แพ็กเกจมัลดีฟส์ Safari Island Resort & Spa Maldives

 • TMMLE-PK010
 • แพ็กเกจ : มัลดีฟส์
 • เส้นทาง : มาเล
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
 • 01055******07

 • ไฮไลท์ :

  FREE กิจกรรม Snorkeling Trip หรือ Half Day Local island -Seanlane รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ท - สนามบิน -เครื่องดื่มไม่อั้น เบียร์ ไวน์ cocktail mocktail -ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำ -ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 26,600
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 14 วัน )
เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ
 • 3 Days 2 Nights
 • 4 Days 3 Nights
 • 5 Days 4 Nights
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
Beach Villa
26,600
Semi Water Villa
28,100
Water Villa
29,300
กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

PACKAGE MALDIVES

SAFARI ISLAND RESORT & SPA MALDIVES

Safari Island Resort & Spa Maldives ตั้งอยู่ในเขต North Ari Atoll ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จากเมืองหลวงมาเล่ โดยจะต้องนั่ง Seaplane เข้าไปยังรีสอร์ท ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์นี้ในมัลดีฟส์

Safari Island Resort ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ เมื่อไปถึงคุณจะพบกับแนวปะการังสีสันสดใส พรั่งพร้อมด้วยฝูงปลาหลากหลายชนิด Safari Island Resort เป็นรีสอร์ทที่อยู่ในกลุ่มของ Local Brand ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวยุโรปและเอเชีย มีการบริการจัดการที่ค่อนข้างดี และมีความเหมาะสมในเรื่องของราคา การเดินทางเข้าสู่ซาฟารี รีสอร์ท จะต้องใช้ Seaplane เป็นพาหนะหลัก โดยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 20 - 30 นาที 

วันแรก

กรุงเทพฯ มาเล่ (มัลดีฟส์)               

...........................

 ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง) 

...........................

ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์

...........................

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Velana เมืองหลวงมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทำการผ่านด่าน

ตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว จะพบเจ้าหน้าที่รีสอร์ทคอยต้อนรับท่านอยู่บริเวณ

ทางออก จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำไปเช็คอินที่ Seaplane terminal เพื่อเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท

...........................

เดินทางถึงรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง

มัลดีฟส์

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ  หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

 

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันสุดท้าย

กรุงเทพฯ                                       

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ  หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 

ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า

 

ออกเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับ

 

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ

 

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

โปรโมชั่นพิเศษ Safari Island Resort

จองภายใน 31 Oct 2022

PERIOD: 1 June - 25 July 2022

Room Type
 

3 Days 2 Nights 
(2 Persons)
ต่อท่าน

4 Days 3 Nights 
(2 Persons)
ต่อท่าน

5 Days 4 Nights 
(2 Persons)
ต่อท่าน

3 Days 2 Nights 
(3 Persons)
ต่อท่าน

4 Days 3 Nights 
(3 Persons)
ต่อท่าน

5 Days 4 Nights 
(3 Persons)
ต่อท่าน

Beach Villa

25,000

29,200

33,400

24,500

28,700

32,900

Semi Water Villa 

26,300

31,100

35,900

25,800

30,600

35,400

Water Villa

26,500

31,300

36,200

26,000

30,800

35,700

Extra Child

13,100

15,200

17,300

-

-

-

 

PERIOD: 26 July - 31 Oct 2022

Room Type
 

3 Days 2 Nights 
(2 Persons)
ต่อท่าน

4 Days 3 Nights 
(2 Persons)
ต่อท่าน

5 Days 4 Nights 
(2 Persons)
ต่อท่าน

3 Days 2 Nights 
(3 Persons)
ต่อท่าน

4 Days 3 Nights 
(3 Persons)
ต่อท่าน

5 Days 4 Nights 
(3 Persons)
ต่อท่าน

Beach Villa

26,600

31,500

36,400

26,100

31,000

35,900

Semi Water Villa 

28,100

33,900

39,600

27,600

33,400

39,100

Water Villa

29,300

35,600

41,900

28,800

35,100

41,400

Extra Child

13,500

16,500

18,900

-

-

-

 ** Child คือ เด็กอายุ 2-11.99 ปี, เป็นราคาสำหรับเด็ก 1 ท่านพักห้องเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

หมายเหตุ
- ราคาเป็นราคาต่อท่านสำหรับเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง , 3 ท่าน/ห้อง ตามตาราง
- หากมีโปรโมชั่นออกมาใหม่ไม่สามารถ rebooking ได้
- โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เด็กสามารถพักห้องกลางน้ำได้
- หากกิจกรรมใดที่ไม่ได้รับเนื่องจากสภาพอากาศและการจัดการของรีสอร์ท ไม่สามารถขอคืนเงินได้

อัตราดังกล่าวรวม
- ค่าที่พักตามแพ็กเกจที่เลือก
- Seaplane รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ท - สนามบิน พร้อมการบริการต้อนรับ (Seaplane หยุดให้บริการหลังเวลา 16.30) 
- แพ็กเกจอาหารแบบ All Inclusive
- Welcome Drink
- ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 
หากจอง All Inclusive จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มดังนี้
- อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น ที่ห้องอาหารหลัก
- เครื่องดื่มไม่จำกัด (น้ำแร่, น้ำอัดลม, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ไวน์, เบียร์, ค็อกเทล) 
- ฟรี แซนด์วิชและเค้กที่ Palm Bar ในช่วงเวลา 10:00 - 11:30 น. และ 15:00 - 17:00 น.
- ฟรี การใช้งานห้องฟิตเนส, Table Tennis, Volleyball, ห้องเกม (ปาลูกดอกและเทเบิลเทนนิส)
- ฟรี กิจกรรม Snorkeling trip หรือ Half Day Local Island (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ตารางกิจกรรมที่รีสอร์ทและจำนวนขั้นต่ำที่รีสอร์ทกำหนด)
- ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำ (ยืมที่ Reception)

อัตราดังกล่าวยังไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (สอบถามราคาได้)
- การรับประทานอาหารภายในห้องพัก และมินิบาร์
- กิจกรรมสันทนาการ, และกีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
- กิจกรรมนอกเหนือจากที่ระบุ
- ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
- ค่าบริการตรวจ PCR ที่ไทยและที่มัลดีฟส์
- ค่าโรงแรม SHA+ เมื่อกลับมายังประเทศไทย
 
การยกเลิก
- ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
- 35-45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 100% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
- ต่ำกว่า 35 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด 
- ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ
- เด็กสามารถเข้าพักห้องกลางน้ำได้
- Seaplane หยุดให้บริการหลังเวลา 17.00
- น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม 
   บนเครื่องบินมีบริการอาหารมื้อหลักและของว่าง กทม มัลดีฟส์ / มัลดีฟส์ กทม
- Power bank และ Notebook, laptop ให้ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้าม โหลดใต้ท้องเครื่อง
- ห่วงยางแฟนตาซี ท่านสามารถยืมที่สูบลมที่รีสอร์ทได้
- ค่าทิปพนักงาน ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการไม่มีขั้นต่ำ
- รีสอร์ทมีบริการดำน้ำแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได้ที่รีสอร์ท 
   ข้อควรระวัง หากเดินทางโดยเครื่องบินต้องให้ร่างกายได้ปรับตัว 24 ชม.ก่อนและหลังเดินทาง
- เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รีสอร์ทส่วนใหญ่ที่มัลดีฟส์ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักแบบ Water Bungalow ห้องพัก 1 ห้อง       พักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กต้องมีอายุ 2-11 ปีหรืออายุไม่เกิน 12 ปี ก่อนวันออกเดินทาง)
- หากท่านต้องขออุปกรณ์ดำน้ำตื้นสามารถข้อได้ที่ Reception
- หากท่านชุดเปียก เสื้อผ้าเปียกไม่สามารถเข้าห้องอาหาร และบาร์ได้ส่วนบาร์สามารถนำเครื่องดื่มไปทานที่ บาร์สระน้ำและคืน แก้วที่บาร์ ถัดจาก ห้องอาหาร
- หากท่านต้องการยืนอุปกรณ์ ที่ Water Sport ริมหาดมีการเสียค่าจ่าย
- ในส่วนห้องอาหาร พนักงานจะจองโต๊ะให้ ไม่สามารถเลือกที่นั่งเองได้
- หากท่านชอบเล่นอินเทอร์เน็ต มีบริการ WIFI ในห้องพัก วันละ 8 USD
- ในส่วนกิจกรรม เรือแคนนู ต้องเสียค่าใช้จ่าย
- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ 
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
หลักฐานการจอง
- หน้าพาสสปอร์ต ที่อายุเหลือไม่ตำกว่า 6 เดือน
- อีเมลล์ 
- เบอร์โทรศัพท์