Tour Chiang Mai - Singapore

<font color=#fc0606>บินตรงเชียงใหม่!! </font> สิงคโปร์ Universal Studio 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินซิลค์แอร์ (MI) GT-CNXSIN-MI01

บินตรงเชียงใหม่!! สิงคโปร์ Universal Studio 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินซิลค์แอร์ (MI) GT-CNXSIN-MI01

 • ทัวร์ประเทศ : สิงคโปร์
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : เชียงใหม่-สิงคโปร์
 • สายการบิน : MI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,899 บาท

•ชมโรงแรมสุดหรูมารีนาเบย์แซนส์ศูนย์รวมร้านค้าแบรนด์เนมและคาสิโนสุดอลังการ•ล่องเรือบั้มโบ๊ท(รวมค่าล่องเรือ)ชมแม่น้ำสิงคโปร์...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61
13-15
พ.ค. 61
5-7

Tour Singapore BY 3K

สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Jetstar (3K) GT-SIN 3K01

สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Jetstar (3K) GT-SIN 3K01

 • ทัวร์ประเทศ : สิงคโปร์
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Singapore BY 3K
 • สายการบิน : 3K

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
11,991 บาท

1.เข้าชมGARDENBYTHEBAYสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์2.ช้อปปิ้งจุใจณถนนORCHARDRD3.ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
30-1
เม.ย. 61
7-9 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23
พ.ค. 61
11-13 , 18-20 , 25-27
สิงคโปร์ เที่ยวครบ สบาย...สบาย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ (3K) GT-SIN 3K002

สิงคโปร์ เที่ยวครบ สบาย...สบาย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ (3K) GT-SIN 3K002

 • ทัวร์ประเทศ : สิงคโปร์
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Singapore BY 3K
 • สายการบิน : 3K

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
22,900 บาท

1.เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์“GARDENBYTHEBAY”(รวมCloud&ForestDome)2.สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(รวมค่าเข้า)3.ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนกจูร่ง...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61
12-15

Tour Singapore BY FD

สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-SIN FD001

สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-SIN FD001

 • ทัวร์ประเทศ : สิงคโปร์
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Singapore BY FD
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,991 บาท

1.เข้าชมGARDENBYTHEBAYสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์2.ช้อปปิ้งจุใจณถนนORCHARDRD3.ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ตึกมารีน่าเบย์แซนด์โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ6...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61
6-8 , 13-15 , 14-16
พ.ค. 61
5-7
สิงคโปร์ เที่ยวครบ สบาย...สบาย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-SIN FD002

สิงคโปร์ เที่ยวครบ สบาย...สบาย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-SIN FD002

 • ทัวร์ประเทศ : สิงคโปร์
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Singapore BY FD
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,900 บาท

1.เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์“GARDENBYTHEBAY”(รวมCloud&ForestDome)2.สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(รวมค่าเข้า)3.ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนนกจูร่ง...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61
13-16

Tour Singapore BY SQ

สิงคโปร์ เที่ยวครบ สบาย...สบาย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Singapore Airline (SQ) ทัวร์ GT-SIN SQ002

สิงคโปร์ เที่ยวครบ สบาย...สบาย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Singapore Airline (SQ) ทัวร์ GT-SIN SQ002

 • ทัวร์ประเทศ : สิงคโปร์
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Singapore BY SQ
 • สายการบิน : SQ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,991 บาท

1.เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์“GARDENBYTHEBAY”(รวมCloud&ForestDome)2.สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(รวมค่าเข้า)3.ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนนกจูร่ง...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61
12-15