Tour Beijing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง SKI SNOW WORLD เทศกาลหลงชิงเสีย 5วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (PEK-CA002)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง SKI SNOW WORLD เทศกาลหลงชิงเสีย 5วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (PEK-CA002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,900 บาท

เที่ยวกำแพงเมืองจีน...1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-สนุกสนานกับกิจกรรมบน...ลานสกีที่ปักกิ่งSNOWWORLDชม....เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งหลงชิงเสีย........
กำหนดการเดินทาง:
ม.ค. 60
28-1
ก.พ. 60
15-19 , 17-21
ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) หอฟ้าเทียนถาน 5วัน 3คืน โดยสายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์/ไชน่าอิสเทิร์น FM/MU (PEK-FM001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) หอฟ้าเทียนถาน 5วัน 3คืน โดยสายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์/ไชน่าอิสเทิร์น FM/MU (PEK-FM001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : FM

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

• เที่ยวกำแพงเมืองจีน(นั่งกระเช้า)....1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก• ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า500ปี...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
22-26
มี.ค. 60
8-12 , 22-26
เม.ย. 60
5-9 , 11-15 , 12-16 , 27-1
พ.ค. 60
4-8 , 10-14 , 24-28
มิ.ย. 60
7-11 , 21-25
ทัวร์จีน เที่ยวจีน TG PRO ปักกิ่ง ตามรอยดินแดนมังกร ลิ้มรสหมูหันเหรียญทอง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG004)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน TG PRO ปักกิ่ง ตามรอยดินแดนมังกร ลิ้มรสหมูหันเหรียญทอง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG004)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,900 บาท

-เที่ยวกำแพงเมืองจีน1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง...ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน-ช้อปปิ้งสุดมันส์...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
8-12 , 15-19 , 24-28 , 29-2 , 31-4
เม.ย. 60
1-5
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD เทศกาลน้ำแข็งหลงชิงเสีย 5วัน 3คืน โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์/ไชน่าอิสเทิร์น FM(PEK-FM002)

เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD เทศกาลน้ำแข็งหลงชิงเสีย 5วัน 3คืน โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์/ไชน่าอิสเทิร์น FM(PEK-FM002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : FM

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

-เที่ยวกำแพงเมืองจีน...หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก-สนุกสนานกับกิจกรรมบน...ลานสกีที่ปักกิ่งSNOWWORLD-ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งหลงชิงเสีย...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
9-13
ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG002)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

-เที่ยว..กำแพงเมืองจีน..1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า500ปี...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
5-9 , 12-16 , 13-17 , 28-2
ทัวร์จีน เที่ยวจีน SUPER คุ้ม ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (PEK-CA36)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SUPER คุ้ม ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (PEK-CA36)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ปักกิ่ง
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

-เที่ยวกำแพงเมืองจีน...หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก–สักการะหอฟ้าเทียนถาน....สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปักกิ่ง-ชมความงดงามและยิ่งใหญ่...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
24-28
มี.ค. 60
8-12 , 10-14 , 15-19 , 17-21 , 22-26 , 24-28
เม.ย. 60
6-10 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 21-25

Tour Beijing-Shanghai

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG005)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG005)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Beijing-Shanghai
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

-ไปครั้งเดียวเที่ยว2เมืองเข้าปักกิ่ง-ออกเซี่ยงไฮ้พร้อมสัมผัสรถไฟความเร็วสูงจำนวน1ขา-เที่ยวกำแพงเมืองจีน1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-เซี่ยงไฮ้...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
28-5
มี.ค. 60
7-12 , 14-19 , 28-2
เม.ย. 60
4-9 , 25-30
พ.ค. 60
2-7 , 9-14 , 16-21

Tour Beijing-XiAn

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SUPER คุ้ม!! เที่ยวทีเดียวครบ 4 เมือง ปักกิ่ง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว 7วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (PEK-CA004)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SUPER คุ้ม!! เที่ยวทีเดียวครบ 4 เมือง ปักกิ่ง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว 7วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (PEK-CA004)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Beijing-XiAn
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
34,900 บาท

•ซีอาน..ชมกองทัพทหารดินเผา(รวมรถไฟฟ้า)มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปีค.ศ.1987•ลั่วหยาง...ชมถ้ำหินหลงเหมิน...มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปีค.ศ.2000•...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
9-15 , 16-22 , 23-29

Tour Chengdu

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTU-TG003)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTU-TG003)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
29,900 บาท

• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ“หวงหลง”• มรดกโลก...อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
8-13 , 8-13 , 9-14 , 10-15 , 11-16 , 11-16 , 12-17
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ 3U (CTU-MU003)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ 3U (CTU-MU003)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ“หวงหลง”• มรดกโลก...อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
5-10 , 26-1
พ.ค. 60
5-10 , 19-24 , 25-30
มิ.ย. 60
9-14 , 23-28
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ 3U (CTU-MU002)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ 3U (CTU-MU002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
31,900 บาท

• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ“หวงหลง”• มรดกโลก...อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
11-16 , 12-17
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมา) โหมวหนีโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ 3U (CTU-3U005)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมา) โหมวหนีโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ 3U (CTU-3U005)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : 3U

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
24,900 บาท

...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
10-14 , 12-16
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTU-TG23)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTU-TG23)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
24,900 บาท

เฉินตู...ศาลเจ้าสามก๊กช้อปปิ้งถนนคนเดินวังแพะเขียวชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากจิ่วจ้ายโกว..ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
7-12 , 10-15 , 17-22
มี.ค. 60
3-8 , 7-12 , 10-15 , 11-16 , 14-19 , 17-22 , 18-23 , 21-26 , 24-29 , 28-2
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ 3U (CTU-3U06)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ 3U (CTU-3U06)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : 3U

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,900 บาท

• มรดกโลก....อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์• อุทยานโหมวหนีโกว....ชมความงามของธรรมชาติทะเลสาบน้อยใหญ่...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
17-21 , 19-23 , 24-28 , 26-2
มี.ค. 60
3-7 , 5-9 , 10-14 , 12-16 , 17-21 , 19-23
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ 3U (CTU-3U006)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ 3U (CTU-3U006)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เฉินตู
 • สายการบิน : 3U

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

• เฉินตู...ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลีชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก• ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน• ล่องเรือชมความงามของหลวงพ่อโตเล่อซาน...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
24-28 , 26-2
มี.ค. 60
3-7 , 5-9 , 10-14 , 12-16

Tour Chiangmai-Beijing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน <font color=#FF0099 SIZE=3> <b>บินตรงเชียงใหม่ ปักกิ่ง</b></font> หอฟ้าเทียนถาน สุสาน13 กษัตริย์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (CNX-CA001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเชียงใหม่ ปักกิ่ง หอฟ้าเทียนถาน สุสาน13 กษัตริย์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (CNX-CA001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiangmai-Beijing
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
29,900 บาท

-เที่ยวกำแพงเมืองจีน..1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า500ปี...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
12-17
ทัวร์จีน เที่ยวจีน HILIGHT บินตรงเชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (CNX-CA05)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน HILIGHT บินตรงเชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (CNX-CA05)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiangmai-Beijing
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

-เที่ยวกำแพงเมืองจีน..หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า500ปี...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
24-28
มี.ค. 60
3-7 , 17-21
เม.ย. 60
29-3
พ.ค. 60
6-10 , 20-24
มิ.ย. 60
24-28

Tour Chiangmai-Changsha

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เชียงใหม่ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CNX-FD001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เชียงใหม่ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CNX-FD001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiangmai-Changsha
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

•ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์•ชมความงาม...เขาเทียนเหมินซาน•พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุด•...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
10-15 , 17-22 , 24-29
เม.ย. 60
1-6 , 11-16 , 12-17 , 13-18 , 26-1
พ.ค. 60
5-10
มิ.ย. 60
23-28

Tour Chiangmai-Kunming

ทัวร์จีน เที่ยวจีน <font color=#FF0099>เชียงใหม่ คุนหมิง</font> ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (CNX-TG001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (CNX-TG001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiangmai-Kunming
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)–สุดยอดโชว์IMPRESSIONLIJIANG–ชมอุทยานน้ำหยกตำหนักทองจินเตี้ยน-วัดหยวนทง–อิสระSHOPPING-สระมังกรดำ-...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
12-16
<font color=#fc0606 size=4><b>เชียงใหม่ คุนหมิง </b></font> ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (CNX-MU04)

เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU (CNX-MU04)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiangmai-Kunming
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

• ชมเมืองโบราณลี่เจียง...เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม• ชมวิว....บนภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)..ที่ความสูง4,506เมตรจากระดับน้ำทะเล...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
24-1
มี.ค. 60
3-8 , 24-29
เม.ย. 60
1-6 , 13-18 , 19-24 , 26-1

Tour Chongqing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CKG-FD02)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CKG-FD02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chongqing
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

ทัวร์สบาย..ไม่เข้าร้านช้อปปิ้งของรัฐบาลหลุมฟ้าสะพานสวรรค์....ชม3สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)ณ...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
9-12 , 16-19 , 23-26 , 25-28
เม.ย. 60
6-9 , 12-15 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 27-30
พ.ค. 60
7-10 , 9-12
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CKG-FD01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CKG-FD01)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chongqing
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,900 บาท

ทัวร์สบาย..ไม่เข้าร้านช้อปปิ้งของรัฐบาลหลุมฟ้าสะพานสวรรค์....ชม3สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)ณ...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
9-12 , 16-19 , 23-26 , 25-28
เม.ย. 60
6-9 , 12-15 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 27-30
พ.ค. 60
7-10 , 9-12
ทัวร์จีน เที่ยวจีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ภูเขานางฟ้า 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทยสไมล์ WE (CKG-WE005)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ภูเขานางฟ้า 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทยสไมล์ WE (CKG-WE005)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chongqing
 • สายการบิน : WE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
14,900 บาท

•มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติและวัฒนธรรมของ...นครฉงชิ่ง•หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์....ชม3...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
15-19 , 22-26
มี.ค. 60
1-5 , 8-12 , 15-19 , 22-26
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู่ 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทยสไมล์ WE (CKG-WE004)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู่ 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทยสไมล์ WE (CKG-WE004)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chongqing
 • สายการบิน : WE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
8-12 , 22-26
มี.ค. 60
8-12 , 15-19
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง 4วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CKG-FD001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง 4วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (CKG-FD001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chongqing
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
12,900 บาท

•หลุมฟ้าสะพานสวรรค์....ชม3สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย•ภูเขานางฟ้า...สัมผัสธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์•ระเบียงแก้วอู่หลง.....ณ...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
23-26
มี.ค. 60
9-12 , 16-19 , 23-26 , 25-28
เม.ย. 60
6-9 , 12-15 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 27-30
พ.ค. 60
7-10 , 9-12

Tour Guilin

เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยังซั่ว โชว์มิราจ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (KWL-CZ002)

เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยังซั่ว โชว์มิราจ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (KWL-CZ002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : กุ้ยหลิน
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
14,900 บาท

...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
23-26
ทัวร์จีน เที่ยวจีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์ดรีมไลน์ 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (KWL-CZ001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์ดรีมไลน์ 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (KWL-CZ001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : กุ้ยหลิน
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,900 บาท

•ชมนาขั้นบันไดหลงจี๋สันหลังมังกรเจ็ดดาวล้อมเดือน•ผ่านชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก•นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน......
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
2-7 , 23-28
มี.ค. 60
9-14

Tour Hangzhou

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว ผู่โถวซาน อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA05)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว ผู่โถวซาน อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA05)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Hangzhou
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
20,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน-เต็มอิ่มจุใจไหว้พระเกาะผู่โถวซานและพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ-ล่องเรือทะเลสาบซีหู....ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-ชมหาดไว่ทาน...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
23-27
เม.ย. 60
6-10 , 12-16 , 13-17

Tour Harbin

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HRB-CA002)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HRB-CA002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Harbin
 • สายการบิน : CA

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
35,900 บาท

-ไปครั้งเดียวเที่ยว2เมืองปักกิ่ง...เมืองหลวงแห่งประวิติศาสตร์และฮาร์บิ้น…..เมืองแห่งน้ำแข็งอันหนาวเย็น-ตื่นตาตื่นใจกับชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง1ปีมี1ครั้ง...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
20-24

Tour Kunming

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย TG (KMG-TG001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย TG (KMG-TG001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวคุนหมิง•ชมเมืองโบราณต้าหลี่และกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่•ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)•...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
9-13 , 22-26
มี.ค. 60
1-5 , 15-19
เม.ย. 60
12-16 , 13-17 , 19-23
ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง อุทยานป่าหิน เมืองโบราณกวนตู้ 4วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์ เอเชีย FD (KMG-FD003)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง อุทยานป่าหิน เมืองโบราณกวนตู้ 4วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์ เอเชีย FD (KMG-FD003)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
9,900 บาท

...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
10-13 , 16-19
มี.ค. 60
2-5 , 23-26
เม.ย. 60
6-9 , 13-16 , 14-17
ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (KMG-MU18)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (KMG-MU18)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน• ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหอ• พิชิต2ภูเขาณ...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
11-16 , 21-26
มี.ค. 60
7-12 , 21-26
เม.ย. 60
3-8 , 12-17 , 26-1
ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย TG (KMG-TG002)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย TG (KMG-TG002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน•สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติณ..เมืองแชงกรีล่า“ดินแดนแห่งความฝัน”•พิชิตความสูงของ2ยอดเขา...หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินและ...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
8-13 , 15-20
มี.ค. 60
8-13 , 15-20 , 22-27 , 29-3
เม.ย. 60
13-18
ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง หม่าหลิงเหอ ทุ่งดอกมัสตาร์ด น้ำตกเก้ามังกร 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์ เอเชีย FD (KMG-FD002)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง หม่าหลิงเหอ ทุ่งดอกมัสตาร์ด น้ำตกเก้ามังกร 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์ เอเชีย FD (KMG-FD002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,900 บาท

•เยือนมหานครแห่งฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย•เที่ยวเมืองซิงยี่...จุดชมวิวยอดนิยมป่าภูเขาหมื่นยอด•สัมผัสธรรมชาติ.....หุบเหวน้ำตกหินปูนร้อยสาย...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
22-27
มี.ค. 60
8-13 , 15-20 , 22-27
ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง เป๋าซาน สะพานแขวนหลงเจียง อุทยานภูเขาไฟ บ่อน้ำพุร้อนเย่อไห่ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (KMG-FD03)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง เป๋าซาน สะพานแขวนหลงเจียง อุทยานภูเขาไฟ บ่อน้ำพุร้อนเย่อไห่ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (KMG-FD03)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

• นั่งเรือชมระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำไป๋ห่ายล้อมรอบด้วยภูเขาไฟและชมวิถีประมงเรือแพที่ทำจากกหญ้า• นั่งรถชมอุทยานภูเขาไฟเถิงชงหั่วซาน...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
22-27
มี.ค. 60
8-13 , 15-20 , 22-27
เม.ย. 60
5-10
ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (บินภายใน) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ MU (KMG-MU001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (บินภายใน) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ MU (KMG-MU001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : คุนหมิง
 • สายการบิน : MU

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
34,900 บาท

ชมโชว์จากผู้กำกับชื่อก้องโลกโชว์จางอวี้โหมวImpressionofLijiangนั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยกพิชิตความสูง4,506เมตรชมเมืองโบราณลี่เจียง...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
13-18

Tour Nanjing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ Disneyland 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW11)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ Disneyland 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW11)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Nanjing
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

• ซูโจว..ชมจัตุรัสหยวนหยง• หังโจว..ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)• อู๋ซี..พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)+วังกบิลพัสดุ์จำลอง• เซี่ยงไฮ้..อิสระสนุกเต็มวันสวนDisneyland...
กำหนดการเดินทาง:
ม.ค. 60
27-31
ก.พ. 60
24-28
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง อู๋ซี ซูโจว อิสระ 1วัน เซี่ยงไฮ้ 5วัน 4คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW002)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง อู๋ซี ซูโจว อิสระ 1วัน เซี่ยงไฮ้ 5วัน 4คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Nanjing
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

-อู๋ซี...นมัสการพระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ชมหาดไว่ทานพร้อม....ลอดอุโมงค์เลอเซอร์-อิสระ1วันที่เซี่ยงไฮ้หรือเลือกซื้อoptionสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
10-14

Tour Qingdao

ทัวร์จีน เที่ยวจีนชิงเต่า ไทเอ่อจวง ฉวีฝู ไท่อัน หยางเจียปู้ 5วัน 4คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (TAO-XW002)

ทัวร์จีน เที่ยวจีนชิงเต่า ไทเอ่อจวง ฉวีฝู ไท่อัน หยางเจียปู้ 5วัน 4คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (TAO-XW002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Qingdao
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,900 บาท

•พิชิตภูเขาศักดิ์สิทธิ์“เขาไท่ซาน”มรดกโลกแห่งเมืองไท่ซาน•ชมวัดขงจื้อต้นกำเนิดลัทธิเต๋าประวัติศาสตร์และความเชื่ออันเป็นรากฐานสำคัญของจีน•ชม...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
8-12 , 15-19 , 17-21

Tour Shanghai

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ005)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ005)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
10,900 บาท

-อู๋ซี...นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)-หังโจว.....ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)-ขึ้นหอไข่มุก+SKYWALKพร้อม...สัมผัสเทคโนโลยีอันทันมัย...อุโมงเลเซอร์-อิสระช้อปปิ้ง...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
2-6 , 8-12 , 9-13 , 15-19 , 16-20 , 22-26 , 23-27 , 29-2 , 30-3
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ011)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ011)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

•เซี่ยงไฮ้..ขั้นตึกหอไข่มุกSKYWALKชมหาดไว่ทาน,ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว•หังโจว...ล่องเรือ(เหมาลำ)ทะเลสาบซีหู•อู๋ซี..พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)•ช้อปปิ้ง...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 60
6-11
มิ.ย. 60
8-13 , 13-18 , 15-20 , 16-21 , 20-25 , 22-27 , 23-28 , 27-2 , 29-4
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ010)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ010)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

•เซี่ยงไฮ้..ขั้นตึกหอไข่มุกSKYWALKชมหาดไว่ทาน,ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว•หังโจว...ล่องเรือ(เหมาลำ)ทะเลสาบซีหู•อู๋ซี..พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)•ช้อปปิ้ง...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 60
2-7 , 4-9 , 9-14 , 11-16 , 16-21 , 18-23 , 23-28 , 25-30
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ009)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ009)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,900 บาท

•เซี่ยงไฮ้..ขั้นตึกหอไข่มุกSKYWALKชมหาดไว่ทาน,ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว•หังโจว...ล่องเรือ(เหมาลำ)ทะเลสาบซีหู•อู๋ซี..พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)•ช้อปปิ้ง...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
4-9 , 6-11 , 10-15 , 12-17 , 13-18 , 20-25 , 25-30 , 27-2
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ002)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,900 บาท

•เซี่ยงไฮ้..ขั้นตึกหอไข่มุกSKYWALKชมหาดไว่ทาน,ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว•หังโจว...ล่องเรือ(เหมาลำ)ทะเลสาบซีหู•อู๋ซี..พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)•ช้อปปิ้ง...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
21-26 , 28-5
มี.ค. 60
2-7 , 7-12 , 9-14 , 14-19 , 16-21 , 17-22 , 21-26 , 23-28 , 24-29 , 28-2 , 30-4
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือสำราญ ตามรอยจักรพรรดิเฉียนหลง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ003)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือสำราญ ตามรอยจักรพรรดิเฉียนหลง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ003)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

กำหนดวันเดินทาง:02-07มีนาคม...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
2-7
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ พระใหญ่หลิงซาน ซูโจว หังโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น / เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ FM/MU (SHA-FM002)

เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ พระใหญ่หลิงซาน ซูโจว หังโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น / เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ FM/MU (SHA-FM002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : FM

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,900 บาท

-หังโจว..ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)..ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝังเจีย-นมัสการพระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)....ณเมืองอู๋ซี-เซี่ยงไฮ้..ชมหาดไว่ทาน…ช้อปปิ้ง...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
22-26
มี.ค. 60
9-13
เม.ย. 60
5-9 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 27-1
พ.ค. 60
5-9 , 18-22 , 25-29
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (SHA-TG05)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (SHA-TG05)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,900 บาท

• สัมผัสเมืองแห่งความทันสมัยของเซี่ยงไฮ้..ลอดอุโมงค์เลเซอร์+ชมหาดไว่ทาน• สนุกสุดมันส์...กับสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้า+พร้อมรถไฟเข้า-ออก)...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
5-9 , 12-16
ทัวร์จีน เที่ยวจีน Hot Promotion!! บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี SKYWALK ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 5วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน Hot Promotion!! บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี SKYWALK ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 5วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (SHA-XJ001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : เซี่ยงไฮ้
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
9,900 บาท

กำหนดวันเดินทาง:กุมภาพันธ์:22-26/23-27/24-28กุมภาพันธ์2560กำหนดวันเดินทาง:มีนาคม:25กุมภาพันธ์-01มีนาคม...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-1

Tour Tianjin

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง เทียนสิน ปักกิ่ง<strong><font color=#FF0099 size=4> ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 เมือง </font></strong> 5วัน 4คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (TSN-XW004)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง เทียนสิน ปักกิ่ง ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 เมือง 5วัน 4คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (TSN-XW004)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Tianjin
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

-เที่ยว2เมืองมหานครเทียนสินและปักกิ่ง-ชม...กำแพงเมืองจีน1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง-ผ่านชมและถ่ายรูปเทียนจินอาย...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
10-14 , 17-21 , 24-28
มี.ค. 60
3-7 , 10-14 , 17-21

Tour Wuhan

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง อู่ฮั่น เขาบู๊ตึ๊ง เซียงหยาง 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (WUH-CZ001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง อู่ฮั่น เขาบู๊ตึ๊ง เซียงหยาง 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (WUH-CZ001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Wuhan
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
28,900 บาท

เที่ยวสบาย....ไม่ลงร้านช้อป•อู่ฮั่น...ชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียงที่..หอนกกระเรียนเหลือง•เขาบู๊ตึ๊ง...สักการะเทพเจ้าเสวียนอู่ที่วิหารทอง...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
9-14 , 16-21
มี.ค. 60
30-4

Tour XiAn

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (XIY-FD02)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (XIY-FD02)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : XiAn
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
29,900 บาท

• สัมผัส..รถไฟความเร็วสูงไป-กลับซีอาน-ลั่วหยางมีความเร็วสูงสุด300กม./ชั่วโมง• ซีอาน..ชมกองทัพทหารดินเผา(รวมรถไฟฟ้า)มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปีค.ศ.1987...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
24-28
มี.ค. 60
10-14 , 18-22
เม.ย. 60
5-9 , 29-3
พ.ค. 60
5-9 , 6-10 , 10-14 , 24-28
มิ.ย. 60
1-5
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี พระราชวังต้าหมิงกง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (XIY-FD002)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี พระราชวังต้าหมิงกง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (XIY-FD002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : XiAn
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

•ซีอาน..ชมกองทัพทหารดินเผา(รวมรถไฟฟ้า)มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปีค.ศ.1987•ชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์พระราชวังต้าหมิงกง•...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
10-13
มี.ค. 60
25-28

Tour Zhangjiajie

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เจาะลึก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์ CZ (CSX-CZ001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เจาะลึก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์ CZ (CSX-CZ001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

• สัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณฟ่งหวง• ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์• พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุด...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
10-15 , 16-21 , 24-1
มี.ค. 60
2-7 , 10-15 , 16-21
ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD007)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD007)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
12,900 บาท

พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุดชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซานเมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลีและซุปเห็ดพักโรงแรมระดับ5...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
1-4 , 1-4 , 2-5 , 6-9 , 6-9 , 7-10 , 16-19 , 20-23 , 20-23 , 21-24 , 22-25 , 23-26 , 27-30 , 28-1
ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD008)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD008)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
12,900 บาท

พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุดชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซานเมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลีและซุปเห็ดพักโรงแรมระดับ5...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 60
4-7 , 6-9 , 7-10 , 11-14 , 13-16 , 13-16 , 14-17 , 18-21 , 18-21 , 19-22 , 20-23 , 20-23 , 21-24 , 25-28 , 25-28 , 27-30 , 27-30 , 28-31
ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว <font color=#fc0606 SIZE=3> <b>พักหรูระดับ 5ดาว</b></font> 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD005)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว พักหรูระดับ 5ดาว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD005)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,900 บาท

• พิสูจน์ความกล้า...สะพานแก้วที่ยาวที่สุด• ชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซาน• เที่ยวเต็มอิ่มเข้าร้านช้อปเพียง3ร้าน• พักโรงแรมหรูระดับ5ดาวทุกคืน...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
13-16 , 14-17 , 14-17 , 15-18 , 15-18
ทัวร์จีน เที่ยวจีน SHOCK PRICE A จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD002)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SHOCK PRICE A จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD002)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
9,999 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน•พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุด•ชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซาน•เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
9-12 , 16-19 , 17-20
มี.ค. 60
2-5 , 2-5 , 3-6 , 4-7 , 5-8 , 9-12 , 10-13 , 11-14 , 12-15 , 16-19 , 16-19 , 17-20 , 18-21 , 18-21 , 23-26 , 23-26 , 24-27 , 25-28 , 25-28 , 26-29 , 30-2 , 30-2
ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ล่องเรือเป่าเฟิงหู สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD006)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ล่องเรือเป่าเฟิงหู สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD006)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,900 บาท

•พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุด•ชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซาน•เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลีและสุกี้เห็ด...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
1-6 , 11-16 , 12-17 , 22-27 , 26-1
พ.ค. 60
5-10 , 13-18 , 20-25
ทัวร์จีน เที่ยวจีน SHOCK PRICE B จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD003)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SHOCK PRICE B จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD003)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
10,999 บาท

ทัวร์จีนเที่ยวจีน•พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุด•ชมความงามประตูสวรรค์ของเขาเทียนเหมินซาน•เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
11-14 , 11-14 , 12-15 , 18-21 , 18-21 , 23-26 , 24-27 , 24-27 , 25-28 , 25-28 , 26-1
ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไทยสมายล์ WE (CSX-WE001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไทยสมายล์ WE (CSX-WE001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : WE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
11,900 บาท

•ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์•พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุด•ชมความงามของยอดเขาที่เรียงตัวสวยงามเหมือนดังภาพวาดที่ภาพเขียน10...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
11-14 , 15-18 , 18-21 , 22-25 , 25-28
ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD004 )

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD004 )

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
14,900 บาท

•ชมความงาม...เขาเทียนเหมินซาน•พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุด•...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
18-23
มี.ค. 60
4-9 , 11-16 , 25-30
ทัวร์จีน เที่ยวจีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทยสมายล์ WE (CSX-WE004)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทยสมายล์ WE (CSX-WE004)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : WE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

•ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์•ชมความงาม...เขาเทียนเหมินซาน•...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
8-12 , 15-19 , 22-26
มี.ค. 60
1-5 , 8-12 , 15-19 , 22-26 , 29-2
เม.ย. 60
5-9 , 19-23
พ.ค. 60
3-7 , 10-14 , 17-21 , 24-28 , 31-4
ทัวร์จีน เที่ยวจีน ตามรอยมรดกโลก แห่งเมืองจางเจียเจี้ย 7 วัน 6 คืน โดยสายการบิน ไทยสมายล์ WE (CSX-WE006)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ตามรอยมรดกโลก แห่งเมืองจางเจียเจี้ย 7 วัน 6 คืน โดยสายการบิน ไทยสมายล์ WE (CSX-WE006)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 7 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : จางเจียเจี้ย
 • สายการบิน : WE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,900 บาท

•ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์•ชมความงาม...เขาเทียนเหมินซาน•พิสูจน์ความกล้า....สะพานแก้วที่ยาวที่สุด•พักโรงแรมหรูระดับ5...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
11-17

Tour Zhengzhou

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง ซีอาน 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (CGO-CZ001)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง ซีอาน 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (CGO-CZ001)

 • ทัวร์ประเทศ : จีน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Zhengzhou
 • สายการบิน : CZ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
32,900 บาท

•เติงเฟิง...ชมวัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า)วัดพุทธอันดับหนึ่งของจีน•ลั่วหยาง...ชมถ้ำหินหลงเหมิน...มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปีค.ศ.2000•...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 60
11-16 , 25-2
มี.ค. 60
11-16 , 25-30