Tour Singapore BY 3K

สิงคโปร์ เที่ยวครบ สบาย...สบาย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ (3K) GT-SIN 3K002

สิงคโปร์ เที่ยวครบ สบาย...สบาย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ (3K) GT-SIN 3K002

 • ทัวร์ประเทศ : สิงคโปร์
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Singapore BY 3K
 • สายการบิน : 3K

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

1.เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์“GARDENBYTHEBAY”(รวมCloud&ForestDome)2.สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(รวมค่าเข้า)3.ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนกจูร่ง...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61
12-15
สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Jetstar (3K) GT-SIN 3K01

สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Jetstar (3K) GT-SIN 3K01

 • ทัวร์ประเทศ : สิงคโปร์
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Singapore BY 3K
 • สายการบิน : 3K

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
11,991 บาท

1.เข้าชมGARDENBYTHEBAYสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์2.ช้อปปิ้งจุใจณถนนORCHARDRD3.ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์...
กำหนดการเดินทาง:
ม.ค. 61
19-21 , 26-28
ก.พ. 61
2-4 , 9-11 , 17-19
มี.ค. 61
3-5 , 9-11 , 16-18 , 30-1
เม.ย. 61
7-9 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23
พ.ค. 61
11-13 , 18-20 , 25-27

Tour Singapore BY FD

สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-SIN FD001

สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-SIN FD001

 • ทัวร์ประเทศ : สิงคโปร์
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Singapore BY FD
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,991 บาท

1.เข้าชมGARDENBYTHEBAYสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์2.ช้อปปิ้งจุใจณถนนORCHARDRD3.ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ตึกมารีน่าเบย์แซนด์โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ6...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61
6-8 , 13-15 , 14-16
พ.ค. 61
5-7
สิงคโปร์ เที่ยวครบ สบาย...สบาย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-SIN FD002

สิงคโปร์ เที่ยวครบ สบาย...สบาย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-SIN FD002

 • ทัวร์ประเทศ : สิงคโปร์
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Singapore BY FD
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,900 บาท

1.เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์“GARDENBYTHEBAY”(รวมCloud&ForestDome)2.สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(รวมค่าเข้า)3.ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนนกจูร่ง...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61
13-16
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) SIN-FD001

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) SIN-FD001

 • ทัวร์ประเทศ : สิงคโปร์
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Singapore BY FD
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,900 บาท

ชมโรงแรมสุดหรูมารีนาเบย์แซนส์ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่งFountainofWealthที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภล่องเรือบั้มโบ๊ท...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 60
9-11 , 30-1 , 31-2

Tour Singapore BY SQ

สิงคโปร์ เที่ยวครบ สบาย...สบาย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Singapore Airline (SQ) ทัวร์ GT-SIN SQ002

สิงคโปร์ เที่ยวครบ สบาย...สบาย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Singapore Airline (SQ) ทัวร์ GT-SIN SQ002

 • ทัวร์ประเทศ : สิงคโปร์
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Singapore BY SQ
 • สายการบิน : SQ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,991 บาท

1.เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์“GARDENBYTHEBAY”(รวมCloud&ForestDome)2.สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(รวมค่าเข้า)3.ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนนกจูร่ง...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
1-4
เม.ย. 61
12-15
สิงคโปร์ Full Option สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) ทัวร์ GT-SIN SQ001

สิงคโปร์ Full Option สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) ทัวร์ GT-SIN SQ001

 • ทัวร์ประเทศ : สิงคโปร์
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Singapore BY SQ
 • สายการบิน : SQ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,991 บาท

1.เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์“GARDENBYTHEBAY”(รวมSuperTree)2.สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(รวมค่าเข้า)3.ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด4.ลิ้มรส“ข้าวมันไก่”...
กำหนดการเดินทาง:
ม.ค. 61
19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29
ก.พ. 61
2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26
มี.ค. 61
2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 , 30-1 , 31-2
เม.ย. 61
6-8 , 7-9 , 13-15 , 14-16 , 15-17 , 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30 , 29-1
พ.ค. 61
4-6 , 5-7 , 11-13 , 12-14 , 18-20 , 19-21 , 25-27 , 26-28
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ Super Save 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ ทัวร์ (SIN-SQ007)

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ Super Save 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ ทัวร์ (SIN-SQ007)

 • ทัวร์ประเทศ : สิงคโปร์
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Singapore BY SQ
 • สายการบิน : SQ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,900 บาท

ชมโรงแรมสุดหรูมารีนาเบย์แซนส์ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่งFountainofWealthที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภล่องเรือบั้มโบ๊ท...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 60
24-26
ธ.ค. 60
1-3 , 8-10 , 9-11 , 30-1 , 31-2