Tour Austria-Germany-Czech

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปออสเตรีย เยอรมนี เช็ก8 วัน 5 คืนโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)<<นำท่านชมหลังคาทองคำ (Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์>>(ทัวร์ VIE-OS001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปออสเตรีย เยอรมนี เช็ก8 วัน 5 คืนโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Austria-Germany-Czech
 • สายการบิน : OS

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
69,900 บาท

นำท่านบินตรงสู่ประเทศออสเตรียโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ในเส้นทางยอดนิยมด้วยโปรแกรมเที่ยวสบายๆกับ3ประเทศที่สวยงามทั้งธรรมชาติและสถาปัตยกรรม...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 57
29-6
พ.ค. 57
13-20
มิ.ย. 57
17-24
ทัวร์ยุโรป เที่ยวออสเตรีย เยอรมนี เช็ก8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ (BR)<<นำท่านชมหลังคาทองคำ (Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค (Innsbruck) >>(ทัวร์ VIE-BR004)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวออสเตรีย เยอรมนี เช็ก8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ (BR)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : Austria-Germany-Czech
 • สายการบิน : BR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
69,900 บาท

ท่านบินตรงสู่ประเทศออสเตรียโดยสายการบินอี.วี.เอแอร์ในเส้นทางยอดนิยมด้วยโปรแกรมเที่ยวสบายๆกับ3ประเทศที่สวยงามทั้งธรรมชาติและสถาปัตยกรรม...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 57
28-5

Tour Austria-Hungary-Slovak-Czech-Germany

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS(QR)<<เข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) >>(VIE-QR002)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS(QR)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Austria-Hungary-Slovak-Czech-Germany
 • สายการบิน : QR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

นำท่านเดินทางสู่ยุโรปตะวันออกโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์กับโปรแกรมเที่ยวสบายๆเยือนกรุงเวียนนา(Vienna)เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 57
12-19
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ (BR)<<สัมผัสความโรแมนติกที่ กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก >>(ทัวร์ VIE-BR006)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ (BR)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Austria-Hungary-Slovak-Czech-Germany
 • สายการบิน : BR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

นำท่านเดินทางสู่ยุโรปตะวันออกโดยสายการบินอีวีเอแอร์กับโปรแกรมเที่ยวสบายๆเยือนกรุงเวียนนา(Vienna)เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 57
9-16 , 16-23

Tour Germany-Czech-Slovak-Hungary-Austria

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัท (EY)<<สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปร๊าก (Prague) แบบเต็มอิ่มซึ่งจะทำให้คุณหลงรักไม่รู้ลืม >>(ทัวร์ FRA-EY002)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัท (EY)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย
 • สายการบิน : EY

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
63,900 บาท

ทัวร์ยุโรปเที่ยวยุโรปบินสู่แฟรงค์เฟิร์ต(Frankfurt)ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนีเยือนแบมเบิร์ก(Bamberg)เมืองมรดกโลก...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 57
29-6
พ.ค. 57
15-22
มิ.ย. 57
11-18

Tour Italy-Switzerland-France

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี(มิลาน) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินอิมิเรท (EK)<<พิชิตยอดเขายูงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป>>(ทัวร์ MXP-EK003)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี(มิลาน) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินอิมิเรท (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
65,900 บาท

ทัวร์ยุโรปเที่ยวยุโรปนำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์(EmirateAirline)อันสุดหรูสู่มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน(Milan)เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 57
28-4 , 29-5

Tour Netherlands -Germany - Luxembourg - Belgium

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) (ทัวร์AMS-BR002)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) (ทัวร์AMS-BR002)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Netherlands -Germany - Luxembourg - Belgium
 • สายการบิน : BR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
69,900 บาท

กำหนดการเดินทาง24-30เมษายน//1-7,15-21พฤษภาคม...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 57
1-7 , 15-21
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI)<<ชมความยิ่งใหญ่มหาวิหาร โคโลญ (Cologne Cathedral) ล่องเรือ Rhine Cruise >>(ทัวร์ AMS-CI002)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Netherlands -Germany - Luxembourg - Belgium
 • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
65,900 บาท

ทัวร์ยุโรปเที่ยวยุโรปนำท่านบินตรงสู่อัมเตอร์ดัมโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์นำท่านชมความยิ่งใหญ่มหาวิหารโคโลญ(CologneCathedral)ล่องเรือRhineCruise...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 57
27-4
พ.ค. 57
5-12 , 12-19

Tour Scandinavian

สแกนดิเนเวีย (ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน)12 วัน 10 คืนโดยสายการบินฟินแอร์ (AY)<<สัมผัสกลิ่นอายของดินแดนสวรรค์แห่งเมืองท่าที่โคเปนเฮเก้นเมืองหลวงของเดนมาร์ก >>(ทัวร์CPH-AY001)

สแกนดิเนเวีย (ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน)12 วัน 10 คืนโดยสายการบินฟินแอร์ (AY)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 12 วัน 10 คืน
 • เที่ยวเมือง : Scandinavian
 • สายการบิน : AY

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
149,900 บาท

เที่ยว4ประเทศของสแกนดิเนเวียสัมผัสกลิ่นอายของดินแดนสวรรค์แห่งเมืองท่าที่โคเปนเฮเก้นเมืองหลวงของเดนมาร์กพักค้างคืนบนเรือสำราญDFDSห้องพักแบบSEAVIEW...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 57
5-16