Tour Phnom Penh

เยือน..ประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา-นครวัด-นครธม พนมกุเลน(ศิวลึงค์ใต้น้ำ) 3วัน 2คืน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

เยือน..ประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา-นครวัด-นครธม พนมกุเลน(ศิวลึงค์ใต้น้ำ) 3วัน 2คืน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

  • ทัวร์ประเทศ : กัมพูชา
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • เที่ยวเมือง : พนมเปญ
  • สายการบิน : BUS

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
8,999 บาท

นครวัดที่สุดแห่งปราสาทขอมหนึ่งใน7สิ่งมหัสจรรย์ของโลก•ชมเมืองนครธมดินแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา•ปราสาทบันทายสรีปราสาทหินทรายสีชมพู...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
21-23
ธ.ค. 60
9-11

Tour Siem Reap

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ WE (ทัวร์ REP-WE004)

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ WE (ทัวร์ REP-WE004)

  • ทัวร์ประเทศ : กัมพูชา
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • เที่ยวเมือง : เสียมราฐ
  • สายการบิน : WE

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
12,900 บาท

กำหนดการเดินทางสิงหาคม-ธันวาคม2560...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 60
15-17 , 29-1
ต.ค. 60
6-8 , 20-22 , 27-29
พ.ย. 60
3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26
ธ.ค. 60
1-3 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 22-24 , 30-1 , 31-2