แพ็คเกจ ท่องทะเลตรัง ลอดท้องมังกร ถ้ำเลเขากอบ 3 วัน 2 คืน

 • TMWTTST-PK001
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : ตรัง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็คเกจ ท่องทะเลตรัง ลอดท้องมังกร ถ้ำเลเขากอบ 3 วัน 2 คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 6,450

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • สนามบินตรัง
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
2-3 ท่าน
10,800
4-5 ท่าน
8,250
6-7 ท่าน
7,250
8-9 ท่าน
6,750
10
6,450
กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

 

Day 1 สนามบิน จ.ตรัง - ศาลเจ้าท่ามกงเอี่ย – ถ้ำเลเขากอบ – บ่อน้ำร้อนควนแคง – ชายหาดปากเมง
09.00 น. รถรอรับลูกค้าที่ สนามบินตรัง 
  จากนั้นนำท่านแวะสักการะ ศาลเจ้าท่ามกงเอี่ย เป็นสิ่งที่ชาวตรังส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างสูง เล่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง อ.ห้วยยอด เพื่อนำท่านลอดผ่านท้องมังกร ชมมหัศจรรย์แห่งโถงถ้ำบนลำธาร ณ  ถ้ำเล (เขากอบ) ถ้ำน้ำจืดใต้ภูเขานั่งเรือพายลัดเลาะตามลำน้ำคลองเข้าไปในถ้ำชมความงดงามภายในซึ่งมีถ้ำต่างๆ มากมาย เปรียบเสมือนการได้ลอดท้องมังกร สัตว์นำโชคของชาวจีน ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์และเสริมมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว แวะซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวตรังเป็นของฝากและของที่ระลึก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นของจังหวัด ตรัง (มื้อที่ 1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อน ที่บ้านบ่อน้ำร้อน เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติบ้านควนแคง อ.กันตัง สภาพบ่อน้ำร้อน น้ำใส มองเห็นปะการังสวยงามหลากหลายชนิด
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดปากเมง ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศของทะเลยามเย็น เล่นน้ำชายหาด พักผ่อนตามอัธยาศัย
  ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2 )
ที่พัก

โรงแรมธรรมรินทร์ธนา (หรือเทียบเท่า)

Day 2 ท่องทะเลตรัง - ถ้ำมรกต (เกาะมุก) – เกาะกระดาน – เกาะเชือก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 3 )
08.30 น. รถมารับที่โรงแรม เดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง
09.30 น. ลงเรือทัวร์ใหญ่ 2 ชั้น เดินทางสู่  ทะเลอันดามัน ชมความมหัศจรรย์ของ ถ้ำมรกต (เกาะมุก) ความน่าอัศจรรย์หนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ใต้ภูผากลางทะเล สนุกและตื่นเต้นกับการว่ายน้ำลอดถ้ำที่มืดสนิทและไปโผล่ชายหาดเล็กๆ ที่สวยงาม
กลางวัน บริการอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ ( มื้อที่ 4 ) พร้อมชื่นชมบรรยากาศทะเล
บ่าย เดินทางสู่ เกาะกระดาน สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์หาดทรายขาว น้ำใส ปะการังสวยงาม เกาะกระดานยังเป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรประจำทุกปี ชมปะการังหลากสีและฝูงปลาหลากหลายชนิดที่ เกาะเชือก
15.30 น. เดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากเมง
16.30 น. ถึง ท่าเรือปากเมง รถของบริษัทฯ รอรับเดินทางกลับสู่ ตัวเมือง
17.30 น. เดินทางถึงตัวเมือง  เช็คอินเข้า ณ โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรมธรรมรินทร์ธนา (หรือเทียบเท่า)
Day 3

แพบ้านน้ำราบ-เขาจมป่า-ทะเลแหวก-ดูพะยูน-ปล่อยแม่ปูม้า-ปลูกหญ้าทะเล - ส่งสนามบิน

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  หรืออาจจะเตรียมอาหารเช้า ทานบนแพ ขึ้นอยู่กับระดับในแต่ละวัน ( มื้อที่ 5 ) 
06.30 น. เช็คเอ๊าท์ และเดินทางถึง ท่าเรือแพบ้านน้ำราบ
07.30 น. ขึ้นแพ เพื่อเดินทางไปดูพะยูน โดยเปลี่ยนเป็นเรือหางยาว ใช้เวลาในการเฝ้าดูปลาพะยูน  จะไปลอยอยู่ตรงบริเวณหญ้าทะเล ประมาณ 1-2 ชั่วโมง เช้าๆ น้ำจะใส เห็นพะยูน
09.30 น.

เดินทางกลับมาถึงแพ เพื่อเดินทางไปยัง ทะเลแหวก ทำกิจกรรมปล่อย แม่ปูม้า และ ปลูกหญ้าทะเล เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล และระบบนิเวศน์ และได้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ในการเที่ยวทริปนนี้อีกด้วย

** ราคาไม่รวมค่ากิจกรรมกรุณาจองล่วงหน้า 

แม่ปูตัวละ 50 บาท / ต้นโกงกาง ต้นละ 30 บาท /หญ้าทะเล ต้นละ 5 บาท
กลางวัน รับประทานมื้อเที่ยงบนแพ ( มื้อที่ 6 )
13.00 น. ล่องแพต่อไปยัง เขาจมป่า เพื่อชมวิวทะเล และอุโมงค์ป่าโกงกางอันสวยงาม สำหรับท่านที่ไม่ต้องการขึ้นจากแพไปชมวิว  สามารถร้องเพลง คาราโอเกะอยู่ที่แพด้านล่างได้ตามอัธยาศัย
16.00 น. เดินทางกลับฝั่ง ท่าเรือบ้านน้ำราบ และขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับ สนามบิน
17.00 น. ส่ง สนามบินตรัง หรือจุดหมายปลายทางตามที่ลูกค้าแจ้ง
หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม
   

 

อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน
2-3 ท่าน 10,880 บาท
4-5 ท่าน 8,250 บาท
6-7 ท่าน 7,250 บาท
8-9 ท่าน 6,750 บาท
10 ท่าน 6,450 บาท
รายละเอียดและเงื่อนไข

 

**กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ ต้องจองล่วงหน้า มีค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่ต้องการ

 • แม่ปูตัวละ 50 บาท
 • ต้นโกงกาง ต้นละ 30 บาท
 • หญ้าทะเล ต้นละ 5 บาท

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินตรัง และท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 2. ค่ากิจกรรมเชิงอนุรักษ์
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 4. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี