ทัวร์
  • : 022770000

แพ็กเกจ ทัวร์อ่าวพังงา เกาะห้อง เจมส์บอนด์ The Seanery

4.0
Code
: TMQTHKT-PK00111
แพ็กเกจ
เส้นทาง
: ภูเก็ต
ระยะเวลา
: 0.5 วัน
โดย
: ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024

Hightlightไฮไลท์แพ็กเกจ

ตัวเลือกแพ็กเกจ โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียดแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ จองก่อนใช้บริการ 1 วัน

รายละเอียดแพ็กเกจที่คุณต้องการ

Activity (0.5 วัน 0.5 คืน)

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

 

ทัวร์อ่าวพังงา เกาะห้อง เจมส์บอนด์ The Seanery -ลักชัวรี คาตามารัน-
10:00 น. รถรับจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรืออ่าวปอ (เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พัก) 
11:30 น. ถึงท่าเรืออ่าวปอ ทำการเช็คอินกับมัคคุเทศก์ที่รอให้บริการ ฟังไกด์อธิบายโปรแกรม
12:00 น. พร้อมออกเดินทางจากท่าเรือสู่อ่าวพังงา ด้วยเรือคาตามารัน Seanery
  ระหว่างทางการเดินทางไกด์จัดเสริฟ ของว่าง พร้อมเครื่องดื่มสำหรับทุกท่าน
12:30 น. เดินทางถึงเกาะนาคา เล่นน้ำและสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นทางน้ำของเรือ อาทิเช่น สไลเดอร์, คายัคแก้ว, แพดเดิ้ลบอร์ด และแพยางนอนลอยน้ำ
13:15 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์พรีเมี่ยมบนเรือ และเครื่องดื่ม Soft Drink
14:15 น. เดินทางถึงเกาะห้อง พายเรือแคนูชมเกาะ ซึ่งเป็นเกาะที่มีต้นไม้เขียวขจีบนภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ที่โอบล้อมผืนทะเล ออกเดินทางไปชื่นชมทัศนียภาพ เขาตะปู และเขาพิงกัน
16:00 น. ชมเขาพิงกัน และชมความมหัศจรรย์ของ เขาตาปู มีลักษณะเป็นแห่งหินใหญ่มหึมาโดดเด่นปักอยู่ในทะเลบริวณปากอ่าวพังงาใกล้ๆ กับเขาพิงกันและเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูด เรื่องเจมส์บอนด์จึงเป็นที่มาของชื่อ James Bond Island สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก
17:00 น. ออกเดินทางกลับท่าเรือ พร้อมรับประทานอาหารเย็น สเต็กไก่ + เฟรนซ์ฟรายส์ทอดและเครื่องดื่ม ท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ตก ขณะล่องเรือกลับท่าเรือ
18:00 น. พร้อมสนุกสนานไปกับปาร์ตี้แสง สีและเสียงเพลงมันส์ๆจากดีเจบนเรือคาตามารันหรู ตลอดการเดินทางกลับ
19:00 น. ถึงท่าเรือพร้อมความประทับใจ  รถรอรับท่านสู่โรงแรมที่พัก 
หมายเหตุ โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำทะเล

 

อัตราค่าบริการ (เรือออกทุกวัน ยกเว้นวันพฤหัสบดี)

ทัวร์อ่าวพังงา The Seanery

ผู้ใหญ่

เด็ก 4-11 ปี

รวมรถรับส่ง

4,200

3,500

 

เงื่อนไข

Overview

เงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตรานี้รวม

1. รถรับ-ส่งจากโรงแรม-ที่พักในภูเก็ต 

2. ไกด์มืออาชีพ ที่มีใจรักบริการ

3. เรือแคนูพร้อมคนพาย

4. Welcome drink

5. สเต็กไก่พร้อมสปาเก็ตตี้

6. บุฟเฟต์อาหารกลางวัน

7. ผลไม้ตามฤดูกาล

8. น้ำดื่ม, น้ำโซดา, น้ำผลไม้, กาแฟและชา

9. สไลเดอร์, แพดเดิ้ลบอร์ด และของเล่นอื่น ๆ

10. หน้ากาก ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ

11. Resident DJ

12. ระบบแสง/เสียงบนเรือ

13. WiFi

14. บริการผ้าเช็ดตัวบนเรือ

15. ประกันอุบัติเหตุ

16. ค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติสำหรับคนไทย


อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ตามความพึงพอใจ
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรุณาแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
- เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี