Tour Taipei BY TG

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืนโดยสายการบินไทย(TG)<<• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน>> (ทัวร์ TPE-TG001)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืนโดยสายการบินไทย(TG)

  • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
  • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย TG
  • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
36,900 บาท

ทัวร์ไต้หวันเที่ยวไต้หวัน• นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกณอุทยานแห่งชาติอาลีซัน• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 59
4-8 , 5-9
ก.ค. 59
16-20 , 20-24

Tour Taipei BY XW

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5วัน 3คืน โดยสายการบิน NokScoot (ทัวร์ TPE-XW01)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5วัน 3คืน โดยสายการบิน NokScoot (ทัวร์ TPE-XW01)

  • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
  • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  • เที่ยวเมือง : Taipei BY XW
  • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,900 บาท

ทัวร์ไต้หวันเที่ยวไต้หวัน• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน• ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 59
1-5 , 1-5 , 4-8 , 4-8 , 7-11 , 8-12 , 8-12 , 11-15 , 11-15 , 14-18 , 14-18 , 15-19 , 15-19 , 18-22 , 18-22 , 21-25 , 21-25 , 22-26 , 22-26 , 25-29 , 25-29 , 28-1 , 28-1 , 29-2 , 29-2