Tour Austria-Germany-Czech

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปออสเตรีย เยอรมนี เช็ก8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ (BR)<<เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา >>(ทัวร์VIE-BR001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปออสเตรีย เยอรมนี เช็ก8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ (BR)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Austria-Germany-Czech
 • สายการบิน : BR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
65,900 บาท

นำท่านบินตรงสู่ประเทศออสเตรียโดยสายการบินอี.วี.เอแอร์ในเส้นทางยอดนิยมด้วยโปรแกรมเที่ยวสบายๆกับ3ประเทศที่สวยงามทั้งธรรมชาติและสถาปัตยกรรม...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 58
23-30

Tour Austria-Hungary-Slovak-Czech-Germany

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ (BR)<<เข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสบูร์ก เที่ยวชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) >>

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ (BR)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Austria-Hungary-Slovak-Czech-Germany
 • สายการบิน : BR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

ทัวร์ยุโรปเที่ยวยุโรปนำท่านเดินทางสู่ยุโรปตะวันออกโดยสายการบินอีวีเอแอร์กับโปรแกรมเที่ยวสบายๆเยือนกรุงเวียนนา(Vienna)เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 57
25-1 , 29-5

Tour Belgium-Luxembourg-Germany-Netherlands

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป >>(ทัวร์BRU-EK001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Belgium-Luxembourg-Germany-Netherlands
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

ทัวร์ยุโรปเที่ยวยุโรปกับโปรแกรมสบายๆราคาเบาๆบินสู่กรุงบรัสเซลส์(Brussels)เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ(GrandPlace)จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 57
29-4 , 30-5
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป>>(ทัวร์BRU-002)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Belgium-Luxembourg-Germany-Netherlands
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
53,900 บาท

เที่ยวยุโรปกับโปรแกรมสบายๆราคาเบาๆบินสู่กรุงบรัสเซลส์(Brussels)เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ(GrandPlace)จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 58
25-3
มี.ค. 58
11-17 , 18-24 , 25-31

Tour Denmark-Finland-Norway-Sweden

SCANDINAVIA 4 CAPITALSเดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน ฟินน์แอร์ (AY)<<สัมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเก้น ถ่ายรูปกับพระราชวังอามาเลียนบอร์ก>>(ทัวร์CPH-001)

SCANDINAVIA 4 CAPITALSเดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน ฟินน์แอร์ (AY)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Denmark-Finland-Norway-Sweden
 • สายการบิน : AY

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
75,900 บาท

นำท่านเที่ยวสแกนดิเนเวียครบ4เมืองหลวงในราคาสุดพิเศษสัมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเก้น(Copehagen)ถ่ายรูปกับพระราชวังอามาเลียนบอร์ก(AmalienborgPalace)และรูปปั้นนางเงือกน้อย...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 58
8-14 , 22-28
เม.ย. 58
5-11 , 13-19
พ.ค. 58
1-7 , 17-23 , 29-4
มิ.ย. 58
7-13 , 21-27

Tour Finland-Lithuania-Latvia-Estonia

ทัวร์ฟินแลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย(คาบสมุทรบอลติก)7 วัน 5 คืนโดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY)<<สี่เมืองหลวง สี่ประเทศของยุโรปในแถบคาบสมุทรบอลติก >>(ทัวร์VNO-AY001)

ทัวร์ฟินแลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย(คาบสมุทรบอลติก)7 วัน 5 คืนโดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Finland-Lithuania-Latvia-Estonia
 • สายการบิน : AY

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
63,900 บาท

นำท่านเดินทางกับสายการบินฟินน์แอร์สู่สี่เมืองหลวงสี่ประเทศของยุโรปในแถบคาบสมุทรบอลติกที่องค์การยูเนสโก้ได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกอันล้ำค่า...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 58
9-15 , 23-29

Tour France-Belgium-Luxembourg-Germany-Netherlands

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<เที่ยวปารีส เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ >>(ทัวร์CDG-EK002)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : France-Belgium-Luxembourg-Germany-Netherlands
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

ท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์(EmirateAirline)อันสุดหรูเที่ยวปารีส(Paris)เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติกเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์(Versaille...
กำหนดการเดินทาง:
ม.ค. 58
20-27
ก.พ. 58
5-12 , 22-1
มี.ค. 58
12-19 , 24-31 , 30-6 , 31-7

Tour France-Belgium-Netherlands

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของทัศนียภาพ กังหันลมโบราณและวิถึชีวิตแบบชาวดัทช์แท้ๆที่หมู่บ้านกังหันลม >>(ทัวร์CDG-EK003)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : France-Belgium-Netherlands
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

ทัวร์ยุโรปเที่ยวยุโรปนำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์(EmirateAirline)อันสุดหรูเที่ยวปารีส(Paris)เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 57
27-2

Tour Germany-Czech-Austria

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี เช็ก ออสเตรีย8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอทิฮัด (EY)<<สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) >>(ทัวร์FRA-EY001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี เช็ก ออสเตรีย8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอทิฮัด (EY)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Germany-Czech-Austria
 • สายการบิน : EY

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

ทัวร์ยุโรปเที่ยวยุโรปบินสู่แฟรงก์เฟิร์ต(Frankfurt)ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนีเยือนแบมเบิร์ก(Bamberg)เมืองมรดกโลก...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 58
22-1
มี.ค. 58
1-8 , 5-12 , 8-15 , 12-19 , 15-22
เม.ย. 58
9-16 , 10-17

Tour Germany-Czech-Slovak-Hungary-Austria

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก แบบเต็มอิ่มซึ่งจะทำให้คุณหลงรักไม่รู้ลืม>>(ทัวร์FRA-EK002)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต(Frankfurt)ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนีเยือนแบมเบิร์ก(Bamberg)เมืองมรดกโลกเดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่...
กำหนดการเดินทาง:
ม.ค. 58
22-29
ก.พ. 58
4-11 , 26-5
มี.ค. 58
15-22 , 26-2 , 29-5
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย9 วัน 6 คืนโดยสายการไทย (TG)<<ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา>>(ทัวร์ FRA-TG001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย9 วัน 6 คืนโดยสายการไทย (TG)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
89,900 บาท

ทัวร์ยุโรปเที่ยวยุโรปบินตรงสู่แฟรงค์เฟิร์ต(Frankfurt)ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนีเยือนแบมเบิร์ก(Bamberg)เมืองมรดกโลก...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 57
28-5 , 30-7
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) <<เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlory vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) >>(ทัวร์FRA-EK001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
69,900 บาท

ทัวร์ยุโรปเที่ยวยุโรปบินสู่แฟรงก์เฟิร์ต(Frankfurt)ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนีเยือนแบมเบิร์ก(Bamberg)เมืองมรดกโลก...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 57
25-1

Tour Hilight Switzerland

เจาะลึกสวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)<<ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส ชมน้ำพุเจ็ดโด>>

เจาะลึกสวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : Hilight Switzerland
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
119,000 บาท

ชมน้ำตกไรน(RhineFall)น้ำตกที่ใหญที่สุดในยุโรปเยือนลิกเตนสไตน์(Liechtenstein)ประเทศเล็กๆมีพื้นที่เพียง160ตารางกิโลเมตรชมความงามของทะเลสาบเซนต์มอริทซ์(LakeSt.Moritz)...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 58
28-5
เม.ย. 58
28-6
พ.ค. 58
16-24

Tour Italy-Slovenia-Croatia-Montenegro

ทัวร์อิตาลี (เวนิส) สโลวีเนีย โครเอเชีย มอนเตรเนโกร9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)<<เดินเล่นที่เมืองดูบลอฟนิก เมืองมรดกโลกที่ได้รับสมญานามว่าไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก>>(ทัวร์VCE-TK001)

ทัวร์อิตาลี (เวนิส) สโลวีเนีย โครเอเชีย มอนเตรเนโกร9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : Italy-Slovenia-Croatia-Montenegro
 • สายการบิน : TK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
79,900 บาท

เที่ยวเกาะเวนิส(Venice)อันแสนโรแมนติกของประเทศอิตาลีเข้าชมถ้ำโพสทอยน่า(PostojnaCaverns)ถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรปอายุเก่าแก่กว่า2ล้านปีเยือนเมืองลุบเบลียน่า(Ljubljana)...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 58
4-12 , 13-21 , 24-2
พ.ค. 58
1-9 , 8-16 , 15-23 , 22-30 , 29-6
มิ.ย. 58
6-14 , 19-27

Tour Italy-Switzerland

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิส เยือนมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก >>(ทัวร์FCO-EK002)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Italy-Switzerland
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

นำท่านเที่ยวอิตาลีศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่เข้าชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St.Peter’sBasilica)ที่นครวาติกันประเทศที่เล็กที่สุดในโลกชม2ใน7...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 58
3-9 , 25-3
มี.ค. 58
11-17 , 18-24 , 31-6
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<นำท่านเที่ยวอิตาลี ศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่ >>

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Italy-Switzerland
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

ทัวร์ยุโรปเที่ยวยุโรปนำท่านเที่ยวอิตาลีศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่เข้าชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St.Peter’sBasilica)...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 57
26-1 , 31-6

Tour Italy-Switzerland-Austria-Hungary-Slovak-Czech-Germany

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เช็ก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)<<ชมเมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตน สไตน์ ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ >>(ทัวร์MXP-TG001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เช็ก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
 • เที่ยวเมือง : Italy-Switzerland-Austria-Hungary-Slovak-Czech-Germany
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
105,900 บาท

นำท่านบินตรงสู่มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน(Milan)เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลกเต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 58
6-15 , 8-17 , 13-22

Tour Italy-Switzerland-France

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)(เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น)<<ทัวร์VCE-EK001>>

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)(เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
69,900 บาท

นำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์(EmirateAirline)อันสุดหรูนำท่านเที่ยวเกาะเวนิส(Venice)อันสุดแสนโรแมนติกชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน(Milan)เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก...
กำหนดการเดินทาง:
ม.ค. 58
21-28
ก.พ. 58
11-18 , 24-3
มี.ค. 58
4-11 , 18-25 , 25-1
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิส พักสวิสดินแดนในฝันที่ลูเซิร์น >>(ทัวร์FCO-EK001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
79,900 บาท

ที่สุดในโลกชม3ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโคลอสเซี่ยม,หอเอนปิซ่าและหอไอเฟลเยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิส(Venice)พักสวิสดินแดนในฝันที่ลูเซิร์น(Lucerne)...
กำหนดการเดินทาง:
ม.ค. 58
20-28
ก.พ. 58
24-4
มี.ค. 58
11-19 , 24-1 , 31-8
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี(มิลาน) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป >>(ทัวร์MXP-EK001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี(มิลาน) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
63,900 บาท

นำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์(EmirateAirline)อันสุดหรูสู่มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน(Milan)เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 58
5-11
มี.ค. 58
11-17 , 26-1
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอทิฮัด (EY)<<ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่นครวาติกัน>>(ทัวร์FCO-EY001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอทิฮัด (EY)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
 • สายการบิน : EY

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
79,900 บาท

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St.Peter’sBasilica)ที่นครวาติกันประเทศที่เล็กที่สุดในโลกชม3ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโคลอสเซี่ยม,หอเอนปิซ่าและหอไอเฟล...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 58
3-11 , 10-18 , 17-25
มี.ค. 58
3-11 , 10-18 , 25-2
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย(TG)<<นำขึ้น Top of Europe สถานีรถไฟที่ตั้งอยู่บน ยอดเขาจูงเฟรา (Jungfrau) นั่งรถไฟด่วน TGV>>(ทัวร์FCO-TG001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย(TG)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
 • สายการบิน : TG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
95,900 บาท

ทัวร์ยุโรปเที่ยวยุโรปชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St.Peter’sBasilica)ที่นครวาติกันประเทศที่เล็กที่สุดในโลกชม3ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโคลอสเซี่ยม,...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 57
27-4 , 30-7

Tour Italy-Switzerland-France-Belgium-Netherlands

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี(มิลาน) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์>>(ทัวร์MXP-EK002)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี(มิลาน) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : Italy-Switzerland-France-Belgium-Netherlands
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
73,900 บาท

นำท่านเดินทางสู่มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน(Milan)เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลกเต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 58
4-12 , 25-5
มี.ค. 58
11-19 , 17-25 , 26-3 , 31-8

Tour Italy-Switzerland-Germany-Czech-Slovak-Hungary-Austria

ทัวร์ยุโรป เที่ยวอิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) >>(ทัวร์MXP-EK004)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวอิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 7 คืน
 • เที่ยวเมือง : Italy-Switzerland-Germany-Czech-Slovak-Hungary-Austria
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
69,900 บาท

ทัวร์ยุโรปเที่ยวยุโรปนำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์(EmirateAirline)อันสุดหรูสู่มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน(Milan)เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 57
25-2 , 28-5 , 29-6 , 31-8
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน 7 ประเทศ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (MXP-EK005)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน 7 ประเทศ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (MXP-EK005)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • เที่ยวเมือง : Italy-Switzerland-Germany-Czech-Slovak-Hungary-Austria
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
69,900 บาท

นำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์(EmirateAirline)อันสุดหรูสู่มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน(Milan)เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก...
กำหนดการเดินทาง:
ม.ค. 58
21-29
ก.พ. 58
18-26 , 25-5
มี.ค. 58
11-19 , 18-26 , 23-31 , 29-6 , 30-7

Tour Netherlands -Germany - Luxembourg - Belgium

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)<<ชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป >>(ทัวร์AMS-BR001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเมือง : Netherlands -Germany - Luxembourg - Belgium
 • สายการบิน : BR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
65,900 บาท

นำท่านบินตรงสู่อัมเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์โดยสายการบินอี.วี.เอแอร์ด้วยโปรแกรมเที่ยวสบายๆไม่เหนื่อยเพราะให้ท่านได้พักค้างคืนก่อนเที่ยว...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 58
19-25
ทัวร์ยุโรป เที่ยวเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)<<เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) >>(ทัวร์AMS-BR003)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Netherlands -Germany - Luxembourg - Belgium
 • สายการบิน : BR

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

ทัวร์ยุโรปเที่ยวยุโรปนำท่านบินตรงสู่อัมเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์โดยสายการบินอี.วี.เอแอร์...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 57
30-5

Tour Portugal-Spain

ทัวร์โปรตุเกส-สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<ชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป >> (ทัวร์LIS-EK002)

ทัวร์โปรตุเกส-สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Portugal-Spain
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

ลิสบอน–แหลมโรกา-ซินทรา–ฟาติมา–โกอิมบรา–ปอร์โต้–ซาลามังกา-เซอโกเบีย–เอาท์เลท–มาดริด-โทเลโด–พลาซ่ามายอร์–ชมโชว์ระบำฟลามินโก้กำหนดการเดินทาง04-11...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 58
4-11 , 24-3
มี.ค. 58
17-24 , 25-1 , 30-6
เม.ย. 58
11-18 , 12-19
ทัวร์โปรตุเกส – สเปน8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) ชมแหลมโรก้า (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป>> (ทัวร์LIS-EK001)

ทัวร์โปรตุเกส – สเปน8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ทัวร์ประเทศ : ยุโรป
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • เที่ยวเมือง : Portugal-Spain
 • สายการบิน : EK

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
59,900 บาท

ทัวร์โปรตุเกส–สเปนลิสบอน–แหลมโรก้า-ซินทรา–ฟาติมา–โกอิมบรา–ปอร์โต-กวาร์ด้า–ซาลามังกา–เซอโกเบีย–เอาท์เลท–มาดริด-โทเลโด–พลาซ่ามายอร์-...
กำหนดการเดินทาง:
ธ.ค. 57
29-5