Tour Taipei BY BR

ไต้หวัน ไทเป 101 – อาลีซัน Peak Peak 6วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA (BR) GT-TPE-BR01

ไต้หวัน ไทเป 101 – อาลีซัน Peak Peak 6วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA (BR) GT-TPE-BR01

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY BR
 • สายการบิน : BR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,811 บาท

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี.....ในอุทยานอาลีซัน2. รวมค่าขึ้นชมวิวชั้น89ตึกไทเป1013. ล่องเรือชมความงาม......ทะเลสาบสุริยันจันทรา...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
23-28
พ.ย. 60
7-12 , 28-3
ธ.ค. 60
12-17 , 19-24
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA (BR) TPE-BR001

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA (BR) TPE-BR001

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY BR
 • สายการบิน : BR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

•ขึ้นตึกไทเป101(รวมค่าชมวิวชั้น89ราคาNT600)•มีอาหารครบทุกมื้อ,ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปาและปลาประธานาธิบดี•มีบริการFreeWiFiบนรถ•...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 60
16-20

Tour Taipei BY CI

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) ทัวร์ TPE-CI011

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) ทัวร์ TPE-CI011

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
37,900 บาท

•ชมความงามอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด•นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน•ขึ้นตึกไทเป101...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 60
6-11
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) ทัวร์ TPE-CI012

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) ทัวร์ TPE-CI012

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
33,900 บาท

•นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน•ขึ้นตึกไทเป101(รวมค่าชมวิวชั้น89ราคาNT600)•มีอาหารครบทุกมื้อ,ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 60
7-11

Tour Taipei BY TG

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) TPE-TG003

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) TPE-TG003

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย TG
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
39,900 บาท

•ชมความงามอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด•นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน•ขึ้นตึกไทเป101...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 60
6-11 , 30-4

Tour Taipei BY XW

ไต้หวัน ไถจง วัดจงไถฉานซื่อ - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - เย๋หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)<font color=#ff0000 SIZE=4> <b>**DECEMBER**</b></font> GT-TPE XW04

ไต้หวัน ไถจง วัดจงไถฉานซื่อ - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - เย๋หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) **DECEMBER** GT-TPE XW04

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY XW
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,991 บาท

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1.ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา2.ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฝงเจี่ยถนนคนเดินของกินแสนอร่อย...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 61
1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 17-21 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 , 28-1 , 29-2 , 30-3 , 31-4
ม.ค. 61
1-5 , 2-6
ไต้หวัน HOT PROMOTION-B 5วัน 3คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (xw) <font color=#00ab75 SIZE=4> <b>**October**</b></font> GT-TPE XW03

ไต้หวัน HOT PROMOTION-B 5วัน 3คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (xw) **October** GT-TPE XW03

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY XW
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
11,991 บาท

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1.ล่องชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา2.ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ตตลาดซือหลินและซีเหมินติง...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
23-27
ไต้หวัน ไถจง วัดจงไถฉานซื่อ - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - เย๋หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) <font color=#ff0000 SIZE=4> <b>**NOVEMBER**</b></font>GT-TPE XW04

ไต้หวัน ไถจง วัดจงไถฉานซื่อ - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - เย๋หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) **NOVEMBER**GT-TPE XW04

 • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Taipei BY XW
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,991 บาท

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1.ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา2.ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฝงเจี่ยถนนคนเดินของกินแสนอร่อย...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
31-4