ทัวร์
  • : 022770000

โปร มา 5 จ่าย 4 บัตรล่องเรือ ริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส รอบ Dinner (River Star Princess )

4.0
Code
: TMQQRVS-PK004
แพ็กเกจ
เส้นทาง
: กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา
: 0.5 วัน
โดย
: ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024

Hightlightไฮไลท์แพ็กเกจ

River Star Princess Cruises เรือริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส
เรือ 2 ชั้น ชั้นบนมีหลังคา
ขึ้นเรือที่ ท่าเรือริเวอร์ซิตี้สี่พระยา
ล่องเรือเวลา 19.30 - 21.30 น.

ตัวเลือกแพ็กเกจ โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียดแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ จองก่อนใช้บริการ 1 วัน

รายละเอียดแพ็กเกจที่คุณต้องการ

Activity (0.5 วัน 0.5 คืน)

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

กำหนดการล่องเรือ River Star Princess รอบ Dinner

เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง 19.30-21.30 น.

ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้

18.00 น.

เช็คอิน ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) เจริญกรุง 30 เคาน์เตอร์หมายเลข 1 หน้าร้านสตาร์บั๊ค
(กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด และไม่ทันเรือออกเดินทาง)

19.30 น.

เชิญท่านลงเรือ พร้อมบริการทุกท่านด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ (Welcome Drink)

19.45 น.

อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชนิดโดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะจากวงดนตรีบรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงบนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้ ป้อมวิชัยประสิทธิ์ วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระราม๘ เป็นต้น

21.30 น.

เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส เข้าเทียบท่าเรือโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

จองและชำระเงินภายใน วันนี้ -31 มีนาคม 67

เลือกวันใช้บริการได้ถึง 31 ตุลาคม 67

เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง รอบ 19.30 – 21.30 น.

เช็คอิน ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้

 

โปรโมชั่น มา 5 จ่าย 4 
ใช้บริการได้ถึง 31 ตุลาคม 2567

โปรโมชั่น มาคู่ 2 ท่าน
ใช้บริการได้ถึง 31 ตุลาคม 2567

ผู้ใหญ่

ราคา 890 บาท/ท่าน

เฉลี่ยจ่าย 712 บาท/ท่าน

ราคา 1,650 บาท/ 2 ท่าน

เฉลี่ยจ่าย 825 บาท/ท่าน

เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.)

650 บาท/ท่าน

650 บาท/ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี

ฟรี

ฟรี

ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถใช้ในช่วงเทศกาลที่ทางเรือจัดงานพิเศษขึ้น เช่น วันวาเลนไทน์ วันลอยกระทง วันสิ้นปี  ฯลฯ

กรุณาเช็ควัน และที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง

 

เงื่อนไข

Overview

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น จองแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี และโปรชั่นคู่ และ โปรมา  5 จ่าย 4 ไม่สามารถใช้กับการเหมาชั้นและเหมาลำได้
3. วันล่องเรือทางบริษัทฯ จะปรับวันเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์โควิด-19
4. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเรือ

อัตรานี้รวม
1. บัตรล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส
2. อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
3. ฟรีเค้กวันเกิด (กรณีที่เข้าใช้บริการในวันเกิด)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ