ทัวร์
  • : 022770000

บัตรเข้าชม คาร์นิวัลเมจิก ภูเก็ต (Carnival Magic Phuket)

4.0
Code
: TMT00100
แพ็กเกจ
เส้นทาง
: ภูเก็ต
ระยะเวลา
: 0.5 วัน
โดย
: ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024

Hightlightไฮไลท์แพ็กเกจ

คาร์นิวัลเมจิก คือ สุดยอดอัครสถานความบันเทิงยามราตรีบนเกาะภูเก็ต ตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 100 ไร่ ที่ประดับประดาไปด้วยแสงไฟและสีสันตระการตากับสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์งดงามเปล่งประกายระยิบระยับ

ตัวเลือกแพ็กเกจ โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียดแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ จองก่อนใช้บริการ 1 วัน

รายละเอียดแพ็กเกจที่คุณต้องการ

Activity (0.5 วัน 0.5 คืน)

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

บัตรเข้าชม คาร์นิวัลเมจิก ภูเก็ต (Carnival Magic Phuket)

อัตราค่าบริการ

เปิดให้บริการทุก วันจันทร์ วันพุธ และวันเสาร์
ตั้งแต่ 17:30 – 23:30 น.

ภัตตาคารเบิร์ดออฟพาราไดซ์ 17:30 – 20:30 น.

การแสดงพาเหรดริเวอร์คาร์นิวัล 20:30 น.

 

ประเภทบัตร

ผู้ใหญ่

เด็ก (สูงระหว่าง 101-140 ซม.)

บัตรชมโชว์

 2,100 บาท/ท่าน

2,100 บาท/ท่าน

บัตรชมโชว์+ดินเนอร์

 2,500 บาท/ท่าน

2,400 บาท/ท่าน

บัตรชมโชว์+รถรับส่ง

 2,450 บาท/ท่าน

2,450 บาท/ท่าน

บัตรชมโชว์+ดินเนอร์+รถรับส่ง

 2,850 บาท/ท่าน

2,750 บาท/ท่าน

บัตรชมโชว์ (ที่นั่ง Gold Seat)

 2,450 บาท/ท่าน

2,450 บาท/ท่าน

บัตรชมโชว์+ดินเนอร์ (ที่นั่ง Gold Seat)

 2,850 บาท/ท่าน

2,450 บาท/ท่าน

บัตรชมโชว์+รถรับส่ง (ที่นั่ง Gold Seat)

 2,800 บาท/ท่าน

2,800 บาท/ท่าน

บัตรชมโชว์+ดินเนอร์+รถรับส่ง (ที่นั่ง Gold Seat)

 3,200 บาท/ท่าน

3,100 บาท/ท่าน

กรุณาเช็ควัน และที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง

เงื่อนไข

Overview

เงื่อนไขการจอง
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. โปรดแสดงเวาเชอร์ของคุณเพื่อแลกบัตรหน้างาน
3. เวาเชอร์สามารถใช้งานได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น
4. เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 100 เซ็นติเมตร เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อัตรานี้รวม
1. บัตรเข้าแหล่งท่องเที่ยว
2. เข้าใช้บริการ ขบวนพาเหรดแม่น้ำคาร์นิวัล
3. เข้าใช้บริการ อุทยานประดับไฟ Kingdom of Lights

อัตราร์นี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ