แพ็กเกจ อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก 8 วัน 5 คืน

 • TMGO3JFK-PK001
 • แพ็กเกจ : อเมริกา
 • เส้นทาง : นิวยอร์ก
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก 8 วัน 5 คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 52,900
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 14 วัน )
เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ. เคนเนดี (John F. Kennedy International Airport)
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
2-3 ท่าน
99,900
4-5 ท่าน
72,900
6-7 ท่าน
69,900
8-9 ท่าน
59,900
10 ท่านขึ้นไป
52,900
กิจกรรม ( 8 วัน 5 คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - นิวยอร์ก

... น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

 (ทุกท่านต้องมีผลตรวจ PCR TEST เป็น Negative Covid-19 ภายใน 72 ชั่วโมง)

... น.

ออกเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก โดยเที่ยวบินที่....

... น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอร์ก (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple เมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและที่เจริญที่สุดในโลก

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza HY36 Midtown Manhattan หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2

นิวยอร์ก – สะพานบรูคลิน - เซ็นทรัลปาร์ค

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านเดินทางไปชมจุดฉีดวัคซีน  (หากท่านใดประสงค์ที่จะฉีด ต้องแจ้งล่วงหน้าตอนจองทัวร์เท่านั้น เพื่อทำการลงทะเบียนจองคิวให้ก่อนการเดินทาง)  ***ไม่การันตีได้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกท่าน เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของแต่ละรัฐได้ตลอด***

ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบอาการแพ้ หรือผลข้างเคียงที่ได้รับ หลังจากการฉีดวัคซีน ตามที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นวัคซีนฉุกเฉิน ดังนั้นขอให้ท่านพิจารณา หรือ ปรึกษาแพทย์ ในกรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว หรือ ไม่แน่ใจในสุขภาพของตัวท่านเอง  

 

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมสะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) สะพานแขวนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา เป็นจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายภาพ จากนั้นนำท่านชมเซ็นทรัลปาร์ค (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ค ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาอัธยาศัย

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza HY36 Midtown Manhattan หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – One World Trade Center - ถนน 5th Avenue

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านลงเรือเฟอร์รี่เพื่อขึ้นเกาะลิเบอร์ตี (Liberty Island) เพื่อชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกันเทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี

**กรณีสถานที่ปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืนเงินจำนวน 20 USD/ท่าน**

จากนั้นนำท่านขึ้นชมทิวทัศน์มหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าแห่งใหม่ของนครนิวยอร์ก ตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ (One World Trade Center) ที่ถูกจัดอันดับให้เป็นตึกที่สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก สร้างแทนที่ตึกแฝดเวิล์ดเทรดเซ็นเตอร์ที่เกิดเหตุการณ์ 9/11 ในปี 2001 จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งบน ถนน 5th Avenue ถนนชื่อดังที่สุดใจกลางกรุงยอร์ค

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาอัธยาศัย

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza HY36 Midtown Manhattan หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4

The VesselEmpire State – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อเมริกา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านแวะถ่ายรูป The Vessel ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมกึ่งประติมากรรมชิ้นเอกที่ตั้งอยู่บนลานกว้างใจกลาง Hudson Yards โดยมี Nelson Byrd Woltz รับหน้าที่ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของลานโดยรอบ มีโครสร้างเป็นเหล็กที่ประกอบด้วยบันไดขึ้นลง 2,500 ขั้น ถูกสร้างขึ้นแบบแยกชิ้นส่วนในอิตาลี ก่อนที่จะส่งลงเรือและนำมาประกอบร่างที่นิวยอร์ก กลายเป็นจุดศูนย์กลางของ Hudson Yards โครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำ Hudson บริเวณฝั่งตะวันตกของเมืองนิวยอร์กที่ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย ห้างสรรพสินค้าและพื้นที่สาธารณะ

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาอัธยาศัย

 

จากนั้นนำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) บริเวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อเมริกา (The American Museum of Natural History) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้งานมากกว่า 33 ล้านชิ้น เป็นพิพิธภัณฑ์ในฉากหนังเรื่อง Night at the Museum

 

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาอัธยาศัย

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza HY36 Midtown Manhattan หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5

Woodbury Outlet – นิวยอร์ก - Time Square

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

เดินทางสู่ เมืองวู๊ดบูรี่ (Woodbury) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ Woodbury Common Premium Outlets ให้ท่านอิสระ

ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า อาทิ เช่น 7 For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss Factory Store, Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent ฯลฯ ได้เวลาอันสมควรออก มหานครนิวยอร์ก (New York)

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาอัธยาศัย

 

นำท่านเที่ยวชมมหานครนิวยอร์ก (New York) นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ จากนั้นให้ท่านได้อิสระอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเดินเล่นย่านเดินเล่นย่านไทม์สแควร์ (Time Square) ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย หรือ ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาอัธยาศัย

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza HY36 Midtown Manhattan หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6

อิสระ – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK)

... น.

นัดหมายกับเจ้าหน้าที่เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ....

วันที่ 7

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

 

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

วันที่ 8

กรุงเทพฯ

... น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ  

 

รายละเอียดราคาทัวร์

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา/ท่าน

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

2-3 ท่าน

99,900.-

15,000.-

4-5 ท่าน

72,900.-

15,000.-

6-7 ท่าน

69,900.-

15,000.-

8-9 ท่าน

59,900.-

15,000.-

10 ท่านขึ้นไป

52,900.-

15,500.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ
1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2.ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสำเนาหน้าวีซ่าอเมริกา
3.ลูกค้าต้องมีวีซ่าอเมริกา และยังไม่หมดอายุ
4.ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง 
5.ผู้เดินทางต้องกักตัว 14 วัน เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของรัฐบาล)
6.ผู้เดินทางต้องจัดหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรือสถานที่กักตัวทางเลือก เป็นกระบวนการของการกักกันโรค ณ โรงแรมที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล โดยผู้เดินทางกักตัวต้องชำระเงินเองทั้งหมด
7.หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
2.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
3.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ กรณีสถานที่เข้าชมปิด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
4.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
5.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
6.ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
7.ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
*** ประกันสุขภาพไม่ครอบคลุมเรื่องการแพ้วัคซีน ***
8.ค่าบริการลงทะเบียนฉีดวัคซีน
9.ค่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง ***Driver Guide (ไม่รวมทิป)
10.อาหารเช้าที่โรงแรมตามโปรแกรม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทาง BKK-JFK / JFK-BKK (ราคาตั๋วเริ่มต้น 30,000 บาท ทางบริษัทมีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินหากสนใจสามารถสอบถามได้กับพนักงานขาย)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
4.ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอเมริกา
5.ค่าอาหารระหว่างวัน (มื้อกลางวัน / เย็น )
6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัวหรือการแพ้วัคซีน, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
7.ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
8.ค่าทิปไกด์หรือคนขับรถ (วันละ 5 USD)
9.ค่าโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) (14 วัน)
10.ค่าตรวจ PCR TEST ทั้งในประเทศไทยและในสหรัฐอเมริกา
11.ค่าประกันสุขภาพ ประกันแพ้วัคซีน ในกรณีเจ็บป่วยต่างๆ
12.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
- การเดินทางแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
- บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณืที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การปฏิเสธการเข้าเมืองและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย แพ้วัคซีน การถูกทำร้าย หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
- เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

กรณียกเลิกการเดินทาง

- แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- แจ้งยกเลิกภายใน 16-45 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาทและเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
- แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
- กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
- กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน