แพ็กเกจ เยือนถิ่นตาไข่ ชมปลาโลมาสีชมพู หมู่บ้านคีรีวงค์ นครศรีธรรมราช 3 วัน 2 คืน

  • WTNST-PK002
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : นครศรีธรรมราช
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจ เยือนถิ่นตาไข่ ชมปลาโลมาสีชมพู หมู่บ้านคีรีวงค์ นครศรีธรรมราช 3 วัน 2 คืน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 5,800

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
DAY 1 รับลูกค้า ณ สนามบินนครศรีธรรมราช – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง - วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ - Moon Café - จุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้า – เข้าสู่ที่พัก
09.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (สนามบินนครศรีธรรมราช) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปสักการะศาลหลักเมือง เพื่อเป็นสิริมงคลและนำท่านไหว้ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถาน ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

นำท่านเดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง ณ บ้านหนังตะลุงสุชาติ เป็นอาคารขนาดใหญ่สองชั้น จัดแสดงตัวหนังตะลุงในอาคาร มีทั้งเทวดายักษ์เจ้าเมืองตัวพระตัวนางผีรวมไปถึงตัวเอียดซึ่งเป็นตัวตลกหญิง นอกจากนี้ยังมีตัวหนังจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในแต่ละ ยุคสมัย เช่น ตัวหนังในช่วงสงคราม โลกครั้งที่ 2 ตัวหนังของภาคกลาง ตัวหนังมุสลิม (วายังดูเละ) ตัวหนัง ประโมทัย (หนังตะลุงอีสาน) ตัวหนังนานาชาติ เช่น อินเดีย อินโดจีน ตุรกี อีกทั้งยังมีตัวหนังตลกอายุ 50-100 ปี อย่างหนูนุ้ยเท่ง แก้ว สะหม้อ สายนุ้ย หลังขวัญเมือง เป็นต้น และยังมีการจัด แสดงเครื่องดนตรีที่ ใช้ในการเชิดหนังตะลุงอีกด้วย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ขนมจีนเส้นสด เมืองนคร
นำท่านเดินทางสู่วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ เป็นรูปไม้แกะสลักเป็นรูปเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บริเวณปากทางเข้าวัดจะมีรูปปั้นไก่ชนจำนวนมากวางอยู่บริเวณใกล้กับปากทางเข้าวัดและใกล้ๆกันมีร่องรอยการจุดประทัด เศษชิ้นส่วนของประทัดกองอยู่เป็นเนินสูงและมีผู้คนเข้าออกมาไหว้พระและต่อด้วยไหว้แก้บนกับรูปแกะสลักไอ้ไข่ **การขอพร ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมื่อสำเร็จให้แก้บนด้วยของที่นำมาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น ของที่ชอบ ขนมเปี๊ยะ, น้ำแดง, ชุดทหาร ตำรวจ, ไก่ปูนปั้น, หนังสติ๊ก, ประทัด หลังจากขอพรแล้ว

นำท่านแวะดื่มเครื่องดื่ม กับคาเฟ่บรรยากาศดี Moon Coffee & Roti ที่นี่เป็นคาเฟ่อยู่ติดทะเล สามารถเดินลงไปถ่ายรูปได้
จากนั้นนำท่านแวะอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีเนื้อที่ประมาณ 197,500 ไร่ หรือ 316 ตารางกิโลเมตร โดยใช้เส้นทางชายทะเลขนอม – เขาพลายดำ ซึ่งเป็นเส้นที่สวยที่สุดของฝั่งอ่าวไทย เป็นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดเส้นทาง นำท่านเดินทางไปยังจุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้า เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชภายในพื้นที่ได้จัดระเบียงชมวิวที่สามารถยืนชมวิวของทะเลสีฟ้าครามที่รายล้อมด้วยต้นไม้และทิวเขาแบบกว้างไกล ให้ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศ เก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามตลอดสองข้างทาง จากนั้นนำท่านสู่ชลนภารีสอร์ท

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมชลนภารีสอร์ท หรือ เทียบเท่า
DAY 2
สะพานไม้อ่าวเตล็ด – ล่องเรือชมโลมาสีชมพู – เขาหินพับผ้า – เกาะนุ้ย – หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด – ฟิชสปา – ฟาร์มแกะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยัง สะพานไม้อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลเพื่อเป็นท่าเรือขึ้นลงของ ชาวประมง และสำหรับลงเรือไปชมปลาโลมาสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อย่างสวยงามกลายเป็น อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวน่าสนใจที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกับสะพานนี้อยู่บ่อยๆนอกจากนี้บริเวณ อ่าวเตล็ดยังมีให้บริการล่องเรือชมปลาโลมาสีชมพูและเขาหินพับผ้าอีกด้วย

นำท่านไปล่องเรือชมโลมาสีชมพู ทะเลขนอมสามารถพบเห็นโลมาสีชมพูได้ง่ายที่สุดและอยู่ในระยะใกล้ฝั่งมากไม่ต้องนั่งเรือไปหาให้ไกลถึงกลางทะเลคนเรือบอกว่าที่บริเวณนี้มีเยอะเพราะเป็นจุดที่มีปลาตัวเล็กอาศัยอยู่ปลาโลมาเลยว่ายมาหาปลากินตลอดโดยสามารถขึ้นเรือได้ที่แหลมประทับเป็นจุดขึ้นเรือเพื่อไปชมปลาโลมาสีชมพูมาถึงแล้วก็ติดต่อเรือหางยาวกับชาวบ้านได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเพราะเรือให้บริการจอดอยู่หลายลำโปรแกรมท่องเที่ยวคือล่องเรือชมโลมาสีชมพูเขาหินพับผ้าและไปนมัสการหลวงปู่ทวดที่เกาะนุ้ยนอกใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 1-2 ชั่วโมงช่วงเวลาที่ล่องเรือควรมาแต่เช้าประมาณ 8 โมงเพราะเป็นช่วงเวลาที่ปลาโลมาจะออกหาอาหารที่สำคัญไม่ร้อนมาก เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน เป็นช่วงที่เหมาะแก่การชมปลาโลมาที่สุด นำท่านชมเขาหินพับผ้า เป็นปรากฎการณ์ที่เห็นได้บนเขาหินและเกาะบางเกาะในทะเลขนอมบริเวณเกาะถ้ำ หรือ เกาะท่าไร่ลักษณะที่เห็นจะเหมือนเป็นแผ่นหินที่ทับซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆสูงขึ้นไปด้านบนมี ต้นไม้ขึ้นปกคลุมหลากหลายชนิดเกิดจากกระบวนการหินตะกอนที่มีการตกตะกอนของหินที่มี ส่วนประกอบและความแข็งต่างกันเป็นชั้นๆในท้องทะเลต่อมามีการเอียงและยกตัวของเปลือกโลกชั้นหินดังกล่าวก็เกิดเป็นหน้าผาเมื่อถูกกระแสน้ำและลมกัดกร่อนเอาชั้นที่อ่อนกว่าออกเหลือชั้นที่ แข็งแกร่งกว่าก็จะดูเหมือนแผ่นหินที่ซ้อนกันเป็นชั้นเเหมือนขนมชั้นหรือผ้าที่พับไว้จึงเป็นที่มาของชื่อ ”หินพับผ้า”นั่งเรือผ่านหินชั้นเหล่านี้มองแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สวยงามแปลกตา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะนุ้ย ให้ท่านได้นมัสการหลวงปู่ทวด พิสูจน์บ่อน้ำกลางทะเล ตามตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางสู่สวนตาสรรค์ ขนอม ซึ่งเป็นสปาปลาตอดหรือฟิชสปา ในบรรยากาศธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ประมาณ 40 กว่าไร่ แบ่งเป็นสวนผลไม้ สวนยางพารา สวนปาร์ม และลำธารน้ำใส ซึ่งโซนลำธารนั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากคลองโฉไหลผ่าน เป็นที่อาศัยของบรรดาปลาตัวน้อย นั่นคือ ปลาร่องไม้ตับ หรือ ปลาข้างลาย บรรยากาศรอบ ๆ ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุม นอกจากการทำสปาปลาแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถลงเล่นน้ำในลำธารได้ น้ำตื้น เหมาะกับเด็ก มีห่วงยางให้เช่า

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฟาร์มแกะ ซึ่งเป็นฟาร์มแกะเปิดใหม่ท่ามกลางหุบเขา ที่โอบล้อมด้วยไออุ่นของธรรมชาติที่สวยงาม มีสนามหญ้าเขียวขจี ลายล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ฟาร์มที่จะพาคุณข้ามเวลาไปสู่ความฝันอีกครั้ง คุณจะได้พบกับความน่ารักของฝูงแกะน้อย ท่ามกลางทุ่งหญ้า ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปและให้อาหารกับแกะตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมชลนภารีสอร์ท หรือ เทียบเท่า
DAY 3
หมู่บ้านคีรีวง – สะพานคีรีวง – จุดชมวิวหนานหินท่าหา – สนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางไปหมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาที่มีอากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง เดิมชุมชนนี้มีชื่อว่า "บ้านขุนน้ำ" เพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ "บ้านคีรีวง" หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขา เดินทางถึงหมู่บ้านคีรีวง นำท่านชมบรรยากาศอันสวยงามท่ามกลางหุบเขา ความสงบ และสมัผัสชีวิตแบบชนบท ฟังเสียงน้ำไหล ผ่านแก่งหินต่าง ๆ ไหลรวมเป็นแม่น้ำสายเล็ก ๆ ผ่านกลางหมู่บ้าน จนกลายเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน จากนั้นนำท่านชมสะพานคีรีวง ซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญที่จะต้องมาถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านชมจุดชมวิวหนานหินท่าหาซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวอันสวยงาม และยังเป็นจุดที่เหล่านักท่องเที่ยวมานั่งพักและเล่นน้ำ ทำกิจกรรมกันมากมาย
กลางวัน
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน โดยสวิสดิภาพ

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ที่พักที่ระบุไว้ตามรายการ ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. ค่าอาหารตามที่โปรแกรมระบุ
6. คนขับรถ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ จำนวน 100 บาท/ต่อท่าน/ต่อวัน
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว 4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด 6. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ