Tour Austria-Czech-Germany-Luxembourg-Belgium-Netherlands

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป6ประเทศ ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<ชมเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย >>(ทัวร์VIE-EK001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป6ประเทศ ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : Austria-Czech-Germany-Luxembourg-Belgium-Netherlands
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
62,900 บาท

นำท่านเที่ยวเส้นทางยอดนิยมยุโรปตะวันออกพบยุโรปตะวันตกด้วยโปรแกรมเที่ยวสบายๆเข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์(SchoenbrunnPalace)...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 58
27-5
พ.ค. 58
2-10 , 18-26 , 25-2
มิ.ย. 58
8-16 , 15-23
ก.ค. 58
6-14
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป 6 ประเทศ ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ (BR)<<เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรปกลางกรุงบรัสเซลส์>>(ทัวร์VIE-BR002)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป 6 ประเทศ ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ (BR)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : Austria-Czech-Germany-Luxembourg-Belgium-Netherlands
 • สายการบิน : BR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
62,900 บาท

นำท่านบินตรงสู่ประเทศออสเตรียในเส้นทางยอดนิยมยุโรปตะวันออกพบยุโรปตะวันตกด้วยโปรแกรมเที่ยวสบายๆเข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 58
2-10 , 9-17 , 11-19 , 16-24
เที่ยวยุโรป 6 ประเทศ ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR)<<เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักไม่รู้ลืม>>(ทัวร์VIE-QR001)

เที่ยวยุโรป 6 ประเทศ ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : Austria-Czech-Germany-Luxembourg-Belgium-Netherlands
 • สายการบิน : QR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
62,900 บาท

นำท่านเที่ยวเส้นทางยอดนิยมยุโรปตะวันออกพบยุโรปตะวันตกด้วยโปรแกรมเที่ยวสบายๆเข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์(SchoenbrunnPalace)...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 58
11-19

Tour Finland-Lithuania-Latvia-Estonia

ทัวร์ฟินแลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย(คาบสมุทรบอลติก)7 วัน 5 คืนโดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY)<<สี่เมืองหลวง สี่ประเทศของยุโรปในแถบคาบสมุทรบอลติก >>(ทัวร์VNO-AY001)

ทัวร์ฟินแลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย(คาบสมุทรบอลติก)7 วัน 5 คืนโดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Finland-Lithuania-Latvia-Estonia
 • สายการบิน : AY

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

นำท่านเดินทางกับสายการบินฟินน์แอร์สู่สี่เมืองหลวงสี่ประเทศของยุโรปในแถบคาบสมุทรบอลติกที่องค์การยูเนสโก้ได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกอันล้ำค่า...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 58
8-14
ก.ค. 58
6-12

Tour France-Belgium-Luxembourg-Germany-Netherlands

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<เที่ยวปารีส เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ >>(ทัวร์CDG-EK002)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : France-Belgium-Luxembourg-Germany-Netherlands
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

นำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์(EmirateAirline)อันสุดหรูเที่ยวปารีส(Paris)เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติกเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 58
30-7
พ.ค. 58
3-10 , 7-14 , 28-4
มิ.ย. 58
16-23 , 30-7
ก.ค. 58
2-9
ทัวร์ยุโรป เทียวยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ (EY)<<เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ อันยิ่งใหญ่>>(ทัวร์CDG-EY001)

ทัวร์ยุโรป เทียวยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ (EY)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : France-Belgium-Luxembourg-Germany-Netherlands
 • สายการบิน : EY

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

นำท่านเดินทางกับสายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์(EtihadAirways)อันสุดหรูเที่ยวปารีส(Paris)เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 58
17-24 , 31-7

Tour Germany-Austria-Czech-Slovak-Hungary

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ <<เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี>>(ทัวร์MUC-QR001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Germany-Austria-Czech-Slovak-Hungary
 • สายการบิน : QR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

โปรแกรมเที่ยวสบายๆเข้าปราสาทนอยชวานสไตน์(NeuschwansteinCastle)ต้นแบบปราสาทในเทพนิยายชมหลังคาทองคำ(GoldenRoof)เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 58
6-13

Tour Germany-Czech-Austria

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี เช็ก ออสเตรีย8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอทิฮัด (EY)<<สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) >>(ทัวร์FRA-EY001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี เช็ก ออสเตรีย8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอทิฮัด (EY)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Germany-Czech-Austria
 • สายการบิน : EY

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต(Frankfurt)ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนีเยือนแบมเบิร์ก(Bamberg)เมืองมรดกโลกเดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 58
6-13 , 13-20 , 20-27 , 27-3
มิ.ย. 58
3-10 , 10-17 , 17-24 , 24-1
ก.ค. 58
28-4
ส.ค. 58
10-17
ก.ย. 58
3-10 , 3-10 , 10-17 , 17-24

Tour Germany-Czech-Slovak-Hungary-Austria

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก แบบเต็มอิ่มซึ่งจะทำให้คุณหลงรักไม่รู้ลืม>>(ทัวร์FRA-EK002)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Germany-Czech-Slovak-Hungary-Austria
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต(Frankfurt)ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนีเยือนแบมเบิร์ก(Bamberg)เมืองมรดกโลกเดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 58
27-4 , 30-7
พ.ค. 58
3-10 , 8-15 , 28-4
มิ.ย. 58
11-18 , 25-2 , 30-7
ก.ค. 58
9-16
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)(ทัวร์FRA-TG002)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)(ทัวร์FRA-TG002)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : Germany-Czech-Slovak-Hungary-Austria
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
79,900 บาท

บินตรงสู่แฟรงก์เฟิร์ต(Frankfurt)ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนีเยือนแบมเบิร์ก(Bamberg)เมืองมรดกโลกเดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 58
26-4

Tour Germany-Switzerland-France

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ <<เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา >>(ทัวร์ FRA-QR001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : Germany-Switzerland-France
 • สายการบิน : QR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
69,900 บาท

บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต(Frankfurt)ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนีเยือนแบมเบิร์ก(Bamberg)เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์(NeuschwansteinCastle)ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 58
14-22

Tour Italy-France

เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรปอิตาลี ฝรั่งเศส [ฝรั่งเศสริเวียร่า] [โมนาโค นีซ คานส์]8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<ชมความงามของสถานที่อันยิ่งใหญ่มากมายกลมกลืนไปกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว เมืองมอนติคาร์โล >>(ทัวร์MXP-EK001)

เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรปอิตาลี ฝรั่งเศส [ฝรั่งเศสริเวียร่า] [โมนาโค นีซ คานส์]8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Italy-France
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
69,900 บาท

เยือนเมืองมิลาน(Milan)เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลกเที่ยวเจนัว(Genoa)เขตเมืองเก่าศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 58
29-6
พ.ค. 58
6-13 , 23-30
มิ.ย. 58
10-17

Tour Italy-Slovenia-Croatia-Montenegro

ทัวร์อิตาลี (เวนิส) สโลวีเนีย โครเอเชีย มอนเตรเนโกร9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)<<เดินเล่นที่เมืองดูบลอฟนิก เมืองมรดกโลกที่ได้รับสมญานามว่าไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก>>(ทัวร์VCE-TK001)

ทัวร์อิตาลี (เวนิส) สโลวีเนีย โครเอเชีย มอนเตรเนโกร9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : Italy-Slovenia-Croatia-Montenegro
 • สายการบิน : TK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
75,900 บาท

เที่ยวเกาะเวนิส(Venice)อันแสนโรแมนติกของประเทศอิตาลีเข้าชมถ้ำโพสทอยน่า(PostojnaCaverns)ถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรปอายุเก่าแก่กว่า2ล้านปีเยือนเมืองลุบเบลียน่า(Ljubljana)...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 58
1-9 , 29-6
มิ.ย. 58
19-27

Tour Italy-Switzerland

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<ยุโรป เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิส สัมผัสเมืองแห่งวรรณกรรมของโรมิโอ – จูเลียตที่เวโรน่า>>

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Italy-Switzerland
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
65,900 บาท

นำท่านเที่ยวอิตาลีศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่เข้าชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St.Peter’sBasilica)ที่นครวาติกันประเทศที่เล็กที่สุดในโลกชม2ใน7...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 58
29-6
พ.ค. 58
4-11 , 12-19 , 26-2
มิ.ย. 58
2-9 , 16-23

Tour Italy-Switzerland-France

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)<<เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิส>> (ทัวร์FCO-TG001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
 • เที่ยวเมือง : Italy-Switzerland-France
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
99,900 บาท

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St.Peter’sBasilica)ที่นครวาติกันประเทศที่เล็กที่สุดในโลกชม3ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโคลอสเซี่ยม,หอเอนปิซ่าและหอไอเฟล...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 58
7-16
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)(เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น)<<ทัวร์VCE-EK001>>

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)(เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Italy-Switzerland-France
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
69,900 บาท

นำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์(EmirateAirline)อันสุดหรูนำท่านเที่ยวเกาะเวนิส(Venice)อันสุดแสนโรแมนติกชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน(Milan)เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 58
27-4 , 29-6
พ.ค. 58
6-13 , 27-3
มิ.ย. 58
3-10 , 17-24
ก.ค. 58
8-15
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิส พักสวิสดินแดนในฝันที่ลูเซิร์น >>(ทัวร์FCO-EK001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : Italy-Switzerland-France
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
79,900 บาท

ที่สุดในโลกชม3ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโคลอสเซี่ยม,หอเอนปิซ่าและหอไอเฟลเยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิส(Venice)พักสวิสดินแดนในฝันที่ลูเซิร์น(Lucerne)...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 58
28-6
พ.ค. 58
3-11 , 5-13 , 26-3
มิ.ย. 58
9-17
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอทิฮัด (EY)<<ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่นครวาติกัน>>(ทัวร์FCO-EY001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอทิฮัด (EY)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : Italy-Switzerland-France
 • สายการบิน : EY

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
69,900 บาท

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St.Peter’sBasilica)ที่นครวาติกันประเทศที่เล็กที่สุดในโลกชม3ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโคลอสเซี่ยม,หอเอนปิซ่าและหอไอเฟล...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 58
4-12 , 25-2
มิ.ย. 58
1-9 , 8-16 , 15-23 , 22-30
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี(มิลาน) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<นำท่านเดินทางสู่มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก>>(ทัวร์MXP-EK006)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี(มิลาน) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Italy-Switzerland-France
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
69,900 บาท

นำท่านเดินทางสู่มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน(Milan)เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลกสัมผัสเมืองแห่งวรรณกรรมของโรมิโอ–จูเลียตที่เมืองเวโรน่า(Verona)นำท่านนั่งเรือสู่เกาะเวนิส...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 58
23-30
มิ.ย. 58
10-17

Tour Italy-Switzerland-France-Belgium-Netherlands

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี(มิลาน) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์>>(ทัวร์MXP-EK002)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี(มิลาน) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : Italy-Switzerland-France-Belgium-Netherlands
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
69,900 บาท

นำท่านเดินทางสู่มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน(Milan)เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลกเต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 58
4-12 , 6-14 , 28-5
มิ.ย. 58
10-18 , 24-2

Tour Italy-Switzerland-Germany-Czech-Slovak-Hungary-Austria

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป7 ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (MXP-EK005)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป7 ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (MXP-EK005)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : Italy-Switzerland-Germany-Czech-Slovak-Hungary-Austria
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
69,900 บาท

นำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์(EmirateAirline)อันสุดหรูสู่มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน(Milan)เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 58
29-7
พ.ค. 58
3-11 , 4-12 , 20-28 , 27-4
มิ.ย. 58
10-18 , 17-25 , 25-3
ก.ค. 58
1-9

Tour Netherlands -Germany - Luxembourg - Belgium

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)<< เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป >>(ทัวร์AMS-BR001)**ชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Netherlands -Germany - Luxembourg - Belgium
 • สายการบิน : BR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

นำท่านบินตรงสู่อัมเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์โดยสายการบินอี.วี.เอแอร์ด้วยโปรแกรมเที่ยวสบายๆไม่เหนื่อยเพราะให้ท่านได้พักค้างคืนก่อนเที่ยว...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 58
7-13 , 23-29 , 30-5
มิ.ย. 58
6-12

Tour Portugal-Spain

ทัวร์โปรตุเกส-สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<ชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป >> (ทัวร์LIS-EK002)

ทัวร์โปรตุเกส-สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Portugal-Spain
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

ลิสบอน–แหลมโรกา-ซินทรา–ฟาติมา–โกอิมบรา–ปอร์โต้–ซาลามังกา-เซอโกเบีย–เอาท์เลท–มาดริด-โทเลโด–พลาซ่ามายอร์–ชมโชว์ระบำฟลามินโก้กำหนดการเดินทาง29...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 58
29-6
พ.ค. 58
6-13 , 27-3
มิ.ย. 58
9-16 , 23-30

Tour Scandinavian

SCANDINAVIA 4 CAPITALSเดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน ฟินน์แอร์ (AY)<<สัมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเก้น ถ่ายรูปกับพระราชวังอามาเลียนบอร์ก>>(ทัวร์CPH-001)

SCANDINAVIA 4 CAPITALSเดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน ฟินน์แอร์ (AY)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Scandinavian
 • สายการบิน : AY

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
75,900 บาท

นำท่านเที่ยวสแกนดิเนเวียครบ4เมืองหลวงในราคาสุดพิเศษสัมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเก้น(Copehagen)ถ่ายรูปกับพระราชวังอามาเลียนบอร์ก(AmalienborgPalace)...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 58
1-7 , 17-23
มิ.ย. 58
7-13 , 21-27
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย(ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน) 12 วัน 10 คืน โดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY) <<ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่นอร์ทเคป จิบแชมเปญ ไข่คาเวียร์>>

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย(ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน) 12 วัน 10 คืน โดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 12 วัน 10 คืน
 • เที่ยวเมือง : Scandinavian
 • สายการบิน : AY

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
149,900 บาท

พลาดไม่ได้กับโปรแกรมสุดพิเศษและสุดประทับใจแห่งปีกับ4ประเทศของสแกนดิเนเวียชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่นอร์ทเคปจิบแชมเปญไข่คาเวียร์พร้อมรับประกาศนียบัตร...
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 58
7-18
ส.ค. 58
2-13

Tour Switzerland-Austria-Hungary-Slovak-Czech-Germany

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปสวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เช็ก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)<< เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย >>(ทัวร์ZRH-TG002)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปสวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เช็ก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
 • เที่ยวเมือง : Switzerland-Austria-Hungary-Slovak-Czech-Germany
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
89,900 บาท

เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น(Interlaken)และลูเซิร์น(Lucerne)เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 58
1-10 , 15-24