บริการรับยื่นเอกสาร นอร์เวย์ (Schengen Norway)

 • TMQQNOR-PK001
 • แพ็กเกจ : นอร์เวย์
 • เส้นทาง : ออสโล
 • ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
 • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
 • 01055******07

 • ไฮไลท์ :

  บริการรับเอกสาร นอร์เวย์ (Schengen Norway) สะดวกกว่ายื่นเอง มีทีมงานให้คำแนะนำ ตวรจเอกสาร และจองคิวให้

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 6,500
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 1 วัน )
เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ
 • วีซ่านอร์เวย์ Schengen Norway
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่/เด็ก
6,500
กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

บริการรับยื่น วีซ่า นอร์เวย์  Schengen Norway

วีซ่า Schengen ประเภทท่องเที่ยว/ธุรกิจ

ระยะเวลาดำเนินการ :  
  
- คิวในการยื่นวีซ่า ขึ้นอยู่กับคิวว่างของสถานทูต
- ผลวีซ่าจะทราบ 5-15 วันทำการ
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ รับยื่นวีซ่าให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว/เยี่ยมญาติ หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นจริงๆเท่านั้น (ทางบริษัทฯ ไม่รับยื่นวีซ่าทำงานหรือวีซ่าคู่หมั้น และไม่รับยื่นเคสไปเยี่ยมแฟนที่รู้จักผ่าน Social )**
***ทางบริษัทเรามีการประเมินเบื้องต้นก่อนเพื่อการแนะนำที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยื่นให้กับเคสที่โอกาสผ่านต่ำ***

ค่าบริการวีซ่า :  6,500 บาท
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน)

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าและจองคิวยื่นวีซ่า (ลงทะเบียน/กรอกใบสมัคร)
2. ค่าบริการของทางบริษัท
3. ค่าแปลเอกสารเบื้องต้น ไม่เกิน 2 ฉบับ (เอกสารฉบับถัดไปคิด 300 บาทต่อฉบับ)
4. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสาร
5. เจ้าหน้าที่ดูแล ณ วันยื่นวีซ่า
6. ค่าจัดส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เอกสารจัดส่งจากทางสถานทูต แจ้งที่อยู่การจัดส่งเอกสาร ณ วันสัมภาษณ์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าจัดส่งพาสปอร์ต และเอกสารมาที่บริษัทฯ
2. บริการจองตั๋ว ที่พัก และจัดทำกำหนดการเดินทาง (กรณีที่ลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทฯ เตรียมให้จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 2,000 บาท)
3. ประกันการเดินทาง