Tour 00. TOUR BY XJ

Tokyo – Fuji Maxx 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เอชีย เอ็กซ์ (XJ) GT-NRT XJ34

Tokyo – Fuji Maxx 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เอชีย เอ็กซ์ (XJ) GT-NRT XJ34

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00. TOUR BY XJ
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
27,991 บาท

ไฮไลท์ทัวร์Tokyo–FujiMaxx-พักฟูจิ1คืนและโตเกียว2คืนระดับมาตรฐาน3ดาวญี่ปุ่น-สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นหิมะขาวๆที่ลานสกีใกล้ภูเขาไฟฟูจิ...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 61
28-4
มี.ค. 61
1-5 , 2-6 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 14-18 , 15-19 , 16-20
ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA NO#2 โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) GT-KIX XJ04

ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA NO#2 โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) GT-KIX XJ04

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00. TOUR BY XJ
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
29,991 บาท

ไฮไลท์ทัวร์-เที่ยวชมวัดดังวัดคินคาคุจิศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ชมการแสดงไฟที่NABANANOSATO-สนุกสนานกับกิจกรรมณลานสกี-ชมหน้าผาโทจินโบ...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 61
22-26
มี.ค. 61
1-5 , 1-5 , 2-6 , 3-7 , 7-11 , 10-14 , 14-18 , 17-21
ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA NO#1 5 DAY 3 NIGHT โดยสารการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ) GT-KIX XJ03

ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA NO#1 5 DAY 3 NIGHT โดยสารการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ) GT-KIX XJ03

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00. TOUR BY XJ
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
27,911 บาท

ไฮไลท์ทัวร์-เที่ยวชมวัดดังวัดคินคาคุจิวัดโทไดจิศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ชมการแสดงไฟที่NABANANOSATO-สนุกสนานกับกิจกรรมณลานสกี-...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 61
24-28 , 28-4
OSAKA-KOBE สบาย สบาย 5 DAY 3 NIGHT โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) GT-KIX XJ10

OSAKA-KOBE สบาย สบาย 5 DAY 3 NIGHT โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) GT-KIX XJ10

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00. TOUR BY XJ
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
24,999 บาท

• ชมความสวยงามและถ่ายรูปกับสะพานข้ามทะเลอะคาชิไคเคียวและ• พิเศษกับเมนู“เนื้อสเต็กโกเบ”ที่มีชื่อเสียงของความอร่อย• เดินชิวชมธรรมชาติอันงดงามของ...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
22-26 , 24-28 , 26-30 , 28-1 , 30-3
เม.ย. 61
2-6 , 4-8 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 17-21 , 21-25 , 27-1
พ.ค. 61
5-9 , 12-16 , 19-23 , 29-2
มิ.ย. 61
2-6 , 9-13