลาฝานกงณเมืองอู๋ซี...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
2-6 , 23-27
ธ.ค. 59
1-5 , 21-25 , 29-2 , 31-4

Tour Shenyang

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเสิ่นหยาง ตันตง ชายแดนเกาหลีเหนือ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (SHE-XW01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเสิ่นหยาง ตันตง ชายแดนเกาหลีเหนือ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (SHE-XW01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Shenyang
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

•เปลี่ยนบรรยากาศชมวิวรอบเมืองต้าเหลียน....เหมารถรางไฟฟ้าแบบโบราณ•วัฒนธรรมจีนโบราณ....พระราชวังกู้กงแห่งแรกสมัยชิง•ชม....กำแพงเมืองจีนหู่ซานHushanGreatWall•...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
1-7

Tour Tibet

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู <font color=#ff0000>ทิเบต หลังคาโลก ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ</font> 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ 3U (CTU-3U04)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู ทิเบต หลังคาโลก ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ 3U (CTU-3U04)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : ทิเบต
 • สายการบิน : 3U

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
42,900 บาท

ทิเบต....หลังคาโลกสัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟท่องเที่ยวบนเส้นทางที่สูงที่สุดในโลกพักทิเบต3คืนที่....BRAHMAPOTRAHOTELโรงแรมที่สมเด็จพระเทพฯเคยเสด็จประทับ...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 59
27-1

Tour Wuhan

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง อู่ฮั่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี ตามรอยละครมังกรหยก เขาบู๊ตึ๊ง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (WUH-CZ03)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง อู่ฮั่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี ตามรอยละครมังกรหยก เขาบู๊ตึ๊ง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (WUH-CZ03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Wuhan
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
27,900 บาท

• อู่ฮั่น...ชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียงที่..หอนกกระเรียนเหลือง• เขาบู๊ตึ๊ง...สักการะเทพเจ้าเสวียนอู่ที่วิหารทอง(พักบนเขาบู๊ตึ๊ง1คืน)...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
17-22
ธ.ค. 59
1-6 , 8-13

Tour XiAn

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเซินเจิ้น แอร์ไลน์ (XIY-ZH01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเซินเจิ้น แอร์ไลน์ (XIY-ZH01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : XiAn
 • สายการบิน : ZH

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
32,900 บาท

• สัมผัส...รถไฟความเร็วสูงไป-กลับซีอาน-ลั่วหยางมีความเร็วสูงสุด300กม./ชั่วโมง• ซีอาน...ชมกองทัพทหารดินเผา(รวมรถไฟฟ้า)มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปีค.ศ.1987...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 59
25-30
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเซินเจิ้น แอร์ไลน์ ZH (XIY-ZH04)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเซินเจิ้น แอร์ไลน์ ZH (XIY-ZH04)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : XiAn
 • สายการบิน : ZH

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
31,900 บาท

• สัมผัส...รถไฟความเร็วสูงไป-กลับซีอาน-ลั่วหยางมีความเร็วสูงสุด300กม./ชั่วโมง• ซีอาน...ชมกองทัพทหารดินเผา(รวมรถไฟฟ้า)มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปีค.ศ.1987...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
8-13 , 15-20 , 29-4
ธ.ค. 59
8-13 , 21-26 , 29-3 , 30-4
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (XIY-FD02)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (XIY-FD02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : XiAn
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
27,900 บาท

• สัมผัส..รถไฟความเร็วสูงไป-กลับซีอาน-ลั่วหยางมีความเร็วสูงสุด300กม./ชั่วโมง• ซีอาน..ชมกองทัพทหารดินเผา(รวมรถไฟฟ้า)มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปีค.ศ.1987...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 59
28-1
พ.ย. 59
25-29
ธ.ค. 59
1-5 , 21-25 , 31-4

Tour Zhangjiajie

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ครบสูตร มรดกโลกแห่งจางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์ CZ (CSX-CZ12)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ครบสูตร มรดกโลกแห่งจางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์ CZ (CSX-CZ12)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,900 บาท

ชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซานสัมผัสความหวาดเสียวกับสะพานแก้วที่ยาวที่สุดประทับใจกับโชว์เหมยลี่เซียงซี...โชว์ประเพณีวัฒนธรรม...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 59
9-14 , 22-27 , 23-28
ทัวร์จีน เที่ยวจีน สุดคุ้ม จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์ CZ (CSX-CZ11)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน สุดคุ้ม จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์ CZ (CSX-CZ11)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

• ชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซาน• ชมมรดกโลกธรณีวิทยาป่าหินแดง• สัมผัสความหวาดเสียวกับสะพานแก้วที่ยาวที่สุด• เพลิดเพลินเมืองโบราณที่เก่าแก่1...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
9-14 , 11-16 , 15-20 , 17-22 , 24-29 , 25-30 , 29-4
ธ.ค. 59
2-7 , 6-11 , 8-13 , 9-14 , 16-21 , 20-25 , 22-27 , 23-28 , 29-3 , 30-4
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,900 บาท

ชมความงามประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซานชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์ชมความงามของยอดเขาที่เรียงตัวสวยงามเหมือนดังภาพวาดที่ภาพเขียน10...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27
ธ.ค. 59
2-5 , 9-12 , 15-18 , 22-25
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE15)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE15)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : WE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

• ชมความงามประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์• ชมสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ในเมืองจางเจียเจี้ย...แกรนด์แคนย่อน
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
2-6
ธ.ค. 59
1-5 , 28-1 , 30-3 , 31-4
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE14)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE14)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : WE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

• ชมความงามประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน• สัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณฟ่งหวง• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 59
28-2
พ.ย. 59
11-16 , 18-23 , 25-30
ธ.ค. 59
2-7 , 9-14 , 13-18 , 16-21 , 23-28 , 29-3 , 30-4
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD02)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

• ชมความงามประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์• ชมความงามของยอดเขาที่เรียงตัวสวยงามเหมือนดังภาพวาดที่ภาพเขียน10...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 59
1-5 , 8-12
ทัวร์จีน เที่ยวจีน SUPER SHOCK จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานกระจกที่ยาวที่สุด 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์ CZ (CSX-CZ09)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SUPER SHOCK จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานกระจกที่ยาวที่สุด 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์ CZ (CSX-CZ09)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,900 บาท

• ชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซาน• ชมมรดกโลกธรณีวิทยาป่าหินแดง• สัมผัสความหวาดเสียงกับสะพานกระจกที่ยาวที่สุด• เพลิดเพลินเมืองโบราณที่เก่าแก่1...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 59
27-1

Tour Zhengzhou

ทัวร์จีน เที่ยวเจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง ซีอาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (CGO-CZ02)

ทัวร์จีน เที่ยวเจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง ซีอาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (CGO-CZ02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Zhengzhou
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
33,900 บาท

• เติงเฟิง...ชมวัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า)วัดพุทธอันดับหนึ่งของจีน• ลั่วหยาง...ชมถ้ำหินหลงเหมิน...มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปีค.ศ.2000...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 59
12-17 , 19-24
ธ.ค. 59
10-15 , 31-5