Tour A-Direct flight

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 5 วัน 3 คืนโดยสายการบินไทย (TG) (ทัวร์ DME-TG001)

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 5 วัน 3 คืนโดยสายการบินไทย (TG) (ทัวร์ DME-TG001)

  • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  • เที่ยวเมือง : A-Direct flight
  • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
37,900 บาท

นำท่านบินตรงสู่ดินแดนหมีขาวสหพันธรัฐรัสเซีย(RussianFederation)ประเทศมหาอำนาจที่มีวัฒนธรรมของยุโรปผสมผสานกับเอเชียไว้ด้วยกัน...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 60
8-12 , 22-26