Tour Taipei BY CI

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อุทยานอาลีซัน5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)<<• ชมอุทยานแห่งชาติ เย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง >>(ทัวร์ TPE-CI003)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อุทยานอาลีซัน5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
32,900 บาท

• พักโรงแรมระดับ5ดาวที่FleurdeChine/แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน/รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ• นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกณ...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 58
4-8 , 11-15 , 18-22
เม.ย. 58
2-6 , 11-15 , 12-16 , 30-4
พ.ค. 58
1-5 , 7-11 , 21-25 , 28-1

Tour Taipei BY TG

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืนโดยสายการบินไทย(TG) (ทัวร์ TPE-TG001)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืนโดยสายการบินไทย(TG) (ทัวร์ TPE-TG001)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย TG
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
36,900 บาท

• พักโรงแรมระดับ5ดาวที่FleurdeChine/แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน/รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ• นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกณ...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 58
2-6 , 12-16 , 13-17
พ.ค. 58
1-5
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย(TG) <<• เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน>>(ทัวร์ TPE-TG003)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย(TG)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย TG
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
38,900 บาท

• พักโรงแรมระดับ5ดาวที่FleurdeChine/แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน/รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ• เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 58
10-15
เม.ย. 58
1-6 , 13-18 , 14-19 , 21-26 , 30-5