Tour Singapore BY 3K

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ 3K (SIN-3K019)

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ 3K (SIN-3K019)

 • ทัวร์ประเทศ : สิงคโปร์
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Singapore BY 3K
 • สายการบิน : 3K

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,900 บาท

ชมโรงแรมสุดหรูมารีนาเบย์แซนส์ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่งFountainofWealthที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภล่องเรือบั้มโบ๊ท...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 60
19-21 , 26-28

Tour Singapore BY FD

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) SIN-FD001

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) SIN-FD001

 • ทัวร์ประเทศ : สิงคโปร์
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Singapore BY FD
 • สายการบิน : FD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,900 บาท

ชมโรงแรมสุดหรูมารีนาเบย์แซนส์ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่งFountainofWealthที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภล่องเรือบั้มโบ๊ท...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 60
12-14 , 12-14
ต.ค. 60
21-23 , 21-23
ธ.ค. 60
9-11 , 30-1 , 31-2

Tour Singapore BY SQ

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ Super Save 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ ทัวร์ (SIN-SQ007)

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ Super Save 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ ทัวร์ (SIN-SQ007)

 • ทัวร์ประเทศ : สิงคโปร์
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Singapore BY SQ
 • สายการบิน : SQ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,900 บาท

ชมโรงแรมสุดหรูมารีนาเบย์แซนส์ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่งFountainofWealthที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภล่องเรือบั้มโบ๊ท...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 60
8-10 , 9-11 , 21-23 , 22-24 , 28-30
ส.ค. 60
4-6 , 5-7 , 11-13 , 12-14 , 25-27 , 26-28
ก.ย. 60
1-3 , 8-10 , 9-11 , 29-1
ต.ค. 60
6-8 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23 , 28-30
พ.ย. 60
3-5 , 4-6 , 10-12 , 11-13 , 17-19 , 18-20 , 24-26 , 25-27