Tour Taipei BY BR

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA (BR) TPE-BR001

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA (BR) TPE-BR001

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY BR
 • สายการบิน : BR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทราซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วอุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 60
10-14
ส.ค. 60
11-15

Tour Taipei BY XW

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) TPE-XW14

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) TPE-XW14

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY XW
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทราซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วอุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
25-29 , 26-30 , 29-3 , 30-4
GT-TPE XW01 ไต้หวัน อาบน้ำแร่ สบาย...สบาย ไทเป ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)<font color=#fc0606 SIZE=4> <b>*April-May*</b></font>

GT-TPE XW01 ไต้หวัน อาบน้ำแร่ สบาย...สบาย ไทเป ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) *April-May*

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY XW
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,999 บาท

1. ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา2. อาบน้ำแร่สุดชิลล์สไตล์ไต้หวัน3. ช้อปปิงสุดมันส์ที่ซีเหมินติง4. เมนูพิเศษ...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 60
27-1 , 28-2
พ.ค. 60
1-5 , 5-9 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 28-1 , 29-2
GT-TPE XW01 ไต้หวัน อาบน้ำแร่ สบาย...สบาย ไทเป ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)<font color=#fc0606 SIZE=4> <b>*July* </b></font>

GT-TPE XW01 ไต้หวัน อาบน้ำแร่ สบาย...สบาย ไทเป ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) *July*

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY XW
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,999 บาท

1. ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา2. อาบน้ำแร่สุดชิลล์สไตล์ไต้หวัน3. ช้อปปิงสุดมันส์ที่ซีเหมินติง4. เมนูพิเศษ...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 60
2-6 , 3-7 , 4-8 , 9-13 , 10-14 , 11-15 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 30-3 , 31-4
GT-TPE XW01 ไต้หวัน อาบน้ำแร่ สบาย...สบาย ไทเป ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)<font color=#fc0606 SIZE=4> <b> *June*</b></font>

GT-TPE XW01 ไต้หวัน อาบน้ำแร่ สบาย...สบาย ไทเป ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) *June*

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY XW
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
17,999 บาท

1. ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา2. อาบน้ำแร่สุดชิลล์สไตล์ไต้หวัน3. ช้อปปิงสุดมันส์ที่ซีเหมินติง4. เมนูพิเศษ...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 60
3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-1
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) TPE-XW15

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) TPE-XW15

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY XW
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทราซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วอุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 60
2-6 , 3-7 , 4-8 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 25-29 , 26-30 , 27-31 , 30-3 , 31-4