Tour 00. TOUR BY XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : TOKYO AUTUMN POP UP 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (GH NRTPOPXJ-NOV60)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : TOKYO AUTUMN POP UP 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (GH NRTPOPXJ-NOV60)

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00. TOUR BY XJ
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
27,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่นเที่ยวญี่ปุ่นอาซากุสะ-ฮาโกเน่-ชิมไข่ดำ-ฟูจิ-โอชิโนะฮักไก-ช้อปปิ้ง-ขาปูยักษ์-ออนเซนเดินทาง01-05,02-06,03-07,08-12,10-14พฤศจิกายน...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 60
1-5 , 2-6 , 3-7 , 8-12 , 10-14
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : HIMEJI OSAKA-KYOTO 5D 3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (GHOSAKAXJ-JUL-SEP60)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : HIMEJI OSAKA-KYOTO 5D 3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (GHOSAKAXJ-JUL-SEP60)

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00. TOUR BY XJ
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
20,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่นเที่ยวญี่ปุ่นฮิเมจิ-โกเบ-เมืองเก่าคิตาโนะ-ภูเขาร็อคโกะ-โอซาก้า-ฟรีช้อปปิ้ง-เกียวโต-อิออนเดินทางกันยายน,ตุลาคม...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
25-29
พ.ย. 60
1-5
ธ.ค. 60
7-11 , 21-25
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : TOKYO IN TOWN WINTER 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (GH NRTXJ-DEC60)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : TOKYO IN TOWN WINTER 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (GH NRTXJ-DEC60)

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00. TOUR BY XJ
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
34,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่นเที่ยวญี่ปุ่น ฮาโกเน่-ชิมไข่ดำ-ฟูจิ-อาซากุสะ-ช้อปปิ้ง-ขาปูยักษ์-ออนเซนเดินทาง07-11,08-12ธันวาคม60[Fuji5th]//13-17,14-18,15-19ธันวาคม60[Fuji5th]//20-24,...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 60
7-11 , 8-12 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 20-24 , 21-25 , 22-26
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : TOKYO IN TOWN 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (GHNRTXJ-JUL-SEP60)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : TOKYO IN TOWN 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (GHNRTXJ-JUL-SEP60)

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00. TOUR BY XJ
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
29,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่นเที่ยวญี่ปุ่นอาซากุสะ-ฮาโกเน่-ชิมไข่ดำ-ฟูจิ-ช้อปปิ้ง-ขาปูยักษ์-ออนเซนเดินทาง06-10,07-11,13-17,14-18,20-24[วันหยุดปิยะมหาราช],21-25...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
27-31 , 28-1
พ.ย. 60
9-13 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 22-26 , 23-27 , 29-3 , 30-4
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : เที่ยวเต็ม TOKYO-HITACHI RED KOCHIA 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (GHTYOHIXJ60-01)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : เที่ยวเต็ม TOKYO-HITACHI RED KOCHIA 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (GHTYOHIXJ60-01)

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00. TOUR BY XJ
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
32,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่นเที่ยวญี่ปุ่นอาซากุสะ-ฮาโกเน่-ชิมไข่ดำ-ฟูจิ-ช้อปปิ้ง-ฮิตาชิ-ขาปูยักษ์-ออนเซนเดินทาง05-09,12-16,25-29,26-30ตุลาคม2560//18-22,19-23ตุลาคม2560...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
25-29

Tour 00.NokScoot

Tokyo-Fuji Snow Frozen 5วัน 3คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) GT-NRT XW28

Tokyo-Fuji Snow Frozen 5วัน 3คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) GT-NRT XW28

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00.NokScoot
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
31,991 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์Tokyo-FujiSnowFrozenสายการบินบินตรงดอนเมือง-นาริตะ-ดอนเมืองด้วยนกสกู๊ตเครื่องโบอิ้ง777-200(ลำใหญ่)เสริฟอาหารร้อนน้ำดื่มและให้น้ำหนักกระเป๋า20...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 60
3-7 , 5-9 , 10-14 , 12-16 , 17-21 , 19-23 , 24-28 , 26-30
Tokyo-Fuji Snow Free 6วัน 4คืน สายการบิน นกสกู๊ต (XW) GT-NRT XW29

Tokyo-Fuji Snow Free 6วัน 4คืน สายการบิน นกสกู๊ต (XW) GT-NRT XW29

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00.NokScoot
 • สายการบิน : XW

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
31,991 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์Tokyo–FujiSnowFreeสายการบินบินตรงดอนเมือง-นาริตะ-ดอนเมืองด้วยนกสกู๊ตเครื่องโบอิ้ง777-200(ลำใหญ่)เสริฟอาหารร้อนน้ำดื่มและให้น้ำหนักกระเป๋า20...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 60
1-6 , 6-11 , 8-13 , 13-18 , 15-20 , 20-25 , 22-27 , 27-1 , 30-4

Tour 00.THAI AIR ASIA X

Tokyo – Recharge 6 วัน 4 คืน สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) GT-NRT XJ26

Tokyo – Recharge 6 วัน 4 คืน สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) GT-NRT XJ26

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00.THAI AIR ASIA X
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
34,999 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์Tokyo-Rechargeยามานาชิ เยือนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ถ่ายรูปวิวทะเลสาบขึ้นหุบเขากำมะถันลองทานไข่ดำขึ้นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิขอพรกับศาลเจ้าบนชั้น5...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
25-30
Tokyo – Remember-B 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)<font color=#ff5a00 SIZE=4> <b>**October**</b></font> GT-NRT XJ25

Tokyo – Remember-B 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) **October** GT-NRT XJ25

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00.THAI AIR ASIA X
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
23,991 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์Tokyo-Rememberโตเกียว เที่ยววัดเก่าแก่อาซากุสะขอพรเจ้าแม่กวนอิมชิมขนมโบราณสนุกสนานกับของฝากถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีและฟินฟรีที่ย่านชินจูกุกับ...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
27-31 , 28-1
Tokyo - Remember-B 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)<font color=#9c1f2d SIZE=4> <b>**November**</b></font> GT-NRT XJ25

Tokyo - Remember-B 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) **November** GT-NRT XJ25

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00.THAI AIR ASIA X
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
28,999 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์Tokyo-Rememberโตเกียว เที่ยววัดเก่าแก่อาซากุสะขอพรเจ้าแม่กวนอิมชิมขนมโบราณสนุกสนานกับของฝากถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีและฟินฟรีที่ย่านชินจูกุกับ...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 60
3-7 , 4-8 , 10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 24-28 , 25-29
Tokyo – Recharge 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) **November GT-NRT XJ26

Tokyo – Recharge 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) **November GT-NRT XJ26

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00.THAI AIR ASIA X
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
32,999 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์Tokyo-Rechargeยามานาชิเยือนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ถ่ายรูปวิวทะเลสาบขึ้นหุบเขากำมะถันลองทานไข่ดำขึ้นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิขอพรกับศาลเจ้าบนชั้น5...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 60
1-6 , 8-13 , 15-20 , 22-27 , 29-4
Tokyo - Remember-A 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)<font color=#9c1f2d SIZE=4> <b>**November**</b></font> GT-NRT XJ25

Tokyo - Remember-A 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) **November** GT-NRT XJ25

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00.THAI AIR ASIA X
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
28,991 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์Tokyo-Rememberโตเกียวเที่ยววัดเก่าแก่อาซากุสะขอพรเจ้าแม่กวนอิมชิมขนมโบราณสนุกสนานกับของฝากถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีและฟินฟรีที่ย่านชินจูกุกับ...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 60
1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 , 15-19 , 16-20 , 22-26 , 23-27 , 29-3 , 30-4
Tokyo-Remember-A 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)<font color=#ff5a00 SIZE=4> <b>**October**</b></font> GT-NRT XJ25

Tokyo-Remember-A 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) **October** GT-NRT XJ25

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 00.THAI AIR ASIA X
 • สายการบิน : XJ

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,991 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์Tokyo-Rememberโตเกียว เที่ยววัดเก่าแก่อาซากุสะขอพรเจ้าแม่กวนอิมชิมขนมโบราณสนุกสนานกับของฝากถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีและฟินฟรีที่ย่านชินจูกุ...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
25-29 , 26-30

Tour 01.JAPAN AIRLINES

東京ー名古屋 TOKYO-NAGOYA 5วัน 4คืน โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL) GT-NRT JL02

東京ー名古屋 TOKYO-NAGOYA 5วัน 4คืน โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL) GT-NRT JL02

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : 01.JAPAN AIRLINES
 • สายการบิน : JL

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
27,991 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์TOKYO–NAGOYA5วัน4คืนสายการบินบินตรงกับJAPANAIRLINESสายการบินระดับคุณภาพของประเทศญี่ปุ่นเสริฟอาหารร้อนน้ำดื่มและให้น้ำหนักกระเป๋า46...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
26-30

Tour HOKKAIDO

Hokkaido Winter Woww 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย ( TG) GT-CTS TG06

Hokkaido Winter Woww 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย ( TG) GT-CTS TG06

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 03.ฮอกไกโด
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
39,999 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์HOKKAIDOWINTERWOWWอาซาฮีคาว่าเลือกราเมนชั้นเยี่ยมจาก8ร้านที่ว่ากันว่าดีที่สุดของเมืองอาซาฮีคาว่า@RAMENVILLAGE,และไปชมสารพันสัตว์ป่ากับ...
กำหนดการเดินทาง:
ม.ค. 61
5-9 , 8-12 , 11-15 , 12-16 , 15-19 , 17-21 , 18-22 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 31-4
ก.พ. 61
3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 8-12 , 9-13 , 12-16 , 14-18 , 15-19 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 28-4
มี.ค. 61
1-5 , 2-6 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25 , 22-26
日本-北海道 Japan-Hokkaido 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย ( TG) GT-CTS TG08

日本-北海道 Japan-Hokkaido 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย ( TG) GT-CTS TG08

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 03.ฮอกไกโด
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
35,991 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์日本-北海道Japan-Hokkaidoอาซาฮีคาว่าหนาวเหน็บเย็นสุดขั้วกับKAMIKAWAICEPAVILLIONสัมผัสกับอุณหภูมิที่ติดลบแบบใกล้ชิดโอตารุ เก็บภาพสวยงาม...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
29-2 , 30-3
Hokkaido Enjoy5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GT-CTS TG03

Hokkaido Enjoy5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GT-CTS TG03

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : 03.ฮอกไกโด
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
35,888 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์HOKKAIDOENJOYอาซาฮีคาว่า...เลือกราเมนชั้นเยี่ยมจาก8ร้านที่ว่ากันว่าดีที่สุดของเมืองอาซาฮีคาว่า@RAMENVILLAGEและไปหนาวเหน็บเย็นสุดขั้วกับKAMIKAWAICEPAVILLION...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
23-27
พ.ย. 60
2-6 , 9-13 , 15-19 , 16-20 , 28-2
ธ.ค. 60
2-6
Hokkaido Endless 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GT-CTS TG04

Hokkaido Endless 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GT-CTS TG04

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : 03.ฮอกไกโด
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
44,999 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์HOKKAIDOENDLESSโนโบริเบ็ตสึ...เดินเล่นในบรรยากาศเก่าๆกับเมืองเอโดะจำลอง“หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ”ฮาโกดาเตะ...อิ่มกับบรรยากาศเมืองท่า...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 60
8-13 , 22-27 , 23-28
Hokkaido Snow Fest Fun 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG) GT-CTS TG07

Hokkaido Snow Fest Fun 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG) GT-CTS TG07

 • ทัวร์ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : 03.ฮอกไกโด
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
57,999 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์HOKKAIDOSNOWFESTFUNอาซาฮีคาว่าเลือกราเมนชั้นเยี่ยมจาก8ร้านที่ว่ากันว่าดีที่สุดของเมืองอาซาฮีคาว่า@RAMENVILLAGE,และไปชมสารพันสัตว์ป่ากับ...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 61
2-7 , 3-8 , 6-11 , 9-14