Tour Taipei BY CI

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา5วัน 4คืนโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)<<นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า>>(ทัวร์ TPE-CI002)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา5วัน 4คืนโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
33,900 บาท

• นั่งกระเช้าพาโนราม่า,ชมการแสดงพร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า• แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรงและผิวพรรณที่ดี...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 57
9-13
ต.ค. 57
22-26
พ.ย. 57
19-23 , 26-30
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทาโรโกะ5วัน 4คืนโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)<<• อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด>>(TPE-CI004)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทาโรโกะ5วัน 4คืนโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
33,900 บาท

• อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 57
22-26
พ.ย. 57
19-23 , 26-30
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)<<• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน>>(ทัวร์ CI002-1)

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
32,900 บาท

•ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์•แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรงและผิวพรรณที่ดี...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 57
20-24 , 24-28
ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์<<ชมความงามของธรรมชาติอันแปลกตา ซึ่งปกคลุมไปด้วยต้นไม้โบราณของอุทยานอาลีซัน>>(ทัวร์ CI003-1)

ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
32,900 บาท

• ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,• นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดเขาอาลีซัน• ชมความงามของธรรมชาติอันแปลกตา...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 57
20-24
ก.ย. 57
24-28
ต.ค. 57
8-12
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อุทยานอาลีซัน5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)<<• ชมอุทยานแห่งชาติ เย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง >>(ทัวร์ TPE-CI003)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อุทยานอาลีซัน5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
33,900 บาท

ทัวร์ไต้หวันเที่ยวไต้หวันนั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกณอุทยานแห่งชาติอาลีซัน• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน–จันทรา...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 57
22-26
พ.ย. 57
19-23 , 26-30
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทาโรโกะ (วันชาติ) 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)<<•ชม พิธีสวนสนามวันชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตา นั่งกระเช้าพาโนรามาเพลิดเพลินกับสวนสนุก>>(ทัวร์ TPE-CIN1)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทาโรโกะ (วันชาติ) 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
37,900 บาท

**พิเศษ!!รับเงินคืน2500บาทเมื่อเข้าร่วมงานวันชาติและส่งเอกสารภายในวันที่15ก.ย.2557**• อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 57
7-12
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบ (วันชาติ ) 5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)<<ชม พิธีสวนสนามวันชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตา• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา>>(ทัวร์TPE-CIN3)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบ (วันชาติ ) 5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
33,900 บาท

**พิเศษ!!รับเงินคืน2500บาทเมื่อเข้าร่วมงานวันชาติและส่งเอกสารภายในวันที่15ก.ย.2557**• ร่วมงานวันชาติไต้หวันชมการแสดงยิ่งใหญ่ตระการตา...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 57
8-12
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบ (วันชาติ) 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)<<ชม พิธีสวนสนามวันชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตา - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น >>(ทัวร์ TPE-CIN4)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบ (วันชาติ) 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
36,900 บาท

**พิเศษ!!รับเงินคืน2500บาทเมื่อเข้าร่วมงานวันชาติและส่งเอกสารภายในวันที่15ก.ย.2557**• ร่วมงานวันชาติไต้หวันชมการแสดงยิ่งใหญ่ตระการตา...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 57
8-13
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทาโรโกะ 5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)<<• อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อน>>(ทัวร์ CI004-1)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทาโรโกะ 5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
32,900 บาท

• อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 57
8-12
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)<<เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน>>(ทัวร์ TPE-CI007)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
37,900 บาท

เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวันอุทยานแห่งชาติอาลีซัน• อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 57
7-12
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 3 คืนโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)<<• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน>>(ทัวร์ TPE CI001)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 3 คืนโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
29,900 บาท

• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา• ช้อปปิ้งย่านจงเซี่ยวฟู่ซิงย่านช้อปปิ้งที่สำคัญของชาวไทเป• นำท่านสัมผัสกับทองคำแท่งบริสุทธิ์หนัก220กก....
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 57
11-14 , 18-21 , 25-28

Tour Taipei BY GE

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน - จันทรา 5วัน 4คืน โดยสายการบิน ทรานส์เอเชีย แอร์เวย์(GE)<<• ให้ท่านได้สัมผัสอุทยานเย๋หลิ่ว หินเศียรพระราชินี ชื่อดังของโลก>>(ทัวร์ TPE-GE002-1)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน - จันทรา 5วัน 4คืน โดยสายการบิน ทรานส์เอเชีย แอร์เวย์(GE)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY GE
 • สายการบิน : GE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
28,900 บาท

ทัวร์ไต้หวันเที่ยวไต้หวันลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์• แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 57
17-21
พ.ย. 57
5-9 , 12-16 , 19-23
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน - จันทรา4วัน 3คืน โดยสายการบิน ทรานส์เอเชีย แอร์เวย์(GE)<<•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน>>(ทัวร์ GE003-1)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน - จันทรา4วัน 3คืน โดยสายการบิน ทรานส์เอเชีย แอร์เวย์(GE)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY GE
 • สายการบิน : GE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,900 บาท

ทัวร์ไต้หวันเที่ยวไต้หวันลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา• แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรงและผิวพรรณที่ดี...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 57
4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28

Tour Taipei BY TG

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทาโรโกะ (วันชาติ) 6วัน 5คืนโดยสายการบินไทย(TG)<<พิธีสวนสนามวันชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตา •ชมอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ >>(ทัวร์ TPE-TGN2)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทาโรโกะ (วันชาติ) 6วัน 5คืนโดยสายการบินไทย(TG)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย TG
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
39,900 บาท

**พิเศษ!!รับเงินคืน2500บาทเมื่อเข้าร่วมงานวันชาติและส่งเอกสารภายในวันที่15ก.ย.2557**• อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 57
7-12 , 8-13
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทาโรโกะ 5วัน 4คืนโดยสายการบินไทย(TG)<<•อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด>>(ทัวร์TPE-TG004)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทาโรโกะ 5วัน 4คืนโดยสายการบินไทย(TG)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย TG
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
35,900 บาท

• อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 57
22-26 , 23-27
ธ.ค. 57
6-10
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา5วัน 4คืนโดยสายการบินไทย(TG)<<•นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า>>(ทัวร์ TPE-TG002)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา5วัน 4คืนโดยสายการบินไทย(TG)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย TG
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
35,900 บาท

• นั่งกระเช้าพาโนราม่า,ชมการแสดงพร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า• แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรงและผิวพรรณที่ดี...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 57
22-26 , 23-27
ธ.ค. 57
6-10