ทัวร์
  • : 022770000

บัตรเข้าชม ภูเก็ตแฟนตาซี (Phuket FantaSea)

4.0
Code
: TMT00101
แพ็กเกจ
เส้นทาง
: ภูเก็ต
ระยะเวลา
: 0.5 วัน
โดย
: ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024

Hightlightไฮไลท์แพ็กเกจ

เข้ามาสัมผัสกับตำนาน ความเร้นลับ และมิติพิศวงของเมืองไทย ปลดปล่อยจินตนาการ ตื่นตาตื่นใจไปกับความยิ่งใหญ่ของ "มหัศจรรย์กมลา" สัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจที่ "ภูเก็ตแฟนตาซี" ที่สุดแห่งมหัศจรรย์ความบันเทิงยามราตรี

ตัวเลือกแพ็กเกจ โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียดแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ จองก่อนใช้บริการ 1 วัน

รายละเอียดแพ็กเกจที่คุณต้องการ

Activity (0.5 วัน 0.5 คืน)

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

บัตรเข้าชม ภูเก็ตแฟนตาซี (Phuket FantaSea)

อัตราค่าบริการ

เปิดให้บริการทุก วันอังคาร วันศุกร์ วันอาทิตย์
ตั้งแต่ 17:30 – 23:30 น.

 

ประเภทบัตร

ผู้ใหญ่

เด็ก (สูงระหว่าง 101-140 ซม.)

บัตรชมโชว์

1,800 บาท/ท่าน

1,800 บาท/ท่าน

บัตรชมโชว์+ดินเนอร์

2,200 บาท/ท่าน

2,000 บาท/ท่าน

บัตรชมโชว์+รถรับส่ง

2,150 บาท/ท่าน 2,150 บาท/ท่าน

บัตรชมโชว์+ดินเนอร์+รถรับส่ง

2,550 บาท/ท่าน 2,350 บาท/ท่าน

บัตรชมโชว์ (ที่นั่ง Gold Seat)

2,100 บาท/ท่าน 2,100 บาท/ท่าน

บัตรชมโชว์+ดินเนอร์ (ที่นั่ง Gold Seat)

2,550 บาท/ท่าน 2,350 บาท/ท่าน

บัตรชมโชว์+รถรับส่ง (ที่นั่ง Gold Seat)

2,500 บาท/ท่าน 2,500 บาท/ท่าน

บัตรชมโชว์+ดินเนอร์+รถรับส่ง (ที่นั่ง Gold Seat)

2,900 บาท/ท่าน 2,700 บาท/ท่าน

กรุณาเช็ควัน และที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง

เงื่อนไข

Overview

เงื่อนไขการจอง
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. โปรดแสดงเวาเชอร์ของคุณเพื่อแลกบัตรหน้างาน
3. เวาเชอร์สามารถใช้งานได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น
4. เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 100 เซ็นติเมตร เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อัตรานี้รวม
1. บัตรเข้าแหล่งท่องเที่ยว

อัตราร์นี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ