แพ็กเกจทัวร์สุดคุ้ม กระบี่ 3 วัน 2 คืน พิเศษ!! รวมรถรับ-ส่ง สนามบินกระบี่

  • WTKBV-PK001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : กระบี่
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • โดย :

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจทัวร์สุดคุ้ม กระบี่ 3 วัน 2 คืน พิเศษ!! รวมรถรับ-ส่ง สนามบินกระบี่

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 1,999

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
DAY 1 เจ้าหน้าที่รับที่ สนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ – ถ่ายรูปลานปูดำ – ส่งโรงแรมที่พัก
xx.xx น.
เจ้าหน้าที่รับที่ สนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่
  นำท่านถ่ายรูปกับลานปูดำ หรือ อนุสาวรีย์ปูดำ ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ำ จุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย
14.00 น.
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ท่านสามารถเช็คอินด้วยตัวเอง ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถเลือกที่พัก ได้ตามตัวเลือกที่กำหนดไว้ ในแต่ละโรงแรมจะมีราคาแตกต่างกัน
DAY 2
เลือกวันเดย์ทัวร์ – ส่งโรงแรมที่พัก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.
เลือกวันเดย์ทัวร์ 1 รายการ

1.ทัวร์ทะเลกระบี่ ชมทะเลแหวกโดยเรือ Speed Boat (เวลา 09.00-14.00น.)

- ทะเลแหวก Unseen Thailand สันทรายที่เชื่อมระหว่าง เกาะไก่ เกาะทับ

- ดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนบนเกาะปอดะ ชมถ้ำพระนางและชมการปีนผาที่อ่าวไร่เลย์ กับบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง + อาหารกลางวันแบบปิกนิค

 2.ทัวร์ หมู่เกาะห้องท่องทะเลในโดยเรือ Speed Boat (เวลา 09.00-15.00น.ให้บริการเฉพาะวันอังคาร/พฤหัส/เสาร์ เท่านั้น) ขั้นต่ำ 6 ท่าน

ชมป่าเกาะแห่งอันดามัน พบกับลากูน Lagoon ที่สวยงาม เดินเล่นบนหาดทรายที่ขาวและละเอียด เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง พักผ่อนตามเกาะต่างๆ ผักเบี้ย เกาะเหลาลาดิง เกาะห้อง + อาหารกลางวันปิดนิค

3.ทัวร์แช่ธาน้ำตกร้อน เดินป่าสระมรกต โดยรถตู้ (เวลา 09.00-16.00น.) ขั้นต่ำ 6 ท่าน

สระมรกต Unseen in Thailand สระน้ำสีเขียวมรกต ใจกลางป่า เปรียบได้ดั่งเป็นสระว่ายน้ำกลาง ธรรมชาติ เชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย น้ำตกร้อน Unseen in Thailand สปาแห่งธรรมชาติ เชิญทุกท่านแช่ไออุ่นของสายน้ำแร่จาก ใต้พิภพไหลผ่านชั้นน้ำตกหินปูน อุณหภูมิประมาณ 42 องศา ซึ่งเหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ + อาหารหลางวันเซทโต๊ะ
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
DAY3 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย – เช็คเอาท์จากที่พัก สามารถเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เพิ่ม  ร้านของฝาก – ส่งลูกค้าที่สนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ให้ท่านได้พักผ่อนในโรงแรมตามอัธยาศัย เช็คเอาท์เวลา 12.00 น. หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR
 

1.ทัวร์หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา โดยเรือ Speed Boat (เวลา09.00-17.00น.) ท่านละ1,500 บาท ชมอ่าวมาหยา อันมีชื่อเสียงดังทั่วโลก ชมทะเลในอ่าวปิเละ เล่นน้ำดูปะการังที่งดงามที่อ่าวโล๊ะซามะ พักผ่อนเล่นน้ำบนเกาะไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะพีพี ดั่งสมญานาม ดงปะการังแสนไร่

 

2.ทัวร์พายเรือคายัคอ่าวท่าเลน โดยรถตู้ (ครึ่งวัน) ท่านละ 800บาท

เดินทางสู่อ่าวท่าเลน สนุกสนานกับการพายเรือคายัค กิจกรรมรูปแบบใหม่ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศก์และอนุรักษ์ธรรมชาติ ชมแนวป่าโกงกางที่สมบูรณ์ทั้งสองข้างทาง ชมหน้าผาหินแคนย่อนและลากูนต่างๆมากมาย

 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาส่งสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่

  ระหว่างทางแวะซื้อของฝากของที่ระลึกประจำจังหวัดกระบี่

 

 

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
เดินทาง ธันวาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
**ยกเว้น 25 ธันวาคม 2563 – 05 มกราคม 2564 ***
Hotel Location

ผู้ใหญ่พักคู่
ท่านละ

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)

ราคาห้องพัก
เพิ่มต่อ/คืน/ห้อง

Srisawara Casa 3*
ศรีสวารา คาซา

ตัวเมือง

1,999

2,999

1,699

1,000

Blue Sotel Krabi 4*
บลูโซเทล กระบี่

อ่าวนาง 2,790 3,990 2,490 1,500

Srisuksant Resort 4*
ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท

อ่าวนาง 3,090 4,590 2,690 1,800

Sugar Marina 4*
ชูการ์ มารีนา

อ่าวนาง 3,290 5,090 2,850 2,100

Dusit D2 4*
ดุสิต ดีทู

อ่าวนาง 2,790 3,990 2,490 1,500

Red Ginger 4*
เรด จินเจอร์

อ่าวนาง 3,090 4,590 2,690 1,800

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
6. กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. บริการรถรับ-ส่ง จากสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ เข้าสู่โรงแรมที่พัก
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์ (กรณี ชาวต่างชาติเสียค่าเข้าอุทยาน 400 บาท/ท่าน/จุด)
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. เจ้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก ในวันที่มีวันเดย์ทัวร์
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ แต่ละจุด แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
4. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ