บริการรับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

  • TMQQAUS-PK001
  • แพ็กเกจ : ออสเตรเลีย
  • เส้นทาง : แคนเบอร์รา
  • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
  • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
  • 01055******07

  • ไฮไลท์ :


  • ราคาเริ่มต้น :
  • 7,500
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 1 วัน )
เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ
  • วีซ่าท่องเที่ยว
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่ / เด็ก
7,500
กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

บริการรับยื่นวีซ่า ออสเตรเลีย
วีซ่า ออสเตรเลีย ประเภทท่องเที่ยว 
เป็นวีซ่าที่ใช้เพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อน หรือการเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อน หรือญาติ ที่พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรในช่วงระยะเวลาที่ไม่ยาวนานมากนัก

ระยะเวลาดำเนินการ : 
- ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า 15 วันทำการ และจะได้รับคืนหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าประมาณ 7-10 วันทำการ
หมายเหตุ ผู้เดินทางทุกคน ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศ ออสเตรเลีย ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับยื่นวีซ่า ออสเตรเลีย ให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว/เยี่ยมญาติ หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นจริงๆเท่านั้น (ทางบริษัทฯ ไม่รับยื่นวีซ่าทำงานหรือวีซ่าคู่หมั้น และไม่รับยื่นเคสไปเยี่ยมแฟนที่รู้จักผ่าน Social )**
***ทางบริษัทเรามีการประเมินเบื้องต้นก่อนเพื่อการแนะนำที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยื่นให้กับเคสที่โอกาสผ่านต่ำ***

 

ค่าบริการวีซ่า :  7,500 บาท
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน)

สอบถามเพิ่มเติม
คุณเปิ้ล 061-408-1606      คุณหมิง 081-824-8336
คุณแอน 090-888-0598     คุณต่าย 089-559-5329
คุณแซมมี่ 081-931-1628   คุณโอ๋ 089-936-5465  

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าและจองคิวในการยื่นเอกสารขอวีซ่า (ลงทะเบียน/กรอกใบสมัครออนไลน์)
2. ค่าบริการของทางบริษัท
3. ค่าแปลเอกสารเบื้องต้น ไม่เกิน 3 ฉบับ (เอกสารฉบับถัดไปคิด 300 บาทต่อฉบับ)
4. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสาร
5. ค่าจัดส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เอกสารจัดส่งจากทางสถานทูต แจ้งที่อยู่การจัดส่งเอกสาร ณ วันสัมภาษณ์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าจัดส่งพาสปอร์ต และเอกสารมาที่บริษัทฯ
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%