Tour Singapore BY 3K

สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Jetstar (3K) GT-SIN 3K01

สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Jetstar (3K) GT-SIN 3K01

  • ทัวร์ประเทศ : สิงคโปร์
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • เที่ยวเมือง : Singapore BY 3K
  • สายการบิน : 3K

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
11,991 บาท

1.เข้าชมGARDENBYTHEBAYสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์2.ช้อปปิ้งจุใจณถนนORCHARDRD3.ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 61
25-27