สินค้าถูกจองเต็มหมดแล้ว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-2770000

นาคะบูชา มูหนัก จัดเต็ม สายพญานาค 4วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย/นกแอร์ FD/DD

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Khon Kaen (ขอนแก่น) Nakhon Phanom (นครพนม) Sakon Nakhon (สกลนคร) Ubon Ratchathani (อุบลราชธานี) Bueng Kan (บึงกาฬ) Mukdahan (มุกดาหาร) Nong Khai (หนองคาย)
  • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
  • 01055******07
  • Code : TMQQKKC-FD001
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
• วัดแก้วจักรพรรดิ • วัดภูตะเภาทอง • หนองคาย • วัดถ้ำดินเพียง • วัดป่าคำชะโนด • ศาลเจ้าปู่อือลือ • เกาะดอนโพธิ์ • ถ้ำนาคา • พญาศรีสัตตนาราช • วัดภูมโนรมย์ • วัดถ้ำผาเด่น • วัดพระธาตุหนองบัว
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง-วัดแก้วจักรพรรดิ-วัดภูตะเภาทอง-หนองคาย

05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง
07.00 น. ออกเดินทางสู่ขอนแก่น เที่ยวบินที่ FD3250 DMK-KKC 07.00-08.00
เช้า อิสระรับประทานอาหารเช้า

นำท่านเดินทางสู่ วัดแก้วจักรพรรดิ ดินแดนสีขาว เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีดวงจิตนาคราชบำเพ็ญธรรมสถิตย์อยู่ มีเสาหลักเมืองบาดาลเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภพภูมิ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่จังหวัดอุดรธานี (ใช้เวลา 3ชั่วโมง)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
บ่าย นำท่านชม วัดภูตะเภาทอง ขอพร องค์พญานาคราชมุจลินท์ ณ สระโบกขรณี หรือ บ่อน้ำสีคราม บ่อน้ำที่อยู่คั่นกลางระหว่างหิน 2 ลูก และชม รอยฝ่ามือแดง อายุเก่าแก่ประมาณ 2,500 ปี

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย (ใช้เวลา 3ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่2)
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

วัดถ้ำดินเพียง-วัดป่าคำชะโนด-บึงกาฬ-ศาลเจ้าปู่อือลือ-เกาะดอนโพธิ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)

ลักษณะโพรงให้เดินลอดผ่านเข้าไป ซึ่งลักษณะของถ้ำดินเพียงนี้ คล้ายเมืองบาดาลของพญานาคตามความเชื่อของพื้นเมือง และยังมีจุดเชื่อมต่อกับลำน้ำโขง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดป่าคำชะโนด ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ เกาะตั้งโดดเดี่ยวมีน้ำล้อมรอบภายในเกาะชะโนด มี ศาลพ่อปู่ศรีสุทโธนาคาและแม่ย่าศรีปทุมมานาคี ให้กราบไหว้ขอพรและมีบ่อน้ำศักด์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองบาดาล หรือ วังนาคินทร์
กลางวัน นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
บ่าย ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่จังหวัดบึงกาฬ

นำท่านเข้าสู่ ศาลเจ้าปู่อือลือนาคราช ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ตำหนักปู่อือลือ วัดสว่างวารี อ.บึงโขงหลง นำท่าน ล่องเรือบึงโขงหลง สู่ เกาะดอนโพธิ์ (ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 5-40นาที // รวมเวลาไป-กลับ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง) ** หากวันแรกไม่ทันร่องเรือ สามารถมาล่องได้หลังลงจากถ้ำนาคาวันที่สอง หากมีเวลา ***
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่5)
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก King Palace Hotel หรือ JB Place Hotel หรือ ทีพัก อ.เซกา หรือ อ.บึงโขงหลง
วันที่ 3

ถ้ำนาคา-นครพนม-พญาศรีสัตตนาราช-มุกดาหาร-วัดภูมโนรมย์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำนาคา ถ้ำสวย Unseen สุดลึกลับ ใน อุทยานแห่งชาติภูลังกา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีตำนานความเชื่อท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินที่พบภายในถ้ำ ว่ามีรูปร่างคล้ายกับงูขดเลื้อยไปมา และมีบริเวณด้านนอกเหมือนเกล็ดงู ทำให้เกิดจินตนาการว่าเหมือนกับงูยักษ์กลายเป็น (ใช้เวลาเดินขึ้น-ลง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) (ลูกค้าต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางจริงและเช็ควันเดินทางอีกครั้ง เนื่องจากอุทยานจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวัน ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทางกรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวได้มีการจองเข้าอุทยานเต็มจำนวนแล้ว) ***สำคัญมาก***หลักฐานที่ต้องใช้แสดงขึ้นชมถ้ำนาคา 1.รายชื่อที่จองผ่านแอพ QueQ โดย ชื่อ-สกุล ต้องตรงกับบุคคลที่จะเดินทางมาจริง ไม่สามารถขึ้นแทนกันได้ 2.ผลการฉีดวัคซีน Covid-19 ครบตามเกณฑ์ที่ ศบค. กำหนด **หากหลักฐานไม่ครบทั้งครบไม่สามารถขึ้นถ้ำนาคาได้**
กลางวัน นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)

นำท่านเดินทางสู่ พญาศรีสัตตนาคราช องค์พญานาค 7 เศียร หล่อด้วยทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ที่มีความสวยงามและโดดเด่นบนลานศรีสัตตนาคราชริมแม่น้ำโขง การก่อสร้างครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อต่อเรื่องพญานาคที่คอยปกปักษ์รักษาชาวไทยและชาวสปป.ลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง จึงทำให้ที่นี่ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครพนม

นำท่านเดินทางสู่ วัดภูมโนรมย์ หรือ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ชมพญานาค ขนาดใหญ่สวยงามอลังการ สักการะ รอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ เสริมดวง ขอพร พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ประดิษฐานอยู่บนยอดภู
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 8)
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mukdahan Grand Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่ 4

มุกดาหาร-สกลนคร-วัดถ้ำผาเด่น-อุบลราชธานี-วัดพระธาตุหนองบัว-สนามบินอุบลราชธานี- กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9)

นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำผาเด่น ตั้งอยู่บนภูเขาร่มเย็นมองเห็นวิวที่สวยงามสวยงามเหมือนบนสวรรค์
กลางวัน นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10)

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุหนองบัว ขอพรพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เจดีย์องค์ใหญ่ที่จำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดีย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 มีความสูงจากพื้นดินกว่า 56 เมตร เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินอุบลราชธานี
17.25น. เช็คอินเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD327 UBP-DMK 17.25-18.30
18.30 น. ถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ: โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร / เที่ยวบินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก
มื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
4
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน  
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วม
คณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
4.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน
 ขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง 
1.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างต่ำ 10 วัน  
2.รายการทัวร์เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
3.ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
4.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
5.โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
6.ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ
1.กรุณาตราจสอบมาตการเข้า-ออกของจังหวัดและปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัด
2.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
3.ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถทางบริษัทขออนุญาต งดแจก   
   ขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

การยกเลิกการเดินทาง
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***
1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 

1.บัตรโดยสารชั้นประหยัด (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง)
2.รถนำเที่ยว รถท้องถิ่น และเรือ ตามรายการท่องเที่ยว (แบบจอยทัวร์)
3.โรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า(พักได้ 2-3 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ทางโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเตียงเสริม หรือ SOFA BED หรือเสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
4.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.มัคคุเทศก์ เดินทางพร้อมคณะ
7.ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบเสร็จ (รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

1.ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ราคา 550 บาทต่อเที่ยว
(หากต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 3 วันทำการ)
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน