แพ็กเกจมัลดีฟส์ Hurawalhi Island Resort, Maldives

 • TMMLE-PK003
 • แพ็กเกจ : มัลดีฟส์
 • เส้นทาง : มาเล
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
 • 01055******07

 • ไฮไลท์ :

  FREE -อุปกรณ์ดำน้ำตื้น -ไวไฟทั่วรีสอร์ทและในห้องพัก -ฟรี.ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 รีสอร์ท 5 ดาวสุดโรแมนติก ชมห้องอาหารใต้น้ำ แบบกระจกใหญ่ที่สุดในโลก Seaplane รับส่งสนามบิน (40นาที)

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 60,100
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 14 วัน )
เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ
 • 3 Days 2 Nights
 • 4 Days 3 Nights
 • 5 Days 4 Nights
กิจกรรม ( 4 วัน 3 คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

Hurawalhi Island Resort, Maldives «««««

ฟรี...อุปกรณ์ดำน้ำตื้น + Wi-Fi ทั่วรีสอร์ทและในห้องพัก

รีสอร์ท 5 ดาวสุดโรแมนติก เดินทางด้วย Seaplane 40 นาที

มีห้องอาหารใต้น้ำแบบกระจกใหญ่ที่สุดในโลก

สามารถซื้อมื้ออาหารเพิ่มได้สูงสุดคือ All Inclusive

รีสอร์ทรับผู้เข้าพัก 15 ปีขึ้นไป รอบเกาะมีปะการังและปลาเยอะ

Booking: 1 May - 30 September 2022

Stay: 1 May – 31 October 2022

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง) – มาเล่ (มัลดีฟส์)                             (-/-/-)                                   

 

ผู้เดินทางทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง ขึ้นอยู่กับสายการบินที่ท่านเลือกเดินทาง (ควรเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)

ออกเดินทางสู่ประเทศมัลดีฟส์ ตามสายการบินที่ท่านเลือกเดินทาง

 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว พบเจ้าหน้าที่รีสอร์ทต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น นำท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ทโดย เครื่องบินน้ำ (Seaplane)  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

 

เดินทางถึงที่พัก เช็คอินเข้าห้องพัก จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.30-22.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในแพ็คเกจ)

 

พักที่รีสอร์ท Hurawalhi Island Resort, Maldives

วันที่สอง-สาม

 มาเล่ (มัลดีฟส์)                                                                    (เช้า/-/-)

08.00-10.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท

 

สนุกสนานกับการดำน้ำตื้นรอบรีสอร์ท (บริการอุปกรณ์ฟรี)

13.00-14.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท  (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในแพ็คเกจ)

เพลิดเพลินกับกิจกรรมอีกมากมาย อาทิเช่น บริการสปา บริการสระว่ายน้ำ ศูนย์บริการดำน้ำลึก บริการยิมออกกำลังกาย เป็นต้น (บางรายการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้รวมในแพ็คเกจ ทางผู้เข้าพักต้อง

ชำระค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่รีสอร์ท)

19.30-22.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในแพ็คเกจ)

 

พักที่รีสอร์ท Hurawalhi Island Resort, Maldives

วันที่สาม-สี่

มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง)             (เช้า/-/-)

08.00-10.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท

 

เช็คเอาท์ เก็บสัมภาระ และเตรียมตัวออกเดินทางสู่สนามบินมาเล่

 

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย ตามสายการบินที่ท่านเลือก

Package Code: PRO2022  ค่าบริการหน่วยเป็นบาท / ราคาต่อท่าน

1 JUNE – 12 JULY 2022

Half Board ท่านละ 9,900 บาท     Full Board ท่านละ 14,500 บาท     All Inclusive ท่านละ 25,500 บาท

ประเภทห้องพัก

แพ็คเกจ 3 คืน Bed & Breakfast

พักคู่

Ocean Villa

51,400

Romantic Ocean Villa

53,100

Beach Pool Villa

59,800

Beach Sunset Pool Villa

61,700

Ocean Pool Villa

64,800

สำหรับการเข้าพัก 3 ท่าน

ท่านที่ 3 ราคาท่านละ

24,900

 

13 JULY – 31 OCTOBER 2022

Half Board ท่านละ 9,900 บาท   Full Board ท่านละ 14,500 บาท   All Inclusive ท่านละ 25,500 บาท

ประเภทห้องพัก

แพ็คเกจ 3 คืน Bed & Breakfast

พักคู่

Ocean Villa

60,100

Romantic Ocean Villa

62,200

Beach Pool Villa

70,600

Beach Sunset Pool Villa

73,200

Ocean Pool Villa

77,200

สำหรับการเข้าพัก 3 ท่าน

ท่านที่ 3 ราคาท่านละ

24,900

**โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับการจองตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

** รีสอร์ทนี้ไม่รับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

 

 

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

ราคาแพ็คเกจรวม
• ค่าที่พัก 3 คืน ตามประเภทห้องที่ท่านเลือก
• ค่าเครื่องบินน้ำ บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
• ค่าอาหารเช้า ที่ห้องอาหารหลัก 
• บริการห้องรับรอง ผ้าเย็น น้ำดื่มและเครื่องดื่มต่างๆ และบริการ Wi-Fi เมื่อเดินทางถึงสนามบินมาเล่ (Arrival Only) 
• ฟรี...บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท (พื้นที่สาธารณะและภายในห้องพัก)
• ฟรี...บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น (Mask, Fins, Snorkel Set & Snorkel Vest)
• Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax 
• ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

ราคาแพ็คเกจไม่รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
• ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

เงื่อนไขการจอง การชำระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ละรีสอร์ทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน)
การจองแพ็คเกจและการชำระเงิน
• กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท 
• หากทำการจองน้อยกว่า 30-45 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)

การยกเลิก
• ยกเลิกมากกว่า  45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด 
   (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
• ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
• ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
• ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
• หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัทฯ
   จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว