โปรแกรมสำหรับอสม. ประจวบคีรีขันธ์ - พัทยา (สวนนงนุช) 2 วัน 1 คืน

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Chon Buri (ชลบุรี)
  • ประเภทรถ : BUS
  • โดย : IT TEST
  • Code : THPTY-BS008
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
พัทยา l สวนนงนุช l เขาชีจรรย์ l บ้านสุขาวดี + ชมโชว์ l หาดพัทยา l จุดชมวิวเขาพระตำหนัก l ตลาดน้ำสี่ภาค
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
03 ต.ค. 2563 - 04 ต.ค. 2563
2,000
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

ปราณบุรี - พัทยา-สวนนงนุช-เขาชีจรรย์-บ้านสุขาวดี-ชมโชว์คาบาเร่ต์สุดอลังการ

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
05.00 น. ออกเดินทางสู่ อำเภอพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ
11.30 น. เดินทางถึง สวนนงนุช เที่ยวชมในสวน เช่น ไหว้พระ 9 วัด 9 พุทธปฏิมากร คู่แผ่นดินสยาม เพื่อความเป็นศิริมงคล มี พระแก้วมรกต หลวงพ่อโสธร พระพุทธชินราช พระพุทธมหาสุวรรณศกยมุนี หลวงพ่อพระใส หลวงพ่อวัดไร่ขิง พระพุทธไตรรัตนนายก(หลวงพ่อโต) พระพุทธสิหิงค์ และหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ชมความสวยงามของตระบองเพชรและไม้อวบน้ำ หลากหลายสายพันธ์กว่า 300 ชนิดจากทั่วทุกมุมโลก และเสน่ห์ของดอกตระบองเพชรที่สวยงามตามช่วงเวลาที่มีอายุมากกว่า 35 ปี

หุบเขาไดโนเสาร์ – Dinosaur Valley ท่านสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปกับรูปปั้นไดโนเสาร์ ณที่นี้ มีจำนวนไดโนเสาร์หลายร้อยตัว หลากหลายสาย ท่านจะได้สัมผัสเสียงร้องของไดโนเสาร์เสมือนหนึ่งอยู่ในยุคไดโนเสาร์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนนงนุช
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เขาชีจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 น้อ เกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชป็นพระพุทธรูปแบบประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ความสูง 109 เมตร
16.00 น. ออกเดินทางต่อไปยังบ้านสุขาวดี
17.00 น. เดินทางถึง บ้านสุขาวดี เป็นคฤหาสน์ริมทะเลพัทยาของ ดร.ปัญญา โชติเทวัญ เจ้าของสหฟาร์ม ผู้ส่งออกผลผลิตทางการเกษตรรายใหญ่ของไทย ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทหลักกิโลเมตรที่ 129 มีเนื้อที่กว่า 80 ไร่ และมีชายหาดยาว 400 เมตร ภายในพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ประกอบด้วยกลุ่มอาคารร่วมสมัยที่เน้นสีชมพูและสีฟ้า ตกแต่งภายในบ้านในแนวยุโรปผสมเอเชีย และตกแต่งสวนภายนอกสวยงามและมีความหมายแฝงในเชิงนามธรรม แนวคิดการสร้างบ้านสุขาวดีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ธุรกิจน้อยใหญ่ล้มละลาย ต่างชาติยึดธุรกิจของคนไทย แต่เจ้าของสหฟาร์มเกิดอยากสวนกระแสด้วยการสร้างคฤหาสน์อันหรูหรานี้ท่ามกลางความร่วมแรงร่วมใจของทีมงานหลายร้อยชีวิต เพื่อแสดงให้ว่าคนไทยมีความสามัคคีกลมเกลียว มีศักยภาพและศักดิ์ศรีไม่แพ้ต่างชาติ
เย็น รับประทานอาหาร ณ บ้านสุขาวดี พร้อมชมโชว์คาบาเร่ต์สุดอลังการ
ที่พัก นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม CRYSTAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

หาดพัทยา–จุดชมวิวเขาพระตำหนัก-ตลาดน้ำสี่ภาค – ปราณบุรี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.30 น. ออกเดินทางสู่หาดจอมเทียน ซึ่งเป็นหาดชื่อดังของเมืองพัทยา ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
10.30 น. นำท่านชม จุดชมวิวเขาพระตำหนัก จุดชมวิวพัทยาที่สวยที่สุด ตั้งอยู่บนภูเขาที่คั่นระหว่างหาดพัทยาใต้กับหาดจอมเทียน
11.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตลาดน้ำสี่ภาค นำท่านชมบรรยากาศตลาดน้ำสี่ภาค ชมหมู่บ้านวิถีไทย ชมสวนสมุนไพร และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
14.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ
18.00 น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
มื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
6. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด  


1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)