Tour Austria-Hungary-Slovak-Czech-Germany

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Austria-Hungary-Slovak-Czech-Germany
 • สายการบิน : QR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

นำท่านเดินทางสู่ยุโรปตะวันออกโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์กับโปรแกรมเที่ยวสบายๆเยือนกรุงเวียนนา(Vienna)เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 57
7-14 , 14-21 , 21-28
พ.ย. 57
11-18 , 25-2
ธ.ค. 57
2-9 , 9-16
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ (BR)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ (BR)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Austria-Hungary-Slovak-Czech-Germany
 • สายการบิน : BR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

นำท่านเดินทางสู่ยุโรปตะวันออกโดยสายการบินอีวีเอแอร์กับโปรแกรมเที่ยวสบายๆเยือนกรุงเวียนนา(Vienna)เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 57
4-11 , 18-25
ต.ค. 57
9-16 , 13-20 , 16-23 , 23-30
พ.ย. 57
6-13 , 20-27
ธ.ค. 57
4-11
ทัวร์ยุโรป เที่ยวออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ (BR)<<เที่ยวชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองที่มีความสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติ>>

ทัวร์ยุโรป เที่ยวออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ (BR)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Austria-Hungary-Slovak-Czech-Germany
 • สายการบิน : BR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

นำท่านเดินทางสู่ยุโรปตะวันออกโดยสายการบินอีวีเอแอร์กับโปรแกรมเที่ยวสบายๆเยือนกรุงเวียนนา(Vienna)เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 57
7-14 , 21-28
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS(QR )<<สัมผัสความโรแมนติกที่ กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก แวะทักทายเมืองบราติสลาวา(Bratislava)>>(ทัวร์ VIE-QR003)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS(QR )

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Austria-Hungary-Slovak-Czech-Germany
 • สายการบิน : QR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

นำท่านเดินทางสู่ยุโรปตะวันออกโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์กับโปรแกรมเที่ยวสบายๆเยือนกรุงเวียนนา(Vienna)เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 57
19-26
ก.ย. 57
2-9

Tour Belgium-Luxembourg-Germany-Netherlands

ทัวร์เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป >>(ทัวร์BRU-EK001)

ทัวร์เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Belgium-Luxembourg-Germany-Netherlands
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
55,900 บาท

เที่ยวยุโรปกับโปรแกรมสบายๆราคาเบาๆบินสู่กรุงบรัสเซลส์(Brussels)เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ(GrandPlace)จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 57
9-15 , 23-29
ต.ค. 57
8-14 , 15-21 , 20-26 , 22-28 , 27-2 , 29-4
พ.ย. 57
4-10 , 11-17 , 18-24 , 25-1
ธ.ค. 57
3-9

Tour France-Switzerland

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก>>(ทัวร์CDG-EK001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : France-Switzerland
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
69,900 บาท

นำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์(EmirateAirline)อันสุดหรูเที่ยวปารีส(Paris)เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 57
18-25
ต.ค. 57
9-16 , 23-30
พ.ย. 57
4-11 , 7-14 , 11-18 , 18-25 , 27-4
ธ.ค. 57
2-9

Tour Germany-Czech-Slovak-Hungary-Austria

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) <<เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlory vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) >>(ทัวร์FRA-EK001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

บินสู่แฟรงค์เฟิร์ต(Frankfurt)ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนีเยือนแบมเบิร์ก(Bamberg)เมืองมรดกโลกเดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 57
10-17 , 18-25 , 21-28 , 28-5
ต.ค. 57
2-9 , 15-22 , 22-29 , 23-30 , 29-5
พ.ย. 57
6-13 , 12-19 , 27-4
ธ.ค. 57
3-10 , 4-11 , 7-14
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัท (EY)<<สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปร๊าก (Prague) แบบเต็มอิ่มซึ่งจะทำให้คุณหลงรักไม่รู้ลืม >>(ทัวร์ FRA-EY002)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัท (EY)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย
 • สายการบิน : EY

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

ทัวร์ยุโรปเที่ยวยุโรปบินสู่แฟรงค์เฟิร์ต(Frankfurt)ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนีเยือนแบมเบิร์ก(Bamberg)เมืองมรดกโลก...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 57
16-23
ต.ค. 57
13-20 , 20-27 , 21-28 , 22-29 , 28-4
พ.ย. 57
4-11 , 11-18 , 18-25
ธ.ค. 57
3-10 , 8-15

Tour Italy-Slovenia-Croatia-Montenegro

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี (เวนิส) สโลวีเนีย โครเอเชีย มอนเตรเนโกร 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK (ทัวร์ VCE-TK001)

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี (เวนิส) สโลวีเนีย โครเอเชีย มอนเตรเนโกร 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK (ทัวร์ VCE-TK001)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : Italy-Slovenia-Croatia-Montenegro
 • สายการบิน : TK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
79,900 บาท

ทัวร์อิตาลีเที่ยวอิตาลีนำคณะเดินทางสู่เกาะเวนิส(Venice)ประเทศอิตาลีเมืองสโลวาเนียเข้าชมถ้ำโพสทอยน่าอายุกว่า2ล้านปีชมความแปลกของปลามนุษย์(Humanfish)...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 57
4-12 , 21-29
พ.ย. 57
4-12 , 9-17 , 25-3
ธ.ค. 57
23-31

Tour Italy-Switzerland-France

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี(มิลาน) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) (ทัวร์MXP-EK001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี(มิลาน) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) (ทัวร์MXP-EK001)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
65,900 บาท

นำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์(EmirateAirline)อันสุดหรูสู่มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน(Milan)เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก...
กำหนดการเดินทาง:
ต.ค. 57
21-27 , 23-29 , 30-5
พ.ย. 57
11-17 , 25-1
ธ.ค. 57
4-10

Tour Italy-Switzerland-Germany-Czech-Slovak-Hungary-Austria

ทัวร์ยุโรป เที่ยวอิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) >>(ทัวร์MXP-EK004)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวอิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 7 คืน
 • เที่ยวเมือง : Italy-Switzerland-Germany-Czech-Slovak-Hungary-Austria
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
69,900 บาท

นำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์(EmirateAirline)อันสุดหรูสู่มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน(Milan)เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก...
กำหนดการเดินทาง:
ส.ค. 57
10-18
ก.ย. 57
15-23 , 22-30 , 29-7
ต.ค. 57
6-14 , 12-20 , 20-28 , 26-3 , 30-7
พ.ย. 57
6-14 , 13-21 , 20-28 , 27-5
ธ.ค. 57
1-9 , 4-12 , 7-15

Tour Netherlands -Germany - Luxembourg - Belgium

ทัวร์ยุโรป เที่ยวเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)<<เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) >>(ทัวร์AMS-BR003)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Netherlands -Germany - Luxembourg - Belgium
 • สายการบิน : BR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

นำท่านบินตรงสู่อัมเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์โดยสายการบินอี.วี.เอแอร์ด้วยโปรแกรมเที่ยวสบายๆไม่เหนื่อยเพราะให้ท่านได้พักค้างคืนก่อนเที่ยว...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 57
11-17 , 18-24
ต.ค. 57
16-22 , 23-29 , 30-5
พ.ย. 57
6-12 , 20-26 , 27-3
ทัวร์ยุโรป เที่ยวเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI)<<นำท่านชมความยิ่งใหญ่มหาวิหาร โคโลญ (Cologne Cathedral) ล่องเรือ Rhine Cruise >>(ทัวร์AMS-CI003)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Netherlands -Germany - Luxembourg - Belgium
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

นำท่านบินตรงสู่อัมเตอร์ดัมโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์นำท่านชมความยิ่งใหญ่มหาวิหารโคโลญ(CologneCathedral)ล่องเรือRhineCruiseชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ย. 57
8-15 , 22-29

Tour Portugal-Spain

ทัวร์โปรตุเกส – สเปน8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) ชมแหลมโรก้า (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป>> (ทัวร์LIS-EK001)

ทัวร์โปรตุเกส – สเปน8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Portugal-Spain
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

ทัวร์โปรตุเกส–สเปนลิสบอน–แหลมโรก้า-ซินทรา–ฟาติมา–โกอิมบรา–ปอร์โต-กวาร์ด้า–ซาลามังกา–เซอโกเบีย–เอาท์เลท–มาดริด-โทเลโด–พลาซ่ามายอร์-...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 57
30-6
ส.ค. 57
5-12
ก.ย. 57
2-9 , 9-16 , 10-17 , 17-24 , 22-29
ต.ค. 57
8-15 , 12-19
พ.ย. 57
5-12 , 12-19 , 19-26 , 26-3