Tour Luang Prabang

หลวงพระบาง สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบางกอกแอร์เวย์ PG GT-LPQ PG01

หลวงพระบาง สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบางกอกแอร์เวย์ PG GT-LPQ PG01

 • ทัวร์ประเทศ : ลาว
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : หลวงพระบาง
 • สายการบิน : PG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,559 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า1. เที่ยวหลวงพระบางชมวัดโพนเพาวัดวิชุนราชวัดเชียงทองพระธาตุพูสีช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซา2. ตักบาตรข้าวเหนียวชมตลาดเช้า...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 60
27-29
พ.ย. 60
25-27
ธ.ค. 60
1-3 , 2-4 , 3-5 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 22-24 , 23-25

Tour Vientiane

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (VTE-PG010)

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (VTE-PG010)

 • ทัวร์ประเทศ : ลาว
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : เวียงจันทน์
 • สายการบิน : PG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

กำหนดการเดินทางพฤศจิกายน...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ย. 60
3-5 , 10-12 , 18-20 , 25-27
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (VTE-PG011)

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (VTE-PG011)

 • ทัวร์ประเทศ : ลาว
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : เวียงจันทน์
 • สายการบิน : PG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,900 บาท

กำหนดการเดินทางธันวาคม...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 60
1-3 , 2-4 , 3-5 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 , 29-31 , 30-1 , 31-2