ทัวร์กาญจนบุรี - Kanchanaburi

สังขละบุรีเมืองสวรรค์ตะวันตก สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

สังขละบุรีเมืองสวรรค์ตะวันตก สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

  • ทัวร์ประเทศ : ไทย
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • เที่ยวเมือง : กาญจนบุรี
  • สายการบิน : VAN

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
3,900 บาท

สัมผัสมนต์เสน่ห์และวิถีชีวิตชาวไทย-มอญล่องเรือชมเมืองบาดาลUnseen...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 60
24-25
ก.ค. 60
8-9 , 15-16 , 23-24 , 28-29
ส.ค. 60
5-6 , 12-13 , 19-20 , 26-27
ก.ย. 60
2-3 , 9-10 , 16-17 , 23-24 , 30-1
ต.ค. 60
7-8 , 14-15 , 22-23 , 28-29

ทัวร์ตาก - Tak

เยือนแม่สอด ข้ามเเดนไหว้สาพระธาตุเมืองเมียวดี ตาก-แม่สอด-เมียวดี 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

เยือนแม่สอด ข้ามเเดนไหว้สาพระธาตุเมืองเมียวดี ตาก-แม่สอด-เมียวดี 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

  • ทัวร์ประเทศ : ไทย
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • เที่ยวเมือง : ตาก
  • สายการบิน : VAN

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
5,900 บาท

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน-พระบรมธาตุเจดีย์บ้านตาก-ไร่กุหลาบปฐมเพชร...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 60
8-10 , 14-16 , 21-23 , 28-30
ส.ค. 60
4-6 , 12-14 , 18-20 , 25-27
ก.ย. 60
1-3 , 8-10 , 15-17 , 22-24
ต.ค. 60
6-8 , 13-15 , 21-23 , 27-29