Tour 00. TOUR BY XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : SUPER KANSAI FREE USJ 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (GHFREEUSJ-JUN6002)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : SUPER KANSAI FREE USJ 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (GHFREEUSJ-JUN6002)

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00. TOUR BY XJ
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่นเที่ยวญี่ปุ่นเกียวโต-นารา-โอซาก้า-ฟรีช้อปปิ้ง-เอ้าท์เลตเดินทางมิถุนายน60...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 60
28-2
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : TOKYO IN TOWN 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (GHTYOXJ-JUN-SEP60)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : TOKYO IN TOWN 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (GHTYOXJ-JUN-SEP60)

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00. TOUR BY XJ
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่นเที่ยวญี่ปุ่นอาซากุสะ-ฮาโกเน่-ชิมไข่ดำ-ฟูจิ-ช้อปปิ้ง-ขาปูยักษ์-ออนเซน*สบายๆพักโตเกียว2คืน...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 60
6-10 , 7-11 , 21-25
ส.ค. 60
4-8 , 11-15
ก.ย. 60
1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 , 15-19 , 16-20 , 22-26 , 23-27 , 29-3 , 30-4
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : TOKYO SUMMER CHILL 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (GHNRTXJ-JUL-SEP60)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : TOKYO SUMMER CHILL 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (GHNRTXJ-JUL-SEP60)

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00. TOUR BY XJ
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่นเที่ยวญี่ปุ่นอาซากุสะ-ฮาโกเน่-ชิมไข่ดำ-ฟูจิ-ช้อปปิ้ง-ขาปูยักษ์-ออนเซนเดินทางกรกฎาคม:13-17,20-24,26-30,27-31กรกฎาคม60สิงหาคม:02-06,...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 60
13-17 , 26-30
ส.ค. 60
2-6 , 10-14 , 16-20 , 23-27 , 30-3 , 31-4
ก.ย. 60
6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 , 27-1 , 28-2
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : SUPER PRO TAKAYAMA OSAKA 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (GHTAKAXJ-JUL-SEP60)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : SUPER PRO TAKAYAMA OSAKA 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (GHTAKAXJ-JUL-SEP60)

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00. TOUR BY XJ
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่นเที่ยวญี่ปุ่นเกียวโต-ทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ-โอซาก้า-ออนเซน-ปิ้งย่างเดินทางกรกฏาคม,สิงหาคม,กันยายน...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 60
7-11
ส.ค. 60
10-14 , 30-3
ก.ย. 60
6-10 , 14-18 , 27-1
GT-NRT XJ12 ทัวร์ญี่ปุ่น อิ่มบุญ อิ่มใจ ช้อปสบาย 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

GT-NRT XJ12 ทัวร์ญี่ปุ่น อิ่มบุญ อิ่มใจ ช้อปสบาย 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00. TOUR BY XJ
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,999 บาท

ไฮไลท์...ทัวร์อิ่มบุญอิ่มใจช้อปสบาย1.สักการะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวญี่ปุ่นทั้ง4แห่ง“องค์เทวรูปฟุโดเมียวโอแห่งวัดนาริตะ”...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 60
28-2 , 29-3 , 30-4

Tour 00.THAI AIR ASIA X

GT-NRT XJ16 FULL DAY JAPAN TRIP TOKYO FUJI 5วัน 3คืน สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) <font color=#f46a8e SIZE=4> <b>**July**</b></font>

GT-NRT XJ16 FULL DAY JAPAN TRIP TOKYO FUJI 5วัน 3คืน สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) **July**

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00.THAI AIR ASIA X
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,999 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์FullDayJapanTripพักโรงแรมในโตเกียวNewOtaniInnHotelหรือKichijojiTokyuReiHotelฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด35นาทีชมทะเลสาบอาชิพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิและชิมไข่ดำ...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 60
5-9 , 6-10 , 8-12 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 26-30 , 27-31 , 28-1 , 29-2
GT-NRT XJ16 FULL DAY JAPAN TRIP TOKYO FUJI 5วัน 3คืน สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) <font color=#f46a8e SIZE=4> <b>**September**</b></font>

GT-NRT XJ16 FULL DAY JAPAN TRIP TOKYO FUJI 5วัน 3คืน สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) **September**

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00.THAI AIR ASIA X
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,999 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์FullDayJapanTripพักโรงแรมในโตเกียวNewOtaniInnHotelหรือKichijojiTokyuReiHotelฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด35นาทีชมทะเลสาบอาชิพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิและชิมไข่ดำ...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 60
1-5 , 2-6 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 27-1 , 28-2 , 29-3 , 30-4
GT-NRT XJ16 FULL DAY JAPAN TRIP TOKYO FUJI 5วัน 3คืน สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) <font color=#f46a8e SIZE=4> <b>**August**</b></font>

GT-NRT XJ16 FULL DAY JAPAN TRIP TOKYO FUJI 5วัน 3คืน สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) **August**

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00.THAI AIR ASIA X
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,999 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์FullDayJapanTripพักโรงแรมในโตเกียวNewOtaniInnHotelหรือKichijojiTokyuReiHotelฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด35นาทีชมทะเลสาบอาชิพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิและชิมไข่ดำ...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 60
2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 9-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 30-3 , 31-4
GT-NRT XJ15 SUPER JAPAN TRIP TOKYO FUJI 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

GT-NRT XJ15 SUPER JAPAN TRIP TOKYO FUJI 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00.THAI AIR ASIA X
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
27,999 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์SuperJapanTripพักโรงแรมในโตเกียวKichijojiTokyuReiHotelหรือNewOtaniInnHotelฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัด35นาทีชมทะเลสาบอาชิพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิและ...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 60
6-11 , 12-17 , 19-24 , 26-31
ส.ค. 60
10-15
ก.ย. 60
6-11 , 13-18 , 20-25 , 27-2
GT-NRT XJ14 - ทัวร์ญี่ปุ่น อิ่มบุญ อิ่มใจ ช้อปกระจุย กระจาย 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

GT-NRT XJ14 - ทัวร์ญี่ปุ่น อิ่มบุญ อิ่มใจ ช้อปกระจุย กระจาย 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00.THAI AIR ASIA X
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,999 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์ญี่ปุ่นอิ่มบุญอิ่มใจช้อปกระจุยกระจาย6วัน4คืน1. สักการะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวญี่ปุ่นทั้ง4...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 60
28-3 , 30-5
GT-NRT XJ17 CHILL CHILL JAPAN FOR YOU 5วัน 3คืน สัมผัสญี่ปุ่นในสไตล์คุณ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

GT-NRT XJ17 CHILL CHILL JAPAN FOR YOU 5วัน 3คืน สัมผัสญี่ปุ่นในสไตล์คุณ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00.THAI AIR ASIA X
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
16,991 บาท

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับดอนเมือง-นาริตะชิลชิลไกด์นำเที่ยวมืออาชีพดูแลบริการทุกระดับประทับใจตลอดการเดินทางแบบชิลชิล...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 60
25-29 , 26-30 , 27-1

Tour HOKKAIDO

GT-CTS TG02 Hokkaido for you<sup>2</sup> 6 วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)

GT-CTS TG02 Hokkaido for you2 6 วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : 03.ฮอกไกโด
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
39,991 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์Hokkaidoforyoubr1. ชิมราเมนชั้นเยี่ยมจาก8ร้านที่ว่ากันว่าดีที่สุดของเมืองอาซาฮีคาว่าณRamenVillage2. เก็บภาพประทับใจอันสวยงามไปกับดอกไม้นานาพันธุ์ที่...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 60
16-21 , 23-28 , 29-3 , 31-5
ก.ย. 60
12-17
GT-CTS TG01 Hokkaido for you 5วัน 3คืน สายการบินไทย (TG)

GT-CTS TG01 Hokkaido for you 5วัน 3คืน สายการบินไทย (TG)

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 03.ฮอกไกโด
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
37,991 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์Hokkaidoforyou1. ชิมราเมนชั้นเยี่ยมจาก8ร้านที่ว่ากันว่าดีที่สุดของเมืองอาซาฮีคาว่าณRamenVillage2. เก็บภาพประทับใจอันสวยงามไปกับดอกไม้นานาพันธุ์ที่...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 60
17-21 , 24-28
ก.ย. 60
7-11 , 14-18 , 21-25