Tour Taipei BY BR

TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan 5 วัน 3 คืน โดย EVA AIR (BR) ทัวร์ GT-TPE BR02

TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan 5 วัน 3 คืน โดย EVA AIR (BR) ทัวร์ GT-TPE BR02

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY BR
 • สายการบิน : BR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

1.ชมป่าสนพันปีอาหลี่ซันพร้อมนั่งรถไฟโบราณ2.ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา3.ช้อปปิ้ง2ตลาดชื่อดังซื่อหลินไนท์,ซีเหมินติง4.ช้อปปิ้งแบรนด์เนมGloria...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61
26-30
พ.ค. 61
10-14 , 19-23 , 27-31 , 31-4
มิ.ย. 61
11-15 , 25-29
TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซัน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) GT-TPE-BR05

TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซัน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) GT-TPE-BR05

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY BR
 • สายการบิน : BR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,991 บาท

ไฮไลท์....3อุทยานชื่อดังของไต้หวันเที่ยวพร้อมกัน....ในราคาสบายกระเป๋า1.อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน..อุทยานทาโรโกะเมืองฮัวเหลียน2.ชมป่าสนพันปีอุทยานอาลีซัน...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 61
13-18
มิ.ย. 61
3-8 , 24-29
TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) GT-TPE-BR03

TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) GT-TPE-BR03

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY BR
 • สายการบิน : BR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,991 บาท

ไฮไลท์....บินEVAสายการบินระดับ5ดาวบริการแบบFullserviceราคาสบายกระเป๋า1.เที่ยวเมืองเกาสงเมืองใหญ่ที่สำคัญทางใต้ของไต้หวัน2.เที่ยวEDAWORLDช้อปปิ้งOUTLET...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 61
7-11 , 24-28
มิ.ย. 61
7-11