Tour Taipei BY BR

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA (BR) TPE-BR001

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA (BR) TPE-BR001

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY BR
 • สายการบิน : BR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทราซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วอุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 60
11-15

Tour Taipei BY XW

ไต้หวัน HOT PROMOTION 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) GT-TPE XW02 (August)

ไต้หวัน HOT PROMOTION 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) GT-TPE XW02 (August)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY XW
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
11,991 บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1.เที่ยวสนุกราคาประหยัดล่องเรือ​ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา​2.นมัสการ​พระอัฐิ​พระถัง​ซัมจั๋ง​ชมความงาม​ของ​อุทยานแห่งชาติ​...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 60
1-5 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 , 28-1 , 29-2 , 30-3 , 31-4
ไต้หวัน HOT PROMOTION 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต xw GT-TPE XW01 <font color=#088fbc SIZE=4> <b>**July**</b></font>

ไต้หวัน HOT PROMOTION 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต xw GT-TPE XW01 **July**

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY XW
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
11,991 บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา2. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง3. เมนูพิเศษ......
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 60
24-28 , 25-29 , 27-31 , 28-1 , 29-2 , 31-4
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) TPE-XW17

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) TPE-XW17

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY XW
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,900 บาท

•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทราซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วอุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 60
13-17