Tour Taipei BY CI

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)<<• ชมความงามของอุทยานอาลีซัน • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา>>(ทัวร์ TPECI003-1)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
33,900 บาท

• ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,• ชมความงามของธรรมชาติอันแปลกตาซึ่งปกคลุมไปด้วยต้นไม้โบราณของอุทยานอาลีซัน...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 57
1-5
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)<<เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน>>(ทัวร์ TPE-CI007)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
38,900 บาท

เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวันอุทยานแห่งชาติอาลีซัน• อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 57
9-14
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา5วัน 4คืนโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)<<นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า>>(ทัวร์ TPE-CI002-1)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา5วัน 4คืนโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
33,900 บาท

ทัวร์ไต้หวันเที่ยวไต้หวันลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์• แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 57
21-25
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา5วัน 4คืนโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)<<นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า>>(ทัวร์ TPE-CI002)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา5วัน 4คืนโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
34,900 บาท

ทัวร์ไต้หวันเที่ยวไต้หวันนั่งกระเช้าพาโนราม่า,ชมการแสดงพร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 57
31-4
ก.ค. 57
11-15
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อุทยานอาลีซัน5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)<<• ชมอุทยานแห่งชาติ เย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง >>(ทัวร์ TPE-CI003)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อุทยานอาลีซัน5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
34,900 บาท

ทัวร์ไต้หวันเที่ยวไต้หวันนั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกณอุทยานแห่งชาติอาลีซัน• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน–จันทรา...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 57
31-4
ก.ค. 57
11-15
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 3 คืนโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)<<• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน>>(ทัวร์ TPE CI001)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 3 คืนโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
29,900 บาท

• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา• ช้อปปิ้งย่านจงเซี่ยวฟู่ซิงย่านช้อปปิ้งที่สำคัญของชาวไทเป• นำท่านสัมผัสกับทองคำแท่งบริสุทธิ์หนัก220กก....
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 57
11-14 , 18-21 , 25-28

Tour Taipei BY GE

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน - จันทรา4วัน 3คืน โดยสายการบิน ทรานส์เอเชีย แอร์เวย์(GE)<<•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน>>(ทัวร์ GE003-1)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน - จันทรา4วัน 3คืน โดยสายการบิน ทรานส์เอเชีย แอร์เวย์(GE)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY GE
 • สายการบิน : GE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
27,900 บาท

• ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา• แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรงและผิวพรรณที่ดี• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 57
11-14 , 18-21 , 25-28
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน - จันทรา 5วัน 4คืน โดยสายการบิน ทรานส์เอเชีย แอร์เวย์(GE)<<• ให้ท่านได้สัมผัสอุทยานเย๋หลิ่ว หินเศียรพระราชินี ชื่อดังของโลก>>(ทัวร์ TPE-GE002-1)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน - จันทรา 5วัน 4คืน โดยสายการบิน ทรานส์เอเชีย แอร์เวย์(GE)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY GE
 • สายการบิน : GE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
29,900 บาท

ทัวร์ไต้หวันเที่ยวไต้หวันลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์• แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 57
11-15 , 18-22 , 25-29

Tour Taipei BY TG

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา5วัน 4คืนโดยสายการบินไทย(TG)<<•นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า>>(ทัวร์ TPE-TG002)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา5วัน 4คืนโดยสายการบินไทย(TG)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย TG
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
36,900 บาท

กระเช้าพาโนราม่า,ชมการแสดงพร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า• แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรงและผิวพรรณที่ดี...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 57
9-13
ก.ค. 57
9-13 , 10-14
ส.ค. 57
9-13
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อุทยานอาลีซัน5วัน 4คืนโดยสายการบินไทย(TG)<<• แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี>>(ทัวร์ TPE-TG001)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อุทยานอาลีซัน5วัน 4คืนโดยสายการบินไทย(TG)

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย TG
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
36,900 บาท

• นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกณอุทยานแห่งชาติอาลีซัน• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทราซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 57
1-5 , 9-13
ก.ค. 57
9-13 , 10-14
ส.ค. 57
9-13